Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1Pakistan Open Blitz Chess Tournament 2020 20 giờ 34 phút
2IBA Chess Olympiad 2020 Under Supervision of The Mind Sports Association of Pakistan 21 ngày 3 giờ
3IBA Chess Olympiad 2020 Under Supervision of The Mind Sports Association of Pakistan 23 ngày 1 giờ
4Quaid-e-Azam Day Blitz Chess Tournament 2019 30 ngày 18 giờ
5Quaid-e-Azam Day Rapid Chess Tournament 2019 31 ngày
62nd Rahat Ali Memorial Chess Tournament 2019 Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 61 ngày 20 giờ
7Balochistan Invitational Inter-cities Team Chess Championship-2019 63 ngày 16 giờ
8All Punjab FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 64 ngày 5 giờ
9All Punjab Women FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 64 ngày 5 giờ
10Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Girls) (RR) 75 ngày 23 giờ
11Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Girls) (RR) 75 ngày 23 giờ
12Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) (RR) 75 ngày 23 giờ
13Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) (RR) 75 ngày 23 giờ
14Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) 79 ngày 17 giờ
15Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) 79 ngày 18 giờ
16ALPHA COLLEGE RAPID CHESS ARENA 83 ngày 5 giờ
17Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group A Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 90 ngày
18Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group B Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 90 ngày
19BVS Parsi High School Vs SMB Fatima Jinnah Under the Supervision of the Mind Sports Association of Pakistan 113 ngày 4 giờ
20KARACHI CHAMPION (U-1800) 194 ngày 22 giờ
21LGS Open Chess Championship 2019 (Fide Rated) 218 ngày 2 giờ
22LGS Women Chess Championship 2019 222 ngày 23 giờ
23LGS U-19 Chess Championship 2019 (Rapid) 222 ngày 23 giờ
24Pakistan Open International Ranking Balochistan Chess Championship 2019 - Quetta 275 ngày 19 giờ
25IBA Sports Olympiad 2019 293 ngày 1 giờ
26Pakistan Day Chess Championship 2019 (Quetta) 307 ngày 22 giờ
271st District Nazim KPK Chess Championship 2019 310 ngày 21 giờ
28The City School Illuminare II Chess Championship 334 ngày 4 giờ
29Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group A 336 ngày 1 giờ
30Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group B 336 ngày 1 giờ
31BVS Parsi Inter House Senior Chess Championship 2019 346 ngày 5 giờ
32BVS Parsi Inter House Junior Chess Championship 2019 346 ngày 5 giờ
33Sindh College Game Inter Collegiate Chess Championship 2019 Sindh Games 352 ngày 5 giờ
34All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Final 359 ngày
35All Pakistan Inter University Chess Championship - Blitz 359 ngày 1 giờ
36All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool B 359 ngày 2 giờ
37All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool A 359 ngày 2 giờ
38All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Semi Final 359 ngày 2 giờ
39GRID - All Karachi Chess Competition Above 16 380 ngày 2 giờ
403RD PAKCHESS FIDE RATED RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 382 ngày 4 giờ
41IBA Enigma VIII - Chess Championship 385 ngày 5 giờ
42Pakistan National U-18 Chess Championship 2018 440 ngày 23 giờ
431st Pakistan National Women Blitz Chess Championship 2018 555 ngày 1 giờ
446th Pakistan National Women Chess Championship 2018 555 ngày 22 giờ
45Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 16 575 ngày 4 giờ
46Club E - Pakistan Open Chess Championship - Open 575 ngày 4 giờ
47Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 10 575 ngày 4 giờ
48Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 12 575 ngày 4 giờ
49LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 618 ngày 3 giờ
50Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 620 ngày