Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2018 (April 12-17, Kathmandu, Nepal) 46 phút
2Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2018 (April 12-17) 1 ngày 9 giờ
32nd Bitatnagar Metropolitan City Inter School Chess Championship-2018 (Boys) 3 ngày 9 giờ
42nd Biratnagar Metropolitan City Inter School Chess Chapionship- 2074 (Girls) 3 ngày 9 giờ
5Mayor Cup Olyampic School Chess Tournament 2018 5 ngày 23 giờ
6Sunshine Intra Chess-2018 (Selection for PABSON Games) 7 ngày 19 giờ
71ST GOLDENGATE OPEN INTER SCHOOL TEAM CHESS CHAMPIONSHIP-2074 7 ngày 20 giờ
8Nepal Telecom Chess Tournament-2074 17 ngày 1 giờ
9Youth Corner Club Open chess Tournament-2074 22 ngày 23 giờ
10Intera Purwanchal Vidya Sadan School Girls Kid's Chess Championship-2018 25 ngày 1 giờ
11Intera Purwanchal Vidya Sadan Boys Kid's Chess Championship-2018 25 ngày 1 giờ
12Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 40 ngày 6 giờ
13Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 41 ngày 5 giờ
14Advanced College of Engineering and Management Chess Championship (Round of 16) 42 ngày
15Advanced College of Engineering and Mangement - 2018 (Round of 32) 42 ngày 23 giờ
162nd Late Harisharan Maharjan Memorial Kirtipur Municipality wide Inter-School Chess tournament- 2074 78 ngày 20 giờ
172nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 78 ngày 21 giờ
18National U-16 Chess Championship 2017 113 ngày 22 giờ
19National U-16 Girls Chess Championship 2017 113 ngày 22 giờ
20Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 114 ngày 23 giờ
21Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 114 ngày 23 giờ
22Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 114 ngày 23 giờ
23Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 114 ngày 23 giờ
24Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 114 ngày 23 giờ
25Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 114 ngày 23 giờ
261138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 120 ngày 3 giờ
274th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 127 ngày 1 giờ
28HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 131 ngày 4 giờ
29"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 133 ngày 5 giờ
30Kblitz 140 ngày 3 giờ
31Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 140 ngày 4 giờ
32TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 147 ngày 20 giờ
33UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 164 ngày 1 giờ
34UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 164 ngày 1 giờ
35UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 164 ngày 1 giờ
36Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 169 ngày 23 giờ
373rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 170 ngày 2 giờ
38Mount Gaurishankar 3rd International Open Chess Tournament-2014 172 ngày 5 giờ
39East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 177 ngày 19 giờ
403rd South Regional Chess Tournament-2074 207 ngày 23 giờ
41JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 211 ngày 17 giờ
42JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 211 ngày 18 giờ
43Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 214 ngày
44U-15 OPen National Championship 215 ngày 2 giờ
45U-19 Boys National Chess Championship 215 ngày 2 giờ
46u 19 Girls Round robin Chess Championship 217 ngày 1 giờ
47Veteran S-50 National Chess Championship-2074 217 ngày 1 giờ
48National Girls U-15 Chess Championship-2074 217 ngày 1 giờ
49Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 243 ngày 23 giờ
5013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 244 ngày 19 giờ