Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 10 giờ 8 phút
2Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 1 ngày 12 giờ
3Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 1 ngày 12 giờ
4Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 1 ngày 12 giờ
5Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 10 Section 1 ngày 12 giờ
6Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES U10 17 ngày 17 giờ
7Don Bosco LIGHTHOUSE QUALIFIRES U8 17 ngày 17 giờ
8Don BOSCO LIGHTOUSE QUALIFIRES U!@ 17 ngày 17 giờ
9Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES 17 ngày 17 giờ
10Mid Sunday Rapid Chess 65 ngày 10 giờ
11Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 16 Category) 106 ngày 15 giờ
12Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 12 Category) 106 ngày 16 giờ
13Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 8 Category) 106 ngày 16 giờ
14Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 10 Category) 106 ngày 16 giờ
15Youth Chess Arena (April 2017) Under 8 Dar es Salaam, Tanzania 113 ngày 15 giờ
16DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 162 ngày 1 giờ
17DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 162 ngày 1 giờ
18DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 162 ngày 1 giờ
19DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 162 ngày 1 giờ
20Youth Chess Arena (May 2017) under 12 180 ngày 10 giờ
21Youth Chess Arena (May 2017) under 8 180 ngày 11 giờ
22Youth Chess Arena (May 2017) under 10 180 ngày 11 giờ
23Youth Chess Arena (May 2017) under 16 180 ngày 11 giờ
24Youth Chess Arena (April 2017) Under 16 Dar es Salaam, Tanzania 181 ngày 13 giờ
25Youth Chess Arena (April 2017) Under 10 Dar es Salaam, Tanzania 181 ngày 13 giờ
26WATOTO FESTIVAL CHESS OPEN 210 ngày 12 giờ
27Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/GIRLS 227 ngày 13 giờ
28Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/BOYS 227 ngày 15 giờ
29DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/GIRLS SECTION 262 ngày 23 giờ
30DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/ OPEN SECTION 263 ngày 16 giờ
31Tanzania National Chess Championship 2017 297 ngày 15 giờ
32Zanzibar Open Chess Championship 2017 311 ngày 16 giờ
33Don Bosco Internal Junior Rapid Championship 340 ngày 18 giờ
34Qualifier for National Chess Championship 2016/2017 345 ngày 15 giờ
35Kalamandalam Chess Tournament - Tanzania 2016 348 ngày 21 giờ
36Tanzania Open Chess Championship 2016 - Open Section 367 ngày 11 giờ
37Tanzania Open Chess Championship 2016 - Junior Section 372 ngày 20 giờ
38Don Bosco Junior Round Robi 424 ngày 8 giờ
392016 Zone 4.2 Individual Chess Championships Open 571 ngày 17 giờ
402016 Zone 4.2 Individual Chess Championships Women 571 ngày 17 giờ
41Qualifier for Zonal 2016 613 ngày 15 giờ
42February Rapid Chess 2016 647 ngày 15 giờ
43Mapinduzi Chess Cup 2016 680 ngày
44Tanzania Open Chess Championship 2015 723 ngày 14 giờ
45Tanzania National Chess Championship 2015 834 ngày 17 giờ
46KENYA TANZANIA CHESS ARENA- ROUND ROBIN 1260 ngày 1 giờ