Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
110th Kandy Open International Chess Festival - 2019 42 ngày 2 giờ
24th SSC Open International Rating Chess Championship 2019 44 ngày 19 giờ
34th SSC Open Blitz Championship 2019 46 ngày 2 giờ
4Pearson Lanka (Pvt) Ltd Internal Chess Championship - 2019 51 ngày 20 giờ
5Junior National Chess Championship - 2019 Jaffna Qualifying 54 ngày 1 giờ
6Junior Girls National Chess Championship - 2019 Jaffna Qualifying 54 ngày 1 giờ
7Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 07 Boys [2012 & Up] 60 ngày 20 giờ
8Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 07 Girls [2012 & Up] 60 ngày 20 giờ
9Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 09 Boys [2010 & 2011] 60 ngày 20 giờ
10Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 09 Girls [2010 & 2011] 60 ngày 20 giờ
11Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 11 Boys [2008 & 2009] 60 ngày 20 giờ
12Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 11 Girls [2008 & 2009] 60 ngày 20 giờ
13Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 13 Boys [2006 & 2007] 60 ngày 20 giờ
14Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 13 Girls [2006 & 2007] 60 ngày 20 giờ
15Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 15 Boys [2004 & 2005] 60 ngày 20 giờ
16Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 15 Girls [2004 & 2005] 60 ngày 20 giờ
17Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 17 Boys [2002 & 2003] 60 ngày 20 giờ
18Kelaniya Zone - Gampaha District Chess Challenege - 2019 Under 19 Girls [2000 & 2001] 61 ngày 11 giờ
19International Chess Day Celebration Blitz Tournament - 2019 61 ngày 18 giờ
20Mirigama Zone Under 15 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 2004/2005 65 ngày 6 giờ
218th Mercantile/Government Services International Rating Chess Championship 2019 65 ngày 20 giờ
22Mirigama Zone Under 15 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 2004/2005 65 ngày 20 giờ
23Mirigama Zone Under 13 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 2006/2007 65 ngày 20 giờ
24Mirigama Zone Under 13 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 2006/2007 65 ngày 20 giờ
25Mirigama Zone Under 11 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 2008/2009 65 ngày 20 giờ
26Mirigama Zone Under 11 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 2008/2009 65 ngày 20 giờ
27Mirigama Zone Under 9 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 2010/2011 65 ngày 20 giờ
28Mirigama Zone Under 9 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 2010/2011 65 ngày 20 giờ
29Mirigama Zone Under 7 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 2012 and 2012+ 65 ngày 20 giờ
30Mirigama Zone Under 7 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 2012 and 2012+ 65 ngày 20 giờ
31Minuwangoda Zone Under 11 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 65 ngày 23 giờ
32Minuwangoda Zone Under 07 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 65 ngày 23 giờ
33Minuwangoda Zone Under 09 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 65 ngày 23 giờ
34Minuwangoda Zone Under 09 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày
35Minuwangoda Zone Under 07 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày
36Minuwangoda Zone Under 13 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 1 giờ
37Minuwangoda Zone Under 13 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 1 giờ
38Minuwangoda Zone Under 11 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 2 giờ
39Minuwangoda Zone Under 13 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 5 giờ
40Minuwangoda Zone Under 15 Boys 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 5 giờ
41Minuwangoda Zone Under 15 Girls 2019 Gampaha District Chess Challenge 66 ngày 5 giờ
42Junior National Gampaha Qualifying 2019 Open 67 ngày 22 giờ
43Junior National Gampaha Qualifying 2019 Girls 67 ngày 22 giờ
44Annites Chess Fiesta 2019 Under 15 Girls [2005 - 2004] 67 ngày 23 giờ
45Annites Chess Fiesta 2019 Under 15 Boys [2005 - 2004] 67 ngày 23 giờ
46Annites Chess Fiesta 2019 Under 13 Girls [2007 - 2006] 67 ngày 23 giờ
47Annites Chess Fiesta 2019 Under 13 Boys [2007 - 2006] 67 ngày 23 giờ
48Annites Chess Fiesta 2019 Under 11 Girls [2009 - 2008] 67 ngày 23 giờ
49Annites Chess Fiesta 2019 Under 11 Boys [2009 - 2008] 67 ngày 23 giờ
50Annites Chess Fiesta 2019 Under 09 Girls [2011 - 2010] 67 ngày 23 giờ