Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1Castle Invitational Club Rapid Chess Tournament 2019 27 ngày 21 giờ
24th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 18 61 ngày 21 giờ
34th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 16 61 ngày 21 giờ
44th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 14 61 ngày 21 giờ
54th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 12 61 ngày 21 giờ
64th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 8 61 ngày 21 giờ
74th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 10 61 ngày 21 giờ
8Inter School Chess Championship 2018 Under 20 417 ngày 3 giờ
9Inter School Chess Championship 2018 Under 18 417 ngày 3 giờ
10Inter School Chess Championship 2018 Under 16 417 ngày 3 giờ
11Inter School Chess Championship 2018 Under 14 417 ngày 3 giờ
12Inter School Chess Championship 2018 Under 12 417 ngày 3 giờ
13Inter School Chess Championship 2018 Under 10 417 ngày 3 giờ
14Inter School Chess Championship 2018 Under 8 417 ngày 3 giờ
15National Team Selection Tournament 2017 Male 684 ngày 20 giờ
16National Team Selection Tournament 2017 Girls 684 ngày 20 giờ
17Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 685 ngày 6 giờ
18Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 685 ngày 6 giờ
19Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 685 ngày 7 giờ
20Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 685 ngày 7 giờ
21Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 685 ngày 7 giờ
22Interschool Chess Championship 2017 U10 770 ngày 2 giờ
233rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 908 ngày 22 giờ
243rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 908 ngày 22 giờ
251st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 915 ngày 5 giờ
261st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 915 ngày 5 giờ
271st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 915 ngày 5 giờ
281st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 915 ngày 5 giờ
291st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 915 ngày 5 giờ
301st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 915 ngày 5 giờ
311st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 915 ngày 5 giờ
321st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 915 ngày 5 giờ
331st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 915 ngày 5 giờ
341st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 915 ngày 5 giờ
351st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 958 ngày 2 giờ
36Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1569 ngày 8 giờ
37Maldives National Individual Chess Championship 2015 1573 ngày 4 giờ