Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- A (born 2001 or younger) 14 ngày 10 giờ
2Women Championship of North Macedonia 2019 31 ngày 17 giờ
3International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- C (born 2009 or younger) 31 ngày 18 giờ
4International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2005 or younger) 40 ngày 2 giờ
5Open Championship of North Macedonia 2019 43 ngày 1 giờ
62nd Memorial Chess Tournament ''Mahi Halili - Lala'' 45 ngày 21 giờ
7XXVIII Team Championship of North Macedonia 55 ngày 7 giờ
8Championship of North Macedonia for blind and visualy impaired 2019 66 ngày 11 giờ
9INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 80 ngày 6 giờ
10INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 80 ngày 7 giờ
11INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 88 ngày 1 giờ
12INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 88 ngày 5 giờ
13CHESS CAMP GAMBIT ASSECO SEE 2019 95 ngày 3 giờ
14Championship of North Macedonia 2019 116 ngày 7 giờ
15KVALITET 2019 - (ELO<2200) 118 ngày 10 giờ
16KVALITET 2019 - C (under 10 year old) 118 ngày 11 giờ
174th Memorial Chess Tournament FADIL NIMANI 119 ngày 6 giờ
18KVALITET 2019 - A (ELO<2200) 123 ngày 18 giờ
19Youth Championships of North Macedonia 2019-U14 143 ngày 9 giờ
20Youth Championships of North Macedonia 2019-U18 143 ngày 10 giờ
21Youth Championships of North Macedonia 2019-G10 143 ngày 13 giờ
22Youth Championships of North Macedonia 2019-G12 143 ngày 13 giờ
23Youth Championships of North Macedonia 2019-U08 143 ngày 13 giờ
24Youth Championships of North Macedonia 2019-U10 143 ngày 13 giờ
25Youth Championships of North Macedonia 2019-U12 143 ngày 13 giờ
26Youth Championships of North Macedonia 2019-U16 143 ngày 14 giờ
27GOSTIVAR OPEN 2019 147 ngày 5 giờ
28GOSTIVAR Open 2019 148 ngày 5 giờ
29Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 1600 152 ngày 7 giờ
30Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 2200 153 ngày 4 giờ
31European Individual Chess Championship 2019 169 ngày 12 giờ
32Youth chess tournament "Naum Naumovski - Borche" 2019 173 ngày 7 giờ
33Youth chess tournament "Naum Naumovski - Borche" U10 173 ngày 10 giờ
34OPEN Jahya Kemal-Memorijal Zvonimir Vukelic 196 ngày 3 giờ
35Jahya Kemal 3-5 196 ngày 8 giờ
36Jahya Kemal 6-9 196 ngày 8 giờ
37Turneu memorial i shahut " Mahi Halili-Lala" 203 ngày 8 giờ
38Derzhavin 2019 237 ngày 7 giờ
39Open Championship of Macedonia 2018 272 ngày 6 giờ
40European Individual Rapid Chess Championship 2018 284 ngày 17 giờ
41European Individual Blitz Chess Championship 2018 284 ngày 17 giờ
42Chess 960 289 ngày
43Екипно првенство на Македонија за млади до 16 години 293 ngày 10 giờ
44European Individual Blitz Chess Championship 2018 297 ngày 2 giờ
45European Individual Blitz Chess Championship 2018 297 ngày 2 giờ
46European Individual Rapid Chess Championship 2018 297 ngày 2 giờ
47Open Championship of Skopje 2018 300 ngày 7 giờ
48European Individual Blitz Chess Championship 2018 303 ngày 1 giờ
49European Individual Rapid Chess Championship 2018 303 ngày 1 giờ
50Rapid Open PRILEP 2018 321 ngày 7 giờ