Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
12019 South African Closed Chess Championships B-Open 58 phút
22019 Kraaifontein Open Open Section 3 giờ
32019 Kraaifontein Open Prestige Section 9 giờ 42 phút
42019 Kraaifontein Open Development Section 9 giờ 43 phút
52019 USSA Championships Open 14 giờ 43 phút
62019 USSA Championships Female 14 giờ 45 phút
72019 Rylands Lib Summer Slam Beginner Section 16 giờ 49 phút
82019 Rylands Library Summer Slam Advanced Section 16 giờ 50 phút
92019 Rylands Library Summer Slam Intermediate Section 16 giờ 50 phút
10Kimberley Chess Club Christmas Open D Section 1 ngày 4 giờ
11Kimberley Chess Club Christmas Open C Section 1 ngày 4 giờ
12Kimberley Chess Club Christmas Open B Section 1 ngày 4 giờ
13Kimberley Chess Club Christmas Open A Section 1 ngày 4 giờ
142019 Kraaifontein Open Prestige Section 1 ngày 9 giờ
152019 Kraaifontein Open Development Section 1 ngày 9 giờ
162019 Kraaifontein Open Open Section 1 ngày 9 giờ
172019 USSA Championships Blitz Championship 1 ngày 12 giờ
182019 Rylands Library Summer Slam Beginner Section 1 ngày 19 giờ
192019 South African Junior Team Championships U12D 1 ngày 22 giờ
202019 Rylands Library Summer Slam Beginner Section 1 ngày 23 giờ
212019 South African Junior Team Championships U10 Girls 2 ngày 15 giờ
222019 South African Junior Team Championships U12 Girls 2 ngày 15 giờ
232019 South African Junior Team Championships U12E 2 ngày 15 giờ
242019 South African Closed Chess Championships U20 2 ngày 16 giờ
252019 South African Closed Chess Championships U20 Girls 2 ngày 16 giờ
262019 South African Closed Chess Championships U20 2 ngày 17 giờ
272019 South African Junior Team Championships U18-20 Girls 2 ngày 22 giờ
282019 South African Junior Team Championships U14B Girls 2 ngày 22 giờ
292019 South African Junior Team Championships U16 Girls 3 ngày
302019 South African Junior Team Championships U16B 3 ngày
312019 South African Junior Team Championships U14A Girls 3 ngày 16 giờ
322019 South African Junior Team Championships U08A 3 ngày 17 giờ
332019 South African Junior Team Championships U10B 3 ngày 17 giờ
342019 South African Junior Team Championships U10D 3 ngày 18 giờ
352019 South African Junior Team Championships U12C 3 ngày 18 giờ
362019 South African Junior Team Championships U12B 3 ngày 18 giờ
372019 South African Junior Team Championships U12A 3 ngày 18 giờ
382019 South African Junior Team Championships U08B & U08GIRLS 3 ngày 18 giờ
392019 South African Junior Team Championships U14C 3 ngày 19 giờ
402019 South African Junior Team Championships U14E 3 ngày 19 giờ
412019 South African Closed Chess Championships Women 4 ngày 13 giờ
422019 South African Closed Chess Championships U23 4 ngày 13 giờ
432019 South African Closed Chess Championships U20 4 ngày 13 giờ
442019 South African Closed Chess Championships Open 4 ngày 13 giờ
452019 South African Closed Chess Championships Senior 4 ngày 14 giờ
46South Park Chess Club Open Chess Tournament A Section 4 ngày 17 giờ
47South Park Chess Club Open Chess Tournament B Section 4 ngày 17 giờ
48George Open Chess Tournament B Section 4 ngày 20 giờ
49George Open Chess Tournament A Section 4 ngày 20 giờ
50VUWANI TSHIVHULANA BLITZ OPEN 5 ngày 14 giờ