Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Saudi Arabia (KSA)

Flag KSA
SốGiảiCập nhật
1National Day 88 40 phút
2بطولة الوطن 21 ngày 2 giờ
3بطولة الوطن 22 ngày
4Jeddah open international chess tournament 2018 AUG 11-10 43 ngày 23 giờ
5Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) --- 48 ngày 21 giờ
6Al Taif National Chess Rapid Tournament 2018 Aug 6 (Women) 49 ngày 5 giờ
7Jeddah international Tournament Round Roben 58 ngày 21 giờ
8The final stage of chess tournament in Saudi Arabia 68 ngày 22 giờ
9Saudi Arabia Final 2018 (Woman) 83 ngày 23 giờ
10Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 83 ngày 23 giờ
11Jeddah National Chess Classic Tournament 99 ngày
12Saudi Arabia Final 2018 28 JUN 2 JUL 2018 105 ngày 17 giờ
13Dammam National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 6 (women) 109 ngày 18 giờ
14Dammam National Chess Classic Tournament 111 ngày 20 giờ
15Riyadh National Chess Rapid Tournament 2018 Jun 1 (women) 114 ngày 23 giờ
16 Al Riyadh National Chess Classic Tournament 24May-28May 2018 118 ngày 19 giờ
17Jeddah National Chess Rapid Tournament 2018 May 22 (women) 124 ngày 17 giờ
18Jeddah National Chess Classic Tournament 125 ngày 19 giờ
19Abha National Chess Classic Tournament 125 ngày 19 giờ
20Yanbu International Open Chess Championship 142 ngày 19 giờ
21K.F.U.P.M Rapid Chess Tournment 2018 155 ngày 23 giờ
22K.F.U.P.M Chess Tournment 2018 157 ngày 22 giờ
23Jeddah Universities Chess Championship 2018 Apr 11 165 ngày 9 giờ
24Jeddah chess Rapid Tournament 205 ngày 21 giờ
25Makkah Chess 2018 FEB 23 211 ngày
26Jeddah Youth Chess Tournament 2018 Feb 24 211 ngày 14 giờ
27Privet Tournemnt February 2018 233 ngày 22 giờ
28King Salman World Blitz Championship 2017 Open 268 ngày 1 giờ
29King Salman World Blitz Championship 2017 Women 268 ngày 1 giờ
30King Salman World Rapid Championship 2017 Open 269 ngày 11 giờ
31King Salman World Rapid Championship 2017 Women 270 ngày
32Royal Commission of Jubail International Chees Tournament 327 ngày 11 giờ
33 Abha International Rapid Chess Tournament 2017 Oct 20 328 ngày 9 giờ
34Al Kifah Women Chess Tournament 2017 328 ngày 11 giờ
35Jeddah National Chess Classic Tournament 2017 Oct 5-7 337 ngày 10 giờ
36Dammam National Classic Chess tournament 2017 341 ngày 6 giờ
37Makkah National Chess Championship 2017 Oct 13 345 ngày 14 giờ
38ADDLULU Chess Women Tournament 2017 Sep 29 356 ngày 5 giờ
39PMU Chess Club Tournament 2017 359 ngày 6 giờ
40Riyadh International Chess tournament 4 August 2017 369 ngày 9 giờ
41AlShareef Corner Open Chess Tournament 7July 2017 396 ngày 2 giờ
42Al Kifah Women Chess Tournament 2017 Aug 18 397 ngày 3 giờ
43Al kifah Women Chess Tournament 2017 July 25 425 ngày 22 giờ
44The First Brain Gym International Kids Chess Tournament in Saudi Arabia 21 April 2017 426 ngày 9 giờ
45Mekkah Ramadan Internatioanl Chess Tournament (Rapid) 9 June, 2017 433 ngày 9 giờ
46Makkah International Chess Open 2017 MAY 19 443 ngày 19 giờ
47Jeddah Women Chess Tournament 2017 MAY 12 463 ngày 8 giờ
48RAMADAN WOMEN CHESS TOURNAMENT 2017 JONE 9 470 ngày 3 giờ
49Al Safa Club Ramadan Chess Tournament 2017 470 ngày 4 giờ
50Al-Rakkah International Tournemnt 05 Jun 2017 475 ngày 18 giờ