Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1AAB CHESS OPEN 2018 2 ngày 7 giờ
2Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 9 ngày 10 giờ
32nd DESS Chess Championship 65 ngày 13 giờ
45th Qatargas Youth Chess Championship 2018 67 ngày 7 giờ
5Doha Winter Closed Tournament 2018 73 ngày 13 giờ
6MSA Chess Championships 243 ngày 6 giờ
7MSA Rapid Event 244 ngày 7 giờ
8Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 325 ngày 15 giờ
9Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 326 ngày 22 giờ
10Victory Day 344 ngày 16 giờ
11Weekend rapid tournament 348 ngày 3 giờ
12Toyota-open 2017 for juniors under 16 360 ngày 17 giờ
13Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 363 ngày 23 giờ
14Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 366 ngày 4 giờ
152nd Newton Group Secomdary Chess Championship 379 ngày 11 giờ
162nd Newton Group Primary Chess Championship 380 ngày 11 giờ
17FIDE Open World Rapid Championship 2016 408 ngày 12 giờ
18FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 412 ngày 6 giờ
19Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 412 ngày 12 giờ
20FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 413 ngày 12 giờ
214th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 415 ngày 7 giờ
22Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 418 ngày 3 giờ
234th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 424 ngày 6 giờ
241st DESS Chess Championship 424 ngày 13 giờ
25Newton International school D-Ring championship 426 ngày 11 giờ
26FIDE Open World Blitz Championship 2016 481 ngày 6 giờ
27FIDE Women World Blitz Ch. 2016 481 ngày 7 giờ
28FIDE Open World Rapid Championship 2016 483 ngày 3 giờ
29FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 483 ngày 5 giờ
30Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 487 ngày 7 giờ
31Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 487 ngày 8 giờ
32Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 487 ngày 8 giờ
33Ramadan Open Blitz Tournament 2016 675 ngày 23 giờ
34Ramadan tournament Rapid 676 ngày 23 giờ
35Summer Cup 2016 683 ngày 8 giờ
36Championship of Qatar for students of secondary schools 706 ngày 8 giờ
37Шахматы вместо войны 712 ngày 5 giờ
38Newton Secondary Schools Championship 719 ngày 23 giờ
39Toyota-open 2016 for juniors under 16 725 ngày 4 giờ
40Qatar Primary School Chess Championship 2016 733 ngày 3 giờ
41Championship of Voltair School Doha 737 ngày 4 giờ
42Newton Schools Championship 762 ngày 12 giờ
43Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 789 ngày 3 giờ
44QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 790 ngày 14 giờ
45Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 848 ngày 8 giờ
46Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1031 ngày 23 giờ
47Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 1033 ngày
48Summer Cup 2015 A Tournament-A 1041 ngày 11 giờ
49Summer Cup 2015 Tournament-B 1041 ngày 11 giờ
50Victory Day Tournament-A 1082 ngày 9 giờ