Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1ALkhobar Chess Rapid Tournament for Women 2019 64 ngày 7 giờ
2South Region Chess Qualification Tournament 2019 66 ngày 10 giờ
3Eastern Region Chess Qualification Tournament 2019 76 ngày 23 giờ
4Riyadh Region Chess Qualification Tournament 2019 77 ngày 23 giờ
5Western Region Chess Qualification Tournament 2019 89 ngày 9 giờ
6Eastern Region Chess Qualification Tournament 2019 92 ngày 2 giờ
7Riyadh Region Chess Qualification Tournament 2019 93 ngày 3 giờ
8Jeddah National Chess Rapid Tournament 2019 May 17 (Women) 120 ngày 20 giờ
9بطولة مدينة الملك عبدالله الطبية للشطرنج السريع للسيدات 144 ngày 22 giờ
10Hail International Rapid Chess Tournament for women 159 ngày 20 giờ
11Hail International Rapid Chess Tournament for women 168 ngày 23 giờ
12Hail International Rapid Chess Tournament for men 169 ngày 6 giờ
13Riyadh Rapid chess tournament 183 ngày 21 giờ
14بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات 198 ngày 2 giờ
15Hail International Rapid Chess Tournament for men 201 ngày 6 giờ
16TAWA Rapid Chess Tournament 2019 Feb 22 (Women) 205 ngày 1 giờ
17HAIL INTERNATIONAL RAPID CHESS TOURNAMENT 210 ngày 11 giờ
18Yanbu International Open Chess Championship 210 ngày 13 giờ
19kingdom tournament for teams 241 ngày 22 giờ
20kingdom tournament for teams 244 ngày 3 giờ
21National Day 88 356 ngày
22Jeddah open international chess tournament 2018 AUG 11-10 400 ngày 2 giờ
23Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) --- 405 ngày
24Jeddah international Tournament Round Roben 414 ngày 23 giờ
25The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 425 ngày 1 giờ
26Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 440 ngày 2 giờ
27Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 440 ngày 2 giờ
28Jeddah National Chess Classic Tournament 455 ngày 3 giờ
29Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 465 ngày 21 giờ
30Dammam National Chess Classic Tournament 467 ngày 23 giờ
31 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 474 ngày 22 giờ
32Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 480 ngày 20 giờ
33Jeddah National Chess Classic Tournament 481 ngày 21 giờ
34Abha National Chess Classic Tournament 481 ngày 22 giờ
35Yanbu International Open Chess Championship 498 ngày 22 giờ
36K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 512 ngày 2 giờ
37K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 514 ngày 1 giờ
38Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 521 ngày 12 giờ
39Jeddah chess Rapid Tournament 562 ngày
40Makkah Chess 2018 FEB 23 567 ngày 3 giờ
41Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 567 ngày 17 giờ
42Privet Tournemnt February 2018 590 ngày 1 giờ
43King Salman World Blitz Championship 2017 Open 624 ngày 4 giờ
44King Salman World Blitz Championship 2017 Women 624 ngày 4 giờ
45King Salman World Rapid Championship 2017 Open 625 ngày 14 giờ
46King Salman World Rapid Championship 2017 Women 626 ngày 3 giờ
47Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 683 ngày 14 giờ
48 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 684 ngày 12 giờ
49Al Kifah Women Chess Tournament 2017 684 ngày 14 giờ
50Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 693 ngày 13 giờ