Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Suriname (SUR)

Flag SUR
SốGiảiCập nhật
1Rukhmania Open Blitz Toernooi Top Klasse 4 ngày 1 giờ
2Rukhmania Open Blitz Toernooi Subtop Klasse 4 ngày 1 giờ
3FFM stap0 2018 17 ngày 11 giờ
42018 Interclub Kampioenschappen Aspiranten Klasse 46 ngày 11 giờ
52018 Scholen Schaakkampioenschappen GLO 53 ngày 7 giờ
62018 Scholen Schaakkampioenschappen VOJ 53 ngày 7 giờ
72018 Scholen Schaakkampioenschappen VOS 53 ngày 7 giờ
8Nationale Dames Schaakkampioen 2018 55 ngày 5 giờ
92018 Girls Chess Talent Beginners 60 ngày 6 giờ
102018 Girls Chess Talent Intermediate 60 ngày 6 giờ
117th CARIFTA Junior Chess Championsip 2018 - U16 Absolute 108 ngày 16 giờ
127th CARIFTA Junior Chess Championsip 2018 - U20 Open 108 ngày 16 giờ
137th CARIFTA Junior Chess Championsip 2018 - U16 Women 108 ngày 16 giờ
147th CARIFTA Junior Chess Championsip 2018 - U12 Absolute 108 ngày 16 giờ
157th CARIFTA Junior Chess Championsip 2018 - U12 Women 108 ngày 16 giờ
16Nationale Schaak Kampioenschappen 2018 114 ngày 4 giờ
17Deca Challenge 2018 1e editie - Voorrondes 144 ngày 11 giờ
18Deca Challenge 2018 1e editie - Finale: Intermediate 144 ngày 11 giờ
19Deca Challenge 2018 1e editie - Finale: Beginners 144 ngày 11 giờ
202018 Kwalificatie Nationale Kampioenschappen 156 ngày 7 giờ
212017 Blitz Schaakkampioenschappen Aspiranten 198 ngày 7 giờ
222017 Blitz Schaakkampioenschappen Top 198 ngày 7 giờ
232017 Blitz Schaakkampioenschappen Sub-Top 198 ngày 7 giờ
24Rukhmania Jaarafsluitingstoernooi 2017 Top Klasse 207 ngày 12 giờ
25Rukhmania Jaarafsluitingstoernooi 2017 Kadetten Klasse 207 ngày 12 giờ
26Rukhmania Jaarafsluitingstoernooi 2017 Beginners Klasse 207 ngày 12 giờ
272017 Interclub Eerste Klasse 214 ngày 10 giờ
282017 Nationale Rapid Schaakkampioenschappen - Top 214 ngày 10 giờ
292017 Nationale Rapid Schaakkampioenschappen Sub-Top 214 ngày 10 giờ
305th Srefidensi Chess Celebration Open Blitz 235 ngày 12 giờ
315th Srefidensi Chess Celebration 2017 Master Class 235 ngày 16 giờ
325th Srefidensi Chess Celebration 2017 Open Class 235 ngày 16 giờ
332017 Interclub Top Klasse 240 ngày 6 giờ
342017 Nationale Open 20+ Kampioenschappen 257 ngày 14 giờ
352017 Nationale Jeugdkampioenschappen U20 257 ngày 14 giờ
36Deca Challenge III Finale - Intermediate 271 ngày 15 giờ
37Deca Challenge III Finale - Beginners 271 ngày 15 giờ
38Deca Challenge III Voorronde 271 ngày 17 giờ
39Rukhmania Blitz Toernooi 2017 Pupillen Klasse 291 ngày 15 giờ
40Rukhmania Blitz Toernooi 2017 Top Klasse 292 ngày 5 giờ
41Rukhmania Doorgeefschaak 2017 306 ngày 2 giờ
42Rukhmania Progressief Schaken 2017 311 ngày 13 giờ
432017 Nationale Jeugdkampioenschappen U14 340 ngày 17 giờ
442017 Nationale Jeugdkampioenschappen U18 340 ngày 18 giờ
45Nationale Jeugkampioenschappen U18 - Barrage 342 ngày 20 giờ
462017 Nationale Jeugdkampioenschappen U12 342 ngày 21 giờ
472017 Nationale Jeugdkampioenschappen U10 345 ngày 14 giờ
482017 Nationale Jeugdkampioenschappen U16 346 ngày 7 giờ
492017 Nationale Jeugdkampioenschappen U8 347 ngày 17 giờ
502017 Scholen Schaak VOS 354 ngày 11 giờ