Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Cupa Independentii 2018 2 ngày 1 giờ
2Turneul National de sah "Memorial Valeriu Sanduleac"-2018-turneul A-Sangerei 2 ngày 3 giờ
3Turneul National de sah "Memorial Valeriu Sanduleac"-2018-turneul B-Sangerei 2 ngày 3 giờ
4Ziua Independentei,Turneu A. Balti 31 ngày 1 giờ
5Ziua Independentei turneu B, Balti 31 ngày 1 giờ
6TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH Cupa «Stefan cel Mare» 2018 56 ngày 3 giờ
7Ziua Internationala a sahului,Balti. Open B 65 ngày
8Ziua Internationala a sahului,Balti.Open A 65 ngày 19 giờ
9TURNEUL NAŢIONAL DE ŞAH «CUPA VIITORILOR MARI MAEȘTRI» 2018 73 ngày 1 giờ
10Turneu de binefacere 2018 102 ngày 20 giờ
11Cupa de Vara la sah, copii sub 14 ani 104 ngày 21 giờ
12Turneu de calificare cu norma cat 1, Balti 108 ngày 1 giờ
13Turneu de calificare cu norma cat 3,Balti 109 ngày 1 giờ
14Turneu de calificare cu notma cat 2, Balti 109 ngày 1 giờ
15Cupa de Vara la sah, copii sub 10 ani 109 ngày 2 giờ
16Cupa de Vara la sah, copii sub 8 ani 109 ngày 2 giờ
17Turneu de calificare cu norma cat 4, Balti 109 ngày 3 giờ
18Ziua internationala a copilului,Balti 115 ngày 19 giờ
1919 mai, turneul B 129 ngày 1 giờ
2019 mai turneul A 129 ngày 1 giờ
2119 mai, turneul C 129 ngày 1 giờ
22Turneul National de sah intre echipe „Familia sahistă” 2018 135 ngày 23 giờ
23Memorialul "L.E.Beghelman" Turneu B 142 ngày 1 giờ
24Memorialul"L.E.Beghelman" Turneu A 142 ngày 2 giờ
25TURNEUL INTERNATIONAL ,,CUPA FEDERATIEI DE SAH” Grand-Prix 2018 149 ngày 1 giờ
26Cupa Tricolorului open 12 ani 150 ngày 21 giờ
27Cupa Mobias Banca 2018, juniori 164 ngày 1 giờ
28Turneu de calificare "Florile Dalbe", cat II, juniori 164 ngày 2 giờ
29Finala Turneului National de sah “Turnul alb” 2018 164 ngày 23 giờ
30Memorialul Lazar Susterman, Bliz 176 ngày 23 giờ
31Memorialul Lazar Susterman,Grand-Prix 2018 177 ngày 22 giờ
32Memorialul Lazar Susterman 2018 Copii 178 ngày 1 giờ
33Campionatul Republicii Moldova la şah blitz, tineret pînă la 16, 18, 20 ani 184 ngày
34Campionatul RM la sah blitz, junioare pina la 16,18,20 ani 184 ngày
35Campionatul Republicii Moldova la şah rapid, tineret pînă la 16, 18, 20 ani 184 ngày 23 giờ
36Campionatul Republicii Moldova la şah rapid, junioare pînă la 16, 18, 20 ani 184 ngày 23 giờ
37Turneul National " Turnul Alb " 2018 mun. Chisinau 190 ngày 1 giờ
38Turneul National la Sah "Turnul Alb" etapa a II, Zona de Nord, Balti 191 ngày 1 giờ
39Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B14 198 ngày
40Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B16 198 ngày
41Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F14 198 ngày
42Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F16 198 ngày
43Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B 12 198 ngày
44Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 10 198 ngày
45Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 12 198 ngày
46Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B-18 198 ngày 1 giờ
47Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B10 198 ngày 1 giờ
48Campionatul Republicii Moldova la sah Clasic, B 8 198 ngày 2 giờ
49Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 8 198 ngày 2 giờ
50Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F-18 200 ngày