Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Nacka KM HT 2019 5 ngày 1 giờ
2Pjäsen Elo, grupp A 14 ngày
3Lidköping Open 2019 37 ngày 6 giờ
4Öppna Snabb-DM i Västerbotten 2019 42 ngày 13 giờ
5Sommarblixt 190723 54 ngày 4 giờ
6Sverigemastarklassen 2019 11 spelare 63 ngày 14 giờ
7Sverigemästarklassen 2019 63 ngày 14 giờ
8Öppna Norrlandsmästerskapet 2019 64 ngày 13 giờ
9Riltonblixt 2019/2020 81 ngày
10Rilton Elo 2019/2020 81 ngày 1 giờ
11Rilton 1800 2019/2020 81 ngày 1 giờ
12Rilton Cup 2019/2020 81 ngày 1 giờ
13Nacka Blixt-KM VT 2019 81 ngày 18 giờ
14Nackasnabben 2019 82 ngày 19 giờ
15Storsjodraget 2019 85 ngày 8 giờ
16IM turneringen 4Springare 2019 86 ngày 3 giờ
174 Springare Junior Open 15 years 86 ngày 11 giờ
18Juniturneringen 2019, grupp A 93 ngày 2 giờ
19Juniturneringen 2019, grupp B 93 ngày 2 giờ
20Juniturneringen 2019, grupp C 93 ngày 3 giờ
21Spring Challenge 2019 94 ngày 3 giờ
22Jubileumsturnering KAS 99 ngày 6 giờ
23Blixtmästerskap_Kungsörs _SK_2019 102 ngày 23 giờ
24Snabbschack-2019_Kungsörs_SK 103 ngày
25Östersunds SS juniblixt 2019 103 ngày 3 giờ
26PapaJag Family Chess Tournament 2 105 ngày 4 giờ
27Stockholm Elo Challenge 2019 105 ngày 7 giờ
28Öppna DM Västernorrland 105 ngày 8 giờ
29PapaJag Family Chess Tournament 1 105 ngày 12 giờ
30KAS.Blixt.20190528 110 ngày 3 giờ
31Östersunds SS majblixt 2019 110 ngày 3 giờ
32Stockholms Schacksällskaps avslutningsblixt HCP VT 2019 110 ngày 3 giờ
33Stockholmsmästerskapet 2019 111 ngày 1 giờ
34Nackablixten 2019 112 ngày 7 giờ
35Nacka snabbschack 2019 113 ngày 2 giờ
36Schack56mästaren 2019 114 ngày 10 giờ
37Falkoping blixt KM 2019 115 ngày 2 giờ
38Rödeby Vårcup 2019 116 ngày 1 giờ
39Nacka KM VT 2019 116 ngày 2 giờ
40Stockholms Schacksallskap Rolf Littorin rapid 190521 117 ngày 2 giờ
41J/H blixt-DM del 3 117 ngày 2 giờ
42Blixt-KM 2019 117 ngày 3 giờ
43Stockholms Schacksallskap Tore Riltonblixt 190507 117 ngày 4 giờ
44Falkoping majblixt 2019 117 ngày 4 giờ
45Upsala ASS Maj-ELO gr B 2019 119 ngày 5 giờ
46Upsala ASS Maj-ELO gr A 2019 119 ngày 5 giờ
47Maj Cupen 2019 121 ngày 8 giờ
48Schackfyranmästaren 2019 tävling 2 121 ngày 10 giờ
49SS Manhems Varblixt 2019 121 ngày 16 giờ
50Dam Pjäsen 122 ngày 3 giờ