Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Togo (TOG)

Flag TOG
SốGiảiCập nhật
1OMEL 49 (JANVIER 2020) MASTER 78 ngày 20 giờ
2OMEL 49 (JANVIER 2020) ESPOIR 78 ngày 20 giờ
3OMEL 49 (JANVIER 2020) JUNIOR U14 78 ngày 21 giờ
41er Rapide 2020 87 ngày 23 giờ
5CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR INDIVIDUEL 2019 99 ngày 19 giờ
6CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR (U12) INDIVIDUEL 2019 99 ngày 20 giờ
7OMEL 48 (DECEMBRE 2019) MASTER 106 ngày 19 giờ
8OMEL 48 (DECEMBRE 2019) AMATEUR 106 ngày 19 giờ
9CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ INDIVIDUEL 2019 113 ngày 19 giờ
10OMEL 46 (OCTOBRE 2019) 169 ngày 18 giờ
11OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) MASTER 197 ngày 18 giờ
12OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) JUNIOR 197 ngày 19 giờ
13OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) AMATEUR 197 ngày 19 giờ
14OPEN RAPIDE DE DEREBOUA JUNIOR 2019 203 ngày 22 giờ
15OPEN RAPIDE DE DEREBOUA SENIOR 2019 203 ngày 22 giờ
16OMEL 44 (AOUT 2019) AMATEUR 232 ngày 18 giờ
17OMEL 44 (AOUT 2019) MASTER 232 ngày 18 giờ
18OMEL 44 (AOUT 2019) JUNIOR 232 ngày 18 giờ
19COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (SENIOR) 245 ngày 17 giờ
20COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (MINIME) 245 ngày 18 giờ
21COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (JUNIOR) 245 ngày 18 giờ
22Open Kondo Junior 254 ngày 19 giờ
23Open Kondo 254 ngày 19 giờ
24OMEL 43 (JUILLET 2019) JUNIOR 260 ngày 17 giờ
25OMEL 43 (JUILLET 2019) AMATEUR 260 ngày 17 giờ
26OMEL 43 (JUILLET 2019) SENIOR 260 ngày 18 giờ
27OMEL 42 (JUIN 2019) 295 ngày 18 giờ
28Coupe de l'Indépendance 2019 Open 336 ngày 17 giờ
29Coupe de l'Indépendance 2019 Junior 336 ngày 18 giờ
30OMEL 40 (AVRIL 2019) OPEN 351 ngày 18 giờ
31Lome Chess Challenge (1st Edition) 371 ngày 20 giờ
32CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DU TOGO 2019 OPEN 378 ngày 17 giờ
33OMEL 39 (MARS 2019) JUNIOR 385 ngày 17 giờ
34OMEL 39 (MARS 2019) OPEN 385 ngày 17 giờ
35Open Rapide d'Atakpame Junior 407 ngày 19 giờ
36Open Rapide d'Atakpame 407 ngày 19 giờ
37OMEL 38 (FEVRIER 2018) OPEN 410 ngày 6 giờ
38OMEL 36 (DECEMBRE 2018) OPEN 439 ngày 5 giờ
39Blitz Atojestra du 05 Janvier 2019 449 ngày 19 giờ