Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1MSA Chess Championships 84 ngày 10 giờ
2MSA Rapid Event 85 ngày 12 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 166 ngày 19 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 168 ngày 3 giờ
5Victory Day 185 ngày 20 giờ
6Weekend rapid tournament 189 ngày 7 giờ
7Toyota-open 2017 for juniors under 16 201 ngày 21 giờ
8Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 205 ngày 3 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 207 ngày 8 giờ
102nd Newton Group Secomdary Chess Championship 220 ngày 15 giờ
112nd Newton Group Primary Chess Championship 221 ngày 15 giờ
12FIDE Open World Rapid Championship 2016 249 ngày 16 giờ
13Fifth GCC LADIES CLASSIC CHAMPIONSHIP. 250 ngày 11 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 253 ngày 11 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 253 ngày 16 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 254 ngày 17 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 256 ngày 11 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 259 ngày 8 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 265 ngày 10 giờ
201st DESS Chess Championship 265 ngày 17 giờ
21Newton International school D-Ring championship 267 ngày 15 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 322 ngày 10 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 322 ngày 11 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 324 ngày 8 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 324 ngày 9 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 328 ngày 12 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 328 ngày 12 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 328 ngày 12 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 517 ngày 3 giờ
30Ramadan tournament Rapid 518 ngày 4 giờ
31Summer Cup 2016 524 ngày 12 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 547 ngày 12 giờ
33Шахматы вместо войны 553 ngày 10 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 561 ngày 3 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 566 ngày 9 giờ
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 574 ngày 7 giờ
37Championship of Voltair School Doha 578 ngày 8 giờ
38Newton Schools Championship 603 ngày 17 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 630 ngày 7 giờ
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 631 ngày 18 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 689 ngày 12 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 873 ngày 3 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 874 ngày 4 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 882 ngày 15 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 882 ngày 15 giờ
46Victory Day Tournament-A 923 ngày 13 giờ
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 930 ngày 9 giờ
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1079 ngày 11 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1098 ngày 10 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1147 ngày 7 giờ