Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open Juin 2019 72 ngày 1 giờ
2OPEN CAFE SPHINX DE BLITZ JUIN 2019 97 ngày 1 giờ
3Championnat National 2018 161 ngày 9 giờ
4Championnat National Blitz 2018 161 ngày 9 giờ
5OPEN BLITZ NDB MARS 2019 195 ngày 13 giờ
6Tournoi open Clubs 2019 215 ngày 2 giờ
7Open Blitz January 229 ngày 5 giờ
8Open January 2019 238 ngày 2 giờ
9Championnat Regional Blitz de Nouakchott 2018 267 ngày 11 giờ
10Camiponnat Regional de Nouakchott 2018 269 ngày 13 giờ
11Camiponnat Regional de Nouakchott 2018 273 ngày 2 giờ
12Championnat Regional Nouadhibou 2018 280 ngày 2 giờ
13OPEN DE L'AMITIE BLITZ 2018 296 ngày 17 giờ
14Tournoi de Lamitie 2018 298 ngày 3 giờ
15Prueba 316 ngày 13 giờ
16Open Octobre 2018 327 ngày 12 giờ
17Open Blitz Juillet 2018 414 ngày 1 giờ
18Open Mai Blitz NDB 2018 440 ngày 17 giờ
19Open Blitz Avril 2018 519 ngày
20Open Avril 2018 NDB 532 ngày 1 giờ
21Open Blitz Mars NDB 2018 547 ngày 1 giờ
22Open Fevrier Nouadhibou 2018 562 ngày 21 giờ
23Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 580 ngày 6 giờ
24Open Nouadhibou Janvier 2018 595 ngày 5 giờ
25Open January 2018 609 ngày 4 giờ
26Championnat National 2017 623 ngày 3 giờ
27Championnat Regional Nouakchott 2017 644 ngày 2 giờ
28Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 656 ngày 2 giờ
29Open November 2017 673 ngày
30Championnat Regionale NDB 2017 698 ngày
31La Coupe du Wali de Inchiri 2017 796 ngày 23 giờ
32Open Avril 2017 875 ngày 2 giờ
33OPEN FEVRIER 2017 945 ngày 2 giờ
34Open Janvier Blitz 2017 961 ngày 5 giờ
35Championnat National 2016 980 ngày 1 giờ
36Open December 2016 1008 ngày 13 giờ
37Open Novembre 2016 1017 ngày 4 giờ
38Open Blitz 28 November 2016 1017 ngày 4 giờ
39Open October Blitz 2016 1055 ngày 1 giờ
40Open October 2016 1056 ngày 2 giờ
41Open Blitz Juillet 2016-2 1142 ngày 2 giờ
42Open A Juillet 2016 1154 ngày 1 giờ
43Open Blitz Juillet 1160 ngày 5 giờ
44Open B Juillet 2016 1161 ngày 1 giờ
45Open Blitz Mai 2016 1218 ngày 1 giờ
46Open A Mai 2016 1224 ngày
47Open B Mai 2016 1224 ngày 1 giờ
48Open Blitz Avril 2016 1239 ngày 1 giờ
49Open Avril 2016 1259 ngày 1 giờ
50Open Blitz Mars 2016 1274 ngày 1 giờ