Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1European Individual Chess Championship 2019 2 giờ 37 phút
2Youth chess tournament "Naum Naumovski - Borche" 2019 1 ngày 16 giờ
3Derzhavin 2019 25 ngày 19 giờ
4Open Championship of Macedonia 2018 60 ngày 17 giờ
5European Individual Rapid Chess Championship 2018 73 ngày 4 giờ
6European Individual Blitz Chess Championship 2018 73 ngày 4 giờ
7Chess 960 77 ngày 12 giờ
8Екипно првенство на Македонија за млади до 16 години 81 ngày 22 giờ
9European Individual Blitz Chess Championship 2018 85 ngày 13 giờ
10European Individual Blitz Chess Championship 2018 85 ngày 14 giờ
11European Individual Rapid Chess Championship 2018 85 ngày 14 giờ
12Open Championship of Skopje 2018 88 ngày 18 giờ
13European Individual Blitz Chess Championship 2018 91 ngày 12 giờ
14European Individual Rapid Chess Championship 2018 91 ngày 12 giờ
15Rapid Open PRILEP 2018 109 ngày 18 giờ
16Rapid Open PRILEP 2018 109 ngày 22 giờ
17Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта I - V одд.) 114 ngày 21 giờ
18Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта VI - IX одд.) 114 ngày 21 giờ
19Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( средни училишта ) 114 ngày 21 giờ
20Blitz Gazi Baba 2018 116 ngày 20 giờ
21Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( средни учолишта ) 124 ngày 14 giờ
22Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта VI - IX одд.) 124 ngày 14 giờ
23Првенство во шах за млади на град Скопје 2018 ( основни училишта I - V одд.) 124 ngày 14 giờ
24Mladinski turnir LASKER 2018 138 ngày 21 giờ
25The first chess tournament ''ARBER XHAFERI CUP'' 165 ngày 15 giờ
26XXVII Team Championship of Macedonia 188 ngày 20 giờ
27Turneu memorial i shahut " Mahi Halili-Lala" 193 ngày 10 giờ
28Macedonia Youth Championships 2018-U18 248 ngày 19 giờ
29Macedonia Youth Championships 2018-U14 252 ngày 22 giờ
30Macedonia Youth Championships 2018-U10 252 ngày 23 giờ
31Macedonia Youth Championships 2018-U12 252 ngày 23 giờ
32Macedonia Youth Championships 2018-U16 253 ngày 15 giờ
33Macedonia Youth Championships 2018-G12 253 ngày 17 giờ
34Macedonia Youth Championships 2018-U08 253 ngày 17 giờ
35Macedonia Youth Championships 2018-G10 253 ngày 17 giờ
36Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U08 270 ngày 19 giờ
37Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - Open 270 ngày 21 giờ
38Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - U10 270 ngày 22 giờ
393rd Memorial Chess Tournament ''FADIL NIMANI'' 275 ngày 17 giờ
40Youth chess tournament-Naum Naumovski Borche 2018 312 ngày 20 giờ
41Naum Naumovski Borche U08 312 ngày 21 giờ
42Karpos Open 2018 327 ngày 20 giờ
43ALKALOID Rapid Open 2018 355 ngày 11 giờ
44GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 438 ngày 14 giờ
45GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 438 ngày 14 giờ
46Open Championship of Skopje 2017 459 ngày 16 giờ
47Blitz Gazi Baba 2017 461 ngày 10 giờ
48Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 483 ngày 17 giờ
49Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 483 ngày 17 giờ
50Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 483 ngày 17 giờ