Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
12018 UK Open Blitz Championship Edinburgh Qualifier 12 ngày 17 giờ
2CS Rapid 64 ngày 10 giờ
3Glorney Blitz 64 ngày 20 giờ
4Robinson Cup 64 ngày 23 giờ
5Stokes Cup 65 ngày
6Glorney Cup 65 ngày
7Gilbert Cup 65 ngày 1 giờ
8Scottish Championship & International Open 67 ngày 3 giờ
9QCFinal 69 ngày 2 giờ
10QCBlitz 69 ngày 4 giờ
11QCBlitz 69 ngày 4 giờ
12QCBlitz 69 ngày 4 giờ
13QCBlitz 69 ngày 5 giờ
14Scottish Blitz Championship 74 ngày 1 giờ
15LJC Team Day 3, P5U 95 ngày 14 giờ
16LJC Team Day 3, P6/7 95 ngày 22 giờ
17EK Open 121 ngày 16 giờ
18East of Scotland MegaFinal (u6,u7,u8) 151 ngày 19 giờ
19East of Scotland Megafinal (U11) 151 ngày 22 giờ
20East of Scotland Megafinal (U9) 151 ngày 22 giờ
21Richardson Cup 2018 159 ngày 21 giờ
22Edinburgh Premier 164 ngày 1 giờ
23SNCL Division 2 177 ngày 18 giờ
24SNCL Division 3 179 ngày 21 giờ
25SNCL Division 4 179 ngày 21 giờ
26SNCL Division 1 179 ngày 21 giờ
27Team Day 2 - 2018 (P6/7) 228 ngày 22 giờ
28LJC Team Day 2, P5U 228 ngày 22 giờ
29Spens Cup 2018 242 ngày 23 giờ
30Lothians Allegro - Challengers 249 ngày 20 giờ
31Lothian Junior Championships Secondary 291 ngày 22 giờ
32LJC Junior Championships P6-P7 291 ngày 22 giờ
33Lothian Junior Championships P5U 291 ngày 23 giờ
34Lothians Team Day 1 - Secondary 299 ngày 1 giờ
35Oban Major 305 ngày 5 giờ
36Oban Challengers 305 ngày 5 giờ
37Oban Open 305 ngày 5 giờ
38Oban Minor 305 ngày 22 giờ
39Lothians Team Day 1 - P5 and Under 312 ngày 22 giờ
40Lothians Team Day 1 - P6/7 312 ngày 22 giờ
41Richardson Cup 2018 313 ngày
42Edinburgh Junior Congress - Primary u300 347 ngày 20 giờ
43Edinburgh Junior Congress - Primary u600 347 ngày 20 giờ
44Edinburgh Junior Congress - u1000/Open 347 ngày 20 giờ
45Edinburgh Junior Congress - Secondary u600 347 ngày 20 giờ
46Knights Allegro 361 ngày 17 giờ
47Bishops 361 ngày 17 giờ
48Scottish Championship & International Open 422 ngày 20 giờ
49Dundee 150 424 ngày 18 giờ
50Scottish Championship Rapidplay 425 ngày 1 giờ