Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mexico (MEX)

Flag MEX
SốGiảiCập nhật
1UEMSTIS 2019-DURANGO FEMENIL 1 phút
2UEMSTIS 2019-DURANGO Grupo B-var 4 phút
3UEMSTIS 2019-DURANGO Grupo A-var 7 phút
4Angelito Birthday 14 phút
5Circuito Ajedrecistico Alvaro Obregon 12 giờ 32 phút
6Lijaque Primaria Baja 2018-2019 Clausura Jornada 1 18 giờ 57 phút
7Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Femenil 2005-2007 22 giờ 20 phút
8Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Varonil 2005-2007 22 giờ 29 phút
9Estatal de Universiada 2019 FEMENIL 1 ngày 11 giờ
10Toluca Veteranos v Toluca Knights Jovenes 1 ngày 11 giờ
11Cat Sub 8 Serial Chihuahua Fecha 1 30 Finish 1 ngày 12 giờ
12Cat Sub 10 Serial Chihuahua Fecha 1 30 Finish 1 ngày 12 giờ
13Cat Sub 12 Serial Chihuahua Fecha 1 30 Finish 1 ngày 12 giờ
14Cat Sub 16 Serial Chihuahua Fecha 1 60 Finish 1 ngày 12 giờ
15Cat Sub 18 Serial Chihuahua Fecha 1 90 Finish 1 ngày 12 giờ
16Cat Abierta Serial Chihuahua Fecha 1 90 Finish 1 ngày 12 giờ
17Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB11 V 2008 y menores. 1 ngày 13 giờ
18Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB11 F 2008 y menores 1 ngày 13 giờ
19Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB14 F 2005 2006 y 2007 1 ngày 13 giờ
20Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB14 V 2005, 2006 y 2007. 1 ngày 13 giờ
21Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB 16 F 2004-2003 1 ngày 13 giờ
22Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB 16 V 2004 y 2003. 1 ngày 13 giờ
23Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB 20 1 ngày 13 giờ
24Estatal de Universiada 2019 VARONIL 1 ngày 14 giờ
25Cat Sub 14 Serial Chihuahua Fecha 1 60 Finish 1 ngày 15 giờ
26Torneo Internacional de Ajedrez en Playa del Carmen 2019 Categoría libre 1 ngày 16 giờ
27Olimpiada Estatal 2019 Guanajuato Varonil (2003-2004) 1 ngày 16 giờ
28Olimpiada Estatal 2019 Guanajuato Femenil (2005-2006-2007) 1 ngày 16 giờ
29Olimpiada Estatal 2019 Guanajuato Femenil (2003-2004) 1 ngày 16 giờ
30Olimpiada Estatal 2019 Guanajuato Varonil (2005-2006-2007) 1 ngày 17 giờ
31Lijaque Secundaria 2018-2019 Clausura Jornada 1 1 ngày 17 giờ
32Lijaque Primaria Alta 2018-2019 Clausura Jornada 1 1 ngày 17 giờ
33Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Femenil 2005-2007 1 ngày 19 giờ
34Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Varonil 2005-2007 1 ngày 19 giờ
35Copa Fundación de Guadalajara 2019 LIBRE 1 ngày 19 giờ
36OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ DE YUCATÁN 2019 Segunda Etapa Cat. 2005-2007 Varonil 1 ngày 19 giờ
37OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ DE YUCATÁN 2019 Segunda Etapa Cat. 2003-2004 Femenil 1 ngày 19 giờ
38OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ DE YUCATÁN 2019 Segunda Etapa Cat. 2005-2007 Varonil 1 ngày 19 giờ
39OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ DE YUCATÁN 2019 Segunda Etapa Cat. 2005-2007 Femenil 1 ngày 19 giờ
40Copa Fundación de Guadalajara 2019 NOVATOS 1 ngày 20 giờ
41Copa Fundación de Guadalajara 2019 AFICIONADOS 1 ngày 20 giờ
42Copa Fundación de Guadalajara 2019 SUB 14 1 ngày 20 giờ
43Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Varonil 2003-2004 1 ngày 20 giờ
44Torneo Internacional de Ajedrez en Playa del Carmen 2019 Sub 18 Varonil 1 ngày 20 giờ
45Torneo Internacional de Ajedrez en Playa del Carmen 2019 Sub 14 Femenil 1 ngày 21 giờ
46Torneo Internacional de Ajedrez en Playa del Carmen 2019 Sub 14 Varonil 1 ngày 21 giờ
47Copa Fundación de Guadalajara 2019 SUB 10 1 ngày 21 giờ
48Olimpiada Estatal Tabasco 2019 Femenil 2003-2004 1 ngày 22 giờ
49TORNEO INTER-SECUNDARIAS DE YUCATAN 1 ngày 22 giờ
50Selectivo Estatal de Ajedrez Coahuila ON 2019. SUB14 F 2005, 2006 y 2007. 2 ngày 10 giờ