Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1British International Prep / Chessnuts Section D (U8) 34 phút
2British International Prep / Chessnuts Section C (U/10) 34 phút
3British International Prep / Chessnuts Section B (U/12) 35 phút
4British International Prep / Chessnuts Section A (U/14 & U/16) 35 phút
5Stellenberg Youth Chess Champs 2018 E 2 giờ 40 phút
6Stellenberg Youth Chess Champs 2018 D 2 giờ 41 phút
7Stellenberg Youth Chess Champs 2018 C 2 giờ 42 phút
8Stellenberg Youth Chess Champs 2018 B 2 giờ 43 phút
9Stellenberg Youth Chess Champs 2018 A 2 giờ 44 phút
102018 Swartkop Open Chess Tournament F Section 3 giờ 29 phút
112018 Swartkop Open Chess Tournament E Section 3 giờ 29 phút
122018 Swartkop Open Chess Tournament D Section 3 giờ 29 phút
132018 Swartkop Open Chess Tournament C Section 3 giờ 29 phút
142018 Swartkop Open Chess Tournament B Section 3 giờ 30 phút
152018 Swartkop Open Chess Tournament A Section 3 giờ 31 phút
16King Cars PECC Grand Prix Third Leg 2018 3 giờ 52 phút
17King's Guard Chess Club Blitz II Tournament 5 giờ 58 phút
18Limpopo Schools Chess Championship 2018 U15 Girls 10 giờ 26 phút
19Limpopo Schools Chess Championship 2018 U15 Open 10 giờ 26 phút
20Limpopo Schools Chess Championship 2018 U18 Girls 10 giờ 27 phút
21Limpopo Schools Chess Championship 2018 U18 Boys 10 giờ 27 phút
22Limpopo Schools Chess Championship 2018 U13 Boys 13 giờ 49 phút
23Limpopo Schools Chess Championship 2018 U13 Girls 13 giờ 49 phút
24King's Guard Chess Club Blitz Tournament 1 ngày 5 giờ
25 Cape Town Chess Club - 2018 Club Championship - Championship Section 1 ngày 6 giờ
26Stellenberg Youth Chess Champs 2018 D 2 ngày
272018 Swartkop Open Chess Tournament B Section 2 ngày 9 giờ
28Pretoria Chess Club Championship 2018 C Division 2 ngày 12 giờ
29Pretoria Chess Club Championship 2018 B Division 2 ngày 12 giờ
30Pretoria Chess Club Championships 2018 A Division 2 ngày 12 giờ
31NC Provincial Schools Eliminations 2018 U18 Girls 2 ngày 14 giờ
32NC Provincial Schools Eliminations 2018 U18 Boys 2 ngày 14 giờ
33NC Provincial Schools Eliminations 2018 U15 Girls 2 ngày 14 giờ
34NC Provincial Schools Eliminations 2018 U15 Boys 2 ngày 14 giờ
35 Cape Town Chess Club - 2018 Club Championship - Candidate Section 2 ngày 14 giờ
36Pioneers June Challenge 3 ngày
372018 Gauteng Secondary Schools Individual Chess Championships u/18 Open 5 ngày 8 giờ
38Primary school league girls Cluster 5 District 3 5 ngày 10 giờ
39Primary School League u13 Mixed Cluster 5 District 3 5 ngày 10 giờ
40Primary school league u11 Cluster 5 District 3 5 ngày 10 giờ
41Primary School League u9 Cluster 5 District 3 5 ngày 10 giờ
42RSA Online Lichess League 2018 5 ngày 21 giờ
43Broadland's Knights Chess Open 2018 LSEN 7 ngày
44Broadland's Knights Chess Open 2018 E 7 ngày
45Broadland's Knights Chess Open 2018 D 7 ngày
46Broadland's Knights Chess Open 2018 C 7 ngày
47Broadland's Knights Chess Open 2018 B 7 ngày
48Broadland's Knights Chess Open 2018 A 7 ngày
49Knight Riders Youth Day Open - Adult Open Section 7 ngày 1 giờ
50Ekurhuleni Trials 3 2018 (U16) 7 ngày 4 giờ