Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2018 [Men] 67 ngày 3 giờ
2Inter School Chess Championship 2018 Under 20 139 ngày 21 giờ
3Inter School Chess Championship 2018 Under 18 139 ngày 21 giờ
4Inter School Chess Championship 2018 Under 16 139 ngày 21 giờ
5Inter School Chess Championship 2018 Under 14 139 ngày 21 giờ
6Inter School Chess Championship 2018 Under 12 139 ngày 21 giờ
7Inter School Chess Championship 2018 Under 10 139 ngày 21 giờ
8Inter School Chess Championship 2018 Under 8 139 ngày 21 giờ
9National Team Selection Tournament 2017 Male 407 ngày 14 giờ
10National Team Selection Tournament 2017 Girls 407 ngày 14 giờ
11Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 408 ngày
12Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 408 ngày
13Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 408 ngày 1 giờ
14Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 408 ngày 1 giờ
15Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 408 ngày 1 giờ
16Interschool Chess Championship 2017 U10 492 ngày 20 giờ
173rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 631 ngày 16 giờ
183rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 631 ngày 16 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 637 ngày 23 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 637 ngày 23 giờ
211st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 637 ngày 23 giờ
221st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 637 ngày 23 giờ
231st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 637 ngày 23 giờ
241st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 637 ngày 23 giờ
251st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 637 ngày 23 giờ
261st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 637 ngày 23 giờ
271st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 637 ngày 23 giờ
281st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 637 ngày 23 giờ
291st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 680 ngày 20 giờ
30Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1292 ngày 2 giờ
31Maldives National Individual Chess Championship 2015 1295 ngày 22 giờ