Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (SUD)

Flag SUD
SốGiảiCập nhật
1ALMOLID(2) 14 ngày 7 giờ
2KHARTOUM INTERNATIONAL3 16 ngày 16 giờ
3ALGraef Tournament 37 ngày 11 giờ
4بطولة الجريف 39 ngày 21 giờ
5بطولة العرفان التنشيطية 139 ngày 10 giờ
6Ramadan(2) Rapid 145 ngày 17 giờ
7National Championship Finals 2 148 ngày 11 giờ
8Sudan Final National Championship Women 6 148 ngày 12 giờ
9Sudan Final Championship 25 190 ngày 9 giờ
10ALSALAM 2 234 ngày 21 giờ
11AL Salam Championship 241 ngày 3 giờ
12AL GAZEERA FIRST BLITZ CHAMPIONSHIP 299 ngày 4 giờ
13ALGAZEERA CHAMPIONSHIP 299 ngày 4 giờ
14Loyal open 386 ngày 16 giờ
15البوستة التنشيطية 387 ngày 7 giờ
16SUDAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 25 438 ngày 17 giờ
17Sudan Final National championship Women 574 ngày 13 giờ
18AL Gazeera World Championship 574 ngày 13 giờ
19مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طالبات 2017 وزارة التعليم العالي 630 ngày 11 giờ
20مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طلاب "وزارة التعليم العالي" 630 ngày 11 giờ
21Khartoum First Ladies Championship 641 ngày 11 giờ
22Khartoum First Blitz 686 ngày 10 giờ
23ALISTIGLAL tOURNAMENT 688 ngày 6 giờ
24Khartoum Chess Championship 735 ngày 11 giờ
252016 Arab Individual Chess Championship (Open) 769 ngày 5 giờ
262016 Arab Individual Blitz Championship (Open) 769 ngày 16 giờ
272016 Arab Individual Blitz Championship (Women) 769 ngày 16 giờ
282016 Arab Individual Chess Championship (Women) 770 ngày 10 giờ
292016 Arab Individual Rapid Championship (Women) 773 ngày 10 giờ
302016 Arab Individual Rapid Championship (Open) 773 ngày 10 giờ
31Sudan Final Championship 915 ngày 12 giờ
32Sudan Final Championship 2 921 ngày 15 giờ
33Daim El Gana 1081 ngày 9 giờ
34Sudan National Championship Women 1104 ngày 10 giờ
35Khartoum Championship 1136 ngày 19 giờ
36Khartoum Open Championship 1156 ngày 8 giờ
37Daim Elgana Championship 1161 ngày 9 giờ
38Sudan National championship 23 1186 ngày 4 giờ