Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
12018 Boardwalk Pearson Open ( B Section) 1 giờ 40 phút
2ChessExcellence Jhb North League 8 giờ 43 phút
32018 Steinitz Chess Festival Prestige 9 giờ 29 phút
4Waterberg District Chess League 2018 10 giờ 13 phút
52018 Steinitz Chess Festival Open 13 giờ 13 phút
6Western Cape Club Championships 2018 13 giờ 22 phút
7NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE OPE OPE 16 giờ 5 phút
8NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE O13S Onder 13 Seuns 16 giờ 5 phút
9NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE O15S Onder 15 Seuns 16 giờ 5 phút
10NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE O18S Onder 18 Seuns 16 giờ 6 phút
11NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE DOGTERS O13 & O15 Dogters O13 & O15 16 giờ 6 phút
12NAMAKWA DISTRIK SKAAK PROEWE DOGTERS O18 Dogters O 18 16 giờ 7 phút
132018 Boardwalk Pearson Open ( A Section) 17 giờ 50 phút
142018 Boardwalk Pearson Open ( IM Norm) 20 giờ 11 phút
15ZF MGCAWU Schools District Open Chess Tournament Girls (U/13; U/15; U/18) 1 ngày 13 giờ
16ZF MGCAWU Schools District Open Chess Tournament U/13 Boys 1 ngày 13 giờ
17ZF MGCAWU Schools District Open Chess Tournament U/15 Boys 1 ngày 13 giờ
18Frances Baard Schools Eliminations Under 11 Girls 1 ngày 15 giờ
19Frances Baard Schools Eliminations Under 18 Boys 1 ngày 15 giờ
20Frances Baard Schools Eliminations Under 15 Girls 1 ngày 15 giờ
21Frances Baard Schools Eliminations Under 15 Boys 1 ngày 15 giờ
222018 Boardwalk Pearson Open ( Development Section) 1 ngày 15 giờ
23Frances Baard Schools Eliminations Under 13 Boys 1 ngày 15 giờ
24ZF MGCAWU Schools District Open Chess Tournament U/18 Boys 1 ngày 16 giờ
25Frances Baard Schools Eliminations Under 13 Girls 1 ngày 16 giờ
26Frances Baard Schools Eliminations Under 11 Boys 1 ngày 16 giờ
27Knights Junior Open Under 12 1 ngày 16 giờ
28Knights Junior Open Under 14 1 ngày 16 giờ
29The Outpost Chess Club Section A 1 ngày 17 giờ
30Rob Ferreira Hoerskool Open - B Section 1 ngày 17 giờ
31Frances Baard Schools Eliminations Under 18 Girls 1 ngày 17 giờ
32Rob Ferreira Hoerskool Open - A Section 1 ngày 17 giờ
33Rob Ferreira Hoerskool Open - Open Section 1 ngày 17 giờ
34The Outpost Chess Club Development 1 ngày 18 giờ
35The Outpost Chess Club Section C 1 ngày 18 giờ
362018 D4 Tshwane North Individual Chess Championships u9 Boys 1 ngày 18 giờ
37Rob Ferreira Hoerskool Open - C Section 1 ngày 18 giờ
38The Outpost Chess Club Section B 1 ngày 18 giờ
39Rob Ferreira Hoerskool Open - D Section 1 ngày 18 giờ
40Knights Junior Open Under 10 1 ngày 20 giờ
41WAgner u14 1 ngày 23 giờ
42WAgner 1 ngày 23 giờ
43Uplands College Open - Open Section 1 ngày 23 giờ
442018 Steinitz Chess Festival U8 2 ngày 10 giờ
452018 D15 Individual Chess Championships u13 Girls 2 ngày 20 giờ
462018 D15 Individual Chess Championships u13 Boys 2 ngày 20 giờ
472018 D15 Individual Chess Championships u11 Girls 2 ngày 20 giờ
482018 D15 Individual Chess Championships u11 Boys 2 ngày 20 giờ
492018 D15 Individual Chess Championships u9 Girls 2 ngày 20 giờ
502018 D15 Individual Chess Championships u9 Boys 2 ngày 20 giờ