Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (SUD)

Flag SUD
SốGiảiCập nhật
1SUDAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 25 25 phút
2Sudan Final National championship Women 127 ngày 2 giờ
3AL Gazeera World Championship 127 ngày 2 giờ
4مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طالبات 2017 وزارة التعليم العالي 183 ngày
5مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طلاب "وزارة التعليم العالي" 183 ngày
6Khartoum First Ladies Championship 194 ngày
7Khartoum First Blitz 238 ngày 23 giờ
8ALISTIGLAL tOURNAMENT 240 ngày 19 giờ
9Khartoum Chess Championship 288 ngày 1 giờ
102016 Arab Individual Chess Championship (Open) 321 ngày 19 giờ
112016 Arab Individual Blitz Championship (Open) 322 ngày 6 giờ
122016 Arab Individual Blitz Championship (Women) 322 ngày 6 giờ
132016 Arab Individual Chess Championship (Women) 323 ngày
142016 Arab Individual Rapid Championship (Women) 325 ngày 23 giờ
152016 Arab Individual Rapid Championship (Open) 325 ngày 23 giờ
16Sudan Final Championship 468 ngày 1 giờ
17Sudan Final Championship 2 474 ngày 4 giờ
18Daim El Gana 633 ngày 23 giờ
19Sudan National Championship Women 656 ngày 23 giờ
20Khartoum Championship 689 ngày 8 giờ
21Khartoum Open Championship 708 ngày 21 giờ
22Daim Elgana Championship 713 ngày 22 giờ
23Sudan National championship 23 738 ngày 17 giờ
24NATIONAL Team Champion 1234 ngày 9 giờ
25 National Club Championship Sudan -ElGadarif 1571 ngày 15 giờ