Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Kenya National Chess Championship 2018; Open Section 19 giờ 37 phút
2Kenya National Chess Championship 2018; Ladies Section 20 giờ 44 phút
3examle 1 ngày 17 giờ
4examle 1 ngày 18 giờ
5Lighthouse Under 21 Open Chess Tournament 2018 (FIDE RATED) 4 ngày 10 giờ
6East Africa Lighthouse Junior Open Chess Championship 2018 (FIDE RATED) 4 ngày 10 giờ
72nd Jamhuri Cup Chess Tournament 7 ngày 14 giờ
8Waridi Chess Ventures Junior Open Chess Championship 2018 U11,13,17 7 ngày 16 giờ
9Waridi Chess Ventures Junior Open Chess Championship 2018 U7 & U9 7 ngày 16 giờ
10VM Game Night December 2018 15 ngày 11 giờ
11Kisii Open Junior Chess Tournament 21 ngày 15 giờ
12Kisii Open Chess Championship 2018 Open Section 21 ngày 16 giờ
13Kisii Open Chess Championship 2018 Ladies Section 23 ngày 12 giờ
14Kenya National Premier Chess League 2018 27 ngày 1 giờ
15Rapid Fire Chess Championship 2018 36 ngày 16 giờ
16Kisii Open Chess Championship 2018 Under 8 40 ngày 3 giờ
17Kisii Open Chess Championship 2018 Under 12 40 ngày 3 giờ
18Kisii Open Chess Championship 2018 Under 18 40 ngày 3 giờ
19KENYA UNIVERSITIES' SPORTS' ASSOCIATION CHESS CHAMPIONSHIP, 2018, OPEN CATEGORY 42 ngày 13 giờ
20KENYA UNIVERSITIES' SPORTS' ASSOCIATION OPEN 2018 CHESS CHAMPIONSHIPS LADIES 42 ngày 13 giờ
21Potterhouse School Junior Chess Tournament Under 10 50 ngày 16 giờ
22Potterhouse School Junior Chess Tournament Under 18 50 ngày 16 giờ
23Potterhouse School Junior Chess Tournament Under 8 50 ngày 16 giờ
24Potterhouse School Junior Chess Tournament Under 12 50 ngày 16 giờ
25Potterhouse School Junior Chess Tournament Under 14 50 ngày 16 giờ
26Mombasa Open Chess Championship 2018 Open Section 52 ngày 21 giờ
27East Africa Lighthouse Junior Chess Championship 2018 - Under 10 (FIDE RATED) 56 ngày 10 giờ
28Mombasa Open Chess Championship 2018 Under 12 56 ngày 15 giờ
29Mombasa Open Chess Championship 2018 Under 18 56 ngày 15 giờ
30Mombasa Chess Open Chess Championship 2018 Under 8 56 ngày 16 giờ
31Mombasa Open Chess Championship 2018 Under 12 58 ngày 8 giờ
32Juja St Peters Junior Chess Tournament Under 8 71 ngày 13 giờ
33Juja St Peters Junior Chess Tournament Under 18 71 ngày 14 giờ
34Juja St Peters Junior Chess Tournament Under 14 71 ngày 14 giờ
35Juja St Peters Junior Chess Tournament Under 12 71 ngày 14 giờ
36Juja St Peters Junior Chess Tournament Under 10 71 ngày 14 giờ
37Juja St Peters Junior Chess Tournament Parents Section 71 ngày 14 giờ
38NGSA Internal Tournament - Under 14 Girls 71 ngày 19 giờ
39NGSA Internal Tournament - Under 14 Boys 71 ngày 19 giờ
40NGSA Internal Tournament - Under 12 Girls 71 ngày 19 giờ
41NGSA Internal Tournament - Under 12 Boys 71 ngày 19 giờ
42NGSA Internal Tournament - Under 10 Girls 71 ngày 19 giờ
43NGSA Internal Tournament - Under 10 Boys 71 ngày 19 giờ
44NGSA Internal Tournament - Under 8 Boys+Girls 71 ngày 19 giờ
45Mombasa Open Chess Championship 2018 Under 10 74 ngày 14 giờ
46Test Tournament (I) 76 ngày 20 giờ
47Hillcrest Open Youth Chess Championship 2018 U10 76 ngày 20 giờ
48Hillcrest Open Youth Chess Championship 2018 U14 76 ngày 20 giờ
49Hillcrest Open Youth Chess Championship 2018 U18 76 ngày 20 giờ
50Batumi Blitz Championship 77 ngày 15 giờ