Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1MSA Chess Championships 26 ngày 17 giờ
2MSA Rapid Event 27 ngày 18 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 109 ngày 2 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 110 ngày 9 giờ
5Victory Day 128 ngày 3 giờ
6Weekend rapid tournament 131 ngày 14 giờ
7Toyota-open 2017 for juniors under 16 144 ngày 4 giờ
8Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 147 ngày 10 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 149 ngày 15 giờ
102nd Newton Group Secomdary Chess Championship 162 ngày 22 giờ
112nd Newton Group Primary Chess Championship 163 ngày 22 giờ
12FIDE Open World Rapid Championship 2016 191 ngày 23 giờ
13Fifth GCC LADIES CLASSIC CHAMPIONSHIP. 192 ngày 18 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 195 ngày 17 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 195 ngày 23 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 196 ngày 23 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 198 ngày 18 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 201 ngày 14 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 207 ngày 17 giờ
201st DESS Chess Championship 208 ngày
21Newton International school D-Ring championship 209 ngày 22 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 264 ngày 17 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 264 ngày 18 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 266 ngày 14 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 266 ngày 16 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 270 ngày 18 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 270 ngày 19 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 270 ngày 19 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 459 ngày 10 giờ
30Ramadan tournament Rapid 460 ngày 10 giờ
31Summer Cup 2016 466 ngày 19 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 489 ngày 19 giờ
33Шахматы вместо войны 495 ngày 16 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 503 ngày 10 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 508 ngày 15 giờ
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 516 ngày 14 giờ
37Championship of Voltair School Doha 520 ngày 15 giờ
38Newton Schools Championship 545 ngày 23 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 572 ngày 14 giờ
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 574 ngày 1 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 631 ngày 19 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 815 ngày 10 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 816 ngày 11 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 824 ngày 22 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 824 ngày 22 giờ
46Victory Day Tournament-A 865 ngày 20 giờ
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 872 ngày 16 giờ
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1021 ngày 18 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1040 ngày 17 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1089 ngày 14 giờ