Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Women's Chess Championship 2019 16 ngày 1 giờ
2National Junior Chess Championship 2019 U16 Open 39 ngày 6 giờ
3National Junior Chess Championship 2019 U08 Open 39 ngày 7 giờ
4National Junior Chess Championship 2019 U16 Girls 39 ngày 7 giờ
5National Junior Chess Championship 2019 U14 Open 39 ngày 7 giờ
6National Junior Chess Championship 2019 U14 Girls 39 ngày 7 giờ
7National Junior Chess Championship 2019 U12 Open 39 ngày 7 giờ
8National Junior Chess Championship 2019 U12 Girls 39 ngày 7 giờ
9National Junior Chess Championship 2019 U10 Open 39 ngày 7 giờ
10National Junior Chess Championship 2019 U10 Girls 39 ngày 7 giờ
112nd Inter Office Chess Champioship 2019 62 ngày 1 giờ
12MACL SELECTION 2019 74 ngày 2 giờ
13Castle Invitational Club Rapid Chess Tournament 2019 142 ngày 2 giờ
144th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 18 176 ngày 2 giờ
154th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 16 176 ngày 2 giờ
164th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 14 176 ngày 2 giờ
174th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 12 176 ngày 2 giờ
184th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 8 176 ngày 2 giờ
194th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 10 176 ngày 2 giờ
20Inter School Chess Championship 2018 Under 20 531 ngày 8 giờ
21Inter School Chess Championship 2018 Under 18 531 ngày 8 giờ
22Inter School Chess Championship 2018 Under 16 531 ngày 8 giờ
23Inter School Chess Championship 2018 Under 14 531 ngày 8 giờ
24Inter School Chess Championship 2018 Under 12 531 ngày 8 giờ
25Inter School Chess Championship 2018 Under 10 531 ngày 8 giờ
26Inter School Chess Championship 2018 Under 8 531 ngày 8 giờ
27National Team Selection Tournament 2017 Male 799 ngày 1 giờ
28National Team Selection Tournament 2017 Girls 799 ngày 1 giờ
29Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 799 ngày 11 giờ
30Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 799 ngày 11 giờ
31Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 799 ngày 12 giờ
32Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 799 ngày 12 giờ
33Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 799 ngày 12 giờ
34Interschool Chess Championship 2017 U10 884 ngày 6 giờ
353rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 1023 ngày 3 giờ
363rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 1023 ngày 3 giờ
371st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 1029 ngày 9 giờ
381st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 1029 ngày 9 giờ
391st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 1029 ngày 9 giờ
401st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 1029 ngày 9 giờ
411st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 1029 ngày 9 giờ
421st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 1029 ngày 9 giờ
431st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 1029 ngày 9 giờ
441st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 1029 ngày 9 giờ
451st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 1029 ngày 9 giờ
461st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 1029 ngày 9 giờ
471st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 1072 ngày 7 giờ
48Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1683 ngày 13 giờ
49Maldives National Individual Chess Championship 2015 1687 ngày 9 giờ