Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1Association Cup 2019 12 ngày 15 giờ
2Police Club Rapid Tournament 2019 74 ngày 8 giờ
3CRC Individual Chess Tournament 2019 83 ngày 13 giờ
4CRC Intersection Chess Tournament 2019 87 ngày 14 giờ
5National Chess Championship 2019 96 ngày 13 giờ
6National Women's Chess Championship 2019 96 ngày 13 giờ
7Kids Rapid Chess Championship 2019 98 ngày 17 giờ
8National Junior Chess Championship 2019 U16 Open 127 ngày 11 giờ
9National Junior Chess Championship 2019 U08 Open 127 ngày 12 giờ
10National Junior Chess Championship 2019 U16 Girls 127 ngày 12 giờ
11National Junior Chess Championship 2019 U14 Open 127 ngày 12 giờ
12National Junior Chess Championship 2019 U14 Girls 127 ngày 12 giờ
13National Junior Chess Championship 2019 U12 Open 127 ngày 12 giờ
14National Junior Chess Championship 2019 U12 Girls 127 ngày 12 giờ
15National Junior Chess Championship 2019 U10 Open 127 ngày 12 giờ
16National Junior Chess Championship 2019 U10 Girls 127 ngày 12 giờ
172nd Inter Office Chess Champioship 2019 150 ngày 6 giờ
18MACL SELECTION 2019 162 ngày 8 giờ
19Castle Invitational Club Rapid Chess Tournament 2019 230 ngày 7 giờ
204th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 18 264 ngày 8 giờ
214th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 16 264 ngày 8 giờ
224th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 14 264 ngày 8 giờ
234th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 12 264 ngày 8 giờ
244th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 8 264 ngày 8 giờ
254th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 10 264 ngày 8 giờ
26Inter School Chess Championship 2018 Under 20 619 ngày 14 giờ
27Inter School Chess Championship 2018 Under 18 619 ngày 14 giờ
28Inter School Chess Championship 2018 Under 16 619 ngày 14 giờ
29Inter School Chess Championship 2018 Under 14 619 ngày 14 giờ
30Inter School Chess Championship 2018 Under 12 619 ngày 14 giờ
31Inter School Chess Championship 2018 Under 10 619 ngày 14 giờ
32Inter School Chess Championship 2018 Under 8 619 ngày 14 giờ
33National Team Selection Tournament 2017 Male 887 ngày 6 giờ
34National Team Selection Tournament 2017 Girls 887 ngày 6 giờ
35Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 887 ngày 17 giờ
36Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 887 ngày 17 giờ
37Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 887 ngày 18 giờ
38Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 887 ngày 18 giờ
39Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 887 ngày 18 giờ
40Interschool Chess Championship 2017 U10 972 ngày 12 giờ