Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1Privet Tournemnt February 2018 18 ngày 6 giờ
2King Salman World Blitz Championship 2017 Open 52 ngày 8 giờ
3King Salman World Blitz Championship 2017 Women 52 ngày 8 giờ
4King Salman World Rapid Championship 2017 Open 53 ngày 18 giờ
5King Salman World Rapid Championship 2017 Women 54 ngày 7 giờ
6Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 111 ngày 19 giờ
7 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 112 ngày 17 giờ
8Al Kifah Women Chess Tournament 2017 112 ngày 18 giờ
9Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 121 ngày 17 giờ
10Dammam National Classic Chess tournament 2017 125 ngày 14 giờ
11Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 129 ngày 21 giờ
12ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 140 ngày 12 giờ
13PMU Chess Club Tournament 2017 143 ngày 13 giờ
14Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 153 ngày 16 giờ
15AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 180 ngày 10 giờ
16Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 181 ngày 10 giờ
17Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 210 ngày 6 giờ
18The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 210 ngày 16 giờ
19Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 217 ngày 16 giờ
20Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 228 ngày 2 giờ
21Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 247 ngày 15 giờ
22RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 254 ngày 10 giờ
23Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 254 ngày 11 giờ
24Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 260 ngày 2 giờ
25Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 275 ngày 8 giờ
26Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 278 ngày 11 giờ
27Abha International Chase Open 2017 May 14 279 ngày 13 giờ
28Jizan Open Chess Tournament 2017 279 ngày 13 giờ
29Saudi Final 2017 295 ngày 13 giờ
30Alkhobar International Chess tournament Open Friday 24 Mar. 2017 298 ngày 5 giờ
31Al-Rakkah International Practice Tournemnt 22/04/2017 304 ngày 5 giờ
32The First International Women Chess Tournament March 24, 2017 305 ngày 8 giờ
33Safwa City International Chess Tournament 10 April 2017 308 ngày 15 giờ
34Jeddah International Chess Open 2017 MAR 10 331 ngày 15 giờ
35Al Riyadh Chess Qualification Tournament 2017 16-18 March 331 ngày 15 giờ
362th Makkah International Chess Open 2017 MAR 24 333 ngày 6 giờ
37Maltoot Cafe Tournament 23rd of March 2017 334 ngày 5 giờ
38Al Khobar Chess Qualification Tournament 2017 2-4 MAR 344 ngày 18 giờ
39Mohamed Al Dosari Group International Chess Tournament February 10, 2017 344 ngày 22 giờ
40Makkah International Chess Open 2017 MAR 3 347 ngày 6 giờ
412nd Fakieh group international chess tournament 20 Jun 2017 351 ngày 7 giờ
42Abha Chess Qualification Tournament 2017 17-18 Feb. 351 ngày 15 giờ
43Mecca Chess Qualification Tournament 2017 January 26-28 388 ngày 9 giờ
44NCB International Chess Tournament (5) December 23-24 400 ngày 8 giờ
45Modern Education School Chess Tournament 20 Dec. 2016 427 ngày 15 giờ
46 Teacher Modern Education School CHess Tournament 427 ngày 15 giờ
47Riyadh Clubs Chess Championship 452 ngày 7 giờ
48PMU Students Chess Tournment fall 2016 by (PMU Chess Club) 456 ngày 8 giờ
492nd Round Tournament Fall 2016 463 ngày 13 giờ
50Al Hijaz Club VS. Al Fursan Club 14 Oct. 2016 466 ngày 4 giờ