Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District under 07 Girls ( 2012 - 4 phút
2Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 07 Boys (2012/2013) - 3rd Round @ 4.30pm (Pilamathalawa C C) 6 phút
3Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 07 Girls (2012/2013) - 3rd Round @ 4.00pm (Pilamathalawa C C) 6 phút
4Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 09 Boys (2010/2011) - 3rd Round @ 2.30pm (Pilamathalawa C C) 6 phút
5Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 09 Girls (2010/2011) - 3rd Round @ 4.00pm (Pilamathalawa C C) 7 phút
6SLSCA Colombo District Individual C C 2019 Under 13 Girls [2006 / 2007] 8 phút
7SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 11 Girls (2008-2009) 37 phút
8COLOMBO District SLSCA Individual C C - 2019 Under 09 Girls [2010 & 2011] At Athurugiriya Mahamathya Vidyalaya - Third Round Start @ 3.45 pm 38 phút
9SLSCA Colombo District Individual C C 2019 Under 17 Girls [2002 / 2003] 48 phút
10SLSCA Colombo District Individual C C 2019 Under 15 Boys [2004 / 2005] 50 phút
11Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 17 Girls [2002/2003] 50 phút
12SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 11 Boys (2008/2009) 52 phút
13SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 13 Boys (2006/2007) 53 phút
14SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 07 Boys (2012/2013) 54 phút
15SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 13 Girls (2006-2007) 56 phút
16SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 15 Girls (2004/2005) 56 phút
17SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 17 Boys (2002/2003) 59 phút
18SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 09 Boys (2010/2011) 1 giờ 3 phút
19Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 13 Girls 1 giờ 4 phút
20Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 13 Boys 1 giờ 5 phút
21Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 11 Girls 1 giờ 5 phút
22Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 11 Boys 1 giờ 6 phút
23Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 09 Girls 1 giờ 7 phút
24Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 09 Boys 1 giờ 7 phút
25Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 07 Girls 1 giờ 7 phút
26Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 07 Boys 1 giờ 7 phút
27Sri Lanka School Chess Nuwara Eliya Distric Selection - 2019 Under 17 Girls 1 giờ 7 phút
28SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 15 Boys (2004/2005) 1 giờ 8 phút
29Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 17 Boys [2002/2003] 1 giờ 8 phút
30COLOMBO District SLSCA Individual C C - 2019 Under 09 Boys [2010 & 2011] At Athurugiriya Mahamathya Vidyalaya - Second Round Start @ 03.30 pm 1 giờ 8 phút
31SLSCA Colombo District Individual C C 2019 Under 11 Boys [2008 / 2009] 1 giờ 8 phút
32SLSCA Colombo District Individual C C 2019 Under 15 Girls [2004 / 2005] 1 giờ 10 phút
33Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 15 Boys [2004/2005] 1 giờ 11 phút
34SLSCA - INDIVIDUAL CHESS TOURNAMENT - ANURADHAPURA DISTRICT UNDER 17 GIRLS 1 giờ 11 phút
35SLSCA Individual Chess Championship 2019 - Galle District Under 09 Girls (2010/2011) 1 giờ 20 phút
36Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 15 Girls [2004/2005] 1 giờ 22 phút
37Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 13 Girls [2006/2007] 1 giờ 23 phút
38SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 15 Boys (2004-2005) 1 giờ 26 phút
39SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 09 Girls (2010-2011) 1 giờ 26 phút
40SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 13 Boys (2006-2007) 1 giờ 26 phút
41SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 11 Boys (2008-2009) 1 giờ 28 phút
42SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 09 Boys ( 2010 - 2011) 1 giờ 29 phút
43SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 07 Boys ( 2012 - 1 giờ 29 phút
44Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 17 Boys (2002/2003) - 1st Round @ 07.30am (Dhearananda College) 1 giờ 32 phút
45Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 11 Girls [2008/2009] 1 giờ 32 phút
46Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 7 Boys [2012/2013] 1 giờ 34 phút
47Gampaha District - SLSCA Individual Chess Championship 2019 Under 9 Girls [2010/2011] 1 giờ 36 phút
48SLSCA - Individual Chess Championship 2019 - Kurunegala District Under 15 Girls (2004-2005) 1 giờ 37 phút
49Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 13 Boys (2006/2007) - 1st Round @ 08.00am (Dhearananda College) 1 giờ 43 phút
50Kandy SLSCA Individual Chess Championship - 2019 Under 15 Girls (2004/2005) - 1st Round @ 07.30am (Dhearananda College) 1 giờ 44 phút