Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1KGZ Youth G18 2019 3 ngày 4 giờ
2Intergelpo 2019 Rapid 3 ngày 22 giờ
3Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 М10 Тай-Брейк 4 ngày 20 giờ
4Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 М10 4 ngày 20 giờ
5Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 М18 4 ngày 22 giờ
6Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д18 4 ngày 22 giờ
7Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 M16 4 ngày 22 giờ
8Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д16 4 ngày 22 giờ
9Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 M14 4 ngày 22 giờ
10Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д14 4 ngày 22 giờ
11Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 M12 4 ngày 22 giờ
12Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д12 4 ngày 22 giờ
13Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д10 4 ngày 22 giờ
14Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 M8 4 ngày 22 giờ
15Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д8 4 ngày 22 giờ
16Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 М6 4 ngày 22 giờ
17Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д6 4 ngày 22 giờ
18I Кубок ШШ "ГАРДЭ" (взрослые) 5 ngày 21 giờ
19I Кубок ШШ "ГАРДЭ" (Мальчики и Девочки до 14 лет) 5 ngày 21 giờ
20I Кубок ШШ "ГАРДЭ" (Мальчики и Девочки до 12 лет) 5 ngày 21 giờ
21I Кубок ШШ "ГАРДЭ" (Мальчики и Девочки до 10 лет) 5 ngày 21 giờ
22I Кубок ШШ "ГАРДЭ" (Мальчики и Девочки до 8 лет) 5 ngày 21 giờ
23Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 M8 10 ngày 23 giờ
24Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д6 15 ngày 3 giờ
25Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 М6 15 ngày 3 giờ
26Dordoi Cup Rapid 2018 15 ngày 5 giờ
27Тест Тест 15 ngày 16 giờ
28Dordoi Cup-2018 Blitz 17 ngày 22 giờ
29Dordoi Cup-2018 Rapid 17 ngày 22 giờ
30Чемпионат КР среди юношей и девочек 2019 Д12 20 ngày 16 giờ
31Tokmok Mayor's Cup 2018 21 ngày 23 giờ
32Smart Cup December 2018 24 ngày 22 giờ
33Турнир на IV разряд - ("ЦШАК") Квалификационный турнир на IV разряд 25 ngày 2 giờ
34Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (Д до 12 лет) 27 ngày 2 giờ
35Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (М до 12 лет) 27 ngày 2 giờ
36Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (М до 10 лет) 27 ngày 3 giờ
37Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (М + Д до 8 лет) 27 ngày 4 giờ
38Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (М + Д до 6 лет) 27 ngày 5 giờ
39Турнир посвященный "К 87 - летию Вендровой Розы Нисоновны" (Д до 10 лет) 28 ngày 5 giờ
40Mem Kochkorova and Kalievoi 2018 31 ngày 3 giờ
41Академия Роста (мальчики + девочки до 6 лет) 32 ngày
42Академия Роста (мальчики + девочки до 8 лет) 32 ngày
43Академия Роста (мальчики + девочки до 13 лет) 32 ngày
44Взрослый Чемпионат Иссык-Кульской области 2018 33 ngày
45Чемпионат Иссык-Кульской области среди юношей 2003-2004гг. U16 - Open 33 ngày
46Чемпионат Иссык-Кульской области среди девушек 2003-2004гг. U16 - девушки 33 ngày 2 giờ
47Чемпионат Иссык-Кульской области среди мальчиков 2009-2010гг. U10 - Open 33 ngày 2 giờ
48Чемпионат Иссык-Кульской области среди девочек 2007-2008гг. U12 - девочки 33 ngày 2 giờ
49Чемпионат Иссык-Кульской области среди девочек 2009-2010гг. U10 - девочки 33 ngày 2 giờ
50Чемпионат Иссык-Кульской области среди мальчиков 2005-2006гг. U14 - Open 33 ngày 3 giờ