Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Suriname (SUR)

Flag SUR
SốGiảiCập nhật
1Rukhmania Doorgeefschaak 2017 4 ngày 4 giờ
2Rukhmania Progressief Schaken 2017 9 ngày 14 giờ
32017 Nationale Jeugdkampioenschappen U14 38 ngày 19 giờ
42017 Nationale Jeugdkampioenschappen U18 38 ngày 19 giờ
5Nationale Jeugkampioenschappen U18 - Barrage 40 ngày 22 giờ
62017 Nationale Jeugdkampioenschappen U12 40 ngày 23 giờ
72017 Nationale Jeugdkampioenschappen U10 43 ngày 16 giờ
82017 Nationale Jeugdkampioenschappen U16 44 ngày 8 giờ
92017 Nationale Jeugdkampioenschappen U16 45 ngày 18 giờ
102017 Nationale Jeugdkampioenschappen U8 45 ngày 19 giờ
112017 Scholen Schaak VOS 52 ngày 8 giờ
122017 Scholen Schaak VOJ 52 ngày 8 giờ
132017 Scholen Schaak GLO 52 ngày 8 giờ
142017 Interclub Kampioenschappen - Aspiranten Klasse 78 ngày 17 giờ
15NK dames 2017 158 ngày 11 giờ
16Nationale Schaakkampioenschap 2017 164 ngày 13 giờ
172017 Kwalificatie NK 206 ngày 15 giờ
18top blitz 2016 276 ngày 15 giờ
19subtop blitz 2016 276 ngày 15 giờ
20top rapid 2016 283 ngày 14 giờ
21rapid 2016 283 ngày 15 giờ
222016 Interclub Kampioenschappen - Top 290 ngày 13 giờ
232016 Interclub Kampioenschappen - Eerste Klasse 291 ngày 7 giờ
24XII SOUTH AMERICAN FEMALE CHAMPIONSHIP SURINAME 296 ngày 22 giờ
252016 master SREFIDENSI 297 ngày 18 giờ
26OPEN SREFIDENSI 2016 297 ngày 19 giờ
272016 20+ Open Schaak Toernooi 327 ngày 9 giờ
282016 NJK U20 327 ngày 9 giờ
29Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Experts 395 ngày 10 giờ
30Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule R 395 ngày 10 giờ
31Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule Q 395 ngày 10 giờ
32Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule P 395 ngày 10 giờ
33Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule O 395 ngày 10 giờ
34Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule N 395 ngày 10 giờ
35Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule M 395 ngày 10 giờ
36Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule L 395 ngày 10 giờ
37Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Advanced Poule K 395 ngày 10 giờ
38Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule H 395 ngày 10 giờ
39Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule G 395 ngày 10 giờ
40Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule F 395 ngày 10 giờ
41Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Intermediate Poule E 395 ngày 10 giờ
42Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule D 395 ngày 10 giờ
43Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule C 395 ngày 10 giờ
44Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule B 395 ngày 10 giờ
45Yokohama Rukhmania Chess 960 Tournament Beginners Poule A 395 ngày 10 giờ
46U12 2016 NJK 402 ngày 16 giờ
47U14 2016 NJK 402 ngày 16 giờ
48U16 2016 NJK 402 ngày 16 giờ
49U18 2016 NJK 402 ngày 16 giờ
50U8 2016 NJK 403 ngày 11 giờ