Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1Sri Lanka National Major Division Chess Championship 2018 - Jaffna 2 ngày 7 giờ
2Sri Lanka National (Women's Qualifying) Chess Championship 2018 - Kandy 3 ngày
3Sri Lanka National Major Division Chess Championship 2018 - Kandy 3 ngày
4Sri Lanka National (Major Division) Chess Championship 2018 Galle Event 3 ngày 4 giờ
5Sri Lanka National (Women's Qualifying) Chess Championship 2018 Galle Event 3 ngày 4 giờ
6Sri Lanka National (Major Division) Chess Championship 2018 - Colombo Event 3 ngày 4 giờ
7Sri Lanka National Major Division Chess Championship 2018 Kurunegala Division 3 ngày 4 giờ
8Sri Lanka National (Women's Qualifying) Chess Championship 2018 Colombo Event 3 ngày 4 giờ
9Sri Lanka National Womens Qualifying Chess Championship 2018 Kurunegala Division 3 ngày 4 giờ
10Sri Lanka National (Womans Qualifying) Chess Championship 2018 - Jaffna 3 ngày 5 giờ
11Sri Lanka National (Major Division) Chess Championship 2018 Galle Event 8 ngày 12 giờ
12Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 15 Girls 16 ngày 22 giờ
13Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 15 Boys 16 ngày 22 giờ
14Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 13 Girls 16 ngày 22 giờ
15Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 13 Boys 16 ngày 22 giờ
16Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 11 Girls 16 ngày 22 giờ
17Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 11 Boys 16 ngày 23 giờ
18Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 9 Girls 16 ngày 23 giờ
19Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 9 Boys 16 ngày 23 giờ
20Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 7 Girls 16 ngày 23 giờ
21Gampaha District Chess Challage, Attanagalla/Dompe Zone - Under 7 Boys 16 ngày 23 giờ
22Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 15 Girls 17 ngày 1 giờ
23Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 13 Girls 17 ngày 1 giờ
24Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 11 Girls 17 ngày 1 giờ
25Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 09 Girls 17 ngày 1 giờ
26Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 07 Girls 17 ngày 1 giờ
27Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 17 Boys 17 ngày 1 giờ
28Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 15 Boys 17 ngày 1 giờ
29Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 13 Boys 17 ngày 1 giờ
30Gampaha District Chess Challenge Meerigama Zone Under 11 Boys 17 ngày 1 giờ
31Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 09 Boys 17 ngày 1 giờ
32Gampaha District Chess Challenge Mirigama Zone Under 07 Boys 17 ngày 1 giờ
33Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 9 Boys 2009, 2010 17 ngày 2 giờ
34Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 17 Boys 2001, 2002 17 ngày 2 giờ
35Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 15 Boys 2003, 2004 17 ngày 2 giờ
36Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 7 Girls 2011, 2012 17 ngày 2 giờ
37Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 13 Girls 2005, 2006 17 ngày 2 giờ
38Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 13 Boys 2005, 2006 17 ngày 2 giờ
39Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 11 Girls 2007, 2008 17 ngày 2 giờ
40Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 11 Boys 2007, 2008 17 ngày 2 giờ
41Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 9 Girls 2009, 2010 17 ngày 2 giờ
42Gampaha District Chess Chalange Negombo Zone Under 7 Boys 2011, 2012 17 ngày 2 giờ
43Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 07 Boys (2011 & 2012) 17 ngày 4 giờ
44Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 07 Girls (2011 & 2012) 17 ngày 4 giờ
45Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 09 Boys (2009 & 2010) 17 ngày 4 giờ
46Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 09 Girls (2009 & 2010) 17 ngày 4 giờ
47Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 11 Boys (2007 & 2008) 17 ngày 4 giờ
48Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 11 Girls (2007 & 2008) 17 ngày 4 giờ
49Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 13 Boys (2005 & 2006) 17 ngày 4 giờ
50Gampaha Chess Challenge - 2018 [Gampaha & Mahara Zones] Under 13 Girls (2005 & 2006) 17 ngày 4 giờ