Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Tournoi de Lamitie 2018 3 ngày 5 giờ
2Prueba 12 ngày 11 giờ
3Open Octobre 2018 23 ngày 9 giờ
4Open Blitz Juillet 2018 109 ngày 22 giờ
5Open Mai Blitz NDB 2018 136 ngày 15 giờ
6Open Blitz Avril 2018 214 ngày 21 giờ
7Open Avril 2018 NDB 227 ngày 23 giờ
8Open Blitz Mars NDB 2018 242 ngày 23 giờ
9Open Fevrier Nouadhibou 2018 258 ngày 18 giờ
10Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 276 ngày 4 giờ
11Open Nouadhibou Janvier 2018 291 ngày 2 giờ
12Open January 2018 305 ngày 2 giờ
13Championnat National 2017 319 ngày
14Championnat Regional Nouakchott 2017 340 ngày
15Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 352 ngày
16Open November 2017 368 ngày 22 giờ
17Championnat Regionale NDB 2017 393 ngày 21 giờ
18La Coupe du Wali de Inchiri 2017 492 ngày 21 giờ
19Open Avril 2017 571 ngày
20OPEN FEVRIER 2017 641 ngày
21Open Janvier Blitz 2017 657 ngày 2 giờ
22Championnat National 2016 675 ngày 23 giờ
23Open December 2016 704 ngày 11 giờ
24Open Novembre 2016 713 ngày 1 giờ
25Open Blitz 28 November 2016 713 ngày 1 giờ
26Open October Blitz 2016 750 ngày 23 giờ
27Open October 2016 751 ngày 23 giờ
28Open Blitz Juillet 2016-2 837 ngày 23 giờ
29Open A Juillet 2016 849 ngày 23 giờ
30Open Blitz Juillet 856 ngày 2 giờ
31Open B Juillet 2016 856 ngày 23 giờ
32Open Blitz Mai 2016 913 ngày 22 giờ
33Open A Mai 2016 919 ngày 22 giờ
34Open B Mai 2016 919 ngày 23 giờ
35Open Blitz Avril 2016 934 ngày 23 giờ
36Open Avril 2016 954 ngày 22 giờ
37Open Blitz Mars 2016 969 ngày 23 giờ
38Open Mars 2016 976 ngày 7 giờ
39Open Fevrier 2016 994 ngày 20 giờ
40Open de Blitz Fevrier 2016 999 ngày
411er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 1020 ngày 12 giờ
42Championnat National 2015 1052 ngày 12 giờ
43Champoinnat National Blitz 2015 1052 ngày 12 giờ
44Tournoi qualificatif au championnat national 1080 ngày
45Open Nouakchott Blitz 1249 ngày 5 giờ
46Open Nouakchoutt 1250 ngày 2 giờ
472 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1254 ngày 22 giờ
48Open National de Blitz Nouadhibou 1269 ngày 23 giờ
49Open de Blitz NDB 1351 ngày 9 giờ
50Open de Blitz NDB 1362 ngày 9 giờ