Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Open 7 ngày 20 giờ
2Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Girls 7 ngày 20 giờ
3Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Open 7 ngày 20 giờ
4Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Girls 7 ngày 20 giờ
5Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Open 7 ngày 20 giờ
6Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Girls 7 ngày 20 giờ
7Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Open 7 ngày 20 giờ
8Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Girls 7 ngày 20 giờ
9Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Open 7 ngày 20 giờ
10Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Girls 7 ngày 20 giờ
11Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Open 9 ngày 9 giờ
12Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Girls 9 ngày 9 giờ
13Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Open 9 ngày 9 giờ
14Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Girls 9 ngày 9 giờ
15Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Open 9 ngày 9 giờ
16Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Girls 9 ngày 9 giờ
17Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Open 9 ngày 9 giờ
18Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Girls 9 ngày 9 giờ
19Western Asia Youth Chess Championship 2017-Rapid U 08 Open 9 ngày 9 giờ
20Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 08 Girls 9 ngày 9 giờ
21Western Asia Youth Chess Championship 2017 9 ngày 14 giờ
22Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Women's 9 ngày 15 giờ
23Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Men's 9 ngày 15 giờ
24Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Girls 15 ngày 4 giờ
25Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Open 15 ngày 6 giờ
26Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Open 15 ngày 6 giờ
27Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Girls 15 ngày 6 giờ
28Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Open 15 ngày 6 giờ
29Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Girls 15 ngày 6 giờ
30Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Open 15 ngày 6 giờ
31Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Girls 15 ngày 6 giờ
32Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Open 15 ngày 6 giờ
33Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Girls 15 ngày 6 giờ
34Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 08 Open 15 ngày 6 giờ
35Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 08 Girls 15 ngày 6 giờ
368th Kandy Open International Rated Chess Championship - 2017 20 ngày 9 giờ
378th Kandy Open International Rated Blitz Chess Championship - 2017 23 ngày 8 giờ
383rd Negombo Chess Festival - International Rated Chess Championship 2017 26 ngày 10 giờ
39Southern International Rating Chess Championship 2017 32 ngày 8 giờ
40Sri Lanka Women's National Chess Championship 2017 33 ngày 15 giờ
41Sri Lanka National Chess Championship 2017 33 ngày 15 giờ
42Sri Lanka Open International Rating Chess Championship 2017 39 ngày 9 giờ
43Team Selection 2017 League U 13 40 ngày 22 giờ
442017 Asian Club Champions League 43 ngày 9 giờ
454th Sri Lanka National Amateur International Rating Chess Championships 2017 Open 45 ngày 10 giờ
464th Sri Lanka National Amateur International Rating Chess Championships 2017 Women 45 ngày 10 giờ
474th Sri Lanka National Amateur International Rating Chess Championships 2017 Women 49 ngày 7 giờ
486th Mercantile/ Government Services International Rating Chess Championship 57 ngày 5 giờ
49XLIII National Sports Festival 2017 Chess Championship Women 66 ngày 15 giờ
50XLIII National Sports Festival 2017 Chess Championship Men 66 ngày 16 giờ