Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Kehat Beukes Memorial Chess Tournament 2017 31 ngày 3 giờ
2TWCA 10 YEARS RAPID CHESS TOURNAMENT 54 ngày
3Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 4-7 54 ngày 17 giờ
4Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Grades 1-3 54 ngày 17 giờ
5Bits 'N Pizzas Chess Tournament 2017 Open Section 54 ngày 17 giờ
6Namibian Open 81 ngày 17 giờ
7Rundu Open 97 ngày 22 giờ
8Junior Chess League 2017 99 ngày
9First Division Chess League 2017 99 ngày
10KARIBIB CHESS PEN 2017 109 ngày 21 giờ
11Royal Schools Chess Challenge Under 16 114 ngày 16 giờ
12Royal Schools Chess Challenge 2017 u/14 114 ngày 17 giờ
13Royal Chess Minds Academy u/12 114 ngày 17 giờ
14Royal Chess Minds Academy u10 114 ngày 17 giờ
15Royal Schools Chess Challenge 2017 U8 114 ngày 19 giờ
16RCM Tourney 114 ngày 20 giờ
172017 Clubs Cup 130 ngày
18Premier Chess League 2017 136 ngày 14 giờ
19Namibia Women's Chess Challenge - Youth 138 ngày 18 giờ
20Namibia Women's Challenge - Cadet 138 ngày 18 giờ
21GOBABIS OPEN 2017 150 ngày 1 giờ
22Otjiwarongo Open 2017 150 ngày 3 giờ
232017 Chess Grand Prix 5 164 ngày 19 giờ
242017 Okahandja Open 169 ngày 20 giờ
25Grootfontein 2017 open 169 ngày 20 giờ
26Junior Chess League 2017 186 ngày 22 giờ
27Keetmanshoop Grand Prix III(Junior Section) 199 ngày 8 giờ
28Keetmanshoop Grand Prix III (Open Section) 199 ngày 8 giờ
29Hardap Open Chess Championhips 203 ngày
30Hardap Open Chess Championhips 203 ngày 1 giờ
312017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U14 207 ngày 21 giờ
322017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U20 207 ngày 21 giờ
332017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U18 207 ngày 21 giờ
342017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U16 207 ngày 21 giờ
352017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U12 207 ngày 21 giờ
362017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U10 207 ngày 21 giờ
372017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Girls U8 207 ngày 21 giờ
382017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U20 207 ngày 21 giờ
392017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U18 207 ngày 21 giờ
402017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U16 207 ngày 21 giờ
412017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U14 207 ngày 21 giờ
422017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U12 207 ngày 21 giờ
432017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U10 207 ngày 21 giờ
442017 Namibia Junior Closed Chess Championships - Boys U8 207 ngày 21 giờ
45Outjo Open 213 ngày 1 giờ
462017 NAJOCC Boys U20 213 ngày 2 giờ
472017 NAJOCC Boys U 18 213 ngày 2 giờ
482017 NAJOCC Girls Under 12 219 ngày 17 giờ
492017 NAJOCC Girls Under 14 219 ngày 17 giờ
502017 NAJOCC Boys U 8 219 ngày 17 giờ