Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 10 ngày 10 giờ
2Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 11 ngày 7 giờ
3Lahore School Chess Tournament 2018 - Open 24 ngày 6 giờ
4Lahore School Chess Tournament 2018 - Under 19 24 ngày 6 giờ
531st Pakistan National Chess Championship 2018 33 ngày 3 giờ
6Balochistan Chess Championship 2018 63 ngày 6 giờ
7PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 91 ngày 22 giờ
8SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 128 ngày 13 giờ
9SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 128 ngày 14 giờ
10BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 130 ngày 11 giờ
11BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 130 ngày 11 giờ
12Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 133 ngày 10 giờ
13Enigma 7th Chess Competition 2017 142 ngày 13 giờ
148th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 153 ngày 8 giờ
15 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 201 ngày 3 giờ
167th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 229 ngày 3 giờ
17PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 348 ngày 2 giờ
186th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 441 ngày 4 giờ
195th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 449 ngày 5 giờ
201st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 502 ngày 1 giờ
211st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 504 ngày 10 giờ
224th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 560 ngày 6 giờ
23LCC Round Robin Fide Rated 611 ngày 9 giờ
24SMB Chess Tournament Category A 733 ngày 12 giờ
25CFP blitz Chess championship 2016 745 ngày 8 giờ
265th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 745 ngày 10 giờ
2730th Pakistan National Chess Championship 2016 745 ngày 10 giờ
283rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 789 ngày 8 giờ
29MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 792 ngày 8 giờ
301st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 896 ngày 2 giờ
3120th September Rapid RR 2015 980 ngày 2 giờ
321st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 987 ngày 1 giờ
332nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 1008 ngày 7 giờ
34PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 1026 ngày 5 giờ
351st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1099 ngày 10 giờ
36Friendship House Monthly Chess Event 1120 ngày 5 giờ
37Friendship House Monthly Chess Event 1224 ngày 2 giờ
38Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1246 ngày 4 giờ
39Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1246 ngày 5 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1253 ngày 7 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1260 ngày 7 giờ
42Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1267 ngày 6 giờ
43Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1267 ngày 6 giờ
44Friendship House Chess Championship 1267 ngày 6 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1274 ngày 7 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1281 ngày 6 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1288 ngày 6 giờ
48Friendship House Monthly Chess Event 1289 ngày 2 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1316 ngày 6 giờ
50Friendship House Monthly Chess Event 1323 ngày 4 giờ