Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1Kandy District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 09 Girls 2 ngày 17 giờ
2Kandy District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 09 Boys 2 ngày 17 giờ
3Kandy District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 07 Boys 2 ngày 19 giờ
4Kandy District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 09 Girls - 6th Round @ 2.30pm 2 ngày 20 giờ
5Jafna District Youth C C 2018/19 Under 13 Girls [2005/2006] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
6Jafna District Youth C C 2018/19 Under 13 Boys [2005/2006] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
7Jafna District Youth C C 2018/19 Under 11 Girls [2007/2008] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
8Jafna District Youth C C 2018/19 Under 11 Boys [2007/2008] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
9Jafna District Youth C C 2018/19 Under 09 Girls [2009/2010] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
10Jafna District Youth C C 2018/19 Under 09 Boys [2009/2010] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 13 giờ
11Jafna District Youth C C 2018/19 Under 07 Girls [2011/2012/2013] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 14 giờ
12Jafna District Youth C C 2018/19 Under 07 Boys [2011/2012/2013] - @ 08.00 AM Tomorrow 3 ngày 14 giờ
13NUWARA ELIYA DISTRICT YOUTH - 2018 UNDER 17 GIRLS 6 ngày 15 giờ
14Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 17 Boys [2001 & 2002] 7 ngày 1 giờ
15Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 15 Boys [2003 & 2004] 7 ngày 1 giờ
16Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 11 Girls [2007 & 2008] 7 ngày 21 giờ
17Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 13 Girls [2005 & 2006] 7 ngày 21 giờ
18Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 13 Boys (2005 & 2006) 7 ngày 21 giờ
19Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 11 Boys [2007 & 2008] 7 ngày 21 giờ
20Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 09 Girls [2009 & 2010] 7 ngày 21 giờ
21Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 09 Boys [2009 & 2010] 7 ngày 21 giờ
22Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 07 Girls [2011 & 2012] 7 ngày 21 giờ
23Polonnaruwa District Youth Chess Championship - 2018 Under 07 Boys [2011 & 2012] 7 ngày 21 giờ
24Test TT 7 ngày 23 giờ
25Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 17 Boys [2001 & 2002] 8 ngày 21 giờ
26Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 15 Girls [2003 & 2004] 8 ngày 21 giờ
27Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 15 Boys [2003 & 2004] 8 ngày 21 giờ
28Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 13 Girls [2005 & 2006] 8 ngày 21 giờ
29Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 13 Boys (2005 & 2006) 8 ngày 21 giờ
30Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 11 Girls [2007 & 2008] 8 ngày 21 giờ
31Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 11 Boys [2007 & 2008] 8 ngày 21 giờ
32Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 09 Girls [2009 & 2010] 8 ngày 21 giờ
33Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 09 Boys [2009 & 2010] 8 ngày 21 giờ
34Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 07 Girls [2011 & 2012] 8 ngày 21 giờ
35Anuradhapura District Youth Chess Championship - 2018 Under 07 Boys [2011 & 2012] 8 ngày 21 giờ
36Matara District Youth Chess Championship 2018/19 Under 15 Girls (2003/2004) 9 ngày 9 giờ
37Matara District Youth Chess Championship 2018/19 Under 15 Boys (2003/2004) 9 ngày 9 giờ
38Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 07 Boys (2011++) 9 ngày 12 giờ
39Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 07 Girls (2011++) 9 ngày 12 giờ
40Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 09 Boys (2009/2010) 9 ngày 12 giờ
41Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 09 Girls (2009/2010) 9 ngày 12 giờ
42Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 11 Boys (2007/2008) 9 ngày 12 giờ
43Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 11 Girls (2007/2008) 9 ngày 12 giờ
44Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 13 Boys (2005/2006) 9 ngày 12 giờ
45Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 13 Girls (2005/2006) 9 ngày 12 giờ
46Matale District Youth Chess Championships - 2018/2019 Under 15 Boys (2003/2004) 9 ngày 12 giờ
47Mercantile/Government Services Blitz Chess Championship 2018 9 ngày 12 giờ
485th Sri Lanka National Senior Chess Championship - 2018 9 ngày 13 giờ
49National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 08 Boys [2010 to Up] 9 ngày 13 giờ
50National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 08 Girls [2010 to Up] 9 ngày 13 giờ