Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Tash-Rabat710 12 ngày 14 giờ
2Smart Champion Sheveningen System October 2018 12 ngày 15 giờ
3Otb Sadvakasov Cup M13 15 ngày 17 giờ
4Otb Sadvakasov Cup M17 15 ngày 18 giờ
5Otb Sadvakasov Cup M9 15 ngày 18 giờ
6Super Snickers Blitz (26.09.2018) 19 ngày 4 giờ
7Karakol Juniors League - 2008 - 2013 19 ngày 16 giờ
8Chess Club Blitz - September II 30 ngày 15 giờ
9ЧКР среди ветеранов 2018 (50-64 лет) 32 ngày 19 giờ
10ЧКР среди ветеранов 2018 (65 лет и старше) 32 ngày 19 giờ
11Chess Club Rapid - September II 32 ngày 19 giờ
12Inarkiev Cup 2018 (A) Кубок Инаркиева-2018 (A) 52 ngày 19 giờ
13Inarkiev Cup 2018 (U14) Кубок Инаркиева-2018 (До 14) 52 ngày 19 giờ
14Inarkiev Cup 2018 (U10) Кубок Инаркиева-2018 (До 10) 52 ngày 19 giờ
15Inarkiev Cup 2018 (A) Blitz Кубок Инаркиева-2018 (A) Blitz 55 ngày 14 giờ
16Inarkiev Cup 2018 (U10) Blitz Кубок Инаркиева-2018 (U10) Blitz 55 ngày 15 giờ
17Inarkiev Cup 2018 (A) Blitz (22.08.2018) Кубок Инаркиева-2018 Блиц (A) (22.08.2018) 58 ngày 15 giờ
18Inarkiev Cup-2018 Blitz (До 14) (22.08.2018) Кубок Инаркиева-2018 Блиц (До 14) (22.08.2018) 58 ngày 15 giờ
19Inarkiev Cup-2018 Blitz (До 10) (22.08.2018) Кубок Инаркиева-2018 Блиц (До 10) (22.08.2018) 58 ngày 15 giờ
20Республиканский турнир по быстрым шахматам "Лейлек - 2018" 73 ngày 18 giờ
21Лейлек - 2018 (женщины) 73 ngày 18 giờ
22Респуликанский турнир по быстрым шахматам "Лейлек - 2018" (мальчики до 12 лет) 73 ngày 18 giờ
23Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 14-16 лет 74 ngày 14 giờ
24Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 12 лет 74 ngày 14 giờ
25Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 10 лет 74 ngày 15 giờ
26Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 8 лет 74 ngày 15 giờ
27Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди детей до 6 лет 74 ngày 15 giờ
28Мемориал Д. Дербишева - 2018 среди взрослых 74 ngày 16 giờ
29Нарын_Рапид2018 75 ngày 18 giờ
30Bilimkana European School Blitz-U10 (02.08.2018) 78 ngày 12 giờ
31Bilimkana European School Blitz-U14 (02.08.2018) 78 ngày 12 giờ
32Bilimkana European School Blitz-A (02.08.2018) 78 ngày 12 giờ
33Благотворительный - Опен блиц турнир для Нурметова Б. 84 ngày 9 giờ
34Блиц Турнир Мемориал Д.Дербишева до 10 лет 85 ngày 23 giờ
35Блиц Турнир Мемориал Д.Дербишева до 14 лет 85 ngày 23 giờ
36Sary-Chelek 2018 jn 100 ngày 16 giờ
37Sary-Chelek 2018 vz 101 ngày 14 giờ
38Karakul memorial A.Zhetyshikova 104 ngày 11 giờ
39Кубок Карпова 2018 (До 6 лет) 104 ngày 18 giờ
40Кубок Карпова 2018 (До 8 лет) 104 ngày 18 giờ
41Кубок Карпова 2018 (До 10 лет) 104 ngày 18 giờ
42Кубок Карпова 2018 (Девочки до 12 лет) 104 ngày 18 giờ
43Кубок Карпова 2018 (Мальчики до 12 лет) 104 ngày 18 giờ
44Issyk kyll 19-28.06 open A 113 ngày 18 giờ
45Issyk kul under 14 113 ngày 19 giờ
46Issyk kul under 12 113 ngày 19 giờ
47Issyk kul under 10 113 ngày 19 giờ
48Issyk kul under 8 113 ngày 19 giờ
49Issyk kyl under 6 113 ngày 19 giờ
50Спартакиада среди сотрудников ГосОрганов КР 2018 (гражд.) 114 ngày 17 giờ