Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Jeddah international Tournament Round Roben 11 giờ 36 phút
2 Makkah National Chess Classic Tournament 1 ngày 16 giờ
3The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 2 ngày 14 giờ
4Riyadh tournament 3 ngày 15 giờ
5Abha T 2018 13 ngày 17 giờ
6بطوله الدمام للشطرنج 13 ngày 17 giờ
7Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 17 ngày 15 giờ
8Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 17 ngày 15 giờ
9Jeddah National Chess Classic Tournament 32 ngày 16 giờ
10Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 39 ngày 9 giờ
11Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 43 ngày 9 giờ
12Dammam National Chess Classic Tournament 45 ngày 12 giờ
13Riyadh National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 1 (women) 48 ngày 14 giờ
14 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 52 ngày 11 giờ
15Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 58 ngày 9 giờ
16Jeddah National Chess Classic Tournament 59 ngày 10 giờ
17Abha National Chess Classic Tournament 59 ngày 11 giờ
18Yanbu International Open Chess Championship 76 ngày 10 giờ
19K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 89 ngày 15 giờ
20K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 91 ngày 13 giờ
21Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 99 ngày 1 giờ
22Jeddah chess Rapid Tournament 139 ngày 13 giờ
23Makkah Chess 2018 FEB 23 144 ngày 16 giờ
24Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 145 ngày 6 giờ
25Privet Tournemnt February 2018 167 ngày 14 giờ
26King Salman World Blitz Championship 2017 Open 201 ngày 17 giờ
27King Salman World Blitz Championship 2017 Women 201 ngày 17 giờ
28King Salman World Rapid Championship 2017 Open 203 ngày 2 giờ
29King Salman World Rapid Championship 2017 Women 203 ngày 16 giờ
30Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 261 ngày 3 giờ
31 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 262 ngày 1 giờ
32Al Kifah Women Chess Tournament 2017 262 ngày 3 giờ
33Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 271 ngày 2 giờ
34Dammam National Classic Chess tournament 2017 274 ngày 22 giờ
35Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 279 ngày 5 giờ
36ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 289 ngày 20 giờ
37PMU Chess Club Tournament 2017 292 ngày 21 giờ
38Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 303 ngày
39AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 329 ngày 18 giờ
40Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 330 ngày 19 giờ
41Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 359 ngày 14 giờ
42The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 360 ngày
43Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 367 ngày 1 giờ
44Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 377 ngày 10 giờ
45Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 396 ngày 23 giờ
46RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 403 ngày 18 giờ
47Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 403 ngày 19 giờ
48Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 409 ngày 10 giờ
49Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 424 ngày 16 giờ
50Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 427 ngày 19 giờ