Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1Inter School Chess Championship 2018 Under 20 204 ngày 17 giờ
2Inter School Chess Championship 2018 Under 18 204 ngày 17 giờ
3Inter School Chess Championship 2018 Under 16 204 ngày 17 giờ
4Inter School Chess Championship 2018 Under 14 204 ngày 17 giờ
5Inter School Chess Championship 2018 Under 12 204 ngày 17 giờ
6Inter School Chess Championship 2018 Under 10 204 ngày 17 giờ
7Inter School Chess Championship 2018 Under 8 204 ngày 17 giờ
8National Team Selection Tournament 2017 Male 472 ngày 10 giờ
9National Team Selection Tournament 2017 Girls 472 ngày 10 giờ
10Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 472 ngày 20 giờ
11Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 472 ngày 20 giờ
12Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 472 ngày 21 giờ
13Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 472 ngày 21 giờ
14Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 472 ngày 21 giờ
15Interschool Chess Championship 2017 U10 557 ngày 15 giờ
163rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 696 ngày 12 giờ
173rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 696 ngày 12 giờ
181st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 702 ngày 18 giờ
191st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 702 ngày 18 giờ
201st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 702 ngày 18 giờ
211st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 702 ngày 18 giờ
221st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 702 ngày 18 giờ
231st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 702 ngày 18 giờ
241st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 702 ngày 18 giờ
251st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 702 ngày 18 giờ
261st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 702 ngày 18 giờ
271st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 702 ngày 18 giờ
281st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 745 ngày 16 giờ
29Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1356 ngày 22 giờ
30Maldives National Individual Chess Championship 2015 1360 ngày 18 giờ