Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
12nd Big Rook In House Chess Championship (FINAL A) 24 ngày 16 giờ
22nd Big Rook In House Chess Championship (FINAL B) 24 ngày 17 giờ
3JCA Saturday standard game tournament June-July 35 ngày 12 giờ
44th Eastern Asia Youth Chess Championship U14 43 ngày 14 giờ
54th Eastern Asia Youth Chess Championship U12 43 ngày 15 giờ
64th Eastern Asia Youth Chess Championship U16 43 ngày 16 giờ
74th Eastern Asia Youth Chess Championship U18 43 ngày 16 giờ
84th Eastern Asia Youth Chess Championship U10 43 ngày 16 giờ
94th Eastern Asia Youth Chess Championship U08 43 ngày 17 giờ
104th Eastern Asia Youth Chess Championship U06 & G06 43 ngày 18 giờ
114th Eastern Asia Youth Chess Championship U12 Rapid 45 ngày 11 giờ
124th Eastern Asia Youth Chess Championship U06 & G06 Rapid 45 ngày 11 giờ
134th Eastern Asia Youth Chess Championship U16 Rapid 45 ngày 11 giờ
144th Eastern Asia Youth Chess Championship U14 Rapid 45 ngày 11 giờ
154th Eastern Asia Youth Chess Championship G16 & G18 Rapid 45 ngày 11 giờ
164th Eastern Asia Youth Chess Championship U18 Rapid 45 ngày 12 giờ
174th Eastern Asia Youth Chess Championship U08 Rapid 45 ngày 12 giờ
184th Eastern Asia Youth Chess Championship G12 Rapid 45 ngày 12 giờ
194th Eastern Asia Youth Chess Championship G14 Rapid 45 ngày 12 giờ
204th Eastern Asia Youth Chess Championship U10 Rapid 45 ngày 12 giờ
214th Eastern Asia Youth Chess Championship G10 Rapid 45 ngày 12 giờ
224th Eastern Asia Youth Chess Championship G08 Rapid 45 ngày 12 giờ
234th Eastern Asia Youth Chess Championship G16 & G18 46 ngày 9 giờ
244th Eastern Asia Youth Chess Championship G14 46 ngày 10 giờ
254th Eastern Asia Youth Chess Championship G10 46 ngày 10 giờ
264th Eastern Asia Youth Chess Championship G08 46 ngày 10 giờ
274th Eastern Asia Youth Chess Championship G12 46 ngày 11 giờ
284th Eastern Asia Youth Chess Championship G16 & G18 Rapid 46 ngày 18 giờ
294th Eastern Asia Youth Chess Championship G14 Rapid 46 ngày 18 giờ
304th Eastern Asia Youth Chess Championship G12 Rapid 46 ngày 18 giờ
314th Eastern Asia Youth Chess Championship G16 & G18 Blitz 48 ngày 15 giờ
324th Eastern Asia Youth Chess Championship U10 Blitz 49 ngày 9 giờ
334th Eastern Asia Youth Chess Championship U18 Blitz 49 ngày 9 giờ
344th Eastern Asia Youth Chess Championship U12 Blitz 49 ngày 9 giờ
354th Eastern Asia Youth Chess Championship U14 Blitz 49 ngày 9 giờ
364th Eastern Asia Youth Chess Championship U16 Blitz 49 ngày 9 giờ
374th Eastern Asia Youth Chess Championship U08 Blitz 49 ngày 10 giờ
384th Eastern Asia Youth Chess Championship G08 Blitz 49 ngày 10 giờ
394th Eastern Asia Youth Chess Championship G12 Blitz 49 ngày 10 giờ
404th Eastern Asia Youth Chess Championship G10 Blitz 49 ngày 10 giờ
414th Eastern Asia Youth Chess Championship G14 Blitz 49 ngày 10 giờ
424th Eastern Asia Youth Chess Championship U06 & G06 Blitz 49 ngày 11 giờ
434th Eastern Asia Youth Chess Championship (all categories) 54 ngày 20 giờ
44Thailand Bughouse Chess Championship 2019 55 ngày 12 giờ
45Thailand 960 Chess Championship 2019 Open 56 ngày 10 giờ
46Thailand 960 Chess Championship 2019 Under 12 56 ngày 11 giờ
47Thailand 960 Chess Championship 2019 Under 8 56 ngày 11 giờ
48BBB Makruk (Buffet Blitz Board game Monthly Tournament) July 2019 56 ngày 17 giờ
49Thailand 960 Chess Championship 2019 56 ngày 22 giờ
50BBB Chess (Buffet Blitz Board game Monthly Tournament) July 2019 61 ngày 5 giờ