Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1RSHK rapid 1 2 ngày 10 giờ
2Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 14 лет) 4 ngày 4 giờ
3Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 18 лет) 4 ngày 12 giờ
4Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 18 лет) 4 ngày 12 giờ
5Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 16 лет) 4 ngày 12 giờ
6Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 16 лет) 4 ngày 12 giờ
7Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 14 лет) 4 ngày 12 giờ
8Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 12 лет) 4 ngày 12 giờ
9Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 12 лет) 4 ngày 12 giờ
10Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 10 лет) 4 ngày 12 giờ
11Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 10 лет) 4 ngày 12 giờ
12Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 8 лет) 4 ngày 12 giờ
13Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 8 лет) 4 ngày 12 giờ
14Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 6 лет) 4 ngày 12 giờ
15Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 6 лет) 4 ngày 12 giờ
16Altyn-Tuyun 2018 8 ngày 9 giờ
17Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 14 лет) 12 ngày 4 giờ
18Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 12 лет) 12 ngày 5 giờ
19Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 10 лет) 12 ngày 9 giờ
20Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 16 лет) 12 ngày 9 giờ
21Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 16 лет) 12 ngày 9 giờ
22Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 14 лет) 12 ngày 9 giờ
23Чемпионат КР среди девочек 2018 (До 8 лет) 12 ngày 9 giờ
24Чемпионат КР среди мальчиков 2018 (До 8 лет) 12 ngày 9 giờ
25Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 18 лет) 12 ngày 13 giờ
26Чемпионат КР среди юношей 2018 (До 12 лет) 13 ngày 9 giờ
27Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 16-18 лет) 13 ngày 17 giờ
28Чемпионат КР среди девушек 2018 (До 18 лет) 14 ngày 5 giờ
29Кубок Дордоя - 2017 (Рапид) 17 ngày 9 giờ
30Кубок Дордоя - 2017 (Блиц) 17 ngày 10 giờ
31Dordoi Cup - 2017 (Blitz) 21 ngày 15 giờ
32Dordoi Cup - 2017 (Rapid) 21 ngày 15 giờ
33Bishkek Chess Club Rapid №32 23 ngày 4 giờ
34Bishkek Chess Club Rapid №32 23 ngày 5 giờ
35Chess Club "Champion" Cup (Rapid) 2017 23 ngày 12 giờ
36Квалификационный турнир на IV разряд 30 ngày 5 giờ
37Bishkek Chess Club Rapid №31 30 ngày 5 giờ
38Bishkek Chess BALA Rapid №4 30 ngày 5 giờ
392'nd Smart Cup Bishkek 2017 40 ngày 5 giờ
40Bishkek Chess Club Rapid №30 44 ngày 8 giờ
41Bishkek Chess BALA Rapid №3 44 ngày 16 giờ
42Bishkek Chess CLUB BLITZ №3 45 ngày 7 giờ
43Bishkek Chess BALA BLITZ №2 45 ngày 7 giờ
44Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (deaf+physical) 47 ngày 17 giờ
45Kyrgyzstan Youth Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 47 ngày 18 giờ
46Bishkek Chess Club Rapid №29 51 ngày 9 giờ
47Bishkek Chess BALA Rapid №2 51 ngày 15 giờ
48Bishkek Chess CLUB BLITZ №2 52 ngày 10 giờ
49Bishkek Chess Club Rapid №28 56 ngày 21 giờ
50Bishkek Chess BALA Rapid №1 58 ngày 12 giờ