Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Campionatul RM-2019, F14 2 ngày 16 giờ
2Campionatul RM-2019, U16 2 ngày 16 giờ
3Campionatul RM-2019, juniori 14 ani 2 ngày 17 giờ
4Campionatul RM-2019,baieti 12 ani. 2 ngày 17 giờ
5Campionatul RM-2019, fete 12 ani 2 ngày 18 giờ
6Campionatul RM-2019, U18 3 ngày 16 giờ
7Campionatul RM-2019, F18 3 ngày 17 giờ
8Campionatul RM-2019, F16 3 ngày 18 giờ
9Campionatul RM, baieti 10 ani 16 ngày 16 giờ
10Campionatul Republicii Moldova, baieti 8 ani 17 ngày 14 giờ
11Campionatul Republicii Moldova, fete 8 ani 17 ngày 14 giờ
12Campionatul Republicii Moldova, fete 10 ani 17 ngày 17 giờ
13Campionatul mun.Chisinau-2019, fete-10 ani. 30 ngày 19 giờ
14Campionatul mun.Chisinau-2019, baieti-10 30 ngày 19 giờ
15Campionatul RM la sah clasic 2019, feminin 40 ngày 16 giờ
16Campionatul RM la sah clasic 2019, masculin 40 ngày 16 giờ
17Turneul mun.Chisinau, fete-12 41 ngày 13 giờ
18Turneul mun.Chisinau-2019, B-8 ani 41 ngày 13 giờ
19Turneul mun.Chisinau-2019, baieti-12 41 ngày 13 giờ
20Campionatul R.Moldova la sah intre echipe de cadeti 50 ngày 20 giờ
21Campionatul RM 2019 la sah rapid, masculin 51 ngày 17 giờ
22Campionatul RM 2019 la sah rapid, feminin 51 ngày 17 giờ
23Campionatul National intre elevi F07 53 ngày 18 giờ
24Campionatul RM 2019 la sah pentru veterani 65+ 58 ngày 14 giờ
25Campionatul RM 2019, veterani 50+ 58 ngày 14 giờ
26Campionatul Republicii Moldova 2019 la sah blitz, feminin 67 ngày 15 giờ
27Campionatul Republicii Moldova 2019, blitz, masculin, Final 67 ngày 15 giờ
28Campionatul Republicii Moldova 2019 la sah blitz, semifinala 67 ngày 16 giờ
29Campionatului Naţional de şah intre elevi B-11 67 ngày 16 giờ
30Campionatului Naţional de şah intre elevi B-9 67 ngày 16 giờ
31Campionatul National intre elevi F09 67 ngày 16 giờ
32Balti Open 2019 72 ngày 16 giờ
33Campionatul National intre elevi F13 72 ngày 19 giờ
34Campionatul National intre elevi B-7 72 ngày 20 giờ
35Campionatul National intre elevi F-11 72 ngày 20 giờ
36Campionatului Naţional de şah intre elevi B-13 72 ngày 20 giờ
37Cupa "Moș Crăciun" 2018, Turneul "A" 80 ngày 16 giờ
38Cupa "Mos Craciun" 2018, Turneul "B" 81 ngày 16 giờ
39Cupa "Mos Craciun" 2018, Turneul "C" 81 ngày 16 giờ
40Turneu de calificare cu norma cat.4 81 ngày 18 giờ
41Turneul de calificare cu norma cat.3 81 ngày 18 giờ
42Campionatul mun.Balti barbati 2018 82 ngày 12 giờ
43Turneu de calificare cu norma cat.2 82 ngày 18 giờ
44Campionatul Republicii Moldova la şah, 2019 Liga II 93 ngày 16 giờ
45Campionatul Republicii Moldova la şah, 2019, Liga I 93 ngày 17 giờ
46Campionatul Republicii Moldova la şah, 2019, Liga I, feminin 95 ngày 12 giờ
47Campionatul mun.Balti intre femei 98 ngày 13 giờ
48 Turneului National la sah intre echipele cluburilor si asociatiilor din raioane 101 ngày 19 giờ
49Open Zgurita 2018, Blit 114 ngày 18 giờ
50Open Zgurita 2018 115 ngày 15 giờ