Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Panama (PAN)

Flag PAN
SốGiảiCập nhật
1Chess-Rumble 2017 14 ngày 1 giờ
2TORNEO PARAMERICANO PARA NO VIDENTES 15 ngày 21 giờ
31er Campeonato por equipos Infantil 19 ngày 20 giờ
4Campeonato Interclubes Panama 2017 19 ngày 22 giờ
5Primer Torneo Instituto Panamericano David Día del Estudiante 2017 22 ngày 6 giờ
6CHESS RUMBLE 2017 32 ngày 7 giờ
72DO. TORNEO BLITZ CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ 55 ngày
82do. TORNEO RAPID - CPA 55 ngày 5 giờ
9Torneo Abierto Annia Rosales 56 ngày 5 giờ
10Primer Torneo Semana del Libro UNACHI 2017 56 ngày 7 giờ
11I TORNEO DE AJEDREZ INFANIL SANTA ROSA DE LIMA 76 ngày 1 giờ
12XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-16 95 ngày 3 giờ
13XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-16 95 ngày 3 giờ
14XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-8 95 ngày 4 giờ
15XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-10 95 ngày 4 giờ
16XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-14 95 ngày 4 giờ
17XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-14 95 ngày 4 giờ
18XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-18 95 ngày 4 giờ
19XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Sub 18 A 95 ngày 4 giờ
20XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-12 95 ngày 4 giờ
21XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-12 95 ngày 4 giờ
22XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-10 95 ngày 5 giờ
23XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-14 101 ngày 7 giờ
24XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-12 101 ngày 7 giờ
25XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-14 101 ngày 7 giờ
26XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-8 105 ngày 12 giờ
276TO TORNEO BLITZ CLASIFICATORIO CASA DEL AJEDREZ 110 ngày 18 giờ
283er Campeonato Amateur 2017 111 ngày 12 giờ
29XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Sub 18 A 116 ngày 17 giờ
30XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-8 116 ngày 17 giờ
313er. TORNEO CLASSIC- GRUPO B 117 ngày 18 giờ
32CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 RAMA MASCULINA 117 ngày 19 giờ
33CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ CATEGORIA SUB 15, RAMA FEMENINA 117 ngày 19 giờ
343er. TORNEO CLASSIC - GRUPO A 117 ngày 20 giờ
353er. TORNEO CLASSIC - GRUPO C 118 ngày 18 giờ
36CAMPEONATO DE AJEDREZ INTERUNIVERSITARIO UNIVERSIDAD LATINA 2017 124 ngày 2 giờ
37Final Campeonato Nacional Blitz 124 ngày 20 giờ
385TO BLITZ CLASIFICATORIO COLON 128 ngày 21 giờ
39Circuito Panameño de Ajedrez Veraguas A 2017 131 ngày 6 giờ
40Circuito Panameño de Ajedrez Veraguas A 2017 131 ngày 6 giờ
41Campeonato Nacional Absoluto 2017 Fase Semifinal 141 ngày 11 giờ
42TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB CATEGORIA ABSOLUTA 148 ngày 18 giờ
43Tercere Torneo Clasificatorio Blitz 2017 Santiago de Veraguas 153 ngày
44Segundo Torneo Clasificatorio Blitz 2017 La Chorrera 160 ngày 1 giờ
45Campeonato Nacional Absoluto Fase Final 166 ngày 23 giờ
46Campeonato Nacional Blitz 2017 - I Torneo clasificatorio - Club Julio Granda 168 ngày 20 giờ
47II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 179 ngày 4 giờ
48II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 179 ngày 4 giờ
49II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 180 ngày 22 giờ
50II- Torneo Classic, GRUPO B- CPA 2017 180 ngày 22 giờ