Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 D SECTION 6 giờ 22 phút
2Boksburg Open Section D 6 giờ 30 phút
3Boksburg Open Section C 6 giờ 30 phút
4Boksburg Open Section B 6 giờ 30 phút
5Boksburg Open Section A 6 giờ 30 phút
6Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 F SECTION 6 giờ 54 phút
7Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 E SECTION 6 giờ 55 phút
8Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 C SECTION 6 giờ 57 phút
9Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 B SECTION 6 giờ 58 phút
10Mangaung Metro Chess 18-19 January 2019 A SECTION 7 giờ 2 phút
11Oudtshoorn Trials 1 U 16 9 giờ 1 phút
12Oudtshoorn Trials 1 U 18 9 giờ 6 phút
13Oudtshoorn Trials 1 U 10 9 giờ 22 phút
14Oudtshoorn Trials 1 U 20 9 giờ 24 phút
15Oudtshoorn Trials 1 U 12 9 giờ 25 phút
16Oudtshoorn Trials 1 U 14 10 giờ 55 phút
17PE Chess Club Rapid I - 2019 19 giờ 40 phút
182019 Moss Kolnik Memorial Swiss 1 ngày 12 giờ
19Kimberley Chess Club Open Ladies Section 1 ngày 16 giờ
20Kimberley Chess Club Open Open Section 1 ngày 16 giờ
21Frances Baard Schools Open Tournament U19 Girls 1 ngày 16 giờ
22Frances Baard Schools Open Tournament U19 Boys 1 ngày 16 giờ
23Frances Baard Schools Open Tournament U17 Girls 1 ngày 16 giờ
24Frances Baard Schools Open Tournament U17 Boys 1 ngày 16 giờ
25Frances Baard Schools Open Tournament U15 Girls 1 ngày 16 giờ
26Frances Baard Schools Open Tournament 15 Boys 1 ngày 16 giờ
27Frances Baard Schools Open Tournament U13 Girls 1 ngày 16 giờ
28Frances Baard Schools Open Tournament U13 Boys 1 ngày 16 giờ
29Frances Baard Schools Open Tournament U11 Girls 1 ngày 16 giờ
30Frances Baard Schools Open Tournament U11 Boys 1 ngày 16 giờ
31Frances Baard Schools Open Tournament U09 Girls 1 ngày 16 giờ
32Frances Baard Schools Open Tournament U09 Boys 1 ngày 16 giờ
33Frances Baard Schools Open Tournament U07 Girls 1 ngày 17 giờ
34Frances Baard Schools Open Tournament U07 Boys 1 ngày 17 giờ
35Chess Power House Closed 2 ngày 3 giờ
36Graeme Plint Swiss Tournament 2019 2 ngày 16 giờ
372018 Inter Region Chess Championships 4 ngày 15 giờ
38Graeme Plint Swiss Tournament 6 ngày 16 giờ
39South African Junior Team Championships 2018 U16 D - Section 13 ngày 7 giờ
402018 Wild Card Chess Championships (U14 Open) 13 ngày 7 giờ
41MACHABA OPEN 13 ngày 19 giờ
42BOCHUM OPEN SECTION C 13 ngày 19 giờ
43MACHABA OPEN SECTION B 13 ngày 19 giờ
442018 Wild Card Chess Championships (U12 Girls) 26 ngày 12 giờ
452018 Wild Card Chess Championships (U18 Open) 26 ngày 13 giờ
462018 Wild Card Chess Championships (U14 Girls) 26 ngày 13 giờ
472018 Wild Card Chess Championships (U16 Girls) 26 ngày 13 giờ
482018 Wild Card Chess Championships (U16 Open) 26 ngày 14 giờ
492018 Wild Card Chess Championships (U12 Open) 26 ngày 14 giờ
502018 Wild Card Chess Championships (U10 Open) 26 ngày 15 giờ