Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Namibian Open 19 ngày 11 giờ
2Rundu Open 35 ngày 15 giờ
3Junior Chess League 2017 36 ngày 17 giờ
4First Division Chess League 2017 36 ngày 17 giờ
5KARIBIB CHESS PEN 2017 47 ngày 14 giờ
6Royal Schools Chess Challenge Under 16 52 ngày 9 giờ
7Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 52 ngày 10 giờ
8Royal Chess Minds Academy u/12 52 ngày 10 giờ
9Royal Chess Minds Academy u10 52 ngày 10 giờ
10Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 52 ngày 12 giờ
11RCM Tourney 52 ngày 13 giờ
122017 Clubs Cup 67 ngày 17 giờ
13Premier Chess League 2017 74 ngày 7 giờ
14Namibia Women's Chess Challenge - Open 76 ngày 11 giờ
15Namibia Women's Chess Challenge - Youth 76 ngày 11 giờ
16Namibia Women's Challenge - Cadet 76 ngày 11 giờ
17GOBABIS OPEN 2017 87 ngày 18 giờ
18Otjiwarongo Open 2017 87 ngày 20 giờ
192017 Chess Grand Prix 5 102 ngày 12 giờ
202017 Okahandja Open 107 ngày 9 giờ
21Grootfontein 2017 open 107 ngày 10 giờ
22Karasburg Open 2017 109 ngày 19 giờ
232017 Namibia Junior Champ of Champs Boys 124 ngày 5 giờ
24Junior Chess League 2017 124 ngày 11 giờ
252017 Namibia Junior Champ of Champs Girls 125 ngày 11 giờ
26Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 137 ngày 1 giờ
27Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 137 ngày 1 giờ
28Hardap Open Chess Championhips 140 ngày 16 giờ
29Hardap Open Chess Championhips 140 ngày 16 giờ
302017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 148 ngày 10 giờ
312017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 148 ngày 10 giờ
322017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 148 ngày 10 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 148 ngày 10 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 148 ngày 10 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 148 ngày 10 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 148 ngày 10 giờ
372017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 148 ngày 15 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 149 ngày 22 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 149 ngày 22 giờ
402017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 149 ngày 22 giờ
412017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 149 ngày 22 giờ
422017 Nambia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 149 ngày 22 giờ
43Outjo Open 150 ngày 18 giờ
442017 NAJOCC Boys U20 150 ngày 19 giờ
452017 NAJOCC Boys U 18 150 ngày 19 giờ
462017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 150 ngày 20 giờ
47NJOCC 2017 Girls U8 157 ngày 10 giờ
482017 NAJOCC Girls Under 10 157 ngày 10 giờ
492017 NAJOCC Girls Under 12 157 ngày 10 giờ
502017 NAJOCC Girls Under 14 157 ngày 10 giờ