Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 8 3 phút
2Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 10 10 phút
3Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 12 11 phút
4Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 14 12 phút
5Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 16 13 phút
6Kitale Junior Open Chess Tournament; Under 18 14 phút
7Lakely Closed Junior Tournament; U9 1 giờ 40 phút
8Lakely Closed Junior Tournament; U11 1 giờ 41 phút
9Interbanks Games 2018 12 giờ 24 phút
10Kenya National Premier Chess League 2018 12 giờ 26 phút
11NGSA Internal Tournament - Under 8 Boys+Girls 2 ngày 17 giờ
12NGSA Internal Tournament - Under 10 Boys 2 ngày 17 giờ
13NGSA Internal Tournament - Under 10 Girls 2 ngày 17 giờ
14NGSA Internal Tournament - Under 12 Boys 2 ngày 17 giờ
15NGSA Internal Tournament - Under 12 Girls 2 ngày 17 giờ
16NGSA Internal Tournament - Under 14 Boys 2 ngày 17 giờ
17NGSA Internal Tournament - Under 14 Girls 2 ngày 17 giờ
18Village Market Junior Chess Championship Under 18 3 ngày 17 giờ
19Village Market Junior Chess Championship Under 8 3 ngày 17 giờ
20Village Market Junior Chess Championship Under 12 3 ngày 17 giờ
21Village Market Junior Chess Championship Under 10 3 ngày 17 giờ
22Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 10 3 ngày 18 giờ
23Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 12 3 ngày 18 giờ
24Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 14 3 ngày 18 giờ
25Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 18 3 ngày 18 giờ
26Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 8 3 ngày 18 giờ
27Village Market Junior Chess Championship Under 14 3 ngày 18 giờ
28Lighthouse Inter Schools Chess Tournament Under 16 4 ngày 12 giờ
29Village Market Junior Chess Championship Under 12 7 ngày 23 giờ
30Village Market Junior Chess Championship Under 10 16 ngày 16 giờ
31Village Markey Junior Chess Championship Under 8 19 ngày 15 giờ
322018 African Youth Chess Championships - Under 16 & 18 Girls 20 ngày 9 giờ
332018 African Youth Chess Championships - Under 18 Boys 20 ngày 9 giờ
342018 African Youth Chess Championships - Under 16 Open 20 ngày 9 giờ
352018 African Youth Chess Championships - Under 14 Girls 20 ngày 9 giờ
362018 African Youth Chess Championships - Under 14 Open 20 ngày 9 giờ
372018 African Youth Chess Championships - Under 12 Girls 20 ngày 9 giờ
382018 African Youth Chess Championships - Under 12 Open 20 ngày 9 giờ
392018 African Youth Chess Championships - Under 10 Girls 20 ngày 9 giờ
402018 African Youth Chess Championships - Under 10 Open 20 ngày 9 giờ
412018 African Youth Chess Championships - Under 8 Girls 20 ngày 9 giờ
422018 African Youth Chess Championships - Under 8 Open 20 ngày 9 giờ
43CASA Games Chess Tournament 2018 26 ngày 21 giờ
4460th Nairobi Chess Club Championship - U1600 Section 30 ngày 9 giờ
45CASA Games Chess Tournament 2018 30 ngày 16 giờ
4660th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 30 ngày 16 giờ
4760th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 30 ngày 17 giờ
48Shree Navnat Vanik Mahajan- Nairobi Indoor Sports Competions Under 20 51 ngày 20 giờ
49Shree Navnat Vanik Mahajan- Nairobi Indoor Sports Competions Above 20 51 ngày 20 giờ
50Shree Navnat Vanik Mahajan- Nairobi Indoor Sports Competions Under 10 51 ngày 21 giờ