Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1La Coupe du Wali de Inchiri 2017 74 ngày 11 giờ
2Open Avril 2017 152 ngày 13 giờ
3Open Fac 2017 166 ngày 13 giờ
4OPEN FEVRIER 2017 222 ngày 13 giờ
5Open Janvier Blitz 2017 238 ngày 16 giờ
6Championnat National 2016 257 ngày 12 giờ
7Open December 2016 286 ngày
8Open Novembre 2016 294 ngày 15 giờ
9Open Blitz 28 November 2016 294 ngày 15 giờ
10Open October Blitz 2016 332 ngày 13 giờ
11Open October 2016 333 ngày 13 giờ
12Open Blitz Juillet 2016-2 419 ngày 13 giờ
13Open A Juillet 2016 431 ngày 12 giờ
14Open Blitz Juillet 437 ngày 16 giờ
15Open B Juillet 2016 438 ngày 12 giờ
16Open Blitz Mai 2016 495 ngày 12 giờ
17Open A Mai 2016 501 ngày 12 giờ
18Open B Mai 2016 501 ngày 13 giờ
19Open Blitz Avril 2016 516 ngày 12 giờ
20Open Avril 2016 536 ngày 12 giờ
21Open Blitz Mars 2016 551 ngày 13 giờ
22Open Mars 2016 557 ngày 20 giờ
23Open Fevrier 2016 576 ngày 9 giờ
24Open de Blitz Fevrier 2016 580 ngày 14 giờ
251er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 602 ngày 1 giờ
26Championnat National 2015 634 ngày 1 giờ
27Champoinnat National Blitz 2015 634 ngày 1 giờ
28Tournoi qualificatif au championnat national 661 ngày 13 giờ
29Open Nouakchott Blitz 830 ngày 18 giờ
30Open Nouakchoutt 831 ngày 16 giờ
312 eme Open d'echecs de Nouadhibou 836 ngày 11 giờ
32Open National de Blitz Nouadhibou 851 ngày 12 giờ
33Open de Blitz NDB 932 ngày 22 giờ
34Open de Blitz NDB 943 ngày 22 giờ
35blitz fevrier 951 ngày 13 giờ
36CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 993 ngày 13 giờ
37CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 996 ngày
38Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1025 ngày 14 giờ
39Championnat Militaire _Etape Finale 1031 ngày 14 giờ
40Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1064 ngày 14 giờ
411er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1098 ngày 13 giờ
423eme Open Blitz de Nouadhibou 1098 ngày 19 giờ
43Tournoi-blitz-NDB-2014 1162 ngày 8 giờ
44Championnat militaire _Etape1_Nouakchott 1233 ngày 17 giờ
45TOURNOI DE SELECTION NATIONALE 2014 1277 ngày 15 giờ
461er Tournoi de blitz de Nouadhibou2014 1288 ngày 17 giờ
47CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL (OPEN) 2013 1354 ngày 12 giờ
48Championnat National Individuel (Blitz) 2013 1363 ngày 23 giờ
491er Open International de Nouadhibou (- 2200 elo) 1540 ngày 22 giờ
50Zone 4.1 Championship 2013 (Open) 1628 ngày 16 giờ