Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 17 ngày 2 giờ
27th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 45 ngày 2 giờ
3PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 164 ngày 1 giờ
4Punjab Blitz 2017 166 ngày 5 giờ
56th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 257 ngày 4 giờ
65th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 265 ngày 4 giờ
71st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 318 ngày 1 giờ
81st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 320 ngày 10 giờ
94th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 376 ngày 6 giờ
10LCC Round Robin Fide Rated 427 ngày 9 giờ
11SMB Chess Tournament Category A 549 ngày 12 giờ
12CFP blitz Chess championship 2016 561 ngày 7 giờ
135th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 561 ngày 9 giờ
1430th Pakistan National Chess Championship 2016 561 ngày 10 giờ
153rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 605 ngày 8 giờ
16MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 608 ngày 8 giờ
171st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 712 ngày 2 giờ
1820th September Rapid RR 2015 796 ngày 2 giờ
191st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 803 ngày 1 giờ
202nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 824 ngày 6 giờ
21PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 842 ngày 5 giờ
221st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 915 ngày 10 giờ
23Friendship House Monthly Chess Event 936 ngày 5 giờ
24Friendship House Monthly Chess Event 1040 ngày 2 giờ
25Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1062 ngày 4 giờ
26Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1062 ngày 5 giờ
27Friendship House Weekly Chess Event 1069 ngày 7 giờ
28Friendship House Weekly Chess Event 1076 ngày 7 giờ
29Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1083 ngày 5 giờ
30Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1083 ngày 5 giờ
31Friendship House Chess Championship 1083 ngày 5 giờ
32Friendship House Weekly Chess Event 1090 ngày 7 giờ
33Friendship House Weekly Chess Event 1097 ngày 6 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1104 ngày 6 giờ
35Friendship House Monthly Chess Event 1105 ngày 1 giờ
36Friendship House Weekly Chess Event 1132 ngày 6 giờ
37Friendship House Monthly Chess Event 1139 ngày 4 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1152 ngày 1 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1160 ngày 6 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1167 ngày 5 giờ
41Friendship House Monthly Chess Event 1174 ngày 4 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1188 ngày 5 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1195 ngày 5 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1202 ngày 5 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1208 ngày 13 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1250 ngày 12 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1258 ngày 5 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1265 ngày 1 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1272 ngày 4 giờ