Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kazakhstan (KAZ)

Flag KAZ
SốGiảiCập nhật
1U8 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 14 giờ 29 phút
2U8 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 14 giờ 33 phút
3U10 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 19 giờ 3 phút
4U16 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 19 giờ 15 phút
5U14 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 19 giờ 20 phút
6U12 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 19 giờ 24 phút
7U12 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 7 phút
8U16 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 8 phút
9U14 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 9 phút
10U10 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 10 phút
11U8 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 22 phút
12U6 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 27 phút
13U18 Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 31 phút
14U18 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 32 phút
15U8 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 20 giờ 45 phút
16U6 Girls Blitz Kazakhstan Youth Championship 2018 21 giờ 3 phút
17U8 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 23 giờ 23 phút
18U14 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 13 giờ
19U14 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 14 giờ
20U16 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 14 giờ
21U18 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 14 giờ
22U16 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 14 giờ
23U18 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 14 giờ
24U12 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 17 giờ
25U12 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 18 giờ
26U8 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 18 giờ
27U10 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 18 giờ
28U10 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 18 giờ
29U6 Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 19 giờ
30U6 Girls Rapid Kazakhstan Youth Championship 2018 1 ngày 19 giờ
31Рапид турнир в ЦШК Астана 2 ngày 17 giờ
32U18 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 13 giờ
33U14 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 13 giờ
34U16 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 14 giờ
35U18 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 14 giờ
36U16 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 14 giờ
37U10 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 17 giờ
38U12 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 17 giờ
39U12 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 17 giờ
40U14 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 17 giờ
41U10 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 18 giờ
42U8 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 18 giờ
43U6 Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 20 giờ
44U6 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 3 ngày 20 giờ
45Турнир 1-2 разрядников с обсчетом рейтинга 8 ngày 15 giờ
46U8 Girls Kazakhstan Youth Championship 2018 8 ngày 18 giờ
47Тест 2 10 ngày 12 giờ
48Тест 1 10 ngày 12 giờ
49Итоговый Новогодний турнир - A (ЦШК "ASTANA") 16 ngày 13 giờ
50Итоговый Новогодний турнир - B (ЦШК "ASTANA") 16 ngày 13 giờ