Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
11st ANCC Blitz Championship (FIDE rated) 1 giờ 10 phút
259th Nairobi Chess Club Championship - Open Section 1 giờ 52 phút
359th Nairobi Chess Club Championship - U1800 Section 1 giờ 53 phút
41st ANCC Junior Championship (FIDE rated) 1 ngày
5ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U14 2 ngày 5 giờ
6ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL TOURNAMENT 2 ngày 6 giờ
7ST. PATRICK'S ITEN 2017 FINAL U 16 OPEN 2 ngày 6 giờ
8Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 8 6 ngày 2 giờ
9Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 10 6 ngày 2 giờ
10Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 12 6 ngày 2 giờ
11Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 14 6 ngày 2 giờ
12Juja St.Peter's Junior Chess Tournament; Under 18 6 ngày 2 giờ
13Bhari 6 ngày 7 giờ
142017 Kenya National Chess League (FIDE rated) 6 ngày 9 giờ
15Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 13 10 ngày 7 giờ
16Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 18 10 ngày 7 giờ
17Invisible Crown Junior Chess Tournament; Under 8 10 ngày 7 giờ
181st ANCC Rapid Championship (FIDE rated) 12 ngày 3 giờ
19Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 14 Boys 14 ngày 9 giờ
20All saints Cathedral chess Tournament- U12 -14 17 ngày 6 giờ
21All saints Cathedral chess Tournament- U10 17 ngày 6 giờ
22All saints Cathedral chess Tournament- U8 17 ngày 6 giờ
23All saints Cathedral chess Tournament- U10 18 ngày 8 giờ
24All saints Cathedral chess Tournament- U8 18 ngày 8 giờ
252nd ANCC Closed Championship (FIDE rated) 31 ngày 4 giờ
26The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - Open 31 ngày 6 giờ
27The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U8 31 ngày 6 giờ
28The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U10 31 ngày 6 giờ
29The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U12 31 ngày 6 giờ
30The Ultimate Terrian Rapid Chess Tournament - U16 31 ngày 8 giờ
31Membley Titans Chess Tournament 32 ngày 4 giờ
32UNPLUG AND PLAY 37 ngày 3 giờ
33Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 13 61 ngày 6 giờ
34Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 10 61 ngày 7 giờ
35Juja St Peters School Closed Chess Tournament Under 8 61 ngày 7 giờ
36Black Knights Closed Blitz Championship (FIDE rated) 64 ngày 18 giờ
372nd Utawala Rapid Chess Tournament 66 ngày 2 giờ
38KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 12 (FIDE Rated) 70 ngày 21 giờ
39KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 18 (FIDE Rated) 70 ngày 21 giờ
40VM Game Night 3: Blitz Tournament (FIDE rated) 70 ngày 21 giờ
41Som Chess Academy Nairobi (2nd Edition Mukuru Championship 2017) 71 ngày 8 giờ
42KCB Sports Club Junior Open Chess Championship 2017 Under 8 (Unrated) 71 ngày 19 giờ
43Unplug & Play Blitz Championship 2 (FIDE rated) 72 ngày 1 giờ
442017 Ultimate Blitz Challenge 72 ngày 8 giờ
45Alliance Girls' Inter-Schools Chess Tournament - Under 10 75 ngày 4 giờ
46Knightlife Closed Chess Tournament 77 ngày 23 giờ
47Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 18 Girls 78 ngày 22 giờ
48Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 18 Boys 78 ngày 22 giờ
49Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 16 Girls 78 ngày 22 giờ
50Mt. Kenya Junior Chess Championship (36th Edition) - Under 16 Boys 78 ngày 22 giờ