Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Inarkiev Cup 2018 (A) 1 giờ 58 phút
2Inarkiev Cup 2018 (U10) 2 giờ
3Inarkiev Cup 2018 (U14) 2 giờ 1 phút
4Республиканский турнир по быстрым шахматам "Лейлек - 2018" 12 ngày 17 giờ
5Лейлек - 2018 (женщины) 12 ngày 17 giờ
6Респуликанский турнир по быстрым шахматам "Лейлек - 2018" (мальчики до 12 лет) 12 ngày 17 giờ
7Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 14-16 лет 13 ngày 13 giờ
8Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 12 лет 13 ngày 14 giờ
9Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 10 лет 13 ngày 14 giờ
10Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 8 лет 13 ngày 15 giờ
11Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 6 лет 13 ngày 15 giờ
12Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди взрослых 13 ngày 15 giờ
13Нарын_Рапид2018 14 ngày 17 giờ
14Bilimkana European School Blitz-U10 (02.08.2018) 17 ngày 11 giờ
15Bilimkana European School Blitz-U14 (02.08.2018) 17 ngày 11 giờ
16Bilimkana European School Blitz-A (02.08.2018) 17 ngày 11 giờ
17Благотворительный - Опен блиц турнир для Нурметова Б. 23 ngày 9 giờ
18Блиц Турнир Мемориал Д.Дербишева до 10 лет 24 ngày 23 giờ
19Блиц Турнир Мемориал Д.Дербишева до 14 лет 24 ngày 23 giờ
20Sary-Chelek 2018 jn 39 ngày 12 giờ
21Sary-Chelek 2018 vz 40 ngày 13 giờ
22Karakul memorial A.Zhetyshikova 43 ngày 10 giờ
23Кубок Карпова 2018 (До 6 лет) 43 ngày 18 giờ
24Кубок Карпова 2018 (До 8 лет) 43 ngày 18 giờ
25Кубок Карпова 2018 (До 10 лет) 43 ngày 18 giờ
26Кубок Карпова 2018 (Девочки до 12 лет) 43 ngày 18 giờ
27Кубок Карпова 2018 (Мальчики до 12 лет) 43 ngày 18 giờ
28Issyk kyll 19-28.06 open A 52 ngày 17 giờ
29Issyk kul under 14 52 ngày 19 giờ
30Issyk kul under 12 52 ngày 19 giờ
31Issyk kul under 10 52 ngày 19 giờ
32Issyk kul under 8 52 ngày 19 giờ
33Issyk kyl under 6 52 ngày 19 giờ
34Спартакиада среди сотрудников ГосОрганов КР 2018 (гражд.) 53 ngày 16 giờ
35Спартакиада среди сотрудников ГосОрганов КР 2018 (Силовые структуры) 54 ngày 15 giờ
36Issyk kol 2018 Rapid 54 ngày 17 giờ
37Rapid under 10 54 ngày 17 giờ
38Rapid under 12 54 ngày 18 giờ
39Rapid under 8 54 ngày 18 giờ
40Buchur Rapid (10'+5'') 23.06.2018 57 ngày 20 giờ
4178 School Team Championship 2017 59 ngày 8 giờ
42Champion Club Blitz (3'+2'') (17.06.2018) 60 ngày 12 giờ
43Champion Club Rapid (10'+5'') (17.06.2018) 60 ngày 12 giờ
44Champion Club Rapid (10'+5'') (11.06.2018) 60 ngày 12 giờ
45Champion Club Rapid (10'+5'') (10.06.2018) 60 ngày 12 giờ
46Champion Club Blitz (3'+2'') (10.06.2018) 60 ngày 12 giờ
47Champion Club Blitz (3+2) (08.06.2018) 60 ngày 12 giờ
48Abdykerimov mem 2018 61 ngày 14 giờ
49Altyn-Tuyun Blitz (16.06.2018) 62 ngày 19 giờ
50Отбор на кубок Ботвинника 64 ngày 13 giờ