Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Nedjo Stevanovic Swiss Open 2018 1 ngày 17 giờ
2Johan Jurgens Open 2018 - Section A 2 ngày 11 giờ
3Johan Jurgens Open 2018 - Section B 2 ngày 11 giờ
4Johan Jurgens Open 2018 - Section C 2 ngày 11 giờ
5Johan Jurgens Open 2018 - Section D 2 ngày 11 giờ
6Rapid 1 2018 Randburg 2 ngày 16 giờ
7South African Junior Team Championships 2017 U20 A-Section 5 ngày 16 giờ
8South African Junior Team Championships 2017 U18 C-Section 5 ngày 16 giờ
9South African Junior Team Championships 2017 U18 B-Section 5 ngày 16 giờ
10South African Junior Team Championships 2017 U18 A-Section 5 ngày 16 giờ
11South African Junior Team Championships 2017 U14 A-Section 5 ngày 16 giờ
12South African Junior Team Championships 2017 U14 B-Section 5 ngày 16 giờ
13South African Junior Team Championships 2017 U16 D-Section 5 ngày 16 giờ
14South African Junior Team Championships 2017 U16 C-Section 5 ngày 16 giờ
15South African Junior Team Championships 2017 U16 B-Section 5 ngày 16 giờ
16South African Junior Team Championships 2017 U16 A-Section 5 ngày 16 giờ
17South African Junior Team Championships 2017 U14 D-Section 5 ngày 16 giờ
18South African Junior Team Championships 2017 U14 C-Section 5 ngày 16 giờ
19South African Inter Regional Championships 2017 Inter Regional 5 ngày 16 giờ
20South African Junior Wildcard Championships 2017 U20 Open 5 ngày 16 giờ
21South African Junior Wildcard Championships 2017 U18-20 Girls 5 ngày 16 giờ
22South African Junior Wildcard Championships 2017 U18 Open 5 ngày 16 giờ
23South African Junior Wildcard Championships 2017 U16 Open 5 ngày 16 giờ
24South African Junior Wildcard Championships 2017 U16 Girls 5 ngày 16 giờ
25South African Junior Wildcard Championships 2017 U14 Open 5 ngày 16 giờ
26South African Junior Wildcard Championships 2017 U14 Girls 5 ngày 16 giờ
27South African Junior Wildcard Championships 2017 U12 Open 5 ngày 16 giờ
28South African Junior Wildcard Championships 2017 U12 Girls 5 ngày 16 giờ
29South African Junior Wildcard Championships 2017 U10 Open 5 ngày 16 giờ
30South African Junior Wildcard Championships 2017 U10 Girls 5 ngày 16 giờ
31South African Junior Wildcard Championships 2017 U08 Open 5 ngày 16 giờ
32South African Junior Wildcard Championships 2017 U08 Girls 5 ngày 16 giờ
33South African Junior Blitz A Section2017 5 ngày 16 giờ
34South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 C Section 6 ngày 21 giờ
35South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 A Section 6 ngày 21 giờ
36South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U18 A Section 6 ngày 21 giờ
37South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 C Section 6 ngày 21 giờ
38South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 B Section 6 ngày 21 giờ
39South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U16 A Section 6 ngày 21 giờ
40South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U20 B Section 7 ngày 15 giờ
41South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U14 C Section 7 ngày 16 giờ
42South African Junior Team Championships 2017 U14 E-Section 8 ngày 20 giờ
43South African Junior Team Championships 2017 U08 A-Section 9 ngày
44South African Junior Chess Championships 2017 for players with disabilities U14 C Section 9 ngày 2 giờ
45South African Junior Team Championships 2017 U08 B & U08 Girls - Section 9 ngày 13 giờ
46South African Junior Team Championships 2017 U10 A-Section 9 ngày 13 giờ
47South African Junior Team Championships 2017 U10 B-Section 9 ngày 13 giờ
48South African Junior Team Championships 2017 U10 C-Section 9 ngày 13 giờ
49South African Junior Team Championships 2017 U10 D-Section 9 ngày 13 giờ
50South African Junior Team Championships 2017 U12 A-Section 9 ngày 13 giờ