Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Turneul National "Memorial Valeriu Sanduleac"-2017-turneul B 1 ngày 14 giờ
2Turneul National "Memorial Valeriu Sanduleac"-2017-turneul A 1 ngày 15 giờ
3Turneu de calificare, cat.2 1 ngày 15 giờ
4Turneu de calificare, cat. III 1 ngày 15 giờ
5Cupa Clubului de sah 2017 16 ngày 14 giờ
6Turneul International de sah "Cupa Independentii 2017" 25 ngày 12 giờ
7Cupa Independentei la sah intre juniori sub 12 ani 26 ngày 15 giờ
8Cupa Independentei la sah intre juniori sub 8 ani 27 ngày 15 giờ
9Turneu de calificare cu norma cat.1 53 ngày 6 giờ
10Turneul de sah, consacrat Zilei mondiale a sahului 67 ngày 9 giờ
11TURNEUL NAŢIONAL DE ŞAH «CUPA VIITORILOR MARI MAEȘTRI» 2017 70 ngày 13 giờ
12Ziua Mondiala sah Balti 78 ngày 9 giờ
13Ziua internationala a sahului 78 ngày 14 giờ
14Ziua Copilului 2017,Balti 96 ngày 3 giờ
15Turneul de binefacere 2017 106 ngày 14 giờ
16Turneul de calificare cu norma cat.2 108 ngày 15 giờ
17Turneu de calificare cu norma cat.1 108 ngày 15 giờ
18Turneu de calificare cu norma cat.3 108 ngày 15 giờ
19Turneu de calificare cu norma cat.4 108 ngày 15 giờ
20Cupa de Vară 2017, turneul C 111 ngày 11 giờ
21Cupa de Vară la Șah 2017, turneul "B" 111 ngày 15 giờ
22Cupa de Vara 2017 intre juniori 8 ani 111 ngày 15 giờ
23Familia sahista,Balti 127 ngày 15 giờ
24Turneul National de șah între echipe „Familia șahistă” 2017 135 ngày 12 giờ
25Cupa RM la sah intre cluburile si asociatiile Federatiei 139 ngày 7 giờ
26Memorial Beghelman sah rapid 141 ngày 14 giờ
27Turneu de calificare cu norma cat. 1 156 ngày 13 giờ
28Turneu de caluficare cu cat.3 156 ngày 14 giờ
29Turneu de calificare cu cat.2 156 ngày 14 giờ
30Turneu fara categorie 156 ngày 15 giờ
31Turneul National "Turnul Alb-2017" 158 ngày 12 giờ
32Festivalul International la Șah Rapid ,,Memorialul V.Cebanenco – 2017” 177 ngày 13 giờ
33Memorialul Lazar Susterman 2017 183 ngày 11 giờ
34Memorialul Lazari Susterman 2017, copii pana la 14 ani 183 ngày 13 giờ
35Turneul National la sah “Turnul alb” intre echipe scolare 2017, mun. Chisinau 190 ngày 13 giờ
36Turneu de calificare cu norma cat.2 197 ngày 12 giờ
37Campionatului Republicii Moldova 2017 la şah rapid, F16, F18, F20 197 ngày 13 giờ
38Campionatului Republicii Moldova 2017 la şah rapid, B16, B18, B20 197 ngày 13 giờ
39Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F-14 199 ngày 9 giờ
40Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017 B 18 199 ngày 12 giờ
41Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017 B 16 199 ngày 13 giờ
42Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F-18 199 ngày 13 giờ
43Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017 B 14 199 ngày 13 giờ
44Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F-16 199 ngày 13 giờ
45Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F-12 199 ngày 14 giờ
46Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, B-10 199 ngày 14 giờ
47Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F-10 199 ngày 14 giờ
48Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017 B 12 199 ngày 14 giờ
49Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017 B 08 199 ngày 15 giờ
50Campionatul Naţional de şah juniori și tineret – 2017, F 08 199 ngày 16 giờ