Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Blitz Avril 2018 7 ngày 19 giờ
2Open Avril 2018 NDB 22 ngày 6 giờ
3Open Blitz Mars NDB 2018 37 ngày 6 giờ
4Open Fevrier Nouadhibou 2018 53 ngày 2 giờ
5Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 70 ngày 11 giờ
6Open Nouadhibou Janvier 2018 85 ngày 10 giờ
7Open January 2018 99 ngày 9 giờ
8Open January 2018 105 ngày 16 giờ
9Championnat National 2017 113 ngày 8 giờ
10Championnat Regional Nouakchott 2017 134 ngày 7 giờ
11Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 146 ngày 7 giờ
12Open November 2017 163 ngày 5 giờ
13Championnat Regionale NDB 2017 188 ngày 5 giờ
14La Coupe du Wali de Inchiri 2017 287 ngày 5 giờ
15Open Avril 2017 365 ngày 7 giờ
16OPEN FEVRIER 2017 435 ngày 7 giờ
17Open Janvier Blitz 2017 451 ngày 10 giờ
18Championnat National 2016 470 ngày 6 giờ
19Open December 2016 498 ngày 18 giờ
20Open Novembre 2016 507 ngày 9 giờ
21Open Blitz 28 November 2016 507 ngày 9 giờ
22Open October Blitz 2016 545 ngày 6 giờ
23Open October 2016 546 ngày 7 giờ
24Open Blitz Juillet 2016-2 632 ngày 7 giờ
25Open A Juillet 2016 644 ngày 6 giờ
26Open Blitz Juillet 650 ngày 10 giờ
27Open B Juillet 2016 651 ngày 6 giờ
28Open Blitz Mai 2016 708 ngày 6 giờ
29Open A Mai 2016 714 ngày 5 giờ
30Open B Mai 2016 714 ngày 6 giờ
31Open Blitz Avril 2016 729 ngày 6 giờ
32Open Avril 2016 749 ngày 6 giờ
33Open Blitz Mars 2016 764 ngày 7 giờ
34Open Mars 2016 770 ngày 14 giờ
35Open Fevrier 2016 789 ngày 3 giờ
36Open de Blitz Fevrier 2016 793 ngày 8 giờ
371er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 814 ngày 19 giờ
38Championnat National 2015 846 ngày 19 giờ
39Champoinnat National Blitz 2015 846 ngày 19 giờ
40Tournoi qualificatif au championnat national 874 ngày 7 giờ
41Open Nouakchott Blitz 1043 ngày 12 giờ
42Open Nouakchoutt 1044 ngày 10 giờ
432 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1049 ngày 5 giờ
44Open National de Blitz Nouadhibou 1064 ngày 6 giờ
45Open de Blitz NDB 1145 ngày 16 giờ
46Open de Blitz NDB 1156 ngày 16 giờ
47blitz fevrier 1164 ngày 7 giờ
48CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1206 ngày 7 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1208 ngày 18 giờ
50Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1238 ngày 8 giờ