Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 32 ngày 21 giờ
2Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 32 ngày 21 giờ
3Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 47 ngày 20 giờ
4Tanzania Chess League 2019 96 ngày 5 giờ
5Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 104 ngày
6Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 104 ngày
7Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 104 ngày
8Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 104 ngày 1 giờ
9Trial 1 222 ngày 20 giờ
10DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 230 ngày
11DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 230 ngày
12DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 230 ngày
13DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 230 ngày
14DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 231 ngày 16 giờ
1535TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 272 ngày 4 giờ
1635TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 272 ngày 7 giờ
17East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 275 ngày 4 giờ
18East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 275 ngày 4 giờ
19Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 384 ngày 2 giờ
20Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 384 ngày 2 giờ
21Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 384 ngày 2 giờ
22Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 384 ngày 2 giờ
23Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 384 ngày 2 giờ
24Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 384 ngày 2 giờ
25Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 419 ngày 3 giờ
26Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 419 ngày 3 giờ
27Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 419 ngày 3 giờ
28Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 419 ngày 5 giờ
29Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 474 ngày 23 giờ
30Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 474 ngày 23 giờ
31Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 474 ngày 23 giờ
32Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 474 ngày 23 giờ
33IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 476 ngày 6 giờ
34Tanzania National Chess Championship 2018 536 ngày 18 giờ
35Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 545 ngày
36Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 545 ngày 1 giờ
37Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 545 ngày 1 giờ
38Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section Merged under 10 /under 12 545 ngày 1 giờ
39Zanaki Chess Club Monthly Rapid 2018 559 ngày
40H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U18 573 ngày 21 giờ
41H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U8 573 ngày 21 giờ
42H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U10 573 ngày 21 giờ
43H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U14 573 ngày 21 giờ
44Kalamandalam Chess Competition 2017 - Over 18 yrs 587 ngày 5 giờ
45Kalamandalam Chess Competition 2017 - Under 18 Section 587 ngày 7 giờ
46Sunday Rapid Chess - January 2018 600 ngày 6 giờ
47Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 663 ngày 23 giờ
48Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 665 ngày 3 giờ
49Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 665 ngày 5 giờ
50Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 665 ngày 7 giờ