Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Asian Amateur Chess Championship 2017 - Open 3 giờ 35 phút
2Asian Amateur Chess Championship 2017 - Women 3 giờ 39 phút
3Asian Amateur Chess Championship 2017 - Women 1 ngày 1 giờ
4Asian Amateur Chess Championship 2017 - Open 1 ngày 1 giờ
5TCA Blitz Asean Chess Festival 2017 4 ngày 23 giờ
6TCA Blitz Thai Chess Lady Festival 2017 5 ngày 16 giờ
7TCA Blitz Thai Chess Festival 2017 5 ngày 16 giờ
8TCA Blitz Asean Chess Lady Festival 2017 5 ngày 19 giờ
9TCA Blitz Chess Youth Festival 2017 5 ngày 20 giờ
10TCA Rapid Chess Festival 2017 6 ngày 16 giờ
11XYChess League Chiang Mai - Division 1 26 ngày
12XYChess League Chiang Mai - Division 2 26 ngày 14 giờ
133rd EIS Chess Tournament 37 ngày 16 giờ
1410th IWICA Youth Championship (U06 GIRLS) 47 ngày 14 giờ
1510th IWICA Youth Championship (U06) 47 ngày 14 giờ
1610th IWICA Youth Championship (U07) 47 ngày 14 giờ
1710th IWICA Youth Championship (U08) 47 ngày 14 giờ
1810th IWICA Youth Championship (U09) 47 ngày 14 giờ
1910th IWICA Youth Championship (U11) 47 ngày 14 giờ
2010th IWICA Youth Championship (U13) 47 ngày 14 giờ
21IWICA OPEN Rapid Chess Tournament 47 ngày 14 giờ
22Thailand Rapid Chess Championship - Under 16 89 ngày 18 giờ
23Thailand Rapid Chess Championship - Open 89 ngày 18 giờ
24Thailand Rapid Chess Championship - Girls 18 89 ngày 18 giờ
25Thailand Rapid Chess Championship - Under 18 89 ngày 18 giờ
26Thailand Rapid Chess Championship - Under 14 89 ngày 18 giờ
27Thailand Rapid Chess Championship - Girls 16 89 ngày 18 giờ
28Thailand Rapid Chess Championship - Under 12 89 ngày 18 giờ
29Thailand Rapid Chess Championship - Girls 14 89 ngày 19 giờ
30Thailand Rapid Chess Championship - Under 10 89 ngày 19 giờ
31Thailand Rapid Chess Championship - Girls 10 89 ngày 19 giờ
32Thailand Rapid Chess Championship - Girls 12 89 ngày 19 giờ
33Thailand Rapid Chess Championship - Girls 8 89 ngày 19 giờ
34Thailand Rapid Chess Championship - Under 8 89 ngày 19 giờ
35101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Open 103 ngày 15 giờ
36101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 12 103 ngày 17 giờ
37101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 16 103 ngày 17 giờ
38101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 6 103 ngày 18 giờ
39101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 8 103 ngày 18 giờ
40101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 10 103 ngày 18 giờ
41Thailand National Chess Championship 2017 - Open 136 ngày 14 giờ
42Thailand National Chess Championship 2017 - Women 136 ngày 14 giờ
43Thailand Expat Challenge 2017 136 ngày 17 giờ
44tcachessshop july 146 ngày 16 giờ
45Phitsanulok International Chess Open 2017 159 ngày 20 giờ
46Lower Norther Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U16-18 159 ngày 21 giờ
47Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U13-15 159 ngày 21 giờ
48Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U 11 159 ngày 21 giờ
49Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 G10 159 ngày 21 giờ
50Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U10 159 ngày 21 giờ