Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1LBN Final 2018 16 ngày 23 giờ
2Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 46 ngày 22 giờ
32018 Christmas Freres Alumni Rapid Chess 61 ngày 3 giờ
4بطولة الاستقلال سفير الداما في العالم فادي عمران 76 ngày 23 giờ
5Fadi Omram 80 ngày 9 giờ
6LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 97 ngày 1 giờ
7LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 97 ngày 1 giờ
8LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 103 ngày 2 giờ
9Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 153 ngày 9 giờ
10Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 166 ngày 5 giờ
11Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 168 ngày 1 giờ
12Ahli Saida Rapid Chess Tournament 222 ngày 3 giờ
13Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 224 ngày 4 giờ
14Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 224 ngày 6 giờ
15Kafaat Rapid Chess Tournament 234 ngày 22 giờ
162017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 411 ngày 22 giờ
17Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 451 ngày 10 giờ
189th Beirut International Open 2017 495 ngày
199th Beirut International Open 2017 498 ngày 23 giờ
20Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 511 ngày 2 giờ
21Lebanese Chess clubs 1st Division 518 ngày 22 giờ
22Lebanese Chess clubs 1st Division 533 ngày 22 giờ
23 Lebanese Teams Rapid chess Championship 534 ngày 2 giờ
24InterClubs Blitz Chess Championship 2017 558 ngày
2543rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 562 ngày 16 giờ
26Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 699 ngày
272016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 776 ngày 1 giờ
2842nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 802 ngày
292016 Qualification Lebanese Chess Championship 864 ngày 2 giờ
30Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 929 ngày 1 giờ
31Lebanese Blitz Chess Championship 2016 949 ngày 23 giờ
32Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 1039 ngày
33"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 1143 ngày 20 giờ
34Amicale Christmas Tournament 2015 1144 ngày 5 giờ
3541st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 1165 ngày
3610th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 1209 ngày 6 giờ
3710th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 1216 ngày 1 giờ
388th Beirut International Open 2015 1237 ngày 8 giờ
39Ehden Chess Festival 2015 1245 ngày 13 giờ
40Ehden Chess Festival 2015 - U14 1250 ngày
41Ehden Chess Festival 2015 1250 ngày
42Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 1256 ngày 2 giờ
43International Chess Day Championship 2015 1271 ngày
44International Chess Day 2015 - U14 1271 ngày
45Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1273 ngày 6 giờ
46Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1273 ngày 9 giờ
47Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 1367 ngày 3 giờ
48Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1386 ngày 12 giờ
49Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1425 ngày 14 giờ
50Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1425 ngày 14 giờ