Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1Doha Winter Closed Tournament 2018 6 ngày 5 giờ
2MSA Chess Championships 150 ngày 3 giờ
3MSA Rapid Event 151 ngày 5 giờ
4Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 232 ngày 12 giờ
5Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 233 ngày 20 giờ
6Victory Day 251 ngày 14 giờ
7Weekend rapid tournament 255 ngày
8Toyota-open 2017 for juniors under 16 267 ngày 14 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 270 ngày 21 giờ
10Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 273 ngày 1 giờ
112nd Newton Group Secomdary Chess Championship 286 ngày 8 giờ
122nd Newton Group Primary Chess Championship 287 ngày 8 giờ
13FIDE Open World Rapid Championship 2016 315 ngày 10 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 319 ngày 4 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 319 ngày 9 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 320 ngày 10 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 322 ngày 4 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 325 ngày 1 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 331 ngày 4 giờ
201st DESS Chess Championship 331 ngày 10 giờ
21Newton International school D-Ring championship 333 ngày 9 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 388 ngày 3 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 388 ngày 4 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 390 ngày 1 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 390 ngày 3 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 394 ngày 5 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 394 ngày 5 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 394 ngày 5 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 582 ngày 20 giờ
30Ramadan tournament Rapid 583 ngày 21 giờ
31Summer Cup 2016 590 ngày 5 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 613 ngày 6 giờ
33Шахматы вместо войны 619 ngày 3 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 626 ngày 21 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 632 ngày 2 giờ
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 640 ngày
37Championship of Voltair School Doha 644 ngày 1 giờ
38Newton Schools Championship 669 ngày 10 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 696 ngày
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 697 ngày 11 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 755 ngày 5 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 938 ngày 20 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 939 ngày 21 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 948 ngày 8 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 948 ngày 8 giờ
46Victory Day Tournament-A 989 ngày 7 giờ
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 996 ngày 2 giờ
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1145 ngày 4 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1164 ngày 3 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1213 ngày