Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Hail International Rapid Chess Tournament for women 2 ngày 3 giờ
2Hail International Rapid Chess Tournament for men 2 ngày 6 giờ
3Riyadh Rapid chess tournament 4 ngày 23 giờ
4بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات 19 ngày 4 giờ
5Hail International Rapid Chess Tournament for men 22 ngày 8 giờ
6TAWA Rapid Chess Tournament 2019 Feb 22 (Women) 26 ngày 4 giờ
7HAIL INTERNATIONAL RAPID CHESS TOURNAMENT 31 ngày 14 giờ
8Yanbu International Open Chess Championship 31 ngày 15 giờ
9kingdom tournament for teams 63 ngày 1 giờ
10kingdom tournament for teams 65 ngày 6 giờ
11National Day 88 177 ngày 2 giờ
12Jeddah open international chess tournament 2018 AUG 11-10 221 ngày 4 giờ
13Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) --- 226 ngày 2 giờ
14Jeddah international Tournament Round Roben 236 ngày 2 giờ
15The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 246 ngày 4 giờ
16Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 261 ngày 4 giờ
17Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 261 ngày 4 giờ
18Jeddah National Chess Classic Tournament 276 ngày 6 giờ
19Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 286 ngày 23 giờ
20Dammam National Chess Classic Tournament 289 ngày 1 giờ
21 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 296 ngày
22Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 301 ngày 22 giờ
23Jeddah National Chess Classic Tournament 303 ngày
24Abha National Chess Classic Tournament 303 ngày 1 giờ
25Yanbu International Open Chess Championship 320 ngày
26K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 333 ngày 4 giờ
27K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 335 ngày 3 giờ
28Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 342 ngày 15 giờ
29Jeddah chess Rapid Tournament 383 ngày 3 giờ
30Makkah Chess 2018 FEB 23 388 ngày 6 giờ
31Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 388 ngày 19 giờ
32Privet Tournemnt February 2018 411 ngày 4 giờ
33King Salman World Blitz Championship 2017 Open 445 ngày 6 giờ
34King Salman World Blitz Championship 2017 Women 445 ngày 6 giờ
35King Salman World Rapid Championship 2017 Open 446 ngày 16 giờ
36King Salman World Rapid Championship 2017 Women 447 ngày 5 giờ
37Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 504 ngày 17 giờ
38 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 505 ngày 14 giờ
39Al Kifah Women Chess Tournament 2017 505 ngày 16 giờ
40Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 514 ngày 15 giờ
41Dammam National Classic Chess tournament 2017 518 ngày 11 giờ
42Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 522 ngày 19 giờ
43ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 533 ngày 10 giờ
44PMU Chess Club Tournament 2017 536 ngày 11 giờ
45Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 546 ngày 14 giờ
46AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 573 ngày 8 giờ
47Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 574 ngày 8 giờ
48Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 603 ngày 3 giờ
49The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 603 ngày 14 giờ
50Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 610 ngày 14 giờ