Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Hutton 2018 - Category A 3 giờ 42 phút
2De Pion Jeugd Najaar 2018 - E 2 ngày 11 giờ
3De Pion Jeugd Najaar 2018 - C 2 ngày 11 giờ
4De Pion Jeugd Najaar 2018 - D 2 ngày 11 giờ
5De Pion Jeugd Najaar 2018 - B 2 ngày 11 giờ
6De Pion Jeugd Najaar 2018 - A 2 ngày 11 giờ
7Interne Competitie SV De Pion - B1 Groep 2 ngày 14 giờ
8Interne Competitie SV De Pion - A Groep - Najaar 2018 2 ngày 15 giờ
9Interne Competie SV De Pion - B2-groep - Najaar 2018 2 ngày 15 giờ
10Hoogeveen Open 2018 First four played semi-final and final. 9 ngày 11 giờ
11Districtkampiooenschap Roosendaal 2018-2019 13 ngày 7 giờ
12Chessfestival Groningen 2018 Compact 15 ngày 12 giờ
13Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp 15 ngày 12 giờ
14Chessfestival Groningen 2018 C group 15 ngày 13 giờ
15Chessfestival Groningen 2018 C group 15 ngày 13 giờ
16Chessfestival Groningen 2018 B group 15 ngày 13 giờ
17Chessfestival Groningen 2018 A group 15 ngày 13 giờ
18Hoogeveen Open 2018 (semi-finals and finals) 15 ngày 23 giờ
19Shankland v Svidler 15 ngày 23 giờ
20Fedoseev v Van Foreest 15 ngày 23 giờ
21Hoogeveen 2018 Amateur 1 (middag) 16 ngày 6 giờ
22Hoogeveen 2018 Amateur 2 (ochtend) 16 ngày 10 giờ
23Hoogeveen Open 2018 17 ngày 9 giờ
24Hoogeveen Matches 2018 23 ngày 1 giờ
25Snelschaakkampioenschap Jeugd 2018 - Groep B 23 ngày 5 giờ
26Hyfass Adviesgroep rapid toernooi 2018 44 ngày 9 giờ
2710-Stedentoernooi 2018 / 10-Städte-Turnier 2018 / Tournoi des 10 villes 2018 71 ngày 9 giờ
28Open Roosendaals Snelschaakkampioen 2018 143 ngày
29De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 145 ngày 8 giờ
30B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 149 ngày 13 giờ
31B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 149 ngày 13 giờ
32A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 150 ngày
33Schaakweek Apeldoorn GM tournament 2018 150 ngày 8 giờ
34De Pion Jeugd - A - snelschaakkampioenschap 2018 153 ngày 5 giờ
35De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 157 ngày 3 giờ
36De Pion Jeugd - C - snelschaakkampioenschap 2018 157 ngày 4 giờ
37LBV NK Lightning Chess 2018 Final A 158 ngày 2 giờ
38Familieschaak SV De Pion Jeugd 162 ngày 9 giờ
39Sjors Sportief 2018 167 ngày 5 giờ
40De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 171 ngày 1 giờ
41De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 171 ngày 1 giờ
42Groninger Combinatie/NOSBO 2018 182 ngày 6 giờ
43NK Snelschaken clubteams B - 2018 203 ngày 8 giờ
44De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 206 ngày 1 giờ
45NK Snelschaken Clubteams A - 2018 208 ngày 13 giờ
46Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 210 ngày 4 giờ
47Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 210 ngày 4 giờ
48Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 210 ngày 4 giờ
49Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 210 ngày 4 giờ
50Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 210 ngày 4 giờ