Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
12nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 5 ngày 5 giờ
2Greenland School Chess Championship U-16 13 ngày 7 giờ
3National U-16 Chess Championship 2017 26 ngày 2 giờ
4National U-16 Girls Chess Championship 2017 26 ngày 2 giờ
5Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 27 ngày 4 giờ
6Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 27 ngày 4 giờ
7Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 27 ngày 4 giờ
8Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 27 ngày 4 giờ
9Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 27 ngày 4 giờ
10Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 27 ngày 4 giờ
111138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 32 ngày 8 giờ
124th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 39 ngày 6 giờ
13HIM Electronics 2nd Individual Chess Tournament 43 ngày 5 giờ
14HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 43 ngày 9 giờ
15"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 45 ngày 10 giờ
16Kblitz 52 ngày 7 giờ
17Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 52 ngày 9 giờ
18TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 60 ngày 1 giờ
19UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 76 ngày 6 giờ
20UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 76 ngày 6 giờ
21UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 76 ngày 6 giờ
22Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 82 ngày 4 giờ
233rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 82 ngày 6 giờ
24East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 89 ngày 23 giờ
25"27th NRYU Establishment Day" National Rapid Chess Tournament-2074 90 ngày 7 giờ
263rd South Regional Chess Tournament-2074 120 ngày 1 giờ
27JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 123 ngày 16 giờ
28JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074(Girls) 123 ngày 21 giờ
29JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 123 ngày 21 giờ
30JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074(Open) 125 ngày 2 giờ
31Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 126 ngày 4 giờ
32U-15 OPen National Championship 127 ngày 7 giờ
33U-19 Boys National Chess Championship 127 ngày 7 giờ
34u 19 Girls Round robin Chess Championship 129 ngày 5 giờ
35Veteran S-50 National Chess Championship-2074 129 ngày 5 giờ
36National Girls U-15 Chess Championship-2074 129 ngày 5 giờ
37Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 156 ngày 4 giờ
3813th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 157 ngày
3913th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-14 157 ngày
4013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-12 157 ngày
4113th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-10 157 ngày
4213th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-12 157 ngày
4313th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-10 157 ngày
4413th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-16 157 ngày
4513th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-14 157 ngày
463rd Sunshine Open School Level Chess Tournament-2017 178 ngày 1 giờ
47GoldenGate Open Blitz Chess Tournament - 2017 187 ngày 5 giờ
48GoldenGate Open School Blitz Chess Tournament - 2017 187 ngày 5 giờ
49Thechambu Yangwarak Open Rating Chess Tournament 2017 196 ngày 9 giờ
50Vukampaka Mritakharu Smriti Open Blitz Chess Tournament-074 212 ngày 2 giờ