Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Nackablixten 2018 2 giờ 56 phút
2blixt 24 maj 1 ngày 1 giờ
3Alliansmasterskap blixt 1 ngày 6 giờ
4Umemästerskapet 2018 2 ngày 16 giờ
5Stockholms Schacksallskap Rolf Littorin rapid 180522 3 ngày
6Storsjödraget 2018 3 ngày 3 giờ
7Upsala ASS Maj-ELO gr B-C 2018 5 ngày 2 giờ
8Upsala ASS Maj-ELO gr A 2018 5 ngày 3 giờ
9Lilla Falkoping Open 2018 5 ngày 5 giờ
10Stockholms Schacksallskap KM 2018 7 ngày 3 giờ
11Rödeby Vårcup 18 8 ngày 23 giờ
12Rilton Cup 2018/2019 9 ngày 5 giờ
13Rilton 1800 2018/2019 9 ngày 5 giờ
14Rilton Open 2018/2019 9 ngày 5 giờ
15Majturneringen 2018 grupp 3 9 ngày 8 giờ
16Stockholmsmästerskapet 2018 9 ngày 8 giờ
17Schack 88 vårturnering 2018 9 ngày 8 giờ
18Stockholm Elo Challenge 2018 9 ngày 8 giờ
19 WCT Group B ELO Challenge 9 ngày 8 giờ
20Majornas snabbschack 6 2018 17 ngày
21Stockholms Schacksallskap Tore Riltonblixt 180508 17 ngày 1 giờ
22Östersunds SS majblixt 2018 17 ngày 1 giờ
23Rockadens KM i Blixt 2018 18 ngày 2 giờ
24Falkopingsmasterskap snabb 2018 18 ngày 10 giờ
25Pyramidens stora myntslag 2018 19 ngày 3 giờ
26Jamtland/Harjedalen DM-blixt 2018 Deltävling 2 19 ngày 7 giờ
27Jamtland/Harjedalen DM-blixt 2018 Deltävling 1 19 ngày 7 giờ
28Rockadens KM 3A Våren 2018 19 ngày 23 giờ
29Rockadens KM 1A Våren 2018 19 ngày 23 giờ
30Rockadens KM 2A Våren 2018 19 ngày 23 giờ
31Rockadens KM 1B Våren 2018 19 ngày 23 giờ
32Stockholm Chess Challenge 2018 20 ngày 2 giờ
33Frukt På Jobbet Open 2018 20 ngày 4 giờ
34c 21 ngày 8 giờ
35Stockholms Schacksallskap Höstsnabb 2018 21 ngày 8 giờ
36Stockholm Schackallskap 181204 Temablixt 5 min 21 ngày 8 giờ
37Stockholms Schacksallskap blixt 5 min 21 ngày 8 giờ
38Stockholms Schacksallskap FRC 181030 21 ngày 8 giờ
39Sallskapets Hostturn 2018 21 ngày 9 giờ
40Maj Cupen 2018 22 ngày 6 giờ
41Åsenträffen 2018 23 ngày 3 giờ
42Jamtland/Harjedalen DM-blixt 2018 Deltävling 3 24 ngày
43Trojanska Hästens Junior Grand Prix - Klass C 26 ngày 6 giờ
44Trojanska Hästens Junior Grand Prix - Klass AB 26 ngày 6 giờ
45Hundramannaschacket 2018 27 ngày 4 giờ
46Rockaden Open 2018 28 ngày
47Wasa Blixt KM 29 ngày
48TSK Seniorturnering 2018 29 ngày 13 giờ
49Majorna långpartiturnering 2018 30 ngày 23 giờ
50Majorna Snabb nr 5 31 ngày