Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Madagascar (MAD)

Flag MAD
SốGiảiCập nhật
1Tournoi Elo Fide High 12 ngày 18 giờ
2OPEN Jeunes 59 ngày 20 giờ
3OPEN Jeunes 59 ngày 20 giờ
4Championnat Analamanga par équipe 2019 59 ngày 20 giờ
5OPEN Jeune U16 60 ngày 10 giờ
6Championnat National 2019 Categorie 1 - Senior 65 ngày 6 giờ
7Championnat National Feminin 2 - 2019 65 ngày 6 giờ
8National 108 ngày 16 giờ
9Championnat National 2019 _ U1800 108 ngày 16 giờ
10Championnat National 2019 108 ngày 16 giờ
11Elo Fide 129 ngày 19 giờ
12Championnat Analamanga 135 ngày 3 giờ
13Championat Analamanga Féminin 135 ngày 3 giờ
14Championnat Analamanga 135 ngày 3 giờ
15Tournoi Elo MC_MADA_A 183 ngày 19 giờ
162019 Zone 4.3 Chess Championship (Women) 215 ngày 9 giờ
172019 Zone 4.3 Chess Championship (Open) 215 ngày 13 giờ
18Tournoi de qualification zonal 282 ngày 19 giờ
19Tournoi interne 306 ngày 7 giờ
20National_2018_Feminin 464 ngày 16 giờ
21National_2018_Feminin 482 ngày 13 giờ
22National_2018_Veteran 482 ngày 13 giờ
23CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 482 ngày 13 giờ
24INTERNATIONAL_CHESS_OPEN_2018 503 ngày 8 giờ
25Test tournoi échecs 517 ngày 16 giờ
26Tournoi féminin + jeune Groupe 3 526 ngày 8 giờ
27Championnat Regional Tamatave 529 ngày 10 giờ
28Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 585 ngày 8 giờ
29Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 585 ngày 8 giờ
30CGM TOURNAMENT 587 ngày 19 giờ
31Tournoi Ouverture de Saison 2018 663 ngày 10 giờ
32National Team 2017 693 ngày 13 giờ
33elo fide sept 801 ngày 19 giờ
34Elo fide Sept Catégorie B 801 ngày 19 giờ
35elo fide Sept catégorie A 801 ngày 19 giờ
36Championnat National 2017 834 ngày 14 giờ
37TOURNOI Elo Fide DIEGO 2017 835 ngày 15 giờ
38TOURNOI ELO FIDE AMBOHIMANARINA 835 ngày 16 giờ
39National Feminin 2017 837 ngày 10 giờ
40National Jeune 2017 U10 838 ngày 9 giờ
41Tournoi Ouverture Saison - Excursion 955 ngày 6 giờ