Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Saida Festival Open 2019 73 ngày 11 giờ
2Saida Festival Under 08 2019 74 ngày 21 giờ
3Kafaat Juin 2019 92 ngày 18 giờ
4Miche Daher foundation 110 ngày 18 giờ
510th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 136 ngày 22 giờ
610th Beirut International Open Chess Championship (Category B) 136 ngày 23 giờ
710th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 147 ngày 18 giờ
8International Hiwar Tournament 158 ngày 17 giờ
9LBN Final 2018 233 ngày 12 giờ
10Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 263 ngày 12 giờ
112018 Christmas Freres Alumni Rapid Chess 277 ngày 17 giờ
12بطولة الاستقلال سفير الداما في العالم فادي عمران 293 ngày 13 giờ
13Fadi Omram 296 ngày 22 giờ
14LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 313 ngày 15 giờ
15LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 313 ngày 15 giờ
16LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 319 ngày 15 giờ
17Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 369 ngày 23 giờ
18Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 382 ngày 19 giờ
19Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 384 ngày 15 giờ
20Ahli Saida Rapid Chess Tournament 438 ngày 17 giờ
21Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 440 ngày 18 giờ
22Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 440 ngày 20 giờ
23Kafaat Rapid Chess Tournament 451 ngày 12 giờ
242017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 628 ngày 12 giờ
25Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 668 ngày
269th Beirut International Open 2017 711 ngày 14 giờ
279th Beirut International Open 2017 715 ngày 13 giờ
28Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 727 ngày 16 giờ
29Lebanese Chess clubs 1st Division 735 ngày 12 giờ
30Lebanese Chess clubs 1st Division 750 ngày 12 giờ
31 Lebanese Teams Rapid chess Championship 750 ngày 15 giờ
32InterClubs Blitz Chess Championship 2017 774 ngày 14 giờ
3343rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 779 ngày 6 giờ
34Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 915 ngày 14 giờ
352016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 992 ngày 15 giờ
3642nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 1018 ngày 14 giờ
372016 Qualification Lebanese Chess Championship 1080 ngày 16 giờ
38Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 1145 ngày 15 giờ
39Lebanese Blitz Chess Championship 2016 1166 ngày 13 giờ
40Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 1255 ngày 14 giờ
41"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 1360 ngày 10 giờ
42Amicale Christmas Tournament 2015 1360 ngày 19 giờ
4341st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 1381 ngày 14 giờ
4410th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 1425 ngày 20 giờ
4510th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 1432 ngày 15 giờ
468th Beirut International Open 2015 1453 ngày 22 giờ
47Ehden Chess Festival 2015 1462 ngày 3 giờ
48Ehden Chess Festival 2015 - U14 1466 ngày 14 giờ
49Ehden Chess Festival 2015 1466 ngày 14 giờ
50Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 1472 ngày 16 giờ