Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Intra Purwanchal Vidhya Sadan Open Chess Championship-2019 2 ngày 1 giờ
2Intra Purwanchal Vidhya Sadan Open Girls Chess Championship-2019 2 ngày 1 giờ
38th National Games-075 Sudur Paschim Pradesh Chess Selection - Men 2 ngày 5 giờ
48th National Games -075 Sudur Paschim Pradesh Chess Selection- Woman 2 ngày 9 giờ
52nd Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2019 For Registration Mobile/Whatsapp (+977-9829140567) & (+977-9841318277) 3 ngày 12 giờ
63rd Harisharan Maharjan Memorial Puspa Sadan School Open Below 1800 FIDE Rated Chess Tournament -2075 7 ngày 9 giờ
73r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 (Girls Class 1 to 4) Pushpasadan Boarding High School, Kirtipur, 9 ngày
83r Harisharan Maharjan Memorial Inter School ChessTournament-2075 (Boys Class 1 to 4) Pushpasadann Boarding High School, Kirtipur, 9 ngày
93r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 Boys Senior ( Class 8,9 & 10 ) 9 ngày 5 giờ
103r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 Girls Junior ( Class 5,6 & 7 ) 9 ngày 5 giờ
113r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 Boys Junior ( Class 5,6 & 7 ) 9 ngày 5 giờ
123r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 Girls Senior ( Class 8,9 & 10 ) 9 ngày 5 giờ
13KUKL 11th Anniversary Chess Tournament-2075 10 ngày 10 giờ
143r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 Player NAME LIST @ Pushpasadan Boarding High School ,Kirtipur Dhalpa 10 ngày 21 giờ
153r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 all player NAme list kirtipur dhalpa 9841510052 11 ngày 22 giờ
163r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 senior girls class 8 to 10 kirtipur dhalpa 12 ngày 13 giờ
173r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 sub-junior boys class 5to 7 kirtipur dhalpa 98410052 12 ngày 13 giờ
183r Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 sub-junior girls class 5to 7 kirtipur dhalpa 9841510052 12 ngày 13 giờ
19Harisharan Maharjan Memorial Chess Tournament-2075 (sub-junior, class 5to7girls) 12 ngày 14 giờ
20c girls 13 ngày 12 giờ
21A girls 13 ngày 12 giờ
22aboys 13 ngày 12 giờ
23cboys 13 ngày 13 giờ
24b boys 13 ngày 13 giờ
253rd Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 (sub Junior Bous class 5to7) 13 ngày 14 giờ
263rd Harisharan Maharjan Memorial Inter School Chess Tournament-2075 (Boys-junior, 1to4 Class) 13 ngày 14 giờ
27NMC Mechi Yuma Jhapa District Open Fide Rating Chess Tournament-2019 15 ngày 14 giờ
28Nepal Telecom 15th Anniversary Chess Tournament-2075 18 ngày 5 giờ
29Pancha Lal & Krishna Maya Maharjan Memorial FIDE Rated Rapid Chess Tournament 22 ngày 8 giờ
30Para National Chess Championship-2075 - Boys 23 ngày 4 giờ
31Para National Championship-2075 Chess 23 ngày 4 giờ
32Pancha Lal & Krishna Maya Maharjan Memorial FIDE Rated Rapid Chess Tournament 24 ngày 5 giờ
33Shahid Ratna Kumar Bantawa 1st National Fide Rating Chess Tournament-2018 25 ngày 10 giờ
34Shahid Ratna Kumar Bantawa 1st National Fide Rating Chess Tournament-2018 27 ngày 6 giờ
35Shahid Ratna Kumar Bantawa 1st National Fide Rating Chess Tournament-2018 28 ngày 1 giờ
36Sunsari District Chess Championship-2018 (8th National Game) 42 ngày 23 giờ
37Jhapa District Chess Championship 2018 8th National Games Selection 47 ngày 6 giờ
38NCIT INTRA COLLEGE CHESS TOURNAMENT 2018-12-31 48 ngày 22 giờ
39Kathmandu District Chess Selection 52 ngày 7 giờ
408th Nationai Game Rupandehi District Chess Association 60 ngày 23 giờ
41Morang District Chess Chapionship (Female)-2018 (8th National Game Selection) 62 ngày
42Morang District Chess Championship-2018 (8th National Selection) 62 ngày
43Bhaktapur District Chess Selection 62 ngày 23 giờ
44Morang District Chess Championship-2018 (8th National Selection) 63 ngày
45Kanchanpur District Chess Selection 2075 65 ngày 2 giờ
46District Level Selection 66 ngày 1 giờ
47Dhankuta District Level Chess Championship-2018 8th National Game 66 ngày 5 giờ
48Inter School FOZ Chess Tournament 2018 { Junior } 69 ngày 6 giờ
49Inter School FOZ Chess tournament 2018 { Senior } 69 ngày 6 giờ
50ilam 69 ngày 23 giờ