Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Madagascar (MAD)

Flag MAD
SốGiảiCập nhật
1Elo Fide 48 ngày 16 giờ
2Championnat Analamanga 53 ngày 23 giờ
3Championat Analamanga Féminin 53 ngày 23 giờ
4Championnat Analamanga 54 ngày
5Tournoi Elo MC_MADA_A 102 ngày 16 giờ
62019 Zone 4.3 Chess Championship (Women) 134 ngày 5 giờ
72019 Zone 4.3 Chess Championship (Open) 134 ngày 9 giờ
8Zone 4.3 Rapid 2019 141 ngày 7 giờ
9Zonal 4.3 Blitz 2019 141 ngày 7 giờ
10Zone_4.3_Chess_Championship_2019_Women 151 ngày 14 giờ
112019_Zone_4.3_African_Individual_Chess_Championship_Open 151 ngày 14 giờ
12Zone_4.3_Chess_Championship_2019_Women 156 ngày 6 giờ
132019_Zone_4.3_African_Individual_Chess_Championship_Open 156 ngày 6 giờ
14Championnat d'Afrique Individuel Open zone 4.3 - 2019 162 ngày 1 giờ
15Tournoi de qualification zonal 201 ngày 15 giờ
16Tournoi de séléction zonal_2019 217 ngày 2 giờ
17feminin_qualification_zonal_2019 219 ngày 2 giờ
18Tournoi interne 225 ngày 3 giờ
19National_2018_Feminin 383 ngày 13 giờ
20National_2018_Feminin 401 ngày 10 giờ
21National_2018_Veteran 401 ngày 10 giờ
22CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 401 ngày 10 giờ
23INTERNATIONAL_CHESS_OPEN_2018 422 ngày 4 giờ
24Test tournoi échecs 436 ngày 13 giờ
25Tournoi féminin + jeune Groupe 3 445 ngày 4 giờ
26Championnat Regional Tamatave 448 ngày 6 giờ
27Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 504 ngày 5 giờ
28Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 504 ngày 5 giờ
29CGM TOURNAMENT 506 ngày 15 giờ
30Tournoi Ouverture de Saison 2018 582 ngày 6 giờ
31National Team 2017 612 ngày 10 giờ
32elo fide sept 720 ngày 15 giờ
33Elo fide Sept Catégorie B 720 ngày 15 giờ
34elo fide Sept catégorie A 720 ngày 15 giờ
35Championnat National 2017 753 ngày 11 giờ
36TOURNOI Elo Fide DIEGO 2017 754 ngày 11 giờ
37TOURNOI ELO FIDE AMBOHIMANARINA 754 ngày 12 giờ
38National Feminin 2017 756 ngày 7 giờ
39National Jeune 2017 U10 757 ngày 5 giờ
40Tournoi Ouverture Saison - Excursion 874 ngày 2 giờ
41International Chess Open Madagascar2016 1147 ngày 5 giờ
42Tournoi Ouverture Saison 2016 - Madagascar Semi Rapide 1309 ngày 9 giờ
43CAMPIONNAT DE MADAGASCAR PAR EQUIPE 2015 1404 ngày 14 giờ
44INTERNATIONAL CHESS OPEN - MADAGASCAR 2015 1498 ngày 4 giờ