Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1First Division Chess League 2017 2 ngày 14 giờ
2Junior Chess League 2017 2 ngày 15 giờ
32017 Clubs Cup 10 ngày
4Premier Chess League 2017 16 ngày 13 giờ
5Namibia Women's Chess Challenge - Open 18 ngày 18 giờ
6Namibia Women's Chess Challenge - Youth 18 ngày 18 giờ
7Namibia Women's Challenge - Cadet 18 ngày 18 giờ
8GOBABIS OPEN 2017 30 ngày 1 giờ
9Otjiwarongo Open 2017 30 ngày 3 giờ
102017 Chess Grand Prix 5 44 ngày 19 giờ
112017 Okahandja Open 49 ngày 16 giờ
12Grootfontein 2017 open 49 ngày 16 giờ
13Karasburg Open 2017 52 ngày 2 giờ
142017 Namibia Junior Champ of Champs Boys 66 ngày 12 giờ
15Junior Chess League 2017 66 ngày 18 giờ
162017 Namibia Junior Champ of Champs Girls 67 ngày 18 giờ
17Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 79 ngày 8 giờ
18Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 79 ngày 8 giờ
19Hardap Open Chess Championhips 82 ngày 22 giờ
20Hardap Open Chess Championhips 82 ngày 22 giờ
212017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 90 ngày 17 giờ
222017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 90 ngày 17 giờ
232017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 90 ngày 17 giờ
242017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 90 ngày 17 giờ
252017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 90 ngày 17 giờ
262017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 90 ngày 17 giờ
272017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 90 ngày 17 giờ
282017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 90 ngày 21 giờ
292017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 92 ngày 5 giờ
302017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 92 ngày 5 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 92 ngày 5 giờ
322017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 92 ngày 5 giờ
332017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 92 ngày 5 giờ
34Outjo Open 93 ngày
352017 NAJOCC Boys U20 93 ngày 2 giờ
362017 NAJOCC Boys U 18 93 ngày 2 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 93 ngày 2 giờ
38NJOCC 2017 Girls U8 99 ngày 17 giờ
392017 NAJOCC Girls Under 10 99 ngày 17 giờ
402017 NAJOCC Girls Under 12 99 ngày 17 giờ
412017 NAJOCC Girls Under 14 99 ngày 17 giờ
422017 NAJOCC Girls Under 16 99 ngày 17 giờ
432017 NAJOCC Girls U 18 99 ngày 17 giờ
442017 NAJOCC Boys U 8 99 ngày 17 giờ
452017 NAJOCC Boys U 10 99 ngày 17 giờ
462017 NAJOCC Boys U 12 99 ngày 17 giờ
472017 NAJOCC Boys U 14 99 ngày 17 giờ
482017 NAJOCC Boys U 16 99 ngày 17 giờ
49Walvis Bay Open 130 ngày 18 giờ
502017 Nationals B-Section Open 136 ngày 17 giờ