Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 13 ngày 17 giờ
2SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 31 ngày 1 giờ
3SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 31 ngày 1 giờ
4BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 32 ngày 22 giờ
5BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 32 ngày 23 giờ
6Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 35 ngày 22 giờ
7Enigma 7th Chess Competition 2017 45 ngày
88th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 55 ngày 20 giờ
9 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 103 ngày 14 giờ
107th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 131 ngày 14 giờ
11PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 250 ngày 13 giờ
126th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 343 ngày 15 giờ
135th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 351 ngày 16 giờ
141st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 404 ngày 12 giờ
151st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 406 ngày 21 giờ
164th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 462 ngày 17 giờ
17LCC Round Robin Fide Rated 513 ngày 21 giờ
18SMB Chess Tournament Category A 636 ngày
19CFP blitz Chess championship 2016 647 ngày 19 giờ
205th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 647 ngày 21 giờ
2130th Pakistan National Chess Championship 2016 647 ngày 22 giờ
223rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 691 ngày 20 giờ
23MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 694 ngày 20 giờ
241st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 798 ngày 13 giờ
2520th September Rapid RR 2015 882 ngày 14 giờ
261st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 889 ngày 12 giờ
272nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 910 ngày 18 giờ
28PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 928 ngày 17 giờ
291st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1001 ngày 21 giờ
30Friendship House Monthly Chess Event 1022 ngày 17 giờ
31Friendship House Monthly Chess Event 1126 ngày 13 giờ
32Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1148 ngày 16 giờ
33Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1148 ngày 16 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1155 ngày 18 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1162 ngày 18 giờ
36Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1169 ngày 17 giờ
37Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1169 ngày 17 giờ
38Friendship House Chess Championship 1169 ngày 17 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1176 ngày 18 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1183 ngày 18 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1190 ngày 18 giờ
42Friendship House Monthly Chess Event 1191 ngày 13 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1218 ngày 17 giờ
44Friendship House Monthly Chess Event 1225 ngày 15 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1238 ngày 13 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1246 ngày 17 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1253 ngày 17 giờ
48Friendship House Monthly Chess Event 1260 ngày 15 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1274 ngày 17 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1281 ngày 16 giờ