Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
110th Capablanca Cup - Open Section 19 phút
210th Capablanca Cup - U1600 Section 26 phút
3Oshwal Academy Youth Chess Championship 2020 U10 39 phút
4Oshwal Academy Youth Chess Championship 2020 U18 1 giờ 41 phút
5Oshwal Academy Youth Chess Championship 2020 U8 1 giờ 44 phút
65th Trojan Warriors Internal Tournament 1 giờ 47 phút
7Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 18 1 giờ 48 phút
8Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 10 1 giờ 52 phút
9Oshwal Academy Youth Chess Championship 2020 U12 1 giờ 53 phút
10Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 16 1 giờ 57 phút
11Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 14 1 giờ 58 phút
12Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 8 1 giờ 59 phút
13Oshwal Academy Youth Chess Championship 2020 U14 2 giờ 15 phút
14Lighthouse Aga Khan Inter Schools Chess Tournament - Under 12 16 giờ 53 phút
15Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U18 Girls 3 ngày 7 giờ
16Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U18 Boys 3 ngày 7 giờ
17Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U16 3 ngày 7 giờ
18Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U14 3 ngày 7 giờ
19Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U16 Girls 3 ngày 7 giờ
20Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U14 Girls 3 ngày 7 giờ
21Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U12 Girls 3 ngày 7 giờ
22Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U12 3 ngày 7 giờ
23Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U10 Girls 3 ngày 7 giờ
24Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U10 3 ngày 7 giờ
25Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U8 Girls 3 ngày 7 giờ
26Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U8 3 ngày 7 giờ
27KNYCCC North-Rift Region 5 ngày
28Kenya National Youth and Cadets' Chess Championship 2020 5 ngày 4 giờ
29Nyeri Chess Club 7 ngày
302019 Kenya National Chess Championship - Open Section 31 ngày 5 giờ
312019 Kenya National Chess Championship - Ladies Section 32 ngày 6 giờ
32Lighthouse Under 21 Chess Championship 2019 32 ngày 7 giờ
33NYERI CHESS CLUB TOURNAMENT 34 ngày 20 giờ
34KUSA GAMES 36 ngày 3 giờ
35KUSA GAMES LADIES SECTION 2019 36 ngày 23 giờ
36COSMO CLUB WEEK 2019 UNDER 16 37 ngày 1 giờ
37COSMO CLUB WEEK 2019 UNDER 8 37 ngày 1 giờ
38COSMO CLUB WEEK 2019 UNDER 12 B 37 ngày 2 giờ
39COSMO CLUB WEEK 2019 UNDER 12 37 ngày 7 giờ
40BUNGOMA OPEN CHESS TOURNAMENT 2019 41 ngày 8 giờ
412019 Kenya National Chess Championship - Junior Section 42 ngày 7 giờ
422019 Kenya National Chess Championship - Cadet Section 43 ngày 5 giờ
432019 Kenya National Chess Championship - Open Section 44 ngày 3 giờ
44Zone 4.4 Youth Under-16 Team Chess Championships 2019 46 ngày
45East Africa Junior Open Chess Championship 2019 47 ngày 5 giờ
463rd Jamhuri Cup 47 ngày 9 giờ
47DALA BLITZ 49 ngày
48Dala Rapid Chess Tournament - Junior Section 49 ngày 2 giờ
49Lighthouse Parents Tournament 49 ngày 7 giờ
50GIG'S GIGGLES INTERNATIONAL JUNIOR OPEN CHESS TOURNAMENT-U12 52 ngày 19 giờ