Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open November 2017 6 ngày 11 giờ
2Championnat Regionale NDB 2017 31 ngày 10 giờ
3La Coupe du Wali de Inchiri 2017 130 ngày 10 giờ
4Open Avril 2017 208 ngày 13 giờ
5Open Fac 2017 222 ngày 13 giờ
6OPEN FEVRIER 2017 278 ngày 13 giờ
7Open Janvier Blitz 2017 294 ngày 15 giờ
8Championnat National 2016 313 ngày 12 giờ
9Open December 2016 342 ngày
10Open Novembre 2016 350 ngày 14 giờ
11Open Blitz 28 November 2016 350 ngày 14 giờ
12Open October Blitz 2016 388 ngày 12 giờ
13Open October 2016 389 ngày 12 giờ
14Open Blitz Juillet 2016-2 475 ngày 12 giờ
15Open A Juillet 2016 487 ngày 12 giờ
16Open Blitz Juillet 493 ngày 15 giờ
17Open B Juillet 2016 494 ngày 12 giờ
18Open Blitz Mai 2016 551 ngày 11 giờ
19Open A Mai 2016 557 ngày 11 giờ
20Open B Mai 2016 557 ngày 12 giờ
21Open Blitz Avril 2016 572 ngày 12 giờ
22Open Avril 2016 592 ngày 11 giờ
23Open Blitz Mars 2016 607 ngày 12 giờ
24Open Mars 2016 613 ngày 20 giờ
25Open Fevrier 2016 632 ngày 9 giờ
26Open de Blitz Fevrier 2016 636 ngày 13 giờ
271er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 658 ngày 1 giờ
28Championnat National 2015 690 ngày 1 giờ
29Champoinnat National Blitz 2015 690 ngày 1 giờ
30Tournoi qualificatif au championnat national 717 ngày 13 giờ
31Open Nouakchott Blitz 886 ngày 18 giờ
32Open Nouakchoutt 887 ngày 15 giờ
332 eme Open d'echecs de Nouadhibou 892 ngày 11 giờ
34Open National de Blitz Nouadhibou 907 ngày 12 giờ
35Open de Blitz NDB 988 ngày 22 giờ
36Open de Blitz NDB 999 ngày 22 giờ
37blitz fevrier 1007 ngày 13 giờ
38CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1049 ngày 13 giờ
39CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1052 ngày
40Open 54eme Anniversaire de L'independance Nationale 1081 ngày 14 giờ
41Championnat Militaire _Etape Finale 1087 ngày 14 giờ
42Championnat Régional de Nouadhibou 2014 1120 ngày 13 giờ
431er Open d'échecs rapide de Nouadhibou 1154 ngày 12 giờ
443eme Open Blitz de Nouadhibou 1154 ngày 19 giờ
45Tournoi-blitz-NDB-2014 1218 ngày 8 giờ
46Championnat militaire _Etape1_Nouakchott 1289 ngày 17 giờ
47TOURNOI DE SELECTION NATIONALE 2014 1333 ngày 14 giờ
481er Tournoi de blitz de Nouadhibou2014 1344 ngày 17 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL (OPEN) 2013 1410 ngày 12 giờ
50Championnat National Individuel (Blitz) 2013 1419 ngày 22 giờ