Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1Scottish Championship & International Open 56 ngày 13 giờ
2Dundee 150 58 ngày 11 giờ
3Scottish Championship Rapidplay 58 ngày 16 giờ
4Scottish U1850 59 ngày 21 giờ
5Scottish Schools 64 ngày 17 giờ
6Scottish Blitz 66 ngày 19 giờ
7Scottish Schools 81 ngày 23 giờ
8Chess for Kicks Final U300 107 ngày 16 giờ
9MacIsaac National Rapidplay Championship - Major 129 ngày 16 giờ
10MacIsaac National Rapidplay Championship 129 ngày 16 giờ
11East of Scotland Megafinal U8 147 ngày 22 giờ
12East of Scotland Megafinal u11 147 ngày 23 giờ
13East of Scotland Megafinal U8 148 ngày 12 giờ
14East of Scotland Megafinal u9s 148 ngày 20 giờ
15East of Scotland Megafinal - Under 10s 149 ngày 15 giờ
16East of Scotland Megafinal u9s 149 ngày 20 giờ
17East of Scotland Megafinal u9s 149 ngày 23 giờ
18Spens Final 157 ngày 17 giờ
19Campbell Rosebowl Final 157 ngày 17 giờ
20Richardson Final 157 ngày 18 giờ
21Edinburgh Congress Premier 170 ngày 15 giờ
22Edinburgh Congress Major 2017 170 ngày 15 giờ
23Edinburgh Congress Knights 170 ngày 16 giờ
24Edinburgh Congress Bishops 170 ngày 16 giờ
25SNCL Division 3 177 ngày 16 giờ
26SNCL Division 1 177 ngày 20 giờ
27SNCL Division 2 177 ngày 20 giờ
28SNCL Division 4 177 ngày 20 giờ
292017 Perth Congress - Open 212 ngày 14 giờ
302017 Perth Congress - Major 212 ngày 15 giờ
31Perth Minor 212 ngày 19 giờ
32Oban Open 303 ngày 16 giờ
33Oban Challengers 303 ngày 16 giờ
34Oban Minor 303 ngày 16 giờ
35Oban Major 303 ngày 17 giờ
36SNCL Division 4 337 ngày 2 giờ
37Dundee and Angus Congress 2016 Minor 345 ngày 13 giờ
38Dundee and Angus Major 2016 345 ngày 14 giờ
39Dundee and Angus 2016 Open 345 ngày 14 giờ
40Ek Club Championships 355 ngày 12 giờ
412016 Inverness Congress - FIDE Tomnahurich Major 380 ngày 15 giờ
422016 Inverness Congress - Clach Na Cudainn Minor 380 ngày 15 giờ
432016 Inverness Congress - FIDE Balnuaran Open 380 ngày 15 giờ
44Scottish Championship & International Open 425 ngày 15 giờ
45Scottish Weekend U 1400 429 ngày 15 giờ
46Scottish Weekend U1750 429 ngày 15 giờ
47Scottish Weekend Open 429 ngày 15 giờ
48Scottish 7 Day 431 ngày 17 giờ
49EK Rapidplay 437 ngày 20 giờ
502016 Ayr Chess Congress - Minor 478 ngày 14 giờ