Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 3 ngày 19 giờ
2Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 3 ngày 20 giờ
3Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 3 ngày 20 giờ
4Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 6 ngày 20 giờ
5Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 6 ngày 20 giờ
6Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 9 ngày 20 giờ
7Altyn - Kol 2017 13 ngày 19 giờ
8Altyn - Kol 2017 13 ngày 19 giờ
9KGZ Senior's Cup 2017 13 ngày 19 giờ
10KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 13 ngày 19 giờ
11KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 13 ngày 19 giờ
12Altyn - Kol 2017 14 ngày 1 giờ
13Altyn - Kol 2017 jn 14 ngày 1 giờ
14Altyn-Kol 2017 jn 14 ngày 21 giờ
15Altyn-Kol2017 14 ngày 23 giờ
16Altyn-Kol 2017 jn 15 ngày 22 giờ
17Derbishev Memorial 2017 ''A'' 19 ngày 20 giờ
18KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 25 ngày 2 giờ
19KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 25 ngày 2 giờ
20KGZ Senior's Cup 2017 26 ngày 11 giờ
21KGZ Senior's Cup 2017 55+ 28 ngày 22 giờ
22Derbishev Memorial 2017 U11 33 ngày 21 giờ
23Derbishev Memorial 2017 U7 33 ngày 21 giờ
24Derbishev Memorial 2017 U9 33 ngày 21 giờ
25Derbishev Memorial 2017 U13 33 ngày 21 giờ
26Derbishev Memorial 2017 U17 33 ngày 21 giờ
27Derbishev Memorial 2017 ''A'' 33 ngày 21 giờ
28Derbishev Memorial 2017 U17 39 ngày 4 giờ
29Иссык-куль 2017г до 17 лет 86 ngày 19 giờ
30Иссык-куль 2017г до 13 лет 86 ngày 19 giờ
31Иссык-куль 2017г до 11 лет 86 ngày 19 giờ
32Иссык-куль 2017г до 9 лет 86 ngày 19 giờ
33Иссык-куль 2017г до 7 лет 86 ngày 19 giờ
34Турнир А Иссык-куль 2017 86 ngày 19 giờ
35RSHKristall jn 102 ngày 16 giờ
36KGZ Schoolar's Championship 2017 M11 110 ngày
37Bishkek Club Rapid 8 204 ngày 8 giờ
38Bishkek Chess Club Rapid 7 204 ngày 8 giờ
39Kyrgyzstan Chess Championship 2017 (1 League) 219 ngày 9 giờ
40Dordoi Cup Rapid 2016 219 ngày 9 giờ
41Dordoi Cup Rapid 2016 219 ngày 9 giờ
42Bishkek Park Cup 2017 U11 Rapid 219 ngày 10 giờ
43Bishkek Park Cup 2017 U11 Girls 219 ngày 10 giờ
44Bishkek Park Cup 2017 U16 219 ngày 10 giờ
45Bishkek Park Cup 2017 U16 Girls 219 ngày 10 giờ
46Altyn Tuyun's Rapid Cup 2016 323 ngày 11 giờ
47Altyn Tuyun's Blitz Cup 2016 323 ngày 11 giờ
48Jalal Abad Rapid Championship 2016 349 ngày 2 giờ
49Issyk Kul Open 2016 445 ngày 11 giờ
50Kyrgyzstan_2016_men_Superfinal 508 ngày 3 giờ