Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Karpos Open 2018 11 giờ 26 phút
2ALKALOID Rapid Open 2018 2 ngày 20 giờ
3GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 69 ngày 15 giờ
4GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 69 ngày 15 giờ
5Open Championship of Skopje 2017 90 ngày 16 giờ
6Blitz Gazi Baba 2017 92 ngày 10 giờ
7Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 114 ngày 17 giờ
8Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 114 ngày 18 giờ
9Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 114 ngày 18 giờ
10Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 117 ngày 21 giờ
11Open Championship of Macedonia 2017 180 ngày 21 giờ
12XXVI Team Championship of Macedonia 204 ngày 14 giờ
1315th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 234 ngày 21 giờ
14Macedonia Youth Championships 2017-U18 247 ngày 22 giờ
15Macedonia Youth Championships 2017-U12 247 ngày 23 giờ
16Macedonia Youth Championships 2017-U10 247 ngày 23 giờ
17Macedonia Youth Championships 2017-U16 247 ngày 23 giờ
18Macedonia Youth Championships 2017-G10 248 ngày
19Macedonia Youth Championships 2017-U08 248 ngày
20Macedonia Youth Championships 2017-G14 248 ngày 1 giờ
21Macedonia Youth Championships 2017-U14 248 ngày 13 giờ
22Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 277 ngày 14 giờ
23Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 277 ngày 15 giờ
24Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 277 ngày 18 giờ
25Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 280 ngày 14 giờ
26Karpos Open 2017 315 ngày 20 giờ
27Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 328 ngày 22 giờ
28Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 328 ngày 22 giờ
29Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 328 ngày 22 giờ
30ALKALOID Rapid Open 2017 364 ngày 15 giờ
31Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 398 ngày 17 giờ
32Open Championship of Skopje 2016 426 ngày 17 giờ
33Blitz Gazi Baba 2016 472 ngày 13 giờ
34Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 478 ngày 5 giờ
35Mladinski rejting turnir LASKER 2016 494 ngày 22 giờ
36XXV Team Championship of Macedonia 554 ngày 14 giờ
37Open Championship of Macedonia 2016 573 ngày 20 giờ
38Macedonia Youth Championships 2016-U12 606 ngày 22 giờ
39Macedonia Youth Championships 2016-U16 606 ngày 22 giờ
40Macedonia Youth Championships 2016-U14 606 ngày 23 giờ
41Macedonia Youth Championships 2016-U10 607 ngày
42Macedonia Youth Championships 2016-U08 607 ngày
43Macedonia Youth Championships 2016-U18 607 ngày 16 giờ
44Macedonia Youth Championships 2016-G10 607 ngày 17 giờ
45Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 620 ngày 13 giờ
46Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 620 ngày 16 giờ
47Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U08 621 ngày 16 giờ
48Karpos Open 2016 681 ngày 20 giờ
49ALKALOID Blitz Open 2016 698 ngày 2 giờ
50Bozhiken vikend turnir KARPOS 2016 763 ngày 16 giờ