Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Singapore (SGP)

Flag SGP
SốGiảiCập nhật
111th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - July 12th, 2020. 2 ngày 9 giờ
2PubXChess Conventional Blitz @ Thunderbird Week 27 8 ngày 6 giờ
3TLRDCA - GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT-SWISS RAPID-Under 7 , 9, 11 & 13 -July 5th 8 ngày 8 giờ
4SCF HP-Intermediate Squad Training League T3 2020 15 ngày 8 giờ
5SCF High Perfomance Squad Training League T3 2020 15 ngày 8 giờ
610th GCCA Online Rapid Chess Tournament - Swiss 15 min 5 sec - Under 9 & 15. 22 ngày 9 giờ
76th GCCA Online Simul with FM Syed Anwar Shazuli 22 ngày 9 giờ
8TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 23 ngày 6 giờ
99th GCCA ONLINECHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 11 & 16 29 ngày 8 giờ
105th GCCA SIMUL WITH INTERNATIONAL MASTER MURALIKRISHNAN BT 30 ngày 21 giờ
11International Friendship Challenge 2020 Singapore vs Indonesia 33 ngày 12 giờ
12PubXChess Lichess Week 23 36 ngày 2 giờ
138th GCCA ONLINECHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 10 & 15. 37 ngày
144th GCCA SIMUL WITH INTERNATIONAL MASTER PRAVEEN KUMAR C 6 JUNE 2020 37 ngày 6 giờ
157th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 9,13 & Above 13 38 ngày 7 giờ
16SCS - GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 MIN + 10 Sec UNDER 8, 12, 16. 45 ngày 1 giờ
17Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Wong Meng Kong) 48 ngày 6 giờ
183rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J ( 2531) 49 ngày 8 giờ
196th GCCA ONLINE RAPID CHESS TOURNAMENT - UNDER 8,12,16 49 ngày 8 giờ
20Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Zhang Zhong) 50 ngày 21 giờ
21Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Wu Shaobin) 50 ngày 23 giờ
22Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Kevin Goh) 50 ngày 23 giờ
23Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG Grandmasters Simul (Featuring GM Wong Meng Kong) 50 ngày 23 giờ
245th GCCA Online Chess Tournament - Swiss Rapid (15 Min + 5 Sec) Under 9, Under 13 & Above 13. 57 ngày 10 giờ
253rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J 58 ngày
263rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J 58 ngày 6 giờ
274th GCCA Online Chess Tournament - Swiss Rapid 15 Min + 5 Sec - Under 8,12,16. 64 ngày 10 giờ
282ND GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER LAXMAN RR. 65 ngày 11 giờ
29Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series(Featuring FM Lee Qing Aun) 72 ngày 4 giờ
303rd GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT ( SWISS RAPID 15 Min + 5 sec) UNDER 7, 09, 11, 13 AND ABOVE 13. 72 ngày 5 giờ
311st GCCA SIMUL With International Master (IM) Siddharth Ravichandran 72 ngày 23 giờ
32Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series (Featuring Sean Goh) 74 ngày 1 giờ
33Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Benjamin Foo) 76 ngày
34Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Ravindran Shanmugam) 78 ngày 2 giờ
352nd GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT (Swiss Rapid 15 Min + 5 sec) 78 ngày 11 giờ
36Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Ethan Poh) 78 ngày 20 giờ
37Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring FM Ashvin Sivakumar) 78 ngày 20 giờ
38Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Hsu Li Yang) 79 ngày 2 giờ
39Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring WFM Emmanuelle Hng) 80 ngày 21 giờ
40Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM William Woong) 81 ngày
41Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Advait Bagri) 83 ngày
42Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Ng Sheng Feng) 83 ngày 2 giờ
43Chess Against Covid - Grandmaster Andrey Kvon Fundraising Simul 85 ngày 1 giờ
44Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Goh Zi Han 86 ngày 3 giờ
45Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Matthew Lau) 86 ngày 3 giờ
46Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Tin Jingyao 86 ngày 3 giờ
47Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring FM Lee Jun Wei) 88 ngày 1 giờ
48Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring IM Liu Xiang Yi) 88 ngày 2 giờ
49Chess Against Covid- Young Master Simul Series (Featuring Ethan Poh) 88 ngày 22 giờ
50Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring FM S Jagadeesh 90 ngày 1 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,