Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 53 ngày 17 giờ
2DC-2020-12-Jan-Stap 3 District Cup 2020 12 Jan Stap 3 212 ngày 7 giờ
3DC-2020-12-Jan-Stap 4 District Cup 2020 12 Jan Stap 4 212 ngày 10 giờ
4DC-2020-12-Jan-Stap 1 en 2 District Cup 2020 12 Jan Stap 1en 2 212 ngày 10 giờ
5Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2020 213 ngày 9 giờ
6Interne Competitie SV De Pion - B1-Groep - Voorjaar 2020 213 ngày 10 giờ
7Interne Competitie SV De Pion - B2-Groep - Voorjaar 2020 213 ngày 10 giờ
8Interne Competitie SV De Pion - B3-Groep - Voorjaar 2020 213 ngày 10 giờ
9De Pion Jeugd voorjaar 2020 - A 213 ngày 12 giờ
10De Pion Jeugd voorjaar 2020 - F 214 ngày 5 giờ
11De Pion Jeugd voorjaar 2020 - E 214 ngày 5 giờ
12De Pion Jeugd voorjaar 2020 - D 214 ngày 5 giờ
13De Pion Jeugd voorjaar 2020 - C 214 ngày 5 giờ
14De Pion Jeugd voorjaar 2020 - B 214 ngày 5 giờ
15Batavia Chess Tournament 2020 216 ngày 5 giờ
16Utrechtse Meesters 217 ngày 19 giờ
17NBSB PK Jeugd 2019-2020 Cat. D 219 ngày 11 giờ
18Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 220 ngày 14 giờ
19Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 220 ngày 14 giờ
20Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 220 ngày 14 giờ
21Chessfestival Groningen Compact C 224 ngày 11 giờ
22Chessfestival Groningen Compact B 224 ngày 11 giờ
23Chessfestival Groningen Compact A 224 ngày 11 giờ
24Chessfestival Groningen 4K I 224 ngày 11 giờ
25Chessfestival Groningen 4K H 224 ngày 11 giờ
26Chessfestival Groningen 4K G 224 ngày 11 giờ
27Chessfestival Groningen 4K F 224 ngày 11 giờ
28Chessfestival Groningen 4K E 224 ngày 11 giờ
29Chessfestival Groningen 4K D 224 ngày 11 giờ
30Chessfestival Groningen 4K C 224 ngày 11 giờ
31Chessfestival Groningen 4K B 224 ngày 11 giờ
32Chessfestival Groningen 4K A 224 ngày 11 giờ
33Chessfestival Groningen University Challenge 224 ngày 12 giờ
34Chessfestival Groningen Group C 224 ngày 12 giờ
35Chessfestival Groningen Group B 224 ngày 12 giờ
36Chessfestival Groningen Group A 224 ngày 12 giờ
37Chessfestival Groningen University Challenge 231 ngày 8 giờ
38DC-2020-8-DEC-Stap 1 District Cup 2020 8 DEC Stap 1 247 ngày 10 giờ
39DC-2020-8-DEC-Stap 3 District Cup 2020 8 DEC Stap 3 247 ngày 10 giờ
40DC-2020-8-DEC-Stap 2 District Cup 2020 8 DEC Stap 2 247 ngày 11 giờ
41DC-2020-8-DEC-Stap 4 District Cup 2020 8 DEC Stap 4 247 ngày 11 giờ
42DKR 2019-2020 249 ngày 2 giờ
43De Pion Jeugd najaar 2019 - F 249 ngày 5 giờ
44De Pion Jeugd najaar 2019 - B 255 ngày 16 giờ
45De Pion Jeugd najaar 2019 - A 260 ngày 16 giờ
46De Pion Jeugd najaar 2019 - D 260 ngày 16 giờ
47De Pion Jeugd najaar 2019 - E 260 ngày 17 giờ
48De Pion Jeugd najaar 2019 - C 269 ngày 16 giờ
49Hoogeveen 2019 Amateur 2 (ochtend) 289 ngày 14 giờ
50Hoogeveen 2019 Amateur 1 (middag) 290 ngày 8 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,