Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة فرق المحافظات للفئات العمرية لعام 2018م 4 ngày 3 giờ
2بطولة الجمهورية للمخضرمين 2018 76 ngày 1 giờ
3بطولة السيدات 2018 88 ngày
4Syrian Final 2018 for Men 138 ngày 12 giờ
5بطولة الجمهورية تمهيدي 2018 158 ngày
6Chess Damascus 2018 199 ngày 2 giờ
7Homs Touenament for Men 2018 205 ngày 2 giờ
8بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 579 ngày 5 giờ
9Syrian Championship for Men 2016-Final 869 ngày 4 giờ
10/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 1121 ngày 4 giờ
11بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 1121 ngày 5 giờ
12الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 1121 ngày 8 giờ
13الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 1121 ngày 8 giờ
14الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 1123 ngày 13 giờ
15Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 1236 ngày 23 giờ
16women syrian chess 2015 1243 ngày 20 giờ
17Damascus 2015 open 1296 ngày 1 giờ
18Syria Boys U14 1563 ngày
19Syria Boys U12 1563 ngày
20Syria Boys U10 1563 ngày
21Syria Boys U8 1563 ngày
22Syria Boys U6 1563 ngày
23Final Syria 2014 1583 ngày 1 giờ
24Damascus 2014 1584 ngày 3 giờ
25Syria Initiative 2014 1598 ngày 10 giờ
26Damascus Individual 2014 1614 ngày 14 giờ
27Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1720 ngày 3 giờ
28Syrian Chess Championship for Seniors 1720 ngày 15 giờ