Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Liechtenstein (LIE)

Flag LIE
SốGiảiCập nhật
135. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U18 12 ngày 7 giờ
235. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U14 22 ngày 1 giờ
335. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U10 26 ngày 10 giờ
43. Liechtensteiner Schülermeisterschaft 97 ngày 1 giờ
5Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2018 Kategorie A 327 ngày 4 giờ
6Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2018 Kategorie B 327 ngày 5 giờ
7Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2018 Junioren 328 ngày 5 giờ
82. Liechtensteiner Schülermeisterschaft 367 ngày
934. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U10 369 ngày 7 giờ
1034. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U18 369 ngày 7 giờ
1134. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U14 369 ngày 7 giờ
12Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2017 Kategorie A 719 ngày 4 giờ
13Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2017 Kategorie U14 720 ngày 4 giờ
14Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2017 Kategorie U10 720 ngày 4 giờ
1533. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U10 740 ngày 7 giờ
1633. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U18 740 ngày 7 giờ
1733. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U14 740 ngày 7 giờ
181. Liechtensteiner Schülermeisterschaft 839 ngày 5 giờ
191.Schachturnier der Schule formatio 847 ngày 10 giờ
20Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2016 1069 ngày 4 giờ
21Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2016 1069 ngày 6 giờ
2232. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U14 1104 ngày 7 giờ
2332. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U10 1104 ngày 7 giờ
2432. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U18 1104 ngày 7 giờ
25Clubmeisterschaft Schachclub Triesen 2015 1337 ngày 23 giờ
26Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2015 Junioren 1425 ngày 4 giờ
27Liechtensteiner Landesmeisterschaft 2015 1425 ngày 23 giờ
2831. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U18 1448 ngày 11 giờ
2931. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U14 1448 ngày 11 giờ
3031. Int. Liechtensteiner Jugendturnier, Klasse U10 1448 ngày 11 giờ