Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1National Day 88 77 ngày 16 giờ
2Jeddah open international chess tournament 2018 AUG 11-10 121 ngày 18 giờ
3Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) --- 126 ngày 16 giờ
4Jeddah international Tournament Round Roben 136 ngày 16 giờ
5The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 146 ngày 17 giờ
6Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 161 ngày 18 giờ
7Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 161 ngày 18 giờ
8Jeddah National Chess Classic Tournament 176 ngày 20 giờ
9Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 187 ngày 13 giờ
10Dammam National Chess Classic Tournament 189 ngày 15 giờ
11 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 196 ngày 14 giờ
12Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 202 ngày 12 giờ
13Jeddah National Chess Classic Tournament 203 ngày 14 giờ
14Abha National Chess Classic Tournament 203 ngày 14 giờ
15Yanbu International Open Chess Championship 220 ngày 14 giờ
16K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 233 ngày 18 giờ
17K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 235 ngày 17 giờ
18Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 243 ngày 4 giờ
19Jeddah chess Rapid Tournament 283 ngày 16 giờ
20Makkah Chess 2018 FEB 23 288 ngày 19 giờ
21Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 289 ngày 9 giờ
22Privet Tournemnt February 2018 311 ngày 17 giờ
23King Salman World Blitz Championship 2017 Open 345 ngày 20 giờ
24King Salman World Blitz Championship 2017 Women 345 ngày 20 giờ
25King Salman World Rapid Championship 2017 Open 347 ngày 6 giờ
26King Salman World Rapid Championship 2017 Women 347 ngày 19 giờ
27Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 405 ngày 6 giờ
28 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 406 ngày 4 giờ
29Al Kifah Women Chess Tournament 2017 406 ngày 6 giờ
30Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 415 ngày 5 giờ
31Dammam National Classic Chess tournament 2017 419 ngày 1 giờ
32Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 423 ngày 9 giờ
33ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 434 ngày
34PMU Chess Club Tournament 2017 437 ngày 1 giờ
35Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 447 ngày 4 giờ
36AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 473 ngày 21 giờ
37Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 474 ngày 22 giờ
38Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 503 ngày 17 giờ
39The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 504 ngày 4 giờ
40Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 511 ngày 4 giờ
41Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 521 ngày 14 giờ
42Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 541 ngày 3 giờ
43RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 547 ngày 22 giờ
44Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 547 ngày 23 giờ
45Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 553 ngày 14 giờ
46Jeddah International Chess Tournament 14 April 2017 568 ngày 20 giờ
47Al Kifah Electronics Open Chess Tournament 5 May 2017 571 ngày 23 giờ
48Abha International Chase Open 2017 May 14 573 ngày 1 giờ
49Jizan Open Chess Tournament 2017 573 ngày 1 giờ
50Saudi Final 2017 589 ngày