Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1JCC Blitz Round Robin 1 ngày 17 giờ
22017 Gauteng Chess League 1st Division Classic 2 ngày 9 giờ
3Mini Chess 3 ngày 11 giờ
4U8 & U10 Invited Players - Chessnut Club - 12 Nov 2017 6 ngày 15 giờ
52017 South African Closed Chess Championships U23 8 ngày 16 giờ
62017 South African Closed Chess Championships Women 8 ngày 18 giờ
72017 South African Closed Chess Championships Senior 8 ngày 18 giờ
82017 South African Closed Chess Championships Open 8 ngày 18 giờ
9Pretoria Chess Club Summer Swiss 2017 10 ngày 1 giờ
102017 Western Province Closed C-Section 11 ngày 20 giờ
11ELS Graad II A 13 ngày 10 giờ
122017 Western Province Closed B-Section 13 ngày 13 giờ
132017 Western Province Closed A-Section 13 ngày 13 giờ
14Northern Cape Open 2017 A - Section 14 ngày 12 giờ
15Northern Cape Open 2017 B - Section 14 ngày 12 giờ
16Northern Cape Open 2017 C - Section 14 ngày 13 giờ
17Eagles Open A section 2017 14 ngày 13 giờ
18Eagles Open B section 2017 14 ngày 16 giờ
19Eagles Open C section 2017 14 ngày 16 giờ
202017 Gauteng Chess League 1st Division Blitz 14 ngày 17 giờ
212017 Western Province Closed Juniors D Section 14 ngày 17 giờ
22Eagles Open D section 2017 14 ngày 19 giờ
232017 Western Province Closed Master and TEMPORARY List - A+B Sections to be determined later 16 ngày 13 giờ
242017 Lardies Open F Section 17 ngày 15 giờ
252017 Lardies Open E Section 17 ngày 15 giờ
262017 Lardies Open D Section 17 ngày 15 giờ
272017 Lardies Open C Section 17 ngày 15 giờ
282017 Lardies Open A Section 17 ngày 15 giờ
292017 Gauteng North Open A Section 17 ngày 15 giờ
302017 Gauteng North Open B Section 17 ngày 15 giờ
312017 Gauteng Open C Section 17 ngày 15 giờ
322017 Gauteng North Open D Section 17 ngày 15 giờ
332017 Gauteng Open E Section 17 ngày 15 giờ
34Randburg Chess Club Spring Swiss 2017 18 ngày
35Inter Regional GE vs GSV u8 19 ngày 8 giờ
36Inter Regional GE vs GSV u10 19 ngày 8 giờ
37Inter Regional GE vs GSV u10_u12_u14_girls 19 ngày 8 giờ
38Inter Regional GE vs GSV u12 19 ngày 8 giờ
39Inter Regional GE vs GSV u14 19 ngày 8 giờ
40Inter Regional GE vs GSV u16 19 ngày 8 giờ
41Inter Regional GE vs GSV u18 19 ngày 8 giờ
42Inter Regional GE vs GSV u20 19 ngày 8 giờ
43GPCA - Pitt Memorial 2017 - U10 19 ngày 15 giờ
44GPCA - Pitt Memorial 2017 - B Section 20 ngày 15 giờ
45GPCA - Pitt Memorial 2017 - A Section 20 ngày 15 giờ
46GPCA - Pitt Memorial 2017 - Elite 20 ngày 15 giờ
47GPCA - Pitt Memorial 2017 - U8 21 ngày 15 giờ
48Brandvlei Open Blitz Section B 21 ngày 15 giờ
49Brandvlei Open Blitz Section A 21 ngày 15 giờ
50Brandvlei Open Section A 21 ngày 17 giờ