Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 4 ngày 17 giờ
2A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 4 ngày 17 giờ
3B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 4 ngày 17 giờ
4De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 7 ngày 16 giờ
5Sjors Sportief 2018 7 ngày 16 giờ
6NK Snelschaken clubteams B - 2018 30 ngày 13 giờ
7De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 33 ngày 6 giờ
8De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 33 ngày 6 giờ
9De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 33 ngày 7 giờ
10De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 33 ngày 7 giờ
11NK Snelschaken Clubteams A - 2018 35 ngày 19 giờ
12Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 37 ngày 9 giờ
13Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 37 ngày 9 giờ
14Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 37 ngày 9 giờ
15Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 37 ngày 9 giờ
16Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 37 ngày 9 giờ
17Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie AB 37 ngày 9 giờ
18Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie C 37 ngày 10 giờ
19D NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 40 ngày 7 giờ
20C NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 40 ngày 7 giờ
21AB NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 40 ngày 7 giờ
22Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 54 ngày 5 giờ
23Districts Cup 4 Stap 4-5 2017-2018 73 ngày 13 giờ
24Districts Cup 4 Stap 2-3 2017-2018 73 ngày 13 giờ
25Districts Cup 4 Stap 1 2017-2018 73 ngày 13 giờ
2610th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 80 ngày 13 giờ
2710th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 89 ngày 15 giờ
28C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 124 ngày 5 giờ
29B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 124 ngày 5 giờ
30A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 124 ngày 5 giờ
31De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 131 ngày 9 giờ
32De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 138 ngày 6 giờ
33Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 7 144 ngày 3 giờ
34Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 6 144 ngày 4 giờ
35Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 5 144 ngày 4 giờ
36Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 4 144 ngày 4 giờ
37Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 3 144 ngày 4 giờ
38Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 2 144 ngày 4 giờ
39Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 1 144 ngày 4 giờ
40Chessfestival Groningen 2017 Compact group D 144 ngày 4 giờ
41Chessfestival Groningen 2017 Compact C 144 ngày 4 giờ
42Chessfestival Groningen 2017 Compact B 144 ngày 4 giờ
43Chessfestival Groningen 2017 Compact A 144 ngày 4 giờ
44Chessfestival Groningen 2017 A group 144 ngày 14 giờ
45Chessfestival Groningen 2017 B group 144 ngày 15 giờ
46De Pion Jeugd Najaar 2017 - E 158 ngày 13 giờ
47De Pion Jeugd Najaar 2017 - D 158 ngày 13 giờ
48De Pion Jeugd Najaar 2017 - B 158 ngày 14 giờ
49Districts Cup 1 Stap 4-5 2017-2018 163 ngày 8 giờ
50Districts Cup 1 Stap 2-3 2017-2018 163 ngày 8 giờ