Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
12017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 23 ngày 5 giờ
22017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 24 ngày 4 giờ
32017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 25 ngày 20 giờ
42017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 26 ngày 11 giờ
52017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 27 ngày 17 giờ
6Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 62 ngày 17 giờ
79th Beirut International Open 2017 106 ngày 7 giờ
89th Beirut International Open 2017 110 ngày 6 giờ
99th Beirut International Open 2017 113 ngày 3 giờ
10Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 122 ngày 8 giờ
11Lebanese Chess clubs 1st Division 130 ngày 5 giờ
12Lebanese Chess clubs 1st Division 145 ngày 4 giờ
13 Lebanese Teams Rapid chess Championship 145 ngày 8 giờ
14InterClubs Blitz Chess Championship 2017 169 ngày 6 giờ
1543rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 173 ngày 22 giờ
16Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 310 ngày 6 giờ
172016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 387 ngày 7 giờ
1842nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 413 ngày 7 giờ
192016 Qualification Lebanese Chess Championship 475 ngày 8 giờ
20Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 540 ngày 7 giờ
21Lebanese Blitz Chess Championship 2016 561 ngày 6 giờ
22Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 650 ngày 7 giờ
23"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 755 ngày 3 giờ
24Amicale Christmas Tournament 2015 755 ngày 12 giờ
2541st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 776 ngày 7 giờ
2610th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 820 ngày 13 giờ
2710th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 827 ngày 8 giờ
288th Beirut International Open 2015 848 ngày 14 giờ
29Ehden Chess Festival 2015 856 ngày 19 giờ
30Ehden Chess Festival 2015 - U14 861 ngày 7 giờ
31Ehden Chess Festival 2015 861 ngày 7 giờ
32Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 867 ngày 9 giờ
33International Chess Day Championship 2015 882 ngày 6 giờ
34International Chess Day 2015 - U14 882 ngày 6 giờ
35Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 884 ngày 12 giờ
36Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 884 ngày 16 giờ
37Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 978 ngày 9 giờ
38Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 997 ngày 18 giờ
39Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1036 ngày 20 giờ
40Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1036 ngày 20 giờ
41Emmanul Lasker - Group B 1086 ngày 6 giờ
42Emmanul Lasker - Group A 1086 ngày 6 giờ
4385th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1120 ngày 22 giờ
44Lebanese Clubs Blitz Championsip 1148 ngày 8 giờ
45Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1150 ngày 19 giờ
4620th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1175 ngày 17 giờ
4740th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1304 ngày 20 giờ
4840th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1305 ngày 22 giờ
492 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1323 ngày 7 giờ
502 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1325 ngày 4 giờ