Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Falkoping Open 2018 1 ngày 11 giờ
2Hurtigfeiden 2018 2 ngày 16 giờ
3Sjakkfejden 2018 2 ngày 16 giờ
4SM-gruppen 2018 Ronneby 5 ngày 21 giờ
5Öppna Norrländska Mästerskapet i schack för synskadade 2018 5 ngày 22 giờ
6Sallskapets Hostturn 2018 14 ngày 18 giờ
7Stockholm Open 2018 15 ngày 18 giờ
8Roslagen Open 2018 - Swiss 17 ngày 1 giờ
9Rilton Cup 2018/2019 19 ngày 15 giờ
10Rilton Open 2018/2019 19 ngày 15 giờ
11Rockaden Open 2018 24 ngày 14 giờ
12Manhem Open 2018 25 ngày 17 giờ
13Umemästerskapet 2018 25 ngày 21 giờ
14Blixtschacket_Arboga_Riksmöte_2018 29 ngày 2 giờ
15Manhem Open 2018 29 ngày 15 giờ
16Snabbschacket_Arboga_Riksmöte_2018 30 ngày 1 giờ
17Storsjödraget 2018 32 ngày 2 giờ
184 Springare Family Chess 2018 33 ngày 14 giờ
19Sommarschackskolan 2018 Katt 34 ngày 20 giờ
20Sommarschackskolan 2018 Hund 34 ngày 20 giờ
21Sommarschackskolan 2018 SA 34 ngày 20 giờ
224 Springare Family Chess 2018 36 ngày 22 giờ
23Falkopingsmasterskap blixt 2018 40 ngày 14 giờ
24Ελληνικό Σχολείο Γκέτεμποργκ - Step2 - Ιουν 2018 40 ngày 18 giờ
25Snabbschack_VästraMälardalens_Schackallians 41 ngày 12 giờ
26Student Blixt 2018 41 ngày 18 giờ
27Juniturneringen 2018, grupp D 42 ngày 10 giờ
28Juniturneringen 2018, grupp C 42 ngày 10 giờ
29Juniturneringen 2018, grupp B 42 ngày 10 giờ
30Juniturneringen 2018, grupp A 42 ngày 10 giờ
31Östersunds SS juniblixt 2018 44 ngày 14 giờ
32Schackfyranmästaren 3 2018 45 ngày 20 giờ
33Stockholmsmästerskapet 2018 47 ngày
34Alliansmasterskap blixt 47 ngày 22 giờ
35Näringslivet Möter Förorten 48 ngày 17 giờ
36Schackfyranmästaren 2 2018 48 ngày 20 giờ
37Stockholm Open Blixt 2018 49 ngày 13 giờ
38Schackfyranmästaren 1 2018 50 ngày 20 giờ
39Blixtmästerskap_Västra_Mälardalens_SchackAllians_2018 51 ngày 11 giờ
40Stockholms Schacksallskap Avslutningsblixt 180529 51 ngày 13 giờ
41Schack56mästaren 2018 52 ngày 20 giờ
42Stockholms Schacksallskap blixt 5 min 53 ngày 16 giờ
43Stockholms Schacksallskap Höstsnabb 2018 53 ngày 16 giờ
44Nackablixten 2018 53 ngày 17 giờ
45blixt 24 maj 56 ngày 13 giờ
46Stockholms Schacksallskap Rolf Littorin rapid 180522 58 ngày 13 giờ
47Upsala ASS Maj-ELO gr B-C 2018 60 ngày 15 giờ
48Upsala ASS Maj-ELO gr A 2018 60 ngày 15 giờ
49Lilla Falkoping Open 2018 60 ngày 17 giờ
50Stockholms Schacksallskap KM 2018 62 ngày 15 giờ