Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nigeria (NGR)

Flag NGR
SốGiảiCập nhật
1Chess Heights South West July 2018 1 ngày 18 giờ
2MINDGAMES PREMIER CHAMPSHIONSHIP [LAGOS QUALIFIER] 4 ngày 21 giờ
3Chess Heights South West July 2018 12 ngày 21 giờ
4MINDGAMES PREMIER CHAMPSHIONSHIP [ABUJA QUALIFIER] 25 ngày 15 giờ
5SCHOLASTIC ELEM ENTARY CHESS COMPETITION UPPER PRIMARY 30 ngày 1 giờ
6SCHOLASTIC ELEM ENTARY CHESS COMPETITION LOWER PRIMARY 30 ngày 1 giờ
7P.A.ADEYEMI \ CYON SPORT TOURNAMENT 2018 MALE 33 ngày 23 giờ
89th Pedachess Biennial Tournament Junior 34 ngày 20 giờ
99th Pedachess Biennial Tournament Junior 34 ngày 20 giờ
109th Pedachess Biennial Tournament Senior 35 ngày 3 giờ
119th Pedachess Biennial Tournament Junior 35 ngày 20 giờ
129th Pedachess Biennial Tournament Senior 35 ngày 20 giờ
13GM NIGEL SHORT BLITZ 2018 39 ngày 18 giờ
14APEN 2018 PRIMARY SCHOOLS CHESS COMPETITON 40 ngày 23 giờ
15Sterling Bank MD's Cup 44 ngày 16 giờ
16Chess Heights South West June 2018 47 ngày 22 giờ
17CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 58 ngày 16 giờ
18CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 59 ngày 16 giờ
19Chess Heights South West 75 ngày 20 giờ
20Chess Height South East 75 ngày 23 giờ
211ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL BLITZ (Female Category) -U18 84 ngày 21 giờ
221ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL (Female Category) -U18 84 ngày 21 giờ
231ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL BLITZ (Male Category) -U18 84 ngày 21 giờ
241ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL (Male Category) -U18 84 ngày 21 giờ
251ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 94 ngày 15 giờ
261ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 95 ngày
27National Under 20 Championship 6-10 95 ngày 21 giờ
28National Under 20 Championship 11-15 95 ngày 21 giờ
29National Under 20 Championship 16-20 95 ngày 21 giờ
301ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 UNDER 14 102 ngày 21 giờ
31Chess Heights Southwest 103 ngày 22 giờ
32Chess Heights South West 105 ngày 9 giờ
33Lycee Francais Louis Pasteur TOURNOI D'ECHECS 2018 JUNIOR 106 ngày 6 giờ
34Lycee Francais Louis Pasteur TOURNOI D'ECHECS 2018 SENIOR 106 ngày 18 giờ
35MAYMAXWELL INTERNATIONAL SCHOOL CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 116 ngày
36AISEN CHESS COMPETITION 2018 (KEY STAGE 3) 125 ngày 2 giờ
37Chess Heights South West 138 ngày 17 giờ
38CHESS HEIGHTS NORTH CENTRAL 138 ngày 22 giờ
39Chess Heights South-East 138 ngày 22 giờ
40GRACITY INTER-HOUSE SPORT 147 ngày 2 giờ
41NOGIG 2018 TEAM 148 ngày 1 giờ
42NOGIG 2018 LADIES 148 ngày 2 giờ
43NOGIG 2018 MALE 148 ngày 5 giờ
44PGMS CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 BASIC 1&2 160 ngày 2 giờ
45PGMS CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 BASIC 3,4 & 6 160 ngày 2 giờ
46CHESS HEIGHTS SOUTHWEST FEB 2018 166 ngày 21 giờ
47HOUSEHOLD OF DAVID RAPID 2018 179 ngày 7 giờ
481st Osarobo Osamudiamwen Harrison Chess Tournament 203 ngày 23 giờ
491st Osarobo Osamudiamwen Harrison Chess Tournament 204 ngày 6 giờ
50Chess Heights Montly Dec 2017 204 ngày 8 giờ