Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Paraguay (PAR)

Flag PAR
SốGiảiCập nhật
1I IRT Sub 2000 - MN Leonardo Lipiniks 13 giờ
2Tercer Torneo Acumulativo Peon Avanza 1 ngày 13 giờ
3Tercer torneo Peon Avanza 1 ngày 17 giờ
4Torneo Interno de la Empresa "Voicenter" 1 ngày 19 giờ
5Club Deportivo Sajonia 2018_Circuito 02 2 ngày 5 giờ
6XI Torneo Shopping Fuente Salemma 8 ngày 20 giờ
7Club Deportivo Sajonia 2018_Circuito 01 22 ngày 4 giờ
8Septimo Torneo Del Club Peon Avanza 29 ngày 14 giờ
9Torneo Verano 2018 35 ngày 13 giờ
10Sexto Torneo Cerrado Del Club Peon Avanza 36 ngày 13 giờ
11Quinto Torneo Cerrado del Club "Peon Avanza" 36 ngày 14 giờ
12Torneo "Peon Avanza Chess Club vs Black's Team" 41 ngày 12 giờ
13X Torneo Shopping Fuente Salemma 43 ngày 19 giờ
14Torneo de Confraternidad "Peon Avanza Vs Politecnica" 50 ngày 13 giờ
15Torneo "Cumpleaños De Eric Riva" 52 ngày 8 giờ
16Nacional Rapidas 2017_Congreso Nacional 57 ngày 2 giờ
17Clausura CDPS_Nacional Blitz 2017 57 ngày 21 giờ
18Torneo de Maestros - Campeonato Paraguayo Absoluto 2017 58 ngày 20 giờ
19IX Torneo Shopping Fuente Salemma 64 ngày 20 giờ
20Cuarto Torneo Cerrado Del Club "Peon Avanza" 70 ngày 9 giờ
21Torneo por equipos de Confraternidad entre los Clubes "El Tufo" y "Peon Avanza" 71 ngày 11 giờ
22Torneo Interno Sub 08 10 12 14 16 71 ngày 14 giờ
23Torneo Interno Categoria Intermedio y Avanzados 71 ngày 14 giờ
24Torneo en conmemoracion del "Dia de la Virgen de Caacupe" 72 ngày 8 giờ
25FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 18 ABSOLUTO 74 ngày 18 giờ
26FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 18 FEMENINO 74 ngày 18 giờ
27FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 10 ABSOLUTO 74 ngày 19 giờ
28FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 12 FEMENINO 74 ngày 19 giờ
29FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 12 ABSOLUTO 74 ngày 19 giờ
30FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 16 ABSOLUTO 74 ngày 19 giờ
31FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 14 ABSOLUTO 74 ngày 19 giờ
32FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 14 FEMENINO 74 ngày 19 giờ
33FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 16 FEMENINO 74 ngày 19 giờ
34FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 10 FEMENINO 74 ngày 19 giờ
35FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 8 FEMENINO 74 ngày 20 giờ
36FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 8 ABSOLUTO 74 ngày 20 giờ
37FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 8 BLITZ 76 ngày 12 giờ
38FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 10 BLITZ 76 ngày 12 giờ
39FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 18 BLITZ 76 ngày 12 giờ
40FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 12 BLITZ 76 ngày 12 giờ
41FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 16 BLITZ 76 ngày 12 giờ
42FESTIVAL SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD 2017 SUB 14 BLITZ 76 ngày 12 giờ
43Tercer Torneo Cerrado del Club de Ajedrez "Peon Avanza" 84 ngày 11 giờ
44Segundo Torneo Cerrado del Club de Ajedrez "Peon Avanza" 85 ngày 11 giờ
45Primer Torneo Cerrado Del Club "Peon Avanza" 90 ngày 14 giờ
46I Torneo Interno de la Escuela de Ajedrez SND - Sub 06 91 ngày 15 giờ
47II Torneo Interno Escuela de Ajedrez SND 91 ngày 15 giờ
48XVIII TORNEO TRADICIONAL INFANTO JUVENIL DE AJEDREZ SUB 14 92 ngày 20 giờ
49XVIII TORNEO TRADICIONAL INFANTO JUVENIL DE AJEDREZ SUB 16, 18 Y 20 92 ngày 20 giờ
50XVIII TORNEO TRADICIONAL INFANTO JUVENIL DE AJEDREZ SUB 12 92 ngày 20 giờ