Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Мальчики до 14 лет) 4 giờ 22 phút
2Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Девочки до 6 лет) 6 giờ 5 phút
3Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Мальчики до 6 лет) 6 giờ 11 phút
4Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Девочки до 8 лет) 6 giờ 13 phút
5Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Мальчики до 8 лет) 6 giờ 15 phút
6Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Девочки до 10 лет) 6 giờ 21 phút
7Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Мальчики до 10 лет) 6 giờ 22 phút
8Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Девочки до 12 лет) 6 giờ 30 phút
9Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Девочки до 14 лет) 6 giờ 34 phút
10Кубок Президента КР по шахматам 2018 (Мальчики до 12 лет) 6 giờ 36 phút
11President Cup 2018 (G10) 10 giờ 16 phút
12President Cup 2018 (U8) 10 giờ 37 phút
13President Cup 2018 (U10) 11 giờ 8 phút
14President Cup 2018 (U6) 11 giờ 26 phút
15President Cup 2018 (U6) 11 giờ 29 phút
16President Cup 2018 (G12) 11 giờ 31 phút
17President Cup 2018 (U14) 11 giờ 52 phút
18President Cup 2018 (G14) 11 giờ 56 phút
19President Cup 2018 (U12) 15 giờ 2 phút
20President Cup 2018 (U8) 1 ngày 3 giờ
21President Cup 2018 (U6) 1 ngày 3 giờ
22President Cup 2018 (G6) 1 ngày 3 giờ
23President Cup 2018 (G8) 1 ngày 3 giờ
243'rd Smart Cup Bishkek 2018 2 ngày
25Квалификационный турнир на КМС (для учеников Алтын-Туйун) 6 ngày 7 giờ
26Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 12 лет) 7 ngày 8 giờ
27Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 12 лет) 7 ngày 8 giờ
28Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 10 лет) 7 ngày 8 giờ
29Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 10 лет) 7 ngày 9 giờ
30Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 8 лет) 7 ngày 9 giờ
31Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 8 лет) 7 ngày 9 giờ
32Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 7 лет) 7 ngày 9 giờ
33Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 7 лет) 7 ngày 9 giờ
34Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 6 лет) 7 ngày 9 giờ
35Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 6 лет) 7 ngày 9 giờ
36Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 12 лет) 8 ngày 11 giờ
37Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 10 лет) 8 ngày 11 giờ
38Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 8 лет) 8 ngày 11 giờ
39Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 7 лет) 8 ngày 11 giờ
40Кубок ОЦ Дино - 2018 (Мальчики до 6 лет) 8 ngày 11 giờ
41Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 12 лет) 8 ngày 11 giờ
42Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 10 лет) 8 ngày 11 giờ
43Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 8 лет) 8 ngày 11 giờ
44Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 7 лет) 8 ngày 11 giờ
45Кубок ОЦ Дино - 2018 (Девочки до 6 лет) 8 ngày 11 giờ
46Школьная лига. Финал (город) 13 ngày 8 giờ
47Bishkek Chess Club Rapid №34 13 ngày 21 giờ
48Bishkek Chess Club Rapid №33 13 ngày 21 giờ
49Bishkek Chess Club Rapid №34 14 ngày 3 giờ
50Chess Club Champion Rapid 4 21 ngày 6 giờ