Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1DKR 2019-2020 1 ngày 6 giờ
2De Pion Jeugd najaar 2019 - B 5 ngày 15 giờ
3Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 6 ngày 2 giờ
4Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 6 ngày 2 giờ
5De Pion Jeugd najaar 2019 - F 6 ngày 4 giờ
6De Pion Jeugd najaar 2019 - A 10 ngày 15 giờ
7De Pion Jeugd najaar 2019 - D 10 ngày 15 giờ
8De Pion Jeugd najaar 2019 - E 10 ngày 15 giờ
9Utrechtse Meesters 12 ngày 15 giờ
10Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 12 ngày 15 giờ
11De Pion Jeugd najaar 2019 - C 19 ngày 15 giờ
12Hoogeveen 2019 Amateur 2 (ochtend) 39 ngày 13 giờ
13Hoogeveen 2019 Amateur 1 (middag) 40 ngày 7 giờ
14Hoogeveen Open 2019 40 ngày 7 giờ
15Hoogeveen Open 2019 (semi-finals and finals) 40 ngày 8 giờ
16Firouzja v Cori (6 games in Hoogeveen) 40 ngày 8 giờ
17Timman v Abdumalik (6 games in Hoogeveen) 40 ngày 8 giờ
18Hyfass Adviesgroep rapid toernooi 2019 40 ngày 9 giờ
19NK Bedrijven 2019 71 ngày 11 giờ
20De Pion Jeugd najaar 2019 - C 115 ngày 4 giờ
21De Pion Jeugd najaar 2019 - B 115 ngày 4 giờ
22Levitov Chess Week - Rapid 121 ngày 6 giờ
23Levitov Chess Week - Blitz 124 ngày 6 giờ
24Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2019 167 ngày 5 giờ
25DC-2019-9-JUN-Stap 5-6 District Cup 2019 9 Juni Stap 5-6 179 ngày 8 giờ
26DC-2019-9-JUN-Stap 3-4 District Cup 2019 9 Juni Stap 3-4 179 ngày 9 giờ
27DC-2019-9-JUN-Stap 1 District Cup 2019 9 Juni Stap 1 179 ngày 9 giờ
28DC-2019-9-JUN-Stap 2 District Cup 2019 9 Juni Stap 2 179 ngày 9 giờ
29Interne Competitie SV De Pion - B-groep - Voorjaar 2019 180 ngày 15 giờ
30Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Voorjaar 2019 181 ngày 4 giờ
31Groninger Combinatie Weekend/NOSBO PK 185 ngày 6 giờ
32DC-2019-19-MEI-Stap 1 District Cup 2019 19 mei Stap 1 195 ngày 4 giờ
33Snelschaken mei 2019 A-B Snelschaken de Pion mei 2019 A-B 195 ngày 5 giờ
34NK Snelschaken clubteams 2019 - BC Dutch Blitz Championship for Teams of 4 198 ngày 11 giờ
35De Pion Familieschaak 2019 200 ngày 3 giờ
36NK Snelschaken clubteams 2019 Dutch Blitz Championship for Teams of 4 200 ngày 8 giờ
37DC-2019-19-MEI-Stap 3-4 District Cup 2019 19 mei Stap 3-4 200 ngày 8 giờ
38DC-2019-19-MEI-Stap 2 District Cup 2019 19 mei Stap 2 200 ngày 8 giờ
39DC-2019-19-MEI-Stap 5-6 District Cup 2019 19 mei Stap 5-6 200 ngày 8 giờ
40Mokumse Meesters 230 ngày 17 giờ
41Districtkampioenschap Roosendaal 2018-2019 232 ngày 2 giờ
42De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - E 235 ngày 9 giờ
43De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - B 235 ngày 9 giờ
44De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - A 235 ngày 9 giờ
45NBSB Pupillendag 2019 - F 235 ngày 9 giờ
46NBSB Pupillendag 2019 - GH 235 ngày 9 giờ
47NBSB Snelschaken 2019 235 ngày 9 giờ
48DC-2019-7-APR-Stap 1 District Cup 2019 7 April Stap 1 242 ngày 8 giờ
49DC-2019-7-APR-Stap 2 District Cup 2019 7 April Stap 2 242 ngày 8 giờ
50DC-2019-7-APR-Stap 3-4 District Cup 2019 7 April Stap 3-4 242 ngày 8 giờ