Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B07(2012-2013) 28 ngày 19 giờ
2Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B15(2004-2007) 32 ngày 19 giờ
3Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B13(2006-2007) 32 ngày 21 giờ
4Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva A 32 ngày 23 giờ
5Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B17(2002-2003) 42 ngày 21 giờ
6Inarkiev Cup-2019 A (Open) 43 ngày 18 giờ
7Inarkiev Cup-2019 B (2003-2006) 43 ngày 18 giờ
8Inarkiev Cup-2019 C (2007-2010) 43 ngày 18 giờ
9II Cup A. Karpova U14 - 2005-2006 44 ngày 17 giờ
10II Cup A. Karpova U12G - 2007-2008 44 ngày 17 giờ
11II Cup A. Karpova U12 - 2007-2008 44 ngày 17 giờ
12II Cup A. Karpova U10 - 2009-2010 44 ngày 17 giờ
13II Cup A. Karpova U8G - 2011-2012 44 ngày 18 giờ
14II Cup A. Karpova U8 - 2011-2012 44 ngày 18 giờ
15II Cup A. Karpova U6 - 2013 44 ngày 18 giờ
16II Cup A. Karpova U6G - 2013 44 ngày 18 giờ
17Inarkiev Cup-2019 D (2011-2014) 44 ngày 21 giờ
18Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B11(2008-2009) 44 ngày 22 giờ
19Ak Bermet Rapid (U 10) 46 ngày 11 giờ
20Ak Bermet Rapid (U 14) 46 ngày 11 giờ
21Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B09(2010-2011) 47 ngày 21 giờ
22II Cup A. Karpova U10G - 2009-2010 56 ngày 9 giờ
23II Cup A. Karpova U14G - 2005-2006 58 ngày 13 giờ
24Karakol July Chess Classic CCA Karakol 60 ngày 16 giờ
25Karakol July Chess Rapid CCA Karakol 60 ngày 16 giờ
26Chuy Bilimkana Rapid 2019 S 62 ngày 9 giờ
27Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 12 лет 63 ngày 16 giờ
28Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 10 лет 63 ngày 16 giờ
29Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 8 лет 63 ngày 16 giờ
30Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам Старшая группа 64 ngày 16 giờ
31SARY-OZON CHUY RAPID (July) 68 ngày 5 giờ
32Karakul Rapid 2019 mem A.Zheteshikova 68 ngày 22 giờ
33Karakul Rapid 2019 W mem A.Zheteshikova 68 ngày 22 giờ
342 Chon-Sary Oi Blitz 2019 74 ngày 18 giờ
35Chon-Sary Oi Blitz 2019 75 ngày 13 giờ
36Chon-Sary Oi Rapid 2019 75 ngày 17 giờ
3726.Bishkek Chess Blitz (June_3) 82 ngày 9 giờ
38Cup Leonid Yurtaev 2019. "A" 86 ngày 16 giờ
39Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 14 лет. 86 ngày 18 giờ
40Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 12 лет. 86 ngày 18 giờ
41Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 10 лет. 86 ngày 18 giờ
42Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 8 лет. 86 ngày 18 giờ
43Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 6лет. 86 ngày 18 giờ
44Bishkek Chess Blitz (June_2) 89 ngày 9 giờ
4524.Bishkek Chess Club Rapid (June_4) 89 ngày 10 giờ
46Chess Club Champion Classic June 90 ngày 10 giờ
47Bilimkana klassik A 2019 92 ngày 13 giờ
48Bilimkana klassik B 2019 92 ngày 13 giờ
49Abdykerimov mem blitz 2019 95 ngày 13 giờ
50Bishkek Chess Blitz 96 ngày 8 giờ