Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
12nd AAB CHESS OPEN 2018 15 ngày 1 giờ
2Doha Junior Closed Tournament 2018 117 ngày 5 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 119 ngày 21 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 120 ngày 20 giờ
5AAB CHESS OPEN 2018 153 ngày 4 giờ
6Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 160 ngày 7 giờ
72nd DESS Chess Championship 216 ngày 9 giờ
85th Qatargas Youth Chess Championship 2018 218 ngày 4 giờ
9Doha Winter Closed Tournament 2018 224 ngày 10 giờ
10MSA Chess Championships 394 ngày 3 giờ
11MSA Rapid Event 395 ngày 4 giờ
12Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 476 ngày 12 giờ
13Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 477 ngày 19 giờ
14Victory Day 495 ngày 13 giờ
15Weekend rapid tournament 498 ngày 23 giờ
16Toyota-open 2017 for juniors under 16 511 ngày 14 giờ
17Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 514 ngày 20 giờ
18Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 517 ngày 1 giờ
192nd Newton Group Secomdary Chess Championship 530 ngày 8 giờ
202nd Newton Group Primary Chess Championship 531 ngày 8 giờ
21FIDE Open World Rapid Championship 2016 559 ngày 9 giờ
22FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 563 ngày 3 giờ
23Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 563 ngày 9 giờ
24FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 564 ngày 9 giờ
254th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 566 ngày 3 giờ
26Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 569 ngày
274th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 575 ngày 3 giờ
281st DESS Chess Championship 575 ngày 10 giờ
29Newton International school D-Ring championship 577 ngày 8 giờ
30FIDE Open World Blitz Championship 2016 632 ngày 3 giờ
31FIDE Women World Blitz Ch. 2016 632 ngày 3 giờ
32FIDE Open World Rapid Championship 2016 634 ngày
33FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 634 ngày 2 giờ
34Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 638 ngày 4 giờ
35Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 638 ngày 4 giờ
36Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 638 ngày 5 giờ
37Ramadan Open Blitz Tournament 2016 826 ngày 20 giờ
38Ramadan tournament Rapid 827 ngày 20 giờ
39Summer Cup 2016 834 ngày 4 giờ
40Championship of Qatar for students of secondary schools 857 ngày 5 giờ
41Шахматы вместо войны 863 ngày 2 giờ
42Newton Secondary Schools Championship 870 ngày 20 giờ
43Toyota-open 2016 for juniors under 16 876 ngày 1 giờ
44Qatar Primary School Chess Championship 2016 884 ngày
45Championship of Voltair School Doha 888 ngày 1 giờ
46Newton Schools Championship 913 ngày 9 giờ
47Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 940 ngày
48QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 941 ngày 10 giờ
49Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 999 ngày 4 giờ
50Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1182 ngày 20 giờ