Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1LJC Team Day 1 P5 & Under 12 ngày 6 giờ
2LJC Team Day 1 P6/7 12 ngày 6 giờ
3LJC Team Day 1, Secondary 12 ngày 7 giờ
4Oban Major 19 ngày 5 giờ
5SNCL Division 1 33 ngày 3 giờ
6SNCL Division 2 33 ngày 3 giờ
7SNCL Division 4 33 ngày 4 giờ
8SNCL Division 3 33 ngày 4 giờ
9SNCL Division 5 33 ngày 4 giờ
10SNCL Division 5 36 ngày 12 giờ
11Edinburgh Junior Congress 2019 Primary U600 40 ngày 6 giờ
12Edinburgh Junior Congress 2019 - Primary Under 300 40 ngày 6 giờ
13Edinburgh Junior Congress 2019 - Open/U1200 40 ngày 6 giờ
14Edinburgh Junior Congress 2019 Secondary Under 600 40 ngày 7 giờ
15Dundee Chess Congress Premier 2019 46 ngày 11 giờ
16Dundee Chess Congress Premier 2019 46 ngày 11 giờ
17Dundee Chess Congress Major 2019 47 ngày 2 giờ
18Dundee Chess Congress Minor 2019 47 ngày 2 giờ
19Dundee Chess Congress Premier 2019 48 ngày 4 giờ
20Glasgow Polytechnic Centenary Quickplay 2019 66 ngày 3 giờ
21UK Open Blitz Championship: Edinburgh 90 ngày 4 giờ
22126th Scottish Blitz 143 ngày 22 giờ
23126th Scottish Championships 145 ngày 4 giờ
24U1850 (Including U1850 Senior) Championships 145 ngày 9 giờ
25U1500 Championship 145 ngày 9 giờ
26LJC Team Day 3, P6/7 173 ngày 6 giờ
27LJC Team Day 3, P5 and under 173 ngày 6 giờ
28LJC Team Day 3, Secondary 173 ngày 7 giờ
292019 LINDORES ABBEY CHESS STARS TOURNAMENT 194 ngày 5 giờ
30Spens Cup 201 ngày 14 giờ
31Richardson Cup 202 ngày 7 giờ
32Edinburgh Premier 242 ngày 12 giờ
33KNIGHTS 243 ngày 3 giờ
34bishops 243 ngày 4 giờ
352019 UKCC East of Scotland Megafinal U11 249 ngày 8 giờ
362019 UKCC East of Scotland Megafinal U7 & U8 249 ngày 8 giờ
372019 UKCC East of Scotland Megafinal U12 249 ngày 8 giờ
382019 UKCC East of Scotland Megafinal U13-U18 249 ngày 9 giờ
392019 UKCC East of Scotland Megafinal U9 249 ngày 14 giờ
402019 UKCC East of Scotland Megafinal U10 249 ngày 22 giờ
41Ken Stewart Memorial Team Blitz Final B 254 ngày 23 giờ
42Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim A 256 ngày 4 giờ
43Ken Stewart Memorial Team Blitz Final A 256 ngày 13 giờ
44Ken Stewart Memorial Team Blitz Final C 256 ngày 21 giờ
45Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim c 256 ngày 22 giờ
46Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim d 257 ngày
47Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim B 257 ngày
48SNCL Division 1 257 ngày 8 giờ
49SNCL Division 2 257 ngày 8 giờ
50SNCL Division 4 257 ngày 8 giờ