Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 16 Girls - 2004 & 2005 32 phút
2National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 16 Open - 2004 & 2005 32 phút
3National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 14 Girls - 2006 & 2007 32 phút
4National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 14 Open - 2006 & 2007 32 phút
5National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 12 Girls - 2008 & 2009 33 phút
6National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 12 Open - 2008 & 2009 33 phút
7National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 10 Girls - 2010 & 2011 33 phút
8National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 10 Open - 2010 & 2011 33 phút
9National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 08 Girls - 2012 & Up 33 phút
10National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Anuradhapura Division Under 08 Open - 2012 & Up 33 phút
11Sri Lanka National Major Womens Chess Championship 2020 - Galle Division 39 phút
12Sri Lanka National Major Open Chess Championship 2020 - Galle Division 39 phút
13National Youth Chess Championship 2020 Under 06 Girls 2 giờ 46 phút
14National Youth Chess Championship 2020 Under 06 Boys 2 giờ 50 phút
15Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 10 Girls (2010/2011) 6 giờ 48 phút
16Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 10 Boys (2010/2011) 6 giờ 48 phút
17Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 08 Boys (2012/2013/2014) 6 giờ 50 phút
18Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 08 Girls (2012/2013/2014) 6 giờ 52 phút
19Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 10 Boys (2010/2011) 6 giờ 53 phút
20Kandy District National Youth Blits Chess Championship - 2020 Under 10 Girls (2010/2011) 6 giờ 55 phút
21Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 12 Boys (2008/2009) 6 giờ 55 phút
22Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 12 Girls (2008/2009) 6 giờ 56 phút
23Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 14 Boys (2006/2007) 6 giờ 56 phút
24Kandy District National Blitz Chess Championship - 2020 Under 14 Girls (2006/2007) 6 giờ 58 phút
25Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 16 Boys (2004/2005) 7 giờ 1 phút
26Kandy District National Youth Blitz Chess Championship - 2020 Under 16 Girls (2004/2005) 7 giờ 1 phút
27Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 08 Boys (2012/2013/2014) 7 giờ 3 phút
28Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 08 Girls (2012/2013/2014) 7 giờ 4 phút
29Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 12 Boys (2008/2009) 7 giờ 4 phút
30Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 12 Girls (2008/2009) 7 giờ 5 phút
31Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 14 Boys (2006/2007) 7 giờ 5 phút
32Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 14 Girls (2006/2007) 7 giờ 5 phút
33Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 16 Boys (2004/2005) 7 giờ 5 phút
34Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2020 Under 16 Girls (2004/2005) 7 giờ 6 phút
35National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 14 Girls 23 giờ 40 phút
36National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 14 Boys 23 giờ 41 phút
37National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 12 Girls 23 giờ 43 phút
38National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 12 Boys 23 giờ 46 phút
39National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 10 Girls 23 giờ 47 phút
40National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 10 Boys 23 giờ 52 phút
41National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 08 Girls 23 giờ 53 phút
42National Blitz Chess Championships 2020 - Kurunegala Under 08 Boys 23 giờ 54 phút
43National Major Division Men's Chess Championship - 2020 [Colombo] All Players Report to the Venue at 8.45 am on 01/02/2020 1 ngày
44National Major Division Women's Chess Championship - 2020 [Colombo] All Players Report to the Venue at 8.45 am on 01/02/2020 1 ngày
45National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 14 Girls (2006/2007) 1 ngày 15 giờ
46National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 12 Girls (2008/2009) 1 ngày 15 giờ
47National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 10 Girls (2010/2011) 1 ngày 15 giờ
48National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 08 Girls (2012/2013/2014) 1 ngày 16 giờ
49National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 14 Open (2006/2007) 1 ngày 16 giờ
50National Youth Rapid Chess Championship 2020 - Galle Under 12 Open (2008/2009) 1 ngày 16 giờ