Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Sallskapets Hostturnering 2018, grp E 7 phút
2Sallskapets Hostturnering 2018, grp B 9 phút
3Sallskapets Hostturnering 2018, grp A 11 phút
4Wasa Masters 2019 4 giờ 16 phút
5Nacka KM 2018 8 giờ 7 phút
6Ume Campus 1 ngày 2 giờ
7Stromsunds kommunmasterskap 2018 2 ngày
8KM Sundsvalls SS 2018 3 ngày 1 giờ
9Schackklubben Rockadens KM hösten 2018, M2+M3 3 ngày 17 giờ
10Wasa KM 4 ngày 5 giờ
11Falkoping Km 2018 lang 4 ngày 15 giờ
12SS Manhems KM 2018 Kandidatgruppen 4 ngày 18 giờ
13SS Manhems KM 2018 Oppna Tisdagsgruppen 4 ngày 19 giờ
14SS Manhems KM 2018 KM-gruppen 4 ngày 20 giờ
15SS Manhems KM 2018 - Oppna Onsdagsgruppen 4 ngày 20 giờ
16SS Manhems KM 2018 - Lilla Tisdagsgruppen 4 ngày 20 giờ
17SS Manhems KM 2018 - Lilla Onsdagsgruppen 4 ngày 20 giờ
18SK Rockaden Umeås KM 2018 5 ngày 8 giờ
19Upsala ASS KM 2018 grupp A 5 ngày 15 giờ
20UASS KM 2018 grupp B 6 ngày 14 giờ
21Majornas långturnering 2018 6 ngày 15 giờ
22Sallskapets Hostturnering 2018, grp D 6 ngày 17 giờ
23Sallskapets Hostturnering 2018, grp C 6 ngày 17 giờ
24Stockholm Schackallskap 181204 Temablixt 5 min 6 ngày 17 giờ
25Östersunds SS decemberblixt 2018 6 ngày 17 giờ
26SeniorSchack Stockholm Hösten 2018 Klass 4 6 ngày 23 giờ
27Rockadens Öppna Onsdagskamp HT-2018 10 ngày 16 giờ
28Stockholm Chess Challenge 2018 11 ngày 2 giờ
29Rödeby Höstschack 2018 12 ngày 16 giờ
30SeniorSchack Stockholm Hösten 2018 Klass 3 12 ngày 23 giờ
31SeniorSchack Stockholm Hösten 2018 Klass 1 13 ngày
32Kvarnbyskolans Skolmästerskap i schack för lågstadiet 2018 13 ngày 1 giờ
33Upsala ASS KM 2018 grupp B 13 ngày 7 giờ
34Ostersunds SS snabb-KM 2018 13 ngày 17 giờ
35Kvarnbyskolans Skolmästerskap i schack för mellanstadiet 2018 14 ngày 15 giờ
36Öppna Lidköpings Mästerskapet i Snabbschack 18 ngày 17 giờ
37Fagervik KM 2018 19 ngày 16 giờ
38Täby SK Öppna KM 2018 19 ngày 20 giờ
39Test - Test 19 ngày 23 giờ
40SeniorSchack Stockholm Hösten 2018 Klass 2 20 ngày
41Majornas SS snabbschack nr 4 hösten 2018 20 ngày 17 giờ
42Ostersunds SS KM 2018 20 ngày 17 giờ
43Stockholms Schacksallskap 5 min 181120 20 ngày 17 giờ
44Schack 64 KM 2019 21 ngày 22 giờ
45RockadenJunioren 2018 Lågstadiet 22 ngày 22 giờ
46RockadenJunioren 2018 Mellanstadiet 22 ngày 22 giờ
47RockadenJunioren 2018 Högstadiet 22 ngày 22 giờ
48RockadenJunioren 2018 Mellanstadiet 22 ngày 22 giờ
49RockadenJunioren 2018 Högstadiet 22 ngày 22 giờ
50RockadenJunioren 2018 Lågstadiet 22 ngày 22 giờ