Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
144th National Sports Festival 2018 - Chess Men's Team Event-4th Rd at 2018/05/26 - 07.00am. Board orders before 06.45am 6 giờ 35 phút
244th National Sports Festival 2018 - Chess Women's Team Event-4th Rd at 2018/05/26 - 07.00am. Board orders before 06.45am 6 giờ 59 phút
33rd SSC Open International Rating Chess Championship 2018 3 ngày 6 giờ
4Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship 2018 Under 17 Boys Not finalized the results of the fifth round 3rd board 5th match 3 ngày 11 giờ
5Sabaragamuwa Provincial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 Girls Sabaragamuwa Provincial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 Girls 3 ngày 11 giờ
6Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 boys 3 ngày 11 giờ
7Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship-2018 Under 17 Girls 3 ngày 11 giờ
8Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 17 BOYS 5 ngày 11 giờ
9Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 20 BOYS 5 ngày 11 giờ
10Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 20 GIRLS 5 ngày 11 giờ
11Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 17 GIRLS 5 ngày 11 giờ
12Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 9 Girls [2009 & 2010] 5 ngày 12 giờ
13Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 9 Boys [2009 & 2010] 5 ngày 12 giờ
14Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 13 Boys [2005 & 2006] 5 ngày 12 giờ
15Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 13 Girls [2005 & 2006] 5 ngày 14 giờ
16Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 11 Girls [2007 & 2008] 5 ngày 14 giờ
17Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 11 Boys [2007 & 2008] 5 ngày 14 giờ
18Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 7 Girls [2011 & 2012] 5 ngày 14 giờ
19Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 7 Boys [2011 & 2012] 5 ngày 14 giờ
20Junior National Chess Championship Galle Qualifying - 2018 (Boys) 20 Boys 6 ngày 8 giờ
21Sri Lanka Women's National Chess Championship 2018 8 ngày 5 giờ
22Sri Lanka National Chess Championship 2018 8 ngày 5 giờ
23National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Girls - [2004 & 2005] 9 ngày 12 giờ
24National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Boys - [2004 & 2005] 9 ngày 12 giờ
25National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Girls - [2006 & 2007] 9 ngày 12 giờ
26National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Boys - [2006 & 2007] 9 ngày 12 giờ
27National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 10 Girls - [2008 & 2009] 9 ngày 12 giờ
28National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 10 Boys - [2008 & 2009] 9 ngày 12 giờ
29National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Girls - [2010,2011 & 2012] 9 ngày 12 giờ
30National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Boys - [2010,2011 & 2012] 9 ngày 12 giờ
31National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 18 Girls 9 ngày 12 giờ
32National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 18 Boys 9 ngày 12 giờ
33National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 16 Girls 9 ngày 12 giờ
34National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 16 Boys 9 ngày 12 giờ
35National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 14 Girls 9 ngày 12 giờ
36National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 12 Girls 9 ngày 12 giờ
37National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Boys - [2004 & 2005] 9 ngày 12 giờ
38National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Girls - [2010,2011 & 2012] 9 ngày 12 giờ
394th Virtusa Internal Chess Championship 2018 [Open] 16 ngày 13 giờ
40National School North Central Province Selection - 2018 Under 20 GIRLS 20 ngày 15 giờ
41National School North Central Province Selection - 2018 Under 20 BOYS 20 ngày 15 giờ
42National School North Central Province Selection - 2018 Under 17 Boys 20 ngày 18 giờ
43National School North Central Province Selection - 2018 Under 17 Girls 20 ngày 18 giờ
44National School North Central Province Selection - 2018 Under 17 Boys 22 ngày 7 giờ
45Junior National Chess Championship Galle Qualifying - 2018 (Boys) 20 Girls 24 ngày 21 giờ
468th Dhamso International Chess Festival 2018 32 ngày 15 giờ
47National School Central Province Selection - 2018 Under 20 Girls 45 ngày 10 giờ
48National School Central Province Selection - 2018 Under 20 Boys 45 ngày 11 giờ
49National School Central Province Selection - 2018 Under 17 Boys 45 ngày 11 giờ
50National School Central Province Selection - 2018 Under 17 Girls 45 ngày 11 giờ