Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Bishkek Chess BALA BLITZ №1 2 giờ 33 phút
2Bishkek Chess Club Rapid 27 5 ngày 21 giờ
3Altyn-Tuyun 2017 10 ngày 23 giờ
4Altyn-Tuyun 2017 12 ngày 23 giờ
5Bilimkana Cup 2017 U12 15 ngày 4 giờ
6Bilimkana Cup 2017 G10 15 ngày 4 giờ
7Bilimkana Cup 2017 U10 15 ngày 4 giờ
8Bilimkana Cup 2017 U16 15 ngày 4 giờ
9Bilimkana Cup 2017 U8 15 ngày 7 giờ
10Bilimkana Cup 2017 G8 15 ngày 7 giờ
11Bilimkana Cup 2017 G6 15 ngày 7 giờ
12Bilimkana Cup 2017 U6 15 ngày 7 giờ
13Altyn-Tuyun 2017 18 ngày 1 giờ
14Smart Cup Bishkek 2017 23 ngày 1 giờ
15Golden autumn G 17 23 ngày 1 giờ
16Golden autumn M 17 23 ngày 1 giờ
17Golden autumn G 13 23 ngày 1 giờ
18Golden autumn M 9 23 ngày 1 giờ
19Golden autumn M 13 23 ngày 1 giờ
20Golden autumn G 9 23 ngày 2 giờ
21По слуху, ДЦП 27 ngày 7 giờ
22Smart Cup Bishkek 2017 36 ngày 20 giờ
23OSEN 2017 42 ngày 6 giờ
24Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 58 ngày 2 giờ
25Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 58 ngày 3 giờ
26Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 58 ngày 3 giờ
27Asian Chess Championship among disabled 2017 (Deaf) 61 ngày 3 giờ
28Asian Chess Championship among disabled 2017 (Physical Dis) 61 ngày 3 giờ
29Asian Chess Championship among disabled 2017 (Low Vision) 64 ngày 3 giờ
30Altyn - Kol 2017 68 ngày 2 giờ
31Altyn - Kol 2017 68 ngày 2 giờ
32KGZ Senior's Cup 2017 68 ngày 2 giờ
33KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 68 ngày 2 giờ
34KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 68 ngày 2 giờ
35Altyn - Kol 2017 68 ngày 8 giờ
36Altyn - Kol 2017 jn 68 ngày 8 giờ
37Altyn-Kol 2017 jn 69 ngày 4 giờ
38Altyn-Kol2017 69 ngày 6 giờ
39Altyn-Kol 2017 jn 70 ngày 5 giờ
40Derbishev Memorial 2017 ''A'' 74 ngày 3 giờ
41KGZ Disabled's Cup 2017 по слуху и др. 79 ngày 9 giờ
42KGZ Disabled's Cup 2017 По зрению 79 ngày 9 giờ
43KGZ Senior's Cup 2017 80 ngày 18 giờ
44KGZ Senior's Cup 2017 55+ 83 ngày 5 giờ
45Derbishev Memorial 2017 U11 88 ngày 4 giờ
46Derbishev Memorial 2017 U7 88 ngày 4 giờ
47Derbishev Memorial 2017 U9 88 ngày 4 giờ
48Derbishev Memorial 2017 U13 88 ngày 4 giờ
49Derbishev Memorial 2017 U17 88 ngày 4 giờ
50Derbishev Memorial 2017 ''A'' 88 ngày 4 giờ