Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
14th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 -------15 Days to START 18 giờ 25 phút
2TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 2 ngày
3"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 6 ngày 23 giờ
4UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 18 ngày 4 giờ
5UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 18 ngày 4 giờ
6UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 18 ngày 4 giờ
7Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 24 ngày 3 giờ
83rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 24 ngày 5 giờ
9East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 31 ngày 22 giờ
10"27th NRYU Establishment Day" National Rapid Chess Tournament-2074 32 ngày 6 giờ
113rd South Regional Chess Tournament-2074 62 ngày
12JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 65 ngày 15 giờ
13JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074(Girls) 65 ngày 20 giờ
14JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 65 ngày 20 giờ
15JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074(Open) 67 ngày 1 giờ
16Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 68 ngày 2 giờ
17U-15 OPen National Championship 69 ngày 6 giờ
18U-19 Boys National Chess Championship 69 ngày 6 giờ
19u 19 Girls Round robin Chess Championship 71 ngày 3 giờ
20Veteran S-50 National Chess Championship-2074 71 ngày 4 giờ
21National Girls U-15 Chess Championship-2074 71 ngày 4 giờ
22Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 98 ngày 3 giờ
2313th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 98 ngày 23 giờ
2413th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-14 98 ngày 23 giờ
2513th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-12 98 ngày 23 giờ
2613th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-10 98 ngày 23 giờ
2713th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-12 98 ngày 23 giờ
2813th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-10 98 ngày 23 giờ
2913th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-16 98 ngày 23 giờ
3013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-14 98 ngày 23 giờ
313rd Sunshine Open School Level Chess Tournament-2017 120 ngày
32GoldenGate Open Blitz Chess Tournament - 2017 129 ngày 4 giờ
33GoldenGate Open School Blitz Chess Tournament - 2017 129 ngày 4 giờ
34Thechambu Yangwarak Open Rating Chess Tournament 2017 138 ngày 7 giờ
35Vukampaka Mritakharu Smriti Open Blitz Chess Tournament-074 154 ngày
36LBA Bhuwaneshwori Open Rating Chess Tournament 160 ngày 5 giờ
37Gotikhel Janahit Club Chess Tournament 169 ngày 12 giờ
385th Kamana Co-operative Chess Championship 172 ngày 4 giờ
395th Kamana Co-operative Chess Championship (Semi final & Final) 172 ngày 4 giờ
40Islington College Sports Meet 2017 - Chess 173 ngày 2 giờ
41CN Shuddhakar Memorial Sramajivi Open Rapid Rating Chess Tournament 178 ngày 2 giờ
42national chess 181 ngày 2 giờ
43Asian Zonal 3.2 Open Chess Championship-2017 183 ngày 6 giờ
44Asian Zonal 3.2 Chess Championship (Woman)-2017 183 ngày 7 giờ
45NECOS International Blitz Tournament 2017 185 ngày 23 giờ
46EX-Student(Batch-2062) Open Rapid Chess Tournament -2073 198 ngày 3 giờ
471st Saraswati Vidya Niketan FIDE Rating Chess Tournament-2073 198 ngày 4 giờ
48PABSON Inter School Open Chess Championship-2017 (Area-8,Morang) 203 ngày 2 giờ
49PABSON Inter School Girls Chess Championship-2017 ( Area-8, Morang) 203 ngày 2 giờ
50Intra School Open Chess Championship-2073 205 ngày 7 giờ