Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Rapid Open PRILEP 2018 8 ngày 9 giờ
2Rapid Open PRILEP 2018 8 ngày 13 giờ
3Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта I - V одд.) 13 ngày 12 giờ
4Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта VI - IX одд.) 13 ngày 12 giờ
5Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( средни училишта ) 13 ngày 12 giờ
6Blitz Gazi Baba 2018 15 ngày 10 giờ
7Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( средни учолишта ) 23 ngày 4 giờ
8Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта VI - IX одд.) 23 ngày 4 giờ
9Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта I - V одд.) 23 ngày 4 giờ
10Mladinski turnir LASKER 2018 37 ngày 11 giờ
11The first chess tournament ''ARBER XHAFERI CUP'' 64 ngày 5 giờ
12XXVII Team Championship of Macedonia 87 ngày 10 giờ
13Turneu memorial i shahut " Mahi Halili-Lala" 92 ngày
14Macedonia Youth Championships 2018-U18 147 ngày 9 giờ
15Macedonia Youth Championships 2018-U14 151 ngày 12 giờ
16Macedonia Youth Championships 2018-U10 151 ngày 13 giờ
17Macedonia Youth Championships 2018-U12 151 ngày 14 giờ
18Macedonia Youth Championships 2018-U16 152 ngày 5 giờ
19Macedonia Youth Championships 2018-G12 152 ngày 7 giờ
20Macedonia Youth Championships 2018-U08 152 ngày 8 giờ
21Macedonia Youth Championships 2018-G10 152 ngày 8 giờ
22Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U08 169 ngày 10 giờ
23Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - Open 169 ngày 11 giờ
24Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U10 169 ngày 13 giờ
253rd Memorial Chess Tournament ''FADIL NIMANI'' 174 ngày 7 giờ
26Youth chess tournament-Naum Naumovski Borche 2018 211 ngày 10 giờ
27Naum Naumovski Borche U08 211 ngày 11 giờ
28Karpos Open 2018 226 ngày 10 giờ
29ALKALOID Rapid Open 2018 254 ngày 1 giờ
30GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 337 ngày 4 giờ
31GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 337 ngày 4 giờ
32Open Championship of Skopje 2017 358 ngày 6 giờ
33Blitz Gazi Baba 2017 360 ngày
34Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 382 ngày 7 giờ
35Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 382 ngày 7 giờ
36Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 382 ngày 7 giờ
37Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 385 ngày 11 giờ
38Open Championship of Macedonia 2017 448 ngày 10 giờ
39XXVI Team Championship of Macedonia 472 ngày 3 giờ
4015th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 502 ngày 10 giờ
41Macedonia Youth Championships 2017-U18 515 ngày 11 giờ
42Macedonia Youth Championships 2017-U12 515 ngày 12 giờ
43Macedonia Youth Championships 2017-U10 515 ngày 12 giờ
44Macedonia Youth Championships 2017-U16 515 ngày 13 giờ
45Macedonia Youth Championships 2017-G10 515 ngày 13 giờ
46Macedonia Youth Championships 2017-U08 515 ngày 14 giờ
47Macedonia Youth Championships 2017-G14 515 ngày 15 giờ
48Macedonia Youth Championships 2017-U14 516 ngày 3 giờ
49Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 545 ngày 4 giờ
50Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 545 ngày 5 giờ