Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1DC-2019-17-FEB-Stap 3-4 District Cup 2019 17 Feb Stap 3 en 4 15 giờ 21 phút
2Mokumse Meesters 1 ngày 5 giờ
3DC-2019-17-FEB-Stap 1 District Cup 2019 17 Feb Stap 1 4 ngày 17 giờ
4DC-2019-17-FEB-Stap 2 District Cup 2019 17 Feb Stap 2 4 ngày 17 giờ
5DC-2019-17-FEB-Stap 5-6 District Cup 2019 17 Feb Stap 5 en 6 4 ngày 18 giờ
6Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Voorjaar 2019 5 ngày
7Interne Competitie SV De Pion - B-groep - Voorjaar 2019 5 ngày
8Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2019 5 ngày
9De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - F 6 ngày 13 giờ
10De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - C 6 ngày 13 giờ
11De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - B 6 ngày 13 giờ
12De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - A 6 ngày 13 giờ
13De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - E 12 ngày 23 giờ
14De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - D 12 ngày 23 giờ
15NOSBO PJK 2019 E 18 ngày 22 giờ
16NOSBO PJK 2019 D 18 ngày 22 giờ
17NOSBO PJK 2019 C 18 ngày 22 giờ
18NOSBO PJK 2019 AB 18 ngày 22 giờ
19NOSBO PJK 2019 FGH 18 ngày 22 giờ
20Interne Competitie SV De Pion - B2-groep - Najaar 2018 31 ngày 22 giờ
21Interne Competitie SV De Pion - B1 Groep 34 ngày
22Interne Competitie SV De Pion - A Groep - Najaar 2018 34 ngày
23De Pion Jeugd Najaar 2018 - Snelschaak A+B 48 ngày 20 giờ
24Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp K 52 ngày 19 giờ
25Chessfestival Groningen 2018 University Challenge 52 ngày 19 giờ
26Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp J 52 ngày 19 giờ
27Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp I 52 ngày 19 giờ
28Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp H 52 ngày 19 giờ
29Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp G 52 ngày 19 giờ
30Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp F 52 ngày 20 giờ
31Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp E 52 ngày 20 giờ
32Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp D 52 ngày 20 giờ
33Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp C 52 ngày 20 giờ
34Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp B 52 ngày 20 giờ
35Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp A 52 ngày 20 giờ
36Chessfestival Groningen 2018 Compact C 53 ngày 17 giờ
37Chessfestival Groningen 2018 Compact B 53 ngày 17 giờ
38Chessfestival Groningen 2018 Compact A 53 ngày 17 giờ
39Chessfestival Groningen 2018 Open B 53 ngày 17 giờ
40Chessfestival Groningen 2018 Open A 53 ngày 18 giờ
41Chessfestival Groningen 2018 Compact 60 ngày 14 giờ
42Chessfestival Groningen 2018 A group 60 ngày 17 giờ
43Chessfestival Groningen 2018 Vierkamp 61 ngày 9 giờ
44Chessfestival Groningen 2018 C group 66 ngày 10 giờ
45De Pion Jeugd Najaar 2018 - E 68 ngày 18 giờ
46De Pion Jeugd Najaar 2018 - C 68 ngày 19 giờ
47De Pion Jeugd Najaar 2018 - D 68 ngày 20 giờ
48De Pion Jeugd Najaar 2018 - A 82 ngày 21 giờ
49De Pion Jeugd Najaar 2018 - B 82 ngày 21 giờ
50Districtkampiooenschap Roosendaal 2018-2019 94 ngày 4 giờ