Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open January 2018 6 ngày 6 giờ
2Open January 2018 12 ngày 13 giờ
3Championnat National 2017 20 ngày 4 giờ
4Championnat Regional Nouakchott 2017 41 ngày 4 giờ
5Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 53 ngày 4 giờ
6Open November 2017 70 ngày 2 giờ
7Championnat Regionale NDB 2017 95 ngày 1 giờ
8La Coupe du Wali de Inchiri 2017 194 ngày 1 giờ
9Open Avril 2017 272 ngày 4 giờ
10OPEN FEVRIER 2017 342 ngày 4 giờ
11Open Janvier Blitz 2017 358 ngày 6 giờ
12Championnat National 2016 377 ngày 3 giờ
13Open December 2016 405 ngày 15 giờ
14Open Novembre 2016 414 ngày 5 giờ
15Open Blitz 28 November 2016 414 ngày 5 giờ
16Open October Blitz 2016 452 ngày 3 giờ
17Open October 2016 453 ngày 3 giờ
18Open Blitz Juillet 2016-2 539 ngày 3 giờ
19Open A Juillet 2016 551 ngày 3 giờ
20Open Blitz Juillet 557 ngày 6 giờ
21Open B Juillet 2016 558 ngày 3 giờ
22Open Blitz Mai 2016 615 ngày 2 giờ
23Open A Mai 2016 621 ngày 2 giờ
24Open B Mai 2016 621 ngày 3 giờ
25Open Blitz Avril 2016 636 ngày 3 giờ
26Open Avril 2016 656 ngày 2 giờ
27Open Blitz Mars 2016 671 ngày 3 giờ
28Open Mars 2016 677 ngày 11 giờ
29Open Fevrier 2016 696 ngày
30Open de Blitz Fevrier 2016 700 ngày 4 giờ
311er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 721 ngày 16 giờ
32Championnat National 2015 753 ngày 15 giờ
33Champoinnat National Blitz 2015 753 ngày 16 giờ
34Tournoi qualificatif au championnat national 781 ngày 3 giờ
35Open Nouakchott Blitz 950 ngày 8 giờ
36Open Nouakchoutt 951 ngày 6 giờ
372 eme Open d'echecs de Nouadhibou 956 ngày 2 giờ
38Open National de Blitz Nouadhibou 971 ngày 3 giờ
39Open de Blitz NDB 1052 ngày 13 giờ
40Open de Blitz NDB 1063 ngày 13 giờ
41blitz fevrier 1071 ngày 4 giờ
42CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1113 ngày 4 giờ
43CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1115 ngày 15 giờ
44Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1145 ngày 5 giờ
45Championnat Militaire _Etape Finale 1151 ngày 5 giờ
46Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1184 ngày 4 giờ
471er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1218 ngày 3 giờ
483eme Open Blitz de Nouadhibou 1218 ngày 10 giờ
49Tournoi-blitz-NDB-2014 1281 ngày 23 giờ
50Championnat militaire _Etape1_Nouakchott 1353 ngày 8 giờ