Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 21 giờ 35 phút
2Open Championship of Macedonia 2017 32 ngày 20 giờ
3XXVI Team Championship of Macedonia 56 ngày 7 giờ
415th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 92 ngày 1 giờ
5Macedonia Youth Championships 2017-U18 99 ngày 17 giờ
6Macedonia Youth Championships 2017-U12 99 ngày 17 giờ
7Macedonia Youth Championships 2017-U10 99 ngày 17 giờ
8Macedonia Youth Championships 2017-U16 99 ngày 17 giờ
9Macedonia Youth Championships 2017-G10 99 ngày 17 giờ
10Macedonia Youth Championships 2017-U08 99 ngày 17 giờ
11Macedonia Youth Championships 2017-G14 99 ngày 17 giờ
12Macedonia Youth Championships 2017-U14 100 ngày 13 giờ
13Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 129 ngày 14 giờ
14Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 129 ngày 15 giờ
15Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 129 ngày 17 giờ
16Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 132 ngày 13 giờ
17Karpos Open 2017 167 ngày 19 giờ
18Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 180 ngày 21 giờ
19Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 180 ngày 21 giờ
20Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 180 ngày 21 giờ
21ALKALOID Rapid Open 2017 216 ngày 15 giờ
22Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 250 ngày 16 giờ
23Open Championship of Skopje 2016 278 ngày 16 giờ
24Blitz Gazi Baba 2016 324 ngày 13 giờ
25Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 330 ngày 5 giờ
26Mladinski rejting turnir LASKER 2016 346 ngày 22 giờ
27XXV Team Championship of Macedonia 406 ngày 14 giờ
28Open Championship of Macedonia 2016 425 ngày 19 giờ
29Macedonia Youth Championships 2016-U12 458 ngày 21 giờ
30Macedonia Youth Championships 2016-U16 458 ngày 21 giờ
31Macedonia Youth Championships 2016-U14 458 ngày 22 giờ
32Macedonia Youth Championships 2016-U10 458 ngày 23 giờ
33Macedonia Youth Championships 2016-U08 459 ngày
34Macedonia Youth Championships 2016-U18 459 ngày 15 giờ
35Macedonia Youth Championships 2016-G10 459 ngày 17 giờ
36Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 472 ngày 13 giờ
37Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 472 ngày 15 giờ
38Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 473 ngày 15 giờ
39Karpos Open 2016 533 ngày 19 giờ
40ALKALOID Blitz Open 2016 550 ngày 2 giờ
41Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 615 ngày 15 giờ
42Open Championship of Skopje 2015 649 ngày 15 giờ
43ALKALOID Rapid Open 2015 656 ngày 14 giờ
44Memorial "Todor Mitrov-Tikata" 2015 684 ngày 14 giờ
45Blitz Gazi Baba 692 ngày 20 giờ
46European Club Cup 2015 - Women 698 ngày 23 giờ
47European Club Cup 2015 - Open 699 ngày 13 giờ
48Open Championship of Macedonia 2015 754 ngày 19 giờ
49XXIV Team Championship of Macedonia 789 ngày 18 giờ
50Macedonia Youth Championships 2015-U12 823 ngày 21 giờ