Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U08 1 ngày 14 giờ
2Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U10 1 ngày 14 giờ
3Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - Open 1 ngày 15 giờ
43rd Memorial Chess Tournament ''FADIL NIMANI'' 2 ngày 21 giờ
5Youth chess tournament-Naum Naumovski Borche 2018 35 ngày 7 giờ
6Naum Naumovski Borche U08 35 ngày 8 giờ
7Karpos Open 2018 50 ngày 6 giờ
8ALKALOID Rapid Open 2018 77 ngày 22 giờ
9GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 161 ngày 1 giờ
10GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 161 ngày 1 giờ
11Open Championship of Skopje 2017 182 ngày 2 giờ
12Blitz Gazi Baba 2017 183 ngày 20 giờ
13Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 206 ngày 3 giờ
14Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 206 ngày 4 giờ
15Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 206 ngày 4 giờ
16Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 209 ngày 7 giờ
17Open Championship of Macedonia 2017 272 ngày 7 giờ
18XXVI Team Championship of Macedonia 296 ngày
1915th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 326 ngày 7 giờ
20Macedonia Youth Championships 2017-U18 339 ngày 8 giờ
21Macedonia Youth Championships 2017-U12 339 ngày 9 giờ
22Macedonia Youth Championships 2017-U10 339 ngày 9 giờ
23Macedonia Youth Championships 2017-U16 339 ngày 9 giờ
24Macedonia Youth Championships 2017-G10 339 ngày 10 giờ
25Macedonia Youth Championships 2017-U08 339 ngày 10 giờ
26Macedonia Youth Championships 2017-G14 339 ngày 11 giờ
27Macedonia Youth Championships 2017-U14 339 ngày 23 giờ
28Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 369 ngày
29Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 369 ngày 1 giờ
30Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 369 ngày 4 giờ
31Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 372 ngày
32Karpos Open 2017 407 ngày 6 giờ
33Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 420 ngày 8 giờ
34Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 420 ngày 8 giờ
35Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 420 ngày 8 giờ
36ALKALOID Rapid Open 2017 456 ngày 1 giờ
37Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 490 ngày 3 giờ
38Open Championship of Skopje 2016 518 ngày 3 giờ
39Blitz Gazi Baba 2016 563 ngày 23 giờ
40Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 569 ngày 15 giờ
41Mladinski rejting turnir LASKER 2016 586 ngày 8 giờ
42XXV Team Championship of Macedonia 646 ngày 1 giờ
43Open Championship of Macedonia 2016 665 ngày 6 giờ
44Macedonia Youth Championships 2016-U12 698 ngày 8 giờ
45Macedonia Youth Championships 2016-U16 698 ngày 8 giờ
46Macedonia Youth Championships 2016-U14 698 ngày 9 giờ
47Macedonia Youth Championships 2016-U10 698 ngày 10 giờ
48Macedonia Youth Championships 2016-U08 698 ngày 11 giờ
49Macedonia Youth Championships 2016-U18 699 ngày 2 giờ
50Macedonia Youth Championships 2016-G10 699 ngày 3 giờ