Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Don Bosco Open Rapid Chess Championship 15 giờ 41 phút
2Don Bosco Junior Chess Championship January 2020 18 giờ 2 phút
3Tanzania Open Chess Championship 2019 - Open Section 34 ngày 20 giờ
4Interschool Chess Championship 2019-Under 10 Category 64 ngày 16 giờ
5Interschool Chess Championship 2019 - Under 14 Category 64 ngày 16 giờ
6Interschool Chess Championship 2019 - Under 18 Category 65 ngày 13 giờ
7Tanzania Open Chess Championship 2019 - U09 Section 84 ngày 17 giờ
8Tanzania Open Chess Championship 2019 - U14 Section 84 ngày 17 giờ
9Rapid Chess Arena - Under 13 section 119 ngày 13 giờ
10Rapid Chess Arena 2019 - Prestige (Open) Section 119 ngày 13 giờ
11Rapid Chess Arena - Under 9 Section 119 ngày 13 giờ
12Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 154 ngày 14 giờ
13Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 154 ngày 15 giờ
14Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 154 ngày 15 giờ
15Tanzania Chess League 2019 223 ngày 18 giờ
16Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 231 ngày 13 giờ
17Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 231 ngày 13 giờ
18Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 231 ngày 13 giờ
19Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 231 ngày 15 giờ
20Trial 1 350 ngày 9 giờ
21DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 357 ngày 13 giờ
22DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 357 ngày 13 giờ
23DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 357 ngày 13 giờ
24DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 357 ngày 13 giờ
2535TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 399 ngày 17 giờ
26East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 402 ngày 18 giờ
27East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 402 ngày 18 giờ
28DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 470 ngày 15 giờ
29DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER10 470 ngày 15 giờ
30DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER12 470 ngày 15 giờ
31DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 AND 18 470 ngày 15 giờ
32Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 511 ngày 16 giờ
33Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 511 ngày 16 giờ
34Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 511 ngày 16 giờ
35Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 511 ngày 16 giờ
36Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 511 ngày 16 giờ
37Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 511 ngày 16 giờ
38Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 546 ngày 16 giờ
39Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 546 ngày 16 giờ
40Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 546 ngày 16 giờ
41Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 546 ngày 18 giờ
42Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 602 ngày 12 giờ
43Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 602 ngày 12 giờ
44Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 602 ngày 12 giờ
45Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 602 ngày 12 giờ
46IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 603 ngày 20 giờ
47Tanzania National Chess Championship 2018 664 ngày 7 giờ
48Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 672 ngày 14 giờ
49Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 672 ngày 15 giờ
50Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 672 ngày 15 giờ