Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Soviet Alumni 41 Christmas Chess Tournament 24 ngày 23 giờ
2Taanayel Open 2019 152 ngày 4 giờ
31st Players Rapid Tournament 159 ngày 3 giờ
41st Players Rapid Tournament UNDER 16 159 ngày 4 giờ
51st Players Blitz Tournament 160 ngày
61st Players Classic Tournament 160 ngày
7Saida Festival Open 2019 199 ngày 20 giờ
8Saida Festival Under 08 2019 201 ngày 6 giờ
9Kafaat Juin 2019 219 ngày 3 giờ
10Miche Daher foundation 237 ngày 3 giờ
1110th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 263 ngày 7 giờ
1210th Beirut International Open Chess Championship (Category B) 263 ngày 8 giờ
13International Hiwar Tournament 285 ngày 2 giờ
14LBN Final 2018 359 ngày 21 giờ
15Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 389 ngày 21 giờ
162018 Christmas Freres Alumni Rapid Chess 404 ngày 2 giờ
17بطولة الاستقلال سفير الداما في العالم فادي عمران 419 ngày 22 giờ
18LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 440 ngày
19LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 440 ngày
20LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 446 ngày
21Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 496 ngày 8 giờ
22Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 509 ngày 4 giờ
23Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 511 ngày
24Ahli Saida Rapid Chess Tournament 565 ngày 2 giờ
25Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 567 ngày 2 giờ
26Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 567 ngày 5 giờ
27Kafaat Rapid Chess Tournament 577 ngày 21 giờ
282017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 754 ngày 21 giờ
29Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 794 ngày 9 giờ
309th Beirut International Open 2017 837 ngày 23 giờ
319th Beirut International Open 2017 841 ngày 22 giờ
32Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 854 ngày 1 giờ
33Lebanese Chess clubs 1st Division 861 ngày 21 giờ
34Lebanese Chess clubs 1st Division 876 ngày 21 giờ
35 Lebanese Teams Rapid chess Championship 877 ngày
36InterClubs Blitz Chess Championship 2017 900 ngày 23 giờ
3743rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 905 ngày 15 giờ
38Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 1041 ngày 23 giờ