Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Masaku Open Chess Championship 2 ngày 16 giờ
2KUSA Womens' Championship Games 2019 2 ngày 17 giờ
3West Kenya Youth and Cadet Regional Qualifiers Under 18 2 ngày 20 giờ
4West Kenya Youth and Cadet Regional Qualifiers Under 16 2 ngày 20 giờ
5West Kenya Youth and Cadet Regional Qualifiers Under 14 2 ngày 20 giờ
6Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 8 3 ngày 15 giờ
7Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 10 3 ngày 15 giờ
8Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 12 3 ngày 15 giờ
9Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 14 3 ngày 15 giờ
10Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 18 3 ngày 15 giờ
11Karatina Chess Opens 3 ngày 15 giờ
12MERU KNYCC QUALIFIERS-under 18 3 ngày 16 giờ
13MERU KNYCC QUALIFIERS Under-16 3 ngày 17 giờ
14MERU KNYCC QUALIFIERS under-10 & under 8 3 ngày 17 giờ
15MERU KNYCC QUALIFIERS-Under 14 & under 12 3 ngày 20 giờ
16MERU KNYCC QUALIFIERS under-8 4 ngày
17Meru KNYCC QUALIFIERS Under-12 5 ngày 11 giờ
18MERU KNYCC QUALIFIERS under -18 5 ngày 11 giờ
19Kajiado Region KNYCC 2019 Qualifiers - Under 16 5 ngày 17 giờ
20Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 18 Girls 7 ngày 22 giờ
21Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 16 Girls 7 ngày 22 giờ
22Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 14 Girls 7 ngày 22 giờ
23Kenya Premier Chess League 2019 7 ngày 23 giờ
24South Nyanza Region KNYCC 2019 Qualifiers - U16 & U18 Girls 9 ngày 15 giờ
25South Nyanza Region KNYCC 2019 Qualifiers - U14 Boys 9 ngày 19 giờ
26South Nyanza Region KNYCC 2019 Qualifiers - U16 Boys 9 ngày 20 giờ
27ALL AFRICA GAMES (AAG) CHESS KENYA QUALIFIERS 2019 (Final Phase) OPEN SECTION 9 ngày 20 giờ
28ALL AFRICA GAMES (AAG) CHESS KENYA QUALIFIERS 2019 (Final Phase) LADIES SECTION 9 ngày 20 giờ
29South Nyanza Region KNYCC 2019 Qualifiers - U18 Boys 9 ngày 20 giờ
30KENYA NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2ND SELECTION MOMBASA U18 10 ngày
31KENYA NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2ND SLECTION MOMBASA U8 10 ngày
32KENYA NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2ND SLECTION MOMBASA U12 10 ngày
33Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 18 Boys 10 ngày 9 giờ
34Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 18 Girls 10 ngày 9 giờ
35Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 16 Girls 10 ngày 9 giờ
36Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 16 Boys 10 ngày 9 giờ
37Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 14 Girls 10 ngày 9 giờ
38Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 14 Boys 10 ngày 9 giờ
39Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 12 10 ngày 9 giờ
40Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 10 Girls 10 ngày 9 giờ
41Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 10 10 ngày 9 giờ
42Kiambu Region K.N.Y.C.C.C 2019 Qualifiers - Under 8 10 ngày 9 giờ
43ALL AFRICA GAMES (AAG) trial xxx OPEN SECTION 10 ngày 12 giờ
44Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 14 Boys 10 ngày 14 giờ
45Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 12 Girls 10 ngày 14 giờ
46Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 12 Boys 10 ngày 14 giờ
47Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 10 Girls 10 ngày 14 giờ
48Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 10 Boys 10 ngày 14 giờ
49Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 8 Girls 10 ngày 14 giờ
50Mt. Kenya Junior Chess Championship (40th Edition) - Under 8 Boys 10 ngày 14 giờ