Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Levitov Chess Week - Rapid 40 ngày 13 giờ
2Levitov Chess Week - Blitz 43 ngày 13 giờ
3Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2019 86 ngày 11 giờ
4Rapid 92 ngày 15 giờ
5DC-2019-9-JUN-Stap 5-6 District Cup 2019 9 Juni Stap 5-6 98 ngày 15 giờ
6DC-2019-9-JUN-Stap 3-4 District Cup 2019 9 Juni Stap 3-4 98 ngày 15 giờ
7DC-2019-9-JUN-Stap 1 District Cup 2019 9 Juni Stap 1 98 ngày 15 giờ
8DC-2019-9-JUN-Stap 2 District Cup 2019 9 Juni Stap 2 98 ngày 16 giờ
9Interne Competitie SV De Pion - B-groep - Voorjaar 2019 99 ngày 21 giờ
10Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Voorjaar 2019 100 ngày 11 giờ
11Groninger Combinatie Weekend/NOSBO PK 104 ngày 12 giờ
12DC-2019-19-MEI-Stap 1 District Cup 2019 19 mei Stap 1 114 ngày 10 giờ
13Snelschaken mei 2019 C-D Snelschaken de Pion mei 2019 C-D 114 ngày 12 giờ
14Snelschaken mei 2019 A-B Snelschaken de Pion mei 2019 A-B 114 ngày 12 giờ
15Snelschaken mei 2019 E-F Snelschaken de Pion mei 2019 E-F 114 ngày 12 giờ
16NK Snelschaken clubteams 2019 - BC Dutch Blitz Championship for Teams of 4 117 ngày 18 giờ
17De Pion Familieschaak 2019 119 ngày 10 giờ
18NK Snelschaken clubteams 2019 Dutch Blitz Championship for Teams of 4 119 ngày 15 giờ
19DC-2019-19-MEI-Stap 3-4 District Cup 2019 19 mei Stap 3-4 119 ngày 15 giờ
20DC-2019-19-MEI-Stap 2 District Cup 2019 19 mei Stap 2 119 ngày 15 giờ
21DC-2019-19-MEI-Stap 5-6 District Cup 2019 19 mei Stap 5-6 119 ngày 15 giờ
22NK Snelschaken clubteams 2019 - BC Dutch Blitz Championship for Teams of 4 121 ngày 10 giờ
23Mokumse Meesters 150 ngày
24Districtkampioenschap Roosendaal 2018-2019 151 ngày 9 giờ
25De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - E 154 ngày 15 giờ
26De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - B 154 ngày 15 giờ
27De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - A 154 ngày 15 giờ
28NBSB Pupillendag 2019 - F 154 ngày 16 giờ
29NBSB Pupillendag 2019 - GH 154 ngày 16 giờ
30NBSB Snelschaken 2019 154 ngày 16 giờ
31DC-2019-7-APR-Stap 1 District Cup 2019 7 April Stap 1 161 ngày 15 giờ
32DC-2019-7-APR-Stap 2 District Cup 2019 7 April Stap 2 161 ngày 15 giờ
33DC-2019-7-APR-Stap 3-4 District Cup 2019 7 April Stap 3-4 161 ngày 15 giờ
34DC-2019-7-APR-Stap 5-6 District Cup 2019 7 April Stap 5-6 161 ngày 16 giờ
35De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - C 163 ngày 11 giờ
36De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - D 163 ngày 11 giờ
37De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - F 163 ngày 11 giờ
38dMP Batavia Chess Tournament 2019 184 ngày 23 giờ
39dMP Batavia Chess Tournament 2019 - Tie break games 189 ngày 18 giờ
40DC-2019-17-FEB-Stap 3-4 District Cup 2019 17 Feb Stap 3 en 4 206 ngày 12 giờ
41DC-2019-17-FEB-Stap 1 District Cup 2019 17 Feb Stap 1 210 ngày 15 giờ
42DC-2019-17-FEB-Stap 2 District Cup 2019 17 Feb Stap 2 210 ngày 15 giờ
43DC-2019-17-FEB-Stap 5-6 District Cup 2019 17 Feb Stap 5 en 6 210 ngày 15 giờ
44NOSBO PJK 2019 E 224 ngày 19 giờ
45NOSBO PJK 2019 D 224 ngày 19 giờ
46NOSBO PJK 2019 C 224 ngày 19 giờ
47NOSBO PJK 2019 AB 224 ngày 19 giờ
48NOSBO PJK 2019 FGH 224 ngày 19 giờ
49Interne Competitie SV De Pion - B2-groep - Najaar 2018 237 ngày 19 giờ
50Interne Competitie SV De Pion - B1 Groep 239 ngày 21 giờ