Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 13 Years & Over Mix 5 ngày 9 giờ
2Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 8 Years & Under Boys 5 ngày 9 giờ
3Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 6 Years & Under Girls 5 ngày 9 giờ
4Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 10 Years & Under Mix 5 ngày 9 giờ
5Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 6 Years & Under Boys 5 ngày 9 giờ
6Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 8 Years & Under Girls 5 ngày 9 giờ
7Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 12 Years & Under Mix 5 ngày 9 giờ
86th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U10 OPEN 19 ngày 5 giờ
96th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U7 GIRLS 19 ngày 7 giờ
106th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U8 GIRLS 19 ngày 7 giờ
116th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U9 OPEN 19 ngày 7 giờ
126th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U9 GIRLS 19 ngày 7 giờ
136th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U7 OPEN 19 ngày 7 giờ
146th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U15 OPEN 19 ngày 7 giờ
156th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U12 OPEN 19 ngày 7 giờ
166th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U8 OPEN 19 ngày 7 giờ
176th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U10 GIRLS 23 ngày 1 giờ
18Last Round Chess Olympaid Qualification Women 2018 23 ngày 8 giờ
19Last Round Chess Olympiad Qualification Men 2018 23 ngày 10 giờ
20Bangkok Chess Club Challenger 2018 34 ngày 9 giờ
21Bangkok Chess Club Open 2018 34 ngày 9 giờ
22รุ่นประชาชนทั่วไป 38 ngày 20 giờ
23Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Standard 46 ngày 3 giờ
24Asian Youth Chess Championships 2018 - U16 Standard 46 ngày 3 giờ
25Asian Youth Chess Championships 2018 - G12 Standard 46 ngày 3 giờ
26Asian Youth Chess Championships 2018 - G14 Standard 46 ngày 3 giờ
27Asian Youth Chess Championships 2018 - G18 Standard 46 ngày 3 giờ
28Asian Youth Chess Championships 2018 - G10 Standard 46 ngày 4 giờ
29Asian Youth Chess Championships 2018 - U12 Standard 46 ngày 4 giờ
30Asian Youth Chess Championships 2018 - U14 Standard 46 ngày 4 giờ
31Asian Youth Chess Championships 2018 - G8 Standard 46 ngày 4 giờ
32Asian Youth Chess Championships 2018 - U10 Standard 46 ngày 4 giờ
33Asian Youth Chess Championships 2018 - G16 Standard 46 ngày 4 giờ
34Asian Youth Chess Championships 2018 - U8 Standard 46 ngày 4 giờ
35Asian Youth Chess Championships 2018 - G12 Blitz 46 ngày 7 giờ
36Bangkapi International Age-Group Chess Championship - U6 Standard 46 ngày 7 giờ
37Asian Youth Chess Championships 2018 - U8 Blitz 47 ngày 4 giờ
38Asian Youth Chess Championships 2018 - U10 Blitz 47 ngày 4 giờ
39Asian Youth Chess Championships 2018 - U12 Blitz 47 ngày 5 giờ
40Asian Youth Chess Championships 2018 - G8 Blitz 47 ngày 5 giờ
41Asian Youth Chess Championships 2018 - G10 Blitz 47 ngày 5 giờ
42Asian Youth Chess Championships 2018 - U14 Blitz 47 ngày 5 giờ
43Asian Youth Chess Championships 2018 - G18 Blitz 47 ngày 5 giờ
44Asian Youth Chess Championships 2018 - U16 Blitz 47 ngày 5 giờ
45Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Blitz 47 ngày 5 giờ
46Asian Youth Chess Championships 2018 - G14 Blitz 47 ngày 5 giờ
47Asian Youth Chess Championships 2018 - G16 Blitz 47 ngày 5 giờ
48Bangkapi International Age-Group Chess Championship - U6 Blitz 47 ngày 6 giờ
49Asian Youth Chess Championships 2018 - U16 Rapid 48 ngày 1 giờ
50Asian Youth Chess Championships 2018 - G18 Rapid 48 ngày 4 giờ