Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 23 ngày 17 giờ
2Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 23 ngày 17 giờ
3Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 23 ngày 17 giờ
4Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 23 ngày 17 giờ
5Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 23 ngày 17 giờ
6Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 23 ngày 17 giờ
7Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 58 ngày 18 giờ
8Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 58 ngày 18 giờ
9Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 58 ngày 18 giờ
10Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 58 ngày 20 giờ
11Monthly Rapid Chess Tournament - July 2018 80 ngày 7 giờ
12Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 114 ngày 14 giờ
13Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 114 ngày 14 giờ
14Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 114 ngày 14 giờ
15Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 114 ngày 14 giờ
16IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 115 ngày 21 giờ
17IST Chess Tournament 2018 - Grade 6 and above Section 115 ngày 23 giờ
18IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Beginner Section 116 ngày
19IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Intermediate Section 116 ngày
20IST Chess Tournament 2018 - Grade 3 and below section 116 ngày
21IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Intermediate Section 116 ngày
22Tanzania National Chess Championship 2018 176 ngày 9 giờ
23Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 184 ngày 16 giờ
24Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 184 ngày 17 giờ
25Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 184 ngày 17 giờ
26Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section Merged under 10 /under 12 184 ngày 17 giờ
27Zanaki Chess Club Monthly Rapid 2018 198 ngày 16 giờ
28H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U18 213 ngày 12 giờ
29H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U8 213 ngày 12 giờ
30H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U10 213 ngày 12 giờ
31H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U14 213 ngày 12 giờ
32Kalamandalam Chess Competition 2017 - Over 18 yrs 226 ngày 20 giờ
33Kalamandalam Chess Competition 2017 - Under 18 Section 226 ngày 22 giờ
34Sunday Rapid Chess - January 2018 239 ngày 22 giờ
35Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 303 ngày 15 giờ
36Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 304 ngày 19 giờ
37Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 304 ngày 21 giờ
38Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 304 ngày 22 giờ
39Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 10 Section 304 ngày 22 giờ
40Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES U10 324 ngày 17 giờ
41Don Bosco LIGHTHOUSE QUALIFIRES U8 324 ngày 17 giờ
42Don BOSCO LIGHTOUSE QUALIFIRES U!@ 324 ngày 17 giờ
43Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES 324 ngày 18 giờ
44Mid Sunday Rapid Chess 372 ngày 10 giờ
45Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 16 Category) 413 ngày 16 giờ
46Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 12 Category) 413 ngày 16 giờ
47Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 8 Category) 413 ngày 16 giờ
48Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 10 Category) 413 ngày 16 giờ
49DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 457 ngày 22 giờ
50DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 457 ngày 22 giờ