Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1tHIRD Classification Tournament Open-2018 8 ngày 10 giờ
2tHIRD Classification Tournament Open-2018 12 ngày 9 giờ
3tHIRD Classification Tournament Open-2018 15 ngày 9 giờ
426th Prince Mohamed Tournament- 2018 Open 52 ngày 15 giờ
52018 Individual Kingdom Age-groupsTournament U8-M 106 ngày 13 giờ
62018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U16-F 108 ngày 12 giờ
72018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U20+18-F 108 ngày 13 giờ
82018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U12-M 109 ngày 10 giờ
92018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U10-M 109 ngày 11 giờ
102018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U14-M 109 ngày 11 giờ
112018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U8-F 109 ngày 12 giờ
122018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U10-F 110 ngày 12 giờ
132018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U18-M 111 ngày 10 giờ
142018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U20- M 111 ngày 11 giờ
152018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U16-M 111 ngày 11 giờ
162018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U14-F 111 ngày 11 giờ
172018 Individual Kingdom Age-groups Tournament U12-F 111 ngày 12 giờ
18Second Classification Tournament 2018 -Open- 137 ngày 9 giờ
192018 Kingdom Tournament-Men- 163 ngày 17 giờ
202018 Kingdom Tournament-Men- 164 ngày 9 giờ
212018 Kingdom Tournament-women- 165 ngày 10 giờ
22Second Ramadan Blitz Tournament 2018-open 191 ngày 8 giờ
23First Ramadan Blitz Tournament 2018-Open- 199 ngày 5 giờ
24Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment Open 214 ngày 15 giờ
25Kingdom Individual Preliminary Stage Tournament - 2018 Open 218 ngày 10 giờ
26 AL-Qaed Championships 0pen 2018 242 ngày 11 giờ
27First Chess Tournament for Lowyers -2018 254 ngày 9 giờ
28First Classification Tournament-2018 Open 255 ngày 9 giờ
2916th Jordan Cup Championship-2017 274 ngày 12 giờ
30First Club Championship 2017 288 ngày 11 giờ
312017 Second Grade Clubs Championship 289 ngày 13 giờ
32First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 295 ngày 18 giờ
33First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 295 ngày 18 giờ
34First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 295 ngày 19 giờ
35Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 302 ngày 15 giờ
36First Zarqa Chess Tournament -2018 333 ngày 23 giờ
37Third rappid champion 2017 Open 352 ngày 11 giờ
383rd Classification Tournament-2017-Open 358 ngày 10 giờ
39Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 373 ngày 12 giờ
40بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 375 ngày 11 giờ
41First Rapid Chess Tournament-2017 Open 381 ngày 11 giờ
422nd Classification Tournament-2017 OPEN 393 ngày 9 giờ
4325th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 428 ngày 8 giờ
44Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 442 ngày 9 giờ
45Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 442 ngày 9 giờ
46Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 442 ngày 9 giờ
47Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 442 ngày 9 giờ
48Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 442 ngày 9 giờ
492017 Kingdom Tournament-women- 492 ngày 12 giờ
502017 Kingdom Tournament U20+18 - M 500 ngày 10 giờ