Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Kalamandalam Chess Competition 2017 - Over 18 yrs 10 ngày 12 giờ
2Kalamandalam Chess Competition 2017 - Under 18 Section 10 ngày 14 giờ
3Zanaki Chess Club (Section B) RR- 4th Feb 2018 17 ngày 14 giờ
4Sunday Rapid Chess - January 2018 23 ngày 13 giờ
5Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 87 ngày 6 giờ
6Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 88 ngày 10 giờ
7Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 88 ngày 12 giờ
8Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 88 ngày 14 giờ
9Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 10 Section 88 ngày 14 giờ
10Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES U10 108 ngày 9 giờ
11Don Bosco LIGHTHOUSE QUALIFIRES U8 108 ngày 9 giờ
12Don BOSCO LIGHTOUSE QUALIFIRES U!@ 108 ngày 9 giờ
13Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES 108 ngày 9 giờ
14Mid Sunday Rapid Chess 156 ngày 1 giờ
15Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 16 Category) 197 ngày 7 giờ
16Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 12 Category) 197 ngày 8 giờ
17Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 8 Category) 197 ngày 8 giờ
18Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 10 Category) 197 ngày 8 giờ
19DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 241 ngày 13 giờ
20DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 241 ngày 14 giờ
21DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 241 ngày 14 giờ
22DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 241 ngày 14 giờ
23Youth Chess Arena (April 2017) Under 16 Dar es Salaam, Tanzania 272 ngày 5 giờ
24Youth Chess Arena (April 2017) Under 10 Dar es Salaam, Tanzania 272 ngày 5 giờ
25WATOTO FESTIVAL CHESS OPEN 301 ngày 4 giờ
26Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/GIRLS 318 ngày 5 giờ
27Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/BOYS 318 ngày 7 giờ
28DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/GIRLS SECTION 353 ngày 15 giờ
29DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/ OPEN SECTION 354 ngày 8 giờ
30Tanzania National Chess Championship 2017 388 ngày 7 giờ
31Zanzibar Open Chess Championship 2017 402 ngày 7 giờ
32Don Bosco Internal Junior Rapid Championship 431 ngày 9 giờ
33Qualifier for National Chess Championship 2016/2017 436 ngày 7 giờ
34Kalamandalam Chess Tournament - Tanzania 2016 439 ngày 13 giờ
35Tanzania Open Chess Championship 2016 - Open Section 458 ngày 3 giờ
36Tanzania Open Chess Championship 2016 - Junior Section 463 ngày 12 giờ
37Don Bosco Junior Round Robi 515 ngày
382016 Zone 4.2 Individual Chess Championships Open 662 ngày 8 giờ
392016 Zone 4.2 Individual Chess Championships Women 662 ngày 9 giờ
40Qualifier for Zonal 2016 704 ngày 7 giờ
41February Rapid Chess 2016 738 ngày 7 giờ
42Mapinduzi Chess Cup 2016 770 ngày 16 giờ
43Tanzania Open Chess Championship 2015 814 ngày 6 giờ
44Tanzania National Chess Championship 2015 925 ngày 9 giờ
45KENYA TANZANIA CHESS ARENA- ROUND ROBIN 1350 ngày 16 giờ