Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
19th BUDDHI International Open Rating Chess Championship 2018 10 giờ 47 phút
2National Schools Games 2018 - Chess Under 20 Girls 5 ngày 12 giờ
3National Schools Games 2018 - Chess Under 20 Boys 5 ngày 12 giờ
4National Schools Games 2018 - Chess Under 17 Girls 5 ngày 12 giờ
5National Schools Games 2018 - Chess Under 17 Boys 5 ngày 12 giờ
6Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 08 Boys (2010 + ) 6 ngày 20 giờ
7Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 08 Boys (2010 ↑↑↑ ) 6 ngày 20 giờ
8Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 08 Girls (2010 ↑↑↑ ) 6 ngày 20 giờ
9Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 10 Girls (2008/2009 ) 6 ngày 20 giờ
10Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 10 Boys (2008/2009 ) 6 ngày 20 giờ
11National Youth Rapid Chess Championship - 2018 (Kandy Event) Under 14 Girls (2004/2005) 8 ngày 10 giờ
12Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 14 Boys (2004/2005) 8 ngày 10 giờ
13Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 12 Girls (2006/2007) 8 ngày 10 giờ
14Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 12 Boys (2006/2007) 8 ngày 10 giờ
15Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 08 Girls (2010 ↑↑↑ ) 8 ngày 10 giờ
16Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 10 Girls (2008/2009) 8 ngày 10 giờ
17Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Under 10 Boys (2008/2009) 8 ngày 10 giờ
18Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 08 Boys [2010+] - @ 08.30 AM 8 ngày 15 giờ
19Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 08 Girls [2010+] @ 08.30 AM 8 ngày 15 giờ
20Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 16 Boys [2002/2003] 8 ngày 16 giờ
21Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 14 Boys [2004/2005] 8 ngày 16 giờ
22Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 12 Girls [2006/2007] 8 ngày 20 giờ
23Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 12 Boys [2006/2007] 8 ngày 20 giờ
24Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 10 Girls [2008/2009] 8 ngày 20 giờ
25Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 10 Boys [2008/2009] 8 ngày 20 giờ
26Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 08 Girls [2010+] 8 ngày 20 giờ
27Galle District National Youth Blitz Chess Championship 2018 Under 08 Boys [2010+] 8 ngày 20 giờ
28Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 14 Girls (2004/2005) 9 ngày 9 giờ
29Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 14 Boys (2004/2005) 9 ngày 9 giờ
30Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 12 Girls (2006/2007) 9 ngày 9 giờ
31Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 12 Boys (2006/2007) 9 ngày 9 giờ
32Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 14 Boys [2005/2004] @ 08.30 AM 9 ngày 9 giờ
33Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 12 Girls [2007/2006] @ 08.30 AM 9 ngày 9 giờ
34Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 12 Boys [2007/2006] @ 08.30 AM 9 ngày 9 giờ
35Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 10 Girls [2008/2009] @ 08.30 AM 9 ngày 9 giờ
36Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 10 Boys [2008/2009] @ 08.30 AM 9 ngày 9 giờ
37Galle District National Youth Rapid Chess Championship 2018 Under 14 Girls [2005/2004] 9 ngày 9 giờ
38Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 16 Boys (2002/2003) 9 ngày 10 giờ
39Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 16 Girls (2002/2003) 9 ngày 10 giờ
40Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 09 Girls [2009/2010] 14 ngày 14 giờ
41Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 09 Boys [2009/2010] 14 ngày 14 giờ
42Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 07 Girls [2011/2012/+] 14 ngày 14 giờ
43Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 07 Boys [2011/2012/+] 14 ngày 14 giờ
44Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 11 Girls [2007/2008] 14 ngày 16 giờ
45Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 15 Girls [2003/2004] 14 ngày 18 giờ
46Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 13 Girls [2005/2006] 14 ngày 18 giờ
47Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 13 Boys [2005/2006] 14 ngày 18 giờ
48Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 11 Boys [2007/2008] 14 ngày 18 giờ
49Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Open 14 ngày 20 giờ
50Damsuru Green Knights Chess Challenge 2018 Under 15 Boys [2003/2004] 14 ngày 20 giờ