Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1DC-2020-12-Jan-Stap 3 District Cup 2020 12 Jan Stap 3 79 ngày 14 giờ
2DC-2020-12-Jan-Stap 4 District Cup 2020 12 Jan Stap 4 79 ngày 17 giờ
3DC-2020-12-Jan-Stap 1 en 2 District Cup 2020 12 Jan Stap 1en 2 79 ngày 17 giờ
4Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2020 80 ngày 16 giờ
5Interne Competitie SV De Pion - B1-Groep - Voorjaar 2020 80 ngày 16 giờ
6Interne Competitie SV De Pion - B2-Groep - Voorjaar 2020 80 ngày 16 giờ
7Interne Competitie SV De Pion - B3-Groep - Voorjaar 2020 80 ngày 16 giờ
8De Pion Jeugd voorjaar 2020 - A 80 ngày 19 giờ
9De Pion Jeugd voorjaar 2020 - F 81 ngày 12 giờ
10De Pion Jeugd voorjaar 2020 - E 81 ngày 12 giờ
11De Pion Jeugd voorjaar 2020 - D 81 ngày 12 giờ
12De Pion Jeugd voorjaar 2020 - C 81 ngày 12 giờ
13De Pion Jeugd voorjaar 2020 - B 81 ngày 12 giờ
14Batavia Chess Tournament 2020 83 ngày 12 giờ
15Utrechtse Meesters 85 ngày 2 giờ
16NBSB PK Jeugd 2019-2020 Cat. D 86 ngày 17 giờ
17Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 87 ngày 21 giờ
18Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 87 ngày 21 giờ
19Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 87 ngày 21 giờ
20Chessfestival Groningen Compact C 91 ngày 18 giờ
21Chessfestival Groningen Compact B 91 ngày 18 giờ
22Chessfestival Groningen Compact A 91 ngày 18 giờ
23Chessfestival Groningen 4K I 91 ngày 18 giờ
24Chessfestival Groningen 4K H 91 ngày 18 giờ
25Chessfestival Groningen 4K G 91 ngày 18 giờ
26Chessfestival Groningen 4K F 91 ngày 18 giờ
27Chessfestival Groningen 4K E 91 ngày 18 giờ
28Chessfestival Groningen 4K D 91 ngày 18 giờ
29Chessfestival Groningen 4K C 91 ngày 18 giờ
30Chessfestival Groningen 4K B 91 ngày 18 giờ
31Chessfestival Groningen 4K A 91 ngày 18 giờ
32Chessfestival Groningen University Challenge 91 ngày 19 giờ
33Chessfestival Groningen Group C 91 ngày 19 giờ
34Chessfestival Groningen Group B 91 ngày 19 giờ
35Chessfestival Groningen Group A 91 ngày 19 giờ
36Chessfestival Groningen University Challenge 98 ngày 15 giờ
37DC-2020-8-DEC-Stap 1 District Cup 2020 8 DEC Stap 1 114 ngày 17 giờ
38DC-2020-8-DEC-Stap 3 District Cup 2020 8 DEC Stap 3 114 ngày 17 giờ
39DC-2020-8-DEC-Stap 2 District Cup 2020 8 DEC Stap 2 114 ngày 18 giờ
40DC-2020-8-DEC-Stap 4 District Cup 2020 8 DEC Stap 4 114 ngày 18 giờ
41DKR 2019-2020 116 ngày 9 giờ
42De Pion Jeugd najaar 2019 - F 116 ngày 12 giờ
43De Pion Jeugd najaar 2019 - B 122 ngày 23 giờ
44De Pion Jeugd najaar 2019 - A 127 ngày 23 giờ
45De Pion Jeugd najaar 2019 - D 127 ngày 23 giờ
46De Pion Jeugd najaar 2019 - E 127 ngày 23 giờ
47De Pion Jeugd najaar 2019 - C 136 ngày 23 giờ
48Hoogeveen 2019 Amateur 2 (ochtend) 156 ngày 21 giờ
49Hoogeveen 2019 Amateur 1 (middag) 157 ngày 15 giờ
50Hoogeveen Open 2019 157 ngày 16 giờ