Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1Katara Ramadan Chess Open 2019 117 ngày 22 giờ
2UNDER-19 GIRLS RR 137 ngày 10 giờ
3UNDER-17 GIRLS 137 ngày 10 giờ
4UNDER-11 137 ngày 10 giờ
5UNDER-14(CLUSTER TOURNAMENT) 137 ngày 10 giờ
6UNDER-17 OPEN 138 ngày 13 giờ
7UNDER-19 138 ngày 13 giờ
8ICC 145 ngày 10 giờ
9School Olympic Program Chess - Boys Competition 152 ngày 11 giờ
10School Olympic Program Chess - Girls Competition 153 ngày 11 giờ
113rd AAB CHESS OPEN 2019 154 ngày 12 giờ
12Lycee Voltaire-Al Waab Chess Tournament 160 ngày 10 giờ
13Doha College WB Y4-Y6 Spring Term Chess Cub Competition 166 ngày 11 giờ
14Lycee Voltaire Chess Championship 2019 167 ngày 10 giờ
15DESS Spring Term Chess Club Competition 171 ngày 15 giờ
16NBA DAFNA Spring Term Chess Competition 173 ngày 16 giờ
176th QATARGAS Blitz Open Tournament 176 ngày 6 giờ
186th QATARGAS Rapid Chess Tournament for Kids-U16 177 ngày 6 giờ
19QNCC FINAL DAY CHESS COMPETITION 190 ngày 5 giờ
20QNCC DAY 4 CHESS COMPETITION 191 ngày 4 giờ
21QNCC DAY 3 CHESS COMPETITION 192 ngày 4 giờ
22QNCC DAY 2 CHESS COMPETITION 193 ngày 4 giờ
23Doha Blitz Chess Open 2018 - U16 267 ngày 7 giờ
24Doha Blitz Chess Open 2018 - Adults 267 ngày 7 giờ
252nd AAB CHESS OPEN 2018 372 ngày 3 giờ
26Doha Junior Closed Tournament 2018 474 ngày 8 giờ
27Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 476 ngày 23 giờ
28Qatar Ramadan Rapid tournament 477 ngày 22 giờ
29AAB CHESS OPEN 2018 510 ngày 6 giờ
30Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 517 ngày 9 giờ
312nd DESS Chess Championship 573 ngày 11 giờ
325th Qatargas Youth Chess Championship 2018 575 ngày 6 giờ
33Doha Winter Closed Tournament 2018 581 ngày 12 giờ
34MSA Chess Championships 751 ngày 5 giờ
35MSA Rapid Event 752 ngày 6 giờ
36Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 833 ngày 14 giờ
37Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 834 ngày 21 giờ
38Victory Day 852 ngày 15 giờ
39Weekend rapid tournament 856 ngày 1 giờ
40Toyota-open 2017 for juniors under 16 868 ngày 16 giờ
41Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 871 ngày 22 giờ
42Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 874 ngày 3 giờ
432nd Newton Group Secomdary Chess Championship 887 ngày 10 giờ
442nd Newton Group Primary Chess Championship 888 ngày 10 giờ
45FIDE Open World Rapid Championship 2016 916 ngày 11 giờ
46FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 920 ngày 5 giờ
47Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 920 ngày 11 giờ
48FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 921 ngày 11 giờ
494th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 923 ngày 6 giờ
50Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 926 ngày 2 giờ