Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Interne Competitie SV De Pion - A Groep - Najaar 2018 5 giờ 35 phút
2Interne Competitie SV De Pion - B1 Groep 6 giờ 29 phút
3Interne Competie SV De Pion - B2-groep - Najaar 2018 6 giờ 34 phút
4De Pion Jeugd Najaar 2018 - C 7 giờ 47 phút
5De Pion Jeugd Najaar 2018 - A 7 giờ 55 phút
6De Pion Jeugd Najaar 2018 - E 7 giờ 57 phút
7De Pion Jeugd Najaar 2018 - B 9 giờ 20 phút
8De Pion Jeugd Najaar 2018 - D 5 ngày 13 giờ
910-Stedentoernooi 2018 / 10-Städte-Turnier 2018 / Tournoi des 10 villes 2018 19 ngày 13 giờ
10Open Roosendaals Snelschaakkampioen 2018 91 ngày 4 giờ
11De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 93 ngày 11 giờ
12B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 97 ngày 17 giờ
13B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 97 ngày 17 giờ
14A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 98 ngày 4 giờ
15Schaakweek Apeldoorn GM tournament 2018 98 ngày 12 giờ
16De Pion Jeugd - A - snelschaakkampioenschap 2018 101 ngày 8 giờ
17De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 105 ngày 6 giờ
18De Pion Jeugd - C - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 8 giờ
19De Pion Jeugd - D en E - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 8 giờ
20De Pion Jeugd - B - snelschaakkampioenschap 2018 105 ngày 9 giờ
21LBV NK Lightning Chess 2018 Final A 106 ngày 6 giờ
22Zwitsers Ad (SuperAd) 109 ngày 7 giờ
23Familieschaak SV De Pion Jeugd 110 ngày 13 giờ
24Sjors Sportief 2018 115 ngày 9 giờ
25De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 119 ngày 5 giờ
26De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 119 ngày 5 giờ
27Groninger Combinatie/NOSBO 2018 130 ngày 9 giờ
28NK Snelschaken clubteams B - 2018 151 ngày 11 giờ
29De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 154 ngày 5 giờ
30NK Snelschaken Clubteams A - 2018 156 ngày 17 giờ
31Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 158 ngày 8 giờ
32Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 158 ngày 8 giờ
33Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 158 ngày 8 giờ
34Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 158 ngày 8 giờ
35Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 158 ngày 8 giờ
36Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie AB 158 ngày 8 giờ
37Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie C 158 ngày 8 giờ
38D NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 5 giờ
39C NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 5 giờ
40AB NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 161 ngày 5 giờ
41Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 175 ngày 4 giờ
42Districts Cup 4 Stap 4-5 2017-2018 194 ngày 11 giờ
43Districts Cup 4 Stap 1 2017-2018 194 ngày 11 giờ
4410th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 201 ngày 12 giờ
4510th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 210 ngày 13 giờ
46C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 4 giờ
47B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 4 giờ
48A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 245 ngày 4 giờ
49De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 252 ngày 8 giờ
50De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 259 ngày 4 giờ