Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
12017 Festival of Friendship Over 14 1 ngày 23 giờ
22017 Festival of Friendship Under 14 1 ngày 23 giờ
3CHESS INTERBANKS 2017 3 ngày 6 giờ
4Kim Bhari Sitting Room 4 ngày
5JAVA HOUSE AFRICA, ELDORET RUPA MALL CHESS RAPID TOURNAMENT 19 ngày 1 giờ
62017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 27 ngày 6 giờ
7Kingsway Tyres 1st ANCC Rapid Championship (FIDE rated) 31 ngày 13 giờ
81st ANCC Junior Championship (FIDE rated) 31 ngày 13 giờ
9KTDA 2nd ANCC Closed Championship (FIDE rated) 31 ngày 13 giờ
10MCA Internal Tournament 32 ngày
11Juja St. Peter's Junior Chess Tournament U18,U16,U14 44 ngày 21 giờ
12Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 10 44 ngày 21 giờ
13Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 44 ngày 21 giờ
14Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 44 ngày 21 giờ
15Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 50 ngày 6 giờ
16Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 50 ngày 6 giờ
17lighthouse interschools chess tournament 51 ngày 4 giờ
18LIGHTHOUSE INTERSCHOOLS CHESS TOURNAMENT 51 ngày 4 giờ
191st ANCC Blitz Championship (FIDE rated) 51 ngày 16 giờ
2059th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 55 ngày 18 giờ
2159th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 55 ngày 18 giờ
22ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U14 57 ngày 22 giờ
23ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL TOURNAMENT 57 ngày 23 giờ
24ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U 16 OPEN 57 ngày 23 giờ
25Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 14 61 ngày 18 giờ
26Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 18 61 ngày 18 giờ
27Bhari 62 ngày
28Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 13 66 ngày
29Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 18 66 ngày
30Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 8 66 ngày
31Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 14 Boys 70 ngày 1 giờ
32All saints Cathedral chess Tournament- U12 -14 72 ngày 23 giờ
33All saints Cathedral chess Tournament- U10 72 ngày 23 giờ
34All saints Cathedral chess Tournament- U8 72 ngày 23 giờ
35All saints Cathedral chess Tournament- U10 74 ngày 1 giờ
36All saints Cathedral chess Tournament- U8 74 ngày 1 giờ
37The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - Open 86 ngày 22 giờ
38The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U8 86 ngày 23 giờ
39The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U10 86 ngày 23 giờ
40The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U12 86 ngày 23 giờ
41The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U16 87 ngày 1 giờ
42Membley Titans Chess Tournament 87 ngày 21 giờ
43UNPLUG AND PLAY 92 ngày 20 giờ
44Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 13 116 ngày 23 giờ
45Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 10 117 ngày
46Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 8 117 ngày
47Black Knights Closed Blitz Championship (FIDE rated) 120 ngày 11 giờ
482nd Utawala Rapid Chess Tournament 121 ngày 18 giờ
49KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 12 (FIDE Rated) 126 ngày 14 giờ
50KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 18 (FIDE Rated) 126 ngày 14 giờ