Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
11st Pakistan National Women Blitz Chess Championship 2018 2 ngày 8 giờ
26th Pakistan National Women Chess Championship 2018 3 ngày 4 giờ
3Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 16 22 ngày 10 giờ
4Club E - Pakistan Open Chess Championship - Open 22 ngày 10 giờ
5Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 10 22 ngày 10 giờ
6Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 12 22 ngày 10 giờ
7LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 65 ngày 10 giờ
8Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 67 ngày 6 giờ
9Lahore School Chess Tournament 2018 - Open 79 ngày 6 giờ
10Lahore School Chess Tournament 2018 - Under 19 79 ngày 6 giờ
1131st Pakistan National Chess Championship 2018 88 ngày 2 giờ
12PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 146 ngày 22 giờ
13SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 183 ngày 13 giờ
14SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 183 ngày 13 giờ
15BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 185 ngày 11 giờ
16BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 185 ngày 11 giờ
17Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 188 ngày 10 giờ
18Enigma 7th Chess Competition 2017 197 ngày 12 giờ
198th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 208 ngày 8 giờ
20 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 256 ngày 2 giờ
217th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 284 ngày 3 giờ
22PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 403 ngày 1 giờ
236th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 496 ngày 4 giờ
245th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 504 ngày 4 giờ
251st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 557 ngày 1 giờ
261st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 559 ngày 10 giờ
274th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 615 ngày 6 giờ
28LCC Round Robin Fide Rated 666 ngày 9 giờ
29SMB Chess Tournament Category A 788 ngày 12 giờ
30CFP blitz Chess championship 2016 800 ngày 8 giờ
315th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 800 ngày 9 giờ
3230th Pakistan National Chess Championship 2016 800 ngày 10 giờ
333rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 844 ngày 8 giờ
34MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 847 ngày 8 giờ
351st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 951 ngày 2 giờ
3620th September Rapid RR 2015 1035 ngày 2 giờ
371st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 1042 ngày 1 giờ
382nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 1063 ngày 6 giờ
39PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 1081 ngày 5 giờ
401st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1154 ngày 10 giờ
41Friendship House Monthly Chess Event 1175 ngày 5 giờ
42Friendship House Monthly Chess Event 1279 ngày 2 giờ
43Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1301 ngày 4 giờ
44Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1301 ngày 5 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1308 ngày 7 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1315 ngày 7 giờ
47Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1322 ngày 5 giờ
48Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1322 ngày 5 giờ
49Friendship House Chess Championship 1322 ngày 5 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1329 ngày 7 giờ