Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Dress-Up Tournament - Under 10 Under 10 1 ngày 23 giờ
2George Frangopoulos Memorial 2019 11 ngày 23 giờ
3Pretoria Chess Club Blitz Tournament 2019 18 ngày 10 giờ
42019 CCC Karl Gstettner All 24 ngày 17 giờ
52019 John Blackburn Memorial Swiss 24 ngày 19 giờ
62019 Western Province League B Division 30 ngày 1 giờ
7Check Mates Open Section 30 ngày 21 giờ
8JCC Swiss 33 ngày 13 giờ
9Western Cape Womans Month Tournament Prestige Section 35 ngày 19 giờ
10Western Cape Womans Month Tournament Open C Section 37 ngày 22 giờ
112019 Western Province League C Division 41 ngày 20 giờ
12Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U18 Mix U18 Mix 41 ngày 22 giờ
13Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U15 Mix U15 Mix 41 ngày 22 giờ
14Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U15 & U18 Girls U15 & U18 Girls 41 ngày 22 giờ
15Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U13 Mix U13 Mix 41 ngày 22 giờ
16Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U11 Mix U11 Mix 41 ngày 22 giờ
17Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U11 & U13 Girls U11 & U13 Girls 41 ngày 22 giờ
18Cape Winelands Schools - Top Schools 2019 - U9 Mix U9 Mix 41 ngày 22 giờ
19Namakwa Skaak - O16 Onder 16 41 ngày 23 giờ
20Interprovincial U15 41 ngày 23 giờ
21Interprovincial B 41 ngày 23 giờ
22D2 League Finals 2019 u13 Mixed 42 ngày 10 giờ
23D2 League Finals 2019 u13 Girls 42 ngày 10 giờ
24D2 League Finals 2019 u11 42 ngày 10 giờ
25D2 League Finals 2019 u9 42 ngày 10 giờ
262019 Western Province League Premier Division 42 ngày 21 giờ
27D7 High school league U19 2019 42 ngày 23 giờ
28D7 High school league U17 2019 42 ngày 23 giờ
29D7 High school League U15 2019 42 ngày 23 giờ
30Namakwa Skaak - O14 Onder 14 42 ngày 23 giờ
31Namakwa Skaak - O18 Onder 18 42 ngày 23 giờ
32Namakwa Skaak - OPE OPE Afdeling 42 ngày 23 giờ
33JNW Club - Maragon Open 2019 - B Section 43 ngày 13 giờ
34JNW Club - Maragon Open 2019 - A Section 43 ngày 13 giờ
352019 Western Province League D section 43 ngày 13 giờ
362019 Jacaranda Round Robin Group A 43 ngày 13 giờ
37JNW Club - Maragon Open 2019 - Open Adult Section 43 ngày 14 giờ
38JNW Club - Maragon Open 2019 - C Section 43 ngày 14 giờ
392019 Jacaranda Round Robin Group D 43 ngày 14 giờ
402019 Jacaranda Round Robin Group B 43 ngày 14 giờ
412019 Western Province League Development section 43 ngày 15 giờ
422019 Jacaranda Round Robin Group E 43 ngày 15 giờ
43JNW Club - Maragon Open 2019 - F Section 43 ngày 15 giờ
44JNW Club - Maragon Open 2019 - E Section 43 ngày 15 giờ
45JNW Club - Maragon Open 2019 - D Section 43 ngày 15 giờ
462019 Jacaranda Round Robin Group C 43 ngày 16 giờ
472019 Jacaranda Round Robin Group G 43 ngày 16 giờ
48PECC King Cars Grand Prix 2019 Fourth Leg 43 ngày 16 giờ
492019 Jacaranda Round Robin Group K 43 ngày 16 giờ
502019 Jacaranda Round Robin Group H 43 ngày 17 giờ