Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Tulsi Lal Amatya Memrorial 5th National Club Team Chess Championship Semi Final & Final 35 ngày 14 giờ
2Tulsi Lal Amatya Memrorial 5th National Club Team Chess Championship 39 ngày 14 giờ
3Kumaripati Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 Plz contact for registration: Hearakaji 9841352401, Khaiju 9841432942 47 ngày 15 giờ
4Baigundhura National Open FIDE Rating Chess Tournament - 2019 54 ngày 13 giờ
5Vetran n Non-tournament Players Thapathali Chess Tournament 55 ngày 3 giờ
6 Late Bir Bahadur Shing Memorial Provine 5 N0. Chess Tournament 2076 57 ngày 15 giờ
7 Late Bir Bahadur Shing Memorial Provine 5 N0. Chess Tournament 2076 58 ngày 15 giờ
8Damak Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019 75 ngày 2 giờ
9Tribhuban University Chess Selection Tournament-2076 (Prime Minister Cup University Sports) 76 ngày 4 giờ
107th Ganeshman Singh Memorial Cooperative Chess Championship-2076 76 ngày 10 giờ
117th Ganeshman singh Memorial Fide rating Co-Operative Chess Championship (Knock Out) 77 ngày 3 giờ
121st Interschool Mayor Cup Team Chess Championship-2019(U-12) 83 ngày 7 giờ
131st Interschool Mayor Cup Team Chess Championship-2019 83 ngày 7 giờ
14Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament-2019 Boys U16 97 ngày 10 giờ
15Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament-2019 Boys U14 97 ngày 10 giờ
16Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Boys U12 97 ngày 10 giờ
17Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Boys U10 97 ngày 10 giờ
18Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Girls U10 97 ngày 11 giờ
19Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Girls U12 97 ngày 11 giờ
20Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Girls U14 97 ngày 11 giờ
21Olympic Day Jugal Inter School Chess Tournament- 2019 Girls U16 97 ngày 11 giờ
2215th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Boys U-12 103 ngày 10 giờ
2315th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Girls U-14 103 ngày 10 giờ
2415th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Boys U-14 103 ngày 10 giờ
2515th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Boys U-16 103 ngày 10 giờ
2615th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Girls U-16 103 ngày 10 giờ
271st Dhading Open Fide Rapid Chess Tournment 103 ngày 15 giờ
2815th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Boys U-10 104 ngày 10 giờ
2915th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Girls U-10 104 ngày 10 giờ
3015th Annapurna Maitri Inter School Open Chess Competition-2076 Girls U-12 104 ngày 10 giờ
311st Dhading Open Fide Rapid Chess Tournment 106 ngày 11 giờ
32Saturday Chess League 2076,Chovar 118 ngày 4 giờ
331st Kathmandu Mayor Cup-Province no-3,U-12 Boys Chess tournament-2019 124 ngày 7 giờ
341st Kathmandu Mayor Cup-Province no-3,U-16 Open,Chess tournament-2019 124 ngày 7 giờ
351st Kathmandu Mayor Cup-Province no-3,U-12 Girls,Chess tournament-2019 124 ngày 7 giờ
361st Kathmandu Mayor Cup-Province no-3,U-12 Boys Chess tournament-2019 124 ngày 19 giờ
371st Nuwakot Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 132 ngày 10 giờ
381st Inter Provience Level Chief Minister Chess Tournament 2076 136 ngày 7 giờ
391st Pradesh Stariya Mukhyamantri Running Sheild OPen Competition 139 ngày 13 giờ
402nd Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2019 Category A & B "New Date- November 1-7" 144 ngày 3 giờ
413rd Thechambu Yangwarak International Open Chess Tournament-2019 146 ngày 11 giờ
424th South regional chess tournament- 2075 148 ngày 11 giờ
43ppt1 152 ngày 18 giờ
448th National Games (6th National Women's Chess Championship-2075) 155 ngày 13 giờ
458th National Games (21st National Chess Championship-2075) 156 ngày 12 giờ
468th National Games( 6th National Woman Chess Championship-2075 (Blitz) 157 ngày 15 giờ
4721st National Chess tournament-2075(blitz) 160 ngày 9 giờ
48Woman Province No. 1 Chess Championship -2019 8th National Game 168 ngày 10 giờ
49CN Shuddhakar Memorial Sramajivi Open Rapid Rating Chess Tournament 170 ngày 16 giờ
501st Urlabari Municipality Open FIDE Rating Chess Tournament 178 ngày 6 giờ