Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 1 giờ 22 phút
2GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 1 giờ 25 phút
3Open Championship of Skopje 2017 4 ngày 18 giờ
4Blitz Gazi Baba 2017 6 ngày 12 giờ
5Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 28 ngày 19 giờ
6Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 28 ngày 20 giờ
7Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 28 ngày 20 giờ
8Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 31 ngày 23 giờ
9Open Championship of Macedonia 2017 94 ngày 23 giờ
10XXVI Team Championship of Macedonia 118 ngày 10 giờ
1115th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 154 ngày 3 giờ
12Macedonia Youth Championships 2017-U18 161 ngày 19 giờ
13Macedonia Youth Championships 2017-U12 161 ngày 19 giờ
14Macedonia Youth Championships 2017-U10 161 ngày 19 giờ
15Macedonia Youth Championships 2017-U16 161 ngày 19 giờ
16Macedonia Youth Championships 2017-G10 161 ngày 19 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U08 161 ngày 19 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-G14 161 ngày 19 giờ
19Macedonia Youth Championships 2017-U14 162 ngày 15 giờ
20Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 191 ngày 16 giờ
21Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 191 ngày 17 giờ
22Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 191 ngày 20 giờ
23Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 194 ngày 16 giờ
24Karpos Open 2017 229 ngày 22 giờ
25Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 243 ngày
26Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 243 ngày
27Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 243 ngày
28ALKALOID Rapid Open 2017 278 ngày 17 giờ
29Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 312 ngày 19 giờ
30Open Championship of Skopje 2016 340 ngày 19 giờ
31Blitz Gazi Baba 2016 386 ngày 15 giờ
32Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 392 ngày 7 giờ
33Mladinski rejting turnir LASKER 2016 409 ngày
34XXV Team Championship of Macedonia 468 ngày 16 giờ
35Open Championship of Macedonia 2016 487 ngày 22 giờ
36Macedonia Youth Championships 2016-U12 521 ngày
37Macedonia Youth Championships 2016-U16 521 ngày
38Macedonia Youth Championships 2016-U14 521 ngày 1 giờ
39Macedonia Youth Championships 2016-U10 521 ngày 1 giờ
40Macedonia Youth Championships 2016-U08 521 ngày 2 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U18 521 ngày 18 giờ
42Macedonia Youth Championships 2016-G10 521 ngày 19 giờ
43Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 534 ngày 15 giờ
44Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 534 ngày 17 giờ
45Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 535 ngày 18 giờ
46Karpos Open 2016 595 ngày 22 giờ
47ALKALOID Blitz Open 2016 612 ngày 4 giờ
48Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 677 ngày 18 giờ
49Open Championship of Skopje 2015 711 ngày 18 giờ
50ALKALOID Rapid Open 2015 718 ngày 16 giờ