Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Championnat National 3 ngày 6 giờ
2Open November 2019 23 ngày 4 giờ
3OPEN OCTOBRE 2019 66 ngày 5 giờ
4Open September 2019 86 ngày 15 giờ
5OPEN CAFE SPHINX DE BLITZ JUIN 2019 185 ngày 2 giờ
6Championnat National 2018 249 ngày 10 giờ
7Championnat National Blitz 2018 249 ngày 10 giờ
8OPEN BLITZ NDB MARS 2019 283 ngày 14 giờ
9Tournoi open Clubs 2019 303 ngày 3 giờ
10Open Blitz January 317 ngày 6 giờ
11Open January 2019 326 ngày 4 giờ
12Championnat Regional Blitz de Nouakchott 2018 355 ngày 13 giờ
13Camiponnat Regional de Nouakchott 2018 357 ngày 15 giờ
14Championnat Regional Nouadhibou 2018 368 ngày 3 giờ
15OPEN DE L'AMITIE BLITZ 2018 384 ngày 18 giờ
16Tournoi de Lamitie 2018 386 ngày 4 giờ
17Open Octobre 2018 415 ngày 13 giờ
18Open Blitz Juillet 2018 502 ngày 2 giờ
19Open Mai Blitz NDB 2018 528 ngày 19 giờ
20Open Blitz Avril 2018 607 ngày 1 giờ
21Open Avril 2018 NDB 620 ngày 2 giờ
22Open Blitz Mars NDB 2018 635 ngày 2 giờ
23Open Fevrier Nouadhibou 2018 650 ngày 22 giờ
24Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 668 ngày 7 giờ
25Open Nouadhibou Janvier 2018 683 ngày 6 giờ
26Open January 2018 697 ngày 5 giờ
27Championnat National 2017 711 ngày 4 giờ
28Championnat Regional Nouakchott 2017 732 ngày 3 giờ
29Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 744 ngày 4 giờ
30Open November 2017 761 ngày 2 giờ
31Championnat Regionale NDB 2017 786 ngày 1 giờ
32La Coupe du Wali de Inchiri 2017 885 ngày 1 giờ
33Open Avril 2017 963 ngày 3 giờ
34OPEN FEVRIER 2017 1033 ngày 3 giờ
35Open Janvier Blitz 2017 1049 ngày 6 giờ
36Championnat National 2016 1068 ngày 3 giờ