Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1Inter School Chess Championship 2018 Under 20 290 ngày 2 giờ
2Inter School Chess Championship 2018 Under 18 290 ngày 2 giờ
3Inter School Chess Championship 2018 Under 16 290 ngày 2 giờ
4Inter School Chess Championship 2018 Under 14 290 ngày 2 giờ
5Inter School Chess Championship 2018 Under 12 290 ngày 2 giờ
6Inter School Chess Championship 2018 Under 10 290 ngày 2 giờ
7Inter School Chess Championship 2018 Under 8 290 ngày 2 giờ
8National Team Selection Tournament 2017 Male 557 ngày 19 giờ
9National Team Selection Tournament 2017 Girls 557 ngày 19 giờ
10Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 558 ngày 5 giờ
11Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 558 ngày 5 giờ
12Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 558 ngày 6 giờ
13Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 558 ngày 6 giờ
14Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 558 ngày 6 giờ
15Interschool Chess Championship 2017 U10 643 ngày
163rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 781 ngày 21 giờ
173rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 781 ngày 21 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 788 ngày 3 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 788 ngày 3 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 788 ngày 3 giờ
211st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 788 ngày 3 giờ
221st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 788 ngày 3 giờ
231st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 788 ngày 3 giờ
241st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 788 ngày 3 giờ
251st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 788 ngày 3 giờ
261st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 788 ngày 3 giờ
271st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 788 ngày 3 giờ
281st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 831 ngày 1 giờ
29Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1442 ngày 7 giờ
30Maldives National Individual Chess Championship 2015 1446 ngày 3 giờ