Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1Doha Junior Closed Tournament 2018 53 ngày 10 giờ
2Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 56 ngày 2 giờ
3Qatar Ramadan Rapid tournament 57 ngày 1 giờ
4AAB CHESS OPEN 2018 89 ngày 9 giờ
5Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 96 ngày 11 giờ
62nd DESS Chess Championship 152 ngày 14 giờ
75th Qatargas Youth Chess Championship 2018 154 ngày 8 giờ
8Doha Winter Closed Tournament 2018 160 ngày 14 giờ
9MSA Chess Championships 330 ngày 7 giờ
10MSA Rapid Event 331 ngày 9 giờ
11Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 412 ngày 16 giờ
12Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 414 ngày
13Victory Day 431 ngày 18 giờ
14Weekend rapid tournament 435 ngày 4 giờ
15Toyota-open 2017 for juniors under 16 447 ngày 18 giờ
16Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 451 ngày 1 giờ
17Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 453 ngày 5 giờ
182nd Newton Group Secomdary Chess Championship 466 ngày 12 giờ
192nd Newton Group Primary Chess Championship 467 ngày 12 giờ
20FIDE Open World Rapid Championship 2016 495 ngày 13 giờ
21FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 499 ngày 8 giờ
22Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 499 ngày 13 giờ
23FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 500 ngày 14 giờ
244th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 502 ngày 8 giờ
25Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 505 ngày 5 giờ
264th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 511 ngày 8 giờ
271st DESS Chess Championship 511 ngày 14 giờ
28Newton International school D-Ring championship 513 ngày 12 giờ
29FIDE Open World Blitz Championship 2016 568 ngày 7 giờ
30FIDE Women World Blitz Ch. 2016 568 ngày 8 giờ
31FIDE Open World Rapid Championship 2016 570 ngày 5 giờ
32FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 570 ngày 7 giờ
33Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 574 ngày 9 giờ
34Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 574 ngày 9 giờ
35Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 574 ngày 9 giờ
36Ramadan Open Blitz Tournament 2016 763 ngày
37Ramadan tournament Rapid 764 ngày 1 giờ
38Summer Cup 2016 770 ngày 9 giờ
39Championship of Qatar for students of secondary schools 793 ngày 10 giờ
40Шахматы вместо войны 799 ngày 7 giờ
41Newton Secondary Schools Championship 807 ngày 1 giờ
42Toyota-open 2016 for juniors under 16 812 ngày 6 giờ
43Qatar Primary School Chess Championship 2016 820 ngày 4 giờ
44Championship of Voltair School Doha 824 ngày 5 giờ
45Newton Schools Championship 849 ngày 14 giờ
46Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 876 ngày 4 giờ
47QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 877 ngày 15 giờ
48Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 935 ngày 9 giờ
49Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1119 ngày
50Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 1120 ngày 1 giờ