Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Rubinstein Open Rapid 2018 6 ngày 6 giờ
2Demo Tourney 6 ngày 6 giờ
3Rubinstein Open Blitz 2018 6 ngày 6 giờ
4u18 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
5u16 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
6u14 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
7u12 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
8u10 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
9U8 Royal Schools Chess Challenge 2018 7 ngày 17 giờ
102018 Premier Chess League 12 ngày 9 giờ
11Ongwediva Imputation 2018 Ongwediva, Namibia 19 ngày 3 giờ
122018 First Division Chess League 26 ngày 19 giờ
132018 Junior Chess League 33 ngày 8 giờ
142018 Namibian Open 55 ngày 23 giờ
152018 Namibian Open 57 ngày
162018 Namibian Open 58 ngày 4 giờ
17Sport Fees Laerskool WB 62 ngày 5 giờ
18Laerskool WB Skaak 4-7 62 ngày 5 giờ
19North Schools Individual Chess Tournament 2018 (Lower Primary) 63 ngày 22 giờ
20North Schools Individual Chess Tournament 2018 (Upper Primary) 63 ngày 22 giờ
21Northern Schools Individual Chess Tournament 63 ngày 22 giờ
22Northern Schools Individual Chess Tournament 2018 (Junior Secondary) 63 ngày 22 giờ
23Northern Schools Individual Chess Tournament 2018 (Senior Secondary) 64 ngày 3 giờ
242018 Windhoek Gymnasium Sports Festival 71 ngày 5 giờ
252018 Namibian Junior Closed Chess Championships U18 Boys 84 ngày 5 giờ
262018 Namibian Junior Closed Chess Championships U16 Girls 84 ngày 6 giờ
272018 Namibian Junior Closed Chess Championships U14 Girls 84 ngày 6 giờ
282018 Namibian Junior Closed Chess Championships U10 Girls 84 ngày 6 giờ
292018 Namibian Junior Closed Chess Championships U12 Girls 84 ngày 6 giờ
302018 Namibian Junior Closed Chess Championships U14 Boys 84 ngày 6 giờ
312018 Namibian Junior Closed Chess Championships U10 Boys 84 ngày 6 giờ
322018 Namibian Junior Closed Chess Championships U12 Boys 84 ngày 6 giờ
332018 Namibian Junior Closed Chess Championships U8 Boys 84 ngày 6 giờ
342018 Namibian Junior Closed Chess Championships U20 Boys 84 ngày 6 giờ
352018 Namibian Junior Closed Chess Championships U16 Boys 84 ngày 6 giờ
362018 Namibian Junior Closed Chess Championships U18 Girls 84 ngày 6 giờ
372018 Namibian Junior Closed Chess Championships U8 Girls 84 ngày 7 giờ
382018 Namibian Junior Closed Chess Championships U20 Girls 85 ngày
392018 First Division Chess League 96 ngày 21 giờ
40Outjo Open 99 ngày
412018 Namibian Junior Open Chess Championships U20 105 ngày 23 giờ
422018 Namibian Junior Open Chess Championships U18 Boys 105 ngày 23 giờ
432018 Namibian Junior Open Chess Championships U18 Girls 105 ngày 23 giờ
442018 Namibian Junior Open Chess Championships U16 Boys 105 ngày 23 giờ
452018 Namibian Junior Open Chess Championships U16 Girls 105 ngày 23 giờ
462018 Namibian Junior Open Chess Championships U14 Boys 105 ngày 23 giờ
472018 Namibian Junior Open Chess Championships U14 Girls 105 ngày 23 giờ
482018 Namibian Junior Open Chess Championships U12 Boys 105 ngày 23 giờ
492018 Namibian Junior Open Chess Championships U12 Girls 105 ngày 23 giờ
502018 Namibian Junior Open Chess Championships U10 Boys 105 ngày 23 giờ