Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1JCC Rapid 11 giờ 57 phút
22019 WP Open Elite 13 giờ 6 phút
32019 WP Open Prestige 13 giờ 7 phút
42019 WP Open Open 13 giờ 7 phút
52019 WP Open Junior 13 giờ 8 phút
62019 PROBAQ CHESS FESTIVAL ALL ENTRIES 17 giờ 15 phút
7Randburg Club Champs 2019 20 giờ 39 phút
8Sandy Matthews Memorial 2019 21 giờ 44 phút
9Bellville Club Champs 2019 Section A 22 giờ 11 phút
10Bellville Club Champs 2019 Section B 22 giờ 46 phút
11King's Cup League Section D 1 ngày 10 giờ
12King's Cup League Section C 1 ngày 10 giờ
13King's Cup League Section B 1 ngày 10 giờ
14The Kings Cup League Section A 1 ngày 10 giờ
15The Kings Cup League Senior Casual 1 ngày 10 giờ
16Wonderboom Interhuis 2019 U13 1 ngày 12 giờ
17Wonderboom Interhuis 2019 U11 1 ngày 12 giờ
18Wonderboom Interhuis 2019 U9 1 ngày 12 giờ
19D9 Finals U18 Girls 1 ngày 15 giờ
20D9 Finals U18 Boys 1 ngày 15 giờ
21D9 Finals U15 Girls 1 ngày 15 giờ
22D9 Finals U15 Boys 1 ngày 15 giờ
23D9 Finals U13 Girls 1 ngày 15 giờ
24D9 Finals U13 Boys 1 ngày 15 giờ
25D9 Finals U11 Girls 1 ngày 15 giờ
26D9 Finals U11 Boys 1 ngày 15 giờ
27D9 Finals U9 Girls 1 ngày 15 giờ
28D9 Finals U9 Boys 1 ngày 15 giờ
29Randburg Club Champs 2019 1 ngày 17 giờ
30Randburg Club Champs 2019 1 ngày 21 giờ
31Amigo Spur Eligwa Chess Open 2019 D 1 ngày 21 giờ
32Amigo Spur Eligwa Chess Open 2019 C 1 ngày 21 giờ
33Amigo Spur Eligwa Chess Open 2019 B 1 ngày 21 giờ
34Amigo Spur Eligwa Chess Open 2019 A 1 ngày 21 giờ
35D9 Finals U13 Girls 2 ngày 6 giờ
362019 SWVG Arnold Classic Open Rapid 2 ngày 9 giờ
372019 SWVG Arnold Classic Prestige Blitz 2 ngày 9 giờ
382019 SWVG Arnold Classic Open Blitz 2 ngày 9 giờ
392019 SWVG Arnold Classic Prestige Rapid 2 ngày 9 giờ
40South African Open Chess Championships 2019 2 ngày 16 giờ
41South African Schools Individuals Chess Championships 2019 2 ngày 16 giờ
42Western Cape Individuals 2019 U13 Boys 2 ngày 16 giờ
43Western Cape Individuals 2019 U13 Girls 2 ngày 16 giờ
44Western Cape Individuals 2019 U11 Boys 2 ngày 16 giờ
45Western Cape Individuals 2019 U11 Girls 2 ngày 16 giờ
46Western Cape Individuals 2019 U9 Boys 2 ngày 16 giờ
47Western Cape Individuals 2019 U9 Girls 2 ngày 16 giờ
48Western Cape Individuals 2019 U7 Girls 2 ngày 16 giờ
49Western Cape Individuals 2019 U7 Boys 2 ngày 16 giờ
502019 SWVG Arnold Classic Parents Blitz 2 ngày 18 giờ