Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Mai Blitz NDB 2018 19 ngày 7 giờ
2Open Blitz Avril 2018 97 ngày 13 giờ
3Open Avril 2018 NDB 110 ngày 14 giờ
4Open Blitz Mars NDB 2018 125 ngày 14 giờ
5Open Fevrier Nouadhibou 2018 141 ngày 10 giờ
6Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 158 ngày 19 giờ
7Open Nouadhibou Janvier 2018 173 ngày 18 giờ
8Open January 2018 187 ngày 18 giờ
9Championnat National 2017 201 ngày 16 giờ
10Championnat Regional Nouakchott 2017 222 ngày 15 giờ
11Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 234 ngày 16 giờ
12Open November 2017 251 ngày 14 giờ
13Championnat Regionale NDB 2017 276 ngày 13 giờ
14La Coupe du Wali de Inchiri 2017 375 ngày 13 giờ
15Open Avril 2017 453 ngày 16 giờ
16OPEN FEVRIER 2017 523 ngày 16 giờ
17Open Janvier Blitz 2017 539 ngày 18 giờ
18Championnat National 2016 558 ngày 15 giờ
19Open December 2016 587 ngày 3 giờ
20Open Novembre 2016 595 ngày 17 giờ
21Open Blitz 28 November 2016 595 ngày 17 giờ
22Open October Blitz 2016 633 ngày 15 giờ
23Open October 2016 634 ngày 15 giờ
24Open Blitz Juillet 2016-2 720 ngày 15 giờ
25Open A Juillet 2016 732 ngày 15 giờ
26Open Blitz Juillet 738 ngày 18 giờ
27Open B Juillet 2016 739 ngày 14 giờ
28Open Blitz Mai 2016 796 ngày 14 giờ
29Open A Mai 2016 802 ngày 14 giờ
30Open B Mai 2016 802 ngày 15 giờ
31Open Blitz Avril 2016 817 ngày 14 giờ
32Open Avril 2016 837 ngày 14 giờ
33Open Blitz Mars 2016 852 ngày 15 giờ
34Open Mars 2016 858 ngày 23 giờ
35Open Fevrier 2016 877 ngày 11 giờ
36Open de Blitz Fevrier 2016 881 ngày 16 giờ
371er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 903 ngày 4 giờ
38Championnat National 2015 935 ngày 3 giờ
39Champoinnat National Blitz 2015 935 ngày 3 giờ
40Tournoi qualificatif au championnat national 962 ngày 15 giờ
41Open Nouakchott Blitz 1131 ngày 20 giờ
42Open Nouakchoutt 1132 ngày 18 giờ
432 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1137 ngày 14 giờ
44Open National de Blitz Nouadhibou 1152 ngày 15 giờ
45Open de Blitz NDB 1234 ngày
46Open de Blitz NDB 1245 ngày 1 giờ
47blitz fevrier 1252 ngày 16 giờ
48CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1294 ngày 16 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1297 ngày 3 giờ
50Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1326 ngày 16 giờ