Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
12018 Namibian Schools Individual Chess Championships U17 Boys. 9 giờ 30 phút
22018 Namibian Schools Individual Chess Championships U15_17 Girls 9 giờ 30 phút
32018 Namibian Schools Individual Chess Championships U13_15 Boys. 9 giờ 31 phút
42018 Namibian Schools Individual Chess Championships U13 Girls 9 giờ 31 phút
52018 Namibian Schools Individual Chess Championships U7_9_11 Boys. 9 giờ 31 phút
62018 Premier Chess League 4 ngày 12 giờ
72018 Namibian Rapid Chess Championship 5 ngày 16 giờ
82018 Namibian Chess Championship 5 ngày 17 giờ
92018 National Chess Championship (Women) - Closed 5 ngày 17 giờ
102018 National Chess Championship - Closed 5 ngày 17 giờ
112018 Omaruru Open 13 ngày 13 giờ
12Arandis Open 14 ngày 13 giờ
132018 National Chess Championship - B-Section 17 ngày 12 giờ
14Ester Classic Chess Tournament Unam Oshakati 21 ngày 11 giờ
15Ester Classic Chess Tournament Unam Oshakati 21 ngày 16 giờ
16Ester Classic Chess Tournament Unam Oshakati 21 ngày 18 giờ
172018 National Chess Qualifiers - Open 27 ngày 11 giờ
182018 National Chess Qualifiers - Women 27 ngày 12 giờ
19u/07 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
20u/13 GIRLS 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
21u/17 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
22u/15 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
23u/13 BOYS 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
24u/11 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
25u/09 2018 Zone 4 Schools Individual Chess Championships (ZSICC) 33 ngày 5 giờ
26Namsports Independence Blitz Tournament 2018 35 ngày 6 giờ
272018 Namibia Schools Team Chess Champioinships Secondary Section 46 ngày 21 giờ
282018 Namibia Schools Team Chess Champioinships Primary Section 49 ngày 13 giờ
292018 Namibia Schools Team Chess Champioinships Secondary Section 50 ngày 10 giờ
30Zonal Schools Individual Chess Championships U15/17 Boys 50 ngày 18 giờ
31Zonal Schools Individual Chess Championships U13/15/17 Girls 50 ngày 18 giờ
32Zonal Schools Individual Chess Championships U13 Boys 50 ngày 18 giờ
33Zonal Schools Individual Chess Championships U11 Girls 50 ngày 18 giờ
34Zonal Schools Individual Chess Championships U11 Boys 50 ngày 18 giờ
35Zonal Schools Individual Chess Championships U7/9 Boys 50 ngày 18 giờ
36Zonal Schools Individual Chess Championships U7_9 Girls 50 ngày 18 giờ
37Zone 7 Schools Individual Chess Championships (ZSICC-7 2018) 56 ngày 14 giờ
38Zone 7 Schools Individual Chess Championships (ZSICC-7 2018) 56 ngày 14 giờ
39Zone 7 Schools Individual Chess Championships (ZSICC-7 2018) 56 ngày 18 giờ
40Zonal Schools Individual Chess Championships U13/15/17 Girls 58 ngày 20 giờ
41Zonal Schools Individual Chess Championships U13 Boys 58 ngày 20 giờ
42Zone 5 2018 U17 Zone 5 2018 U17 70 ngày 13 giờ
43Zone 5 2018 U17 Zone 5 2018 U17 72 ngày 11 giờ
44Kehat Beukes Memorial Chess Tournament 2017 123 ngày 20 giờ
45TWCA 10 YEARS RAPID CHESS TOURNAMENT 146 ngày 16 giờ
46Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 4-7 147 ngày 9 giờ
47Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 1-3 147 ngày 9 giờ
48Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Open Section 147 ngày 9 giờ
49Namibian Open 174 ngày 10 giờ
50Rundu Open 190 ngày 14 giờ