Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
19th Kandy Open International Chess Championship - 2018 2 ngày 1 giờ
214th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 17 Girls 6 ngày 1 giờ
314th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 15 Girls 6 ngày 1 giờ
414th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 13 Girls 6 ngày 1 giờ
514th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 11 Girls 6 ngày 1 giờ
614th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 09 Girls 6 ngày 1 giờ
714th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 07 Girls 6 ngày 1 giờ
814th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 17 Open 6 ngày 1 giờ
914th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 15 Open 6 ngày 1 giờ
1014th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 13 Open 6 ngày 1 giờ
1114th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 11 Open 6 ngày 1 giờ
1214th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 09 Open 6 ngày 1 giờ
1314th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 07 Open 6 ngày 1 giờ
1414th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 17 Open 6 ngày 6 giờ
1514th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 17 Girls 6 ngày 6 giờ
1614th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 15 Open 6 ngày 6 giờ
1714th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 15 Girls 6 ngày 6 giờ
1814th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 13 Open 6 ngày 6 giờ
1914th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 13 Girls 6 ngày 6 giờ
2014th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 11 Open 6 ngày 6 giờ
2114th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 11 Girls 6 ngày 6 giờ
2214th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 09 Open 6 ngày 6 giờ
2314th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 09 Girls 6 ngày 6 giờ
2414th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 07 Open 6 ngày 8 giờ
2514th Asian Schools Chess Championship 2018 Under 07 Girls 6 ngày 9 giờ
2614th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 07 Girls 11 ngày 10 giờ
2714th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 17 Open 12 ngày
2814th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 17 Girls 12 ngày
2914th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 15 Open 12 ngày
3014th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 15 Girls 12 ngày
3114th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 13 Girls 12 ngày
3214th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 13 Open 12 ngày
3314th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 11 Open 12 ngày
3414th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 11 Girls 12 ngày
3514th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 09 Open 12 ngày
3614th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 09 Girls 12 ngày
3714th Asian Schools Rapid Chess Championship 2018 Under 07 Open 12 ngày
38Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 19 13 ngày 4 giờ
39Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 16 13 ngày 4 giờ
40Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 14 13 ngày 4 giờ
41Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 12 13 ngày 4 giờ
42Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 10 13 ngày 4 giờ
43Inter International Schools Chess Championship 2018 - Under 08 13 ngày 4 giờ
44SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 20 Boys [2000 & 2001] 18 ngày 14 giờ
45SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 17 Girls [2002 & 2003] 18 ngày 14 giờ
46SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 17 Boys [2002 & 2003] 18 ngày 14 giờ
47SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 15 Girls [2004 & 2005] 18 ngày 14 giờ
48SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 15 Boys [2004 & 2005] 18 ngày 14 giờ
49SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 13 Girls [2006 & 2007] 18 ngày 14 giờ
50SLSCA North Central Province Team Chess Championship 2018 Under 13 Boys [2006 & 2007] 18 ngày 14 giờ