Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
18th Capablanca Cup - U1800 Section 1 giờ 3 phút
28th Capablanca Cup - Open Section 1 giờ 3 phút
3Final Phase Olympiad Qualifiers - Open Section 19 giờ 3 phút
4Final Phase Olympiad Qualifiers - Ladies Section 19 giờ 3 phút
5Brookside Preparatory School Junior Chess Tournament; 2nd Edition; Under 10 19 giờ 31 phút
6Brookside Preparatory School Junior Chess Tournament; 2nd Edition;Under 12,14,18 19 giờ 32 phút
7Brookside Preparatory School Junior Chess Tournament; 2nd Edition; Under 8 19 giờ 33 phút
8Brookside Preparatory School Junior Chess Tournament; 2nd Edition;Under 12,14,18 1 ngày 14 giờ
9Brookside preparatory chess tournament U10 2 ngày 16 giờ
10Brookside preparatory chess tournament U8 2 ngày 16 giờ
11Brookside preparatory chess tournament 2 ngày 16 giờ
12KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U18 Boys 3 ngày 4 giờ
13Quickfire Blitz Tournament #1 5 ngày 19 giờ
14KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U12 Boys & Girls 6 ngày
15KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U10 Boys 6 ngày 1 giờ
16KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U18 Girls 6 ngày 1 giờ
17KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U16 Girls 6 ngày 1 giờ
18KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U16 Boys 6 ngày 1 giờ
19KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U14 Girls 6 ngày 1 giờ
20KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U14 Boys 6 ngày 1 giờ
21KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U10 Girls 6 ngày 1 giờ
22KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U8 6 ngày 1 giờ
23KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 10 7 ngày 21 giờ
24KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 18 7 ngày 21 giờ
25KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 12 7 ngày 21 giờ
26KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 8 7 ngày 21 giờ
27KNYCC - Kiambu Regional Qualifiers U12 Girls 8 ngày 11 giờ
28KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 16 8 ngày 13 giờ
29KCB Cub Junior Chess Championship 2018 Under 18 8 ngày 13 giờ
30KNYCC - Kitui County Qualifiers 2018; Boys Category 11 ngày 17 giờ
31KNYCC - Kitui County Qualifiers 2018; Girls Category 11 ngày 17 giờ
32Lighthouse InterSchools Chess Tournament -U14, U16,U18 11 ngày 20 giờ
33Lighthouse InterSchools Chess Tournament -U8, U10, U12 11 ngày 20 giờ
34Kenya Premier Chess League 12 ngày 16 giờ
35KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U10 Girls 13 ngày 19 giờ
36KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U18 Boys & Girls 13 ngày 20 giờ
37KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U12 Boys 13 ngày 20 giờ
38KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U16 Boys & Girls 13 ngày 20 giờ
39KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U14 Girls 13 ngày 20 giờ
40KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U14 Boys 13 ngày 20 giờ
41KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U12 Girls 13 ngày 20 giờ
42KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U10 Boys 13 ngày 21 giờ
43KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U8 13 ngày 21 giờ
44Buruburu Girls Open Chess Tournament 13 ngày 23 giờ
452ND TROJAN WARRIORS INTERNAL TOURNAMENT 14 ngày 13 giờ
46KNYCC - Nairobi Regional Qualifiers U18 Girls 15 ngày 12 giờ
47Ridgeways inn the yard Unplug and play 17 ngày
48TUMAINI CHILDRENS HOME CHESS.TOURNAMENT UNDER 18 19 ngày 20 giờ
49TUMAINI CHILDRENS HOME CHESS TOURNAMENT UNDER 12 19 ngày 20 giờ
50ST. PATRICK'S ITEN OPEN TOURNAMENT FOR SCHOOL TEAMS - 2018 20 ngày 12 giờ