Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U10 11 giờ 23 phút
2SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) 14 giờ 12 phút
3SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) 14 giờ 12 phút
4SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Rapid) 14 giờ 12 phút
5SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Rapid) 14 giờ 12 phút
6Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - Open 1 ngày 11 giờ
7Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 18 1 ngày 11 giờ
8Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 16 1 ngày 11 giờ
9Chiang Mai Open Chess Championships 2019 - U 14 1 ngày 11 giờ
10Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 12 1 ngày 11 giờ
11Chiang Mai Open Chess Championships 2019- U 8 1 ngày 11 giờ
12การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบรองสุดท้าย 2 ngày 7 giờ
13SISB & 101 Chess Academy Under 9 2 ngày 7 giờ
14SISB & 101 Chess Academy Under 12 2 ngày 7 giờ
15SISB & 101 Chess Academy Under 14 2 ngày 7 giờ
16SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 14 2 ngày 8 giờ
17SISB & 101 Chess Academy Under 6 3 ngày 15 giờ
18SISB & 101 Chess Academy Under 7 3 ngày 15 giờ
19SISB & 101 Chess Academy Under 8 3 ngày 15 giờ
20SISB & 101 Chess Academy Under 10 3 ngày 15 giờ
21SISB & 101 Chess Academy Under 16 3 ngày 15 giờ
22SISB & 101 Chess Academy Blitz Under 10 3 ngày 15 giờ
23SISB & 101 Chess Academy Open 3 ngày 15 giờ
24SISB & 101 Chess Academy Blitz Open 3 ngày 17 giờ
25การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 4 ngày 11 giờ
265th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (11 and above) 4 ngày 14 giờ
275th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U11) 4 ngày 14 giờ
285th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U9) 4 ngày 14 giờ
295th ANGLO Inter-Campus Chess Tournament (U7) 4 ngày 14 giờ
30การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบแรก 4 เหลือ 2 5 ngày 13 giờ
31การคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกอาเซียน ( Asean Chess) รอบสอง 8 เหลือ 4 5 ngày 15 giờ
32SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Ladies 6 ngày 9 giờ
33SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Man 6 ngày 9 giờ
34SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Men 6 ngày 10 giờ
35SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 10 ngày 15 giờ
36SEA Games Blitz Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Men) 10 ngày 15 giờ
37SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Women) 11 ngày 12 giờ
38SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, Bangkok (Men) 11 ngày 12 giờ
39Chess without Borders 2 Under 9 11 ngày 13 giờ
40Chess without Borders 2 Under 8 Boys 11 ngày 13 giờ
41Chess without Borders 2 Under 8 Girls 11 ngày 13 giờ
42Chess without Borders 2 Under 7 11 ngày 13 giờ
43Chess without Borders 2 Under 6 11 ngày 13 giờ
44Chess Without Borders 2, UNDER 12 11 ngày 14 giờ
45Chess Without Borders 2, UNDER 14 & 16+ 11 ngày 14 giờ
46Chess Without Borders 2, UNDER 10 11 ngày 14 giờ
47Chess Without Borders 2, UNDER 12 Girls 11 ngày 14 giờ
48SEA Games Rapid Chess Qualifier 2019, Preliminary Rounds, CM, Ladies 17 ngày 20 giờ
49IWICA UNDER 14 AGE GROUP MONTHLY CHESS CHAMPIONSHIP FEBRUARY EDITION 24 ngày 7 giờ
50iwica monthly age group chess championship Under 10 february edition 24 ngày 7 giờ