Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Blitz Juillet 2018 56 ngày 18 giờ
2Open Mai Blitz NDB 2018 83 ngày 11 giờ
3Open Blitz Avril 2018 161 ngày 17 giờ
4Open Avril 2018 NDB 174 ngày 18 giờ
5Open Blitz Mars NDB 2018 189 ngày 18 giờ
6Open Fevrier Nouadhibou 2018 205 ngày 14 giờ
7Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 223 ngày
8Open Nouadhibou Janvier 2018 237 ngày 22 giờ
9Open January 2018 251 ngày 22 giờ
10Championnat National 2017 265 ngày 20 giờ
11Championnat Regional Nouakchott 2017 286 ngày 20 giờ
12Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 298 ngày 20 giờ
13Open November 2017 315 ngày 18 giờ
14Championnat Regionale NDB 2017 340 ngày 17 giờ
15La Coupe du Wali de Inchiri 2017 439 ngày 17 giờ
16Open Avril 2017 517 ngày 20 giờ
17OPEN FEVRIER 2017 587 ngày 20 giờ
18Open Janvier Blitz 2017 603 ngày 22 giờ
19Championnat National 2016 622 ngày 19 giờ
20Open December 2016 651 ngày 7 giờ
21Open Novembre 2016 659 ngày 21 giờ
22Open Blitz 28 November 2016 659 ngày 21 giờ
23Open October Blitz 2016 697 ngày 19 giờ
24Open October 2016 698 ngày 19 giờ
25Open Blitz Juillet 2016-2 784 ngày 19 giờ
26Open A Juillet 2016 796 ngày 19 giờ
27Open Blitz Juillet 802 ngày 22 giờ
28Open B Juillet 2016 803 ngày 19 giờ
29Open Blitz Mai 2016 860 ngày 18 giờ
30Open A Mai 2016 866 ngày 18 giờ
31Open B Mai 2016 866 ngày 19 giờ
32Open Blitz Avril 2016 881 ngày 19 giờ
33Open Avril 2016 901 ngày 18 giờ
34Open Blitz Mars 2016 916 ngày 19 giờ
35Open Mars 2016 923 ngày 3 giờ
36Open Fevrier 2016 941 ngày 16 giờ
37Open de Blitz Fevrier 2016 945 ngày 20 giờ
381er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 967 ngày 8 giờ
39Championnat National 2015 999 ngày 7 giờ
40Champoinnat National Blitz 2015 999 ngày 8 giờ
41Tournoi qualificatif au championnat national 1026 ngày 19 giờ
42Open Nouakchott Blitz 1196 ngày
43Open Nouakchoutt 1196 ngày 22 giờ
442 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1201 ngày 18 giờ
45Open National de Blitz Nouadhibou 1216 ngày 19 giờ
46Open de Blitz NDB 1298 ngày 5 giờ
47Open de Blitz NDB 1309 ngày 5 giờ
48blitz fevrier 1316 ngày 20 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1358 ngày 20 giờ
50CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1361 ngày 7 giờ