Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
12nd AAB CHESS OPEN 2018 66 ngày 11 giờ
2Doha Junior Closed Tournament 2018 168 ngày 15 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 171 ngày 7 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 172 ngày 6 giờ
5AAB CHESS OPEN 2018 204 ngày 14 giờ
6Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 211 ngày 17 giờ
72nd DESS Chess Championship 267 ngày 19 giờ
85th Qatargas Youth Chess Championship 2018 269 ngày 13 giờ
9Doha Winter Closed Tournament 2018 275 ngày 20 giờ
10MSA Chess Championships 445 ngày 12 giờ
11MSA Rapid Event 446 ngày 14 giờ
12Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 527 ngày 21 giờ
13Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 529 ngày 5 giờ
14Victory Day 546 ngày 23 giờ
15Weekend rapid tournament 550 ngày 9 giờ
16Toyota-open 2017 for juniors under 16 562 ngày 23 giờ
17Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 566 ngày 6 giờ
18Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 568 ngày 10 giờ
192nd Newton Group Secomdary Chess Championship 581 ngày 17 giờ
202nd Newton Group Primary Chess Championship 582 ngày 17 giờ
21FIDE Open World Rapid Championship 2016 610 ngày 19 giờ
22FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 614 ngày 13 giờ
23Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 614 ngày 19 giờ
24FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 615 ngày 19 giờ
254th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 617 ngày 13 giờ
26Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 620 ngày 10 giờ
274th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 626 ngày 13 giờ
281st DESS Chess Championship 626 ngày 20 giờ
29Newton International school D-Ring championship 628 ngày 18 giờ
30FIDE Open World Blitz Championship 2016 683 ngày 12 giờ
31FIDE Women World Blitz Ch. 2016 683 ngày 13 giờ
32FIDE Open World Rapid Championship 2016 685 ngày 10 giờ
33FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 685 ngày 12 giờ
34Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 689 ngày 14 giờ
35Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 689 ngày 14 giờ
36Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 689 ngày 15 giờ
37Ramadan Open Blitz Tournament 2016 878 ngày 5 giờ
38Ramadan tournament Rapid 879 ngày 6 giờ
39Summer Cup 2016 885 ngày 14 giờ
40Championship of Qatar for students of secondary schools 908 ngày 15 giờ
41Шахматы вместо войны 914 ngày 12 giờ
42Newton Secondary Schools Championship 922 ngày 6 giờ
43Toyota-open 2016 for juniors under 16 927 ngày 11 giờ
44Qatar Primary School Chess Championship 2016 935 ngày 10 giờ
45Championship of Voltair School Doha 939 ngày 10 giờ
46Newton Schools Championship 964 ngày 19 giờ
47Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 991 ngày 9 giờ
48QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 992 ngày 20 giờ
49Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 1050 ngày 14 giờ
50Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1234 ngày 5 giờ