Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Kenya Premier Chess League 2019 5 ngày 8 giờ
2Funscapes Chess Festival - Under 12 Boys 34 ngày 5 giờ
361st Nairobi Chess Club Championship - Open Section 38 ngày 6 giờ
4Funscapes Chess Festival - Under 08 Boys 38 ngày 23 giờ
5Funscapes Chess Festival - Under 08 Girls 38 ngày 23 giờ
6Funscapes Chess Festival - Under 10 Boys 39 ngày
7Funscapes Chess Festival - Under 16 & 18 Boys & Girls 39 ngày 18 giờ
8Funscapes Chess Festival - Under 14 Girls 41 ngày 19 giờ
9Funscapes Chess Festival - Under 14 Boys 43 ngày 9 giờ
10Funscapes Chess Festival - Under 12 Girls 43 ngày 9 giờ
11Funscapes Chess Festival - Under 10 Girls 43 ngày 9 giờ
12Chacho Open Junior Chess Championship - Under 18 48 ngày 7 giờ
13Village Market Game Night 48 ngày 19 giờ
14Chacho Open Junior Chess Championship - Under 10 49 ngày 3 giờ
15Chacho Open Junior Chess Championship - Under 8 49 ngày 3 giờ
16Galleria BYOB Game Night - 4th Edition 49 ngày 20 giờ
17The Invitational Terrian Rapid Chess Challenge 54 ngày 23 giờ
182nd Juja St. Peters Closed Chess Championship U14 56 ngày 2 giờ
192nd Juja St. Peters Closed Chess Championship U12 56 ngày 3 giờ
202nd Juja St. Peters Closed Chess Championship U10 56 ngày 3 giờ
212nd Juja St. Peters Closed Chess Championship U8 56 ngày 3 giờ
222019 Lighthouse Inter Schools Chess Tournament - Under 11 60 ngày 9 giờ
232019 Lighthouse Inter Schools Chess Tournament - Under 15 60 ngày 9 giờ
242019 Lighthouse Inter Schools Chess Tournament - Under 19 60 ngày 9 giờ
25NGSA Internal Tournament (Term 2 - 2019) - Under 12+14 62 ngày 2 giờ
26NGSA Internal Tournament (Term 2 - 2019) - Under 8+10 62 ngày 2 giờ
27The 2nd Kajiado Junior Chess Championship Under 8,10, 12 63 ngày 3 giờ
28The 2nd Kajiado Junior Chess Championship Under 14,16,18 63 ngày 4 giờ
29RSA Chess Tournament U10 63 ngày 5 giờ
30RSA Chess Tournament U14 63 ngày 6 giờ
31RSA Chess Tournament U12 63 ngày 6 giờ
32RSA Chess Tournament U8 63 ngày 7 giờ
33The 2nd Kajiado Junior Chess Championship Under 8 63 ngày 9 giờ
34The 2nd Kajiado Junior Chess Championship Under 12 63 ngày 9 giờ
35The 2nd Kajiado Junior Chess Championship Under 18 63 ngày 19 giờ
36Galleria BYOB Game Night - 3Rd Edition 63 ngày 20 giờ
37PROPOI QUARTERLY CHESS TOURNAMENT 64 ngày 22 giờ
38All Saints Cathedral Junior Chess Championship 2nd Edition U10 68 ngày 11 giờ
391st All Kerala Open Chess Tournament - Under 15 69 ngày
40WCV Junior Open Chess Championship - U08 69 ngày 7 giờ
41MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U14 GIRLS 69 ngày 20 giờ
42MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U14 BOYS 69 ngày 20 giờ
43MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 GIRLS 69 ngày 20 giờ
44MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 BOYS 69 ngày 20 giờ
45MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 GIRLS 69 ngày 20 giờ
46MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 BOYS 69 ngày 20 giờ
47MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U8 GIRLS 69 ngày 20 giờ
48MUKURU JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U8 BOYS 69 ngày 20 giờ
49WCV Junior Open Chess Championship - U10 69 ngày 22 giờ
50WCV Junior Open Chess Championship - U14, U16 & U18 70 ngày 1 giờ