Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Cupa Viitorilor Mari Maestri 2019 57 ngày 6 giờ
2Ziua Internationala Sahului Open A Balti 62 ngày 5 giờ
3Ziua Internationala Sahului Open B Balti 62 ngày 6 giờ
4Ziua Mondiala a Sahului 2019 63 ngày 3 giờ
5TURNEU DE BINEFACERE 2019 97 ngày 3 giờ
6Turneu de calificare cu norma cat 1 Balti 103 ngày 4 giờ
7Turneu de calificare cu norma cat.3 106 ngày 6 giờ
8Turneu de calificare cu norma cat2 Balti 106 ngày 6 giờ
9Turneu de calificare cu norma cat 4 106 ngày 6 giờ
10Memorialul L.E.Beghelman,Open A 118 ngày 6 giờ
11Memorialul L.EBeghelman,Open B 118 ngày 6 giờ
12Familia Sahista,Balti 125 ngày 5 giờ
13Turneul International la sah ,,Memorialul V. Cebanenco” 2019 129 ngày 3 giờ
14Cupa Republicii Moldova la sah intre cluburile si asociatiile Federatiei de Sah 138 ngày 22 giờ
15Finala Turneului Național de șah „Turnul alb” 2019 141 ngày 4 giờ
16Cupa Federatiei 2019 153 ngày 5 giờ
17Turneul Tinerelor Talente 153 ngày 6 giờ
18Memoriam L.Susterman.Open A, General 167 ngày 3 giờ
19Memoriam L.Susterman.Open B, Copii 167 ngày 3 giờ
20Memorialul L.Malinin 2019 168 ngày 23 giờ
21Memoriam L.Susterman.Open C,Blit 171 ngày 6 giờ
22Campionatul RM, tineret, feminin 173 ngày
23Campionatul RM la sah rapid-2019, tineret 16,18,20 ani 173 ngày 3 giờ
24Campionatul RM la blit intre juniori 16-20 ani 174 ngày 4 giờ
25Campionatul RM rapid-2019, intre junioare 175 ngày 4 giờ
26Memorialul Vasile Vatamanu, juniori 181 ngày 6 giờ
27Campionatul RM-2019, F14 188 ngày 3 giờ
28Campionatul RM-2019, U16 188 ngày 3 giờ
29Campionatul RM-2019, juniori 14 ani 188 ngày 4 giờ
30Campionatul RM-2019,baieti 12 ani. 188 ngày 5 giờ
31Campionatul RM-2019, fete 12 ani 188 ngày 5 giờ
32Campionatul RM-2019, U18 189 ngày 4 giờ
33Campionatul RM-2019, F18 189 ngày 4 giờ
34Campionatul RM-2019, F16 189 ngày 5 giờ
35Campionatul RM, baieti 10 ani 202 ngày 3 giờ
36Campionatul Republicii Moldova, baieti 8 ani 203 ngày 2 giờ
37Campionatul Republicii Moldova, fete 8 ani 203 ngày 2 giờ
38Campionatul Republicii Moldova, fete 10 ani 203 ngày 4 giờ
39Campionatul mun.Chisinau-2019, fete-10 ani. 216 ngày 6 giờ
40Campionatul mun.Chisinau-2019, baieti-10 216 ngày 7 giờ
41Campionatul RM la sah clasic 2019, feminin 226 ngày 3 giờ
42Campionatul RM la sah clasic 2019, masculin 226 ngày 3 giờ
43Turneul mun.Chisinau, fete-12 227 ngày
44Turneul mun.Chisinau-2019, B-8 ani 227 ngày
45Turneul mun.Chisinau-2019, baieti-12 227 ngày
46Campionatul R.Moldova la sah intre echipe de cadeti 236 ngày 8 giờ
47Campionatul RM 2019 la sah rapid, masculin 237 ngày 4 giờ
48Campionatul RM 2019 la sah rapid, feminin 237 ngày 4 giờ
49Campionatul National intre elevi F07 239 ngày 5 giờ
50Campionatul RM 2019 la sah pentru veterani 65+ 244 ngày 1 giờ