Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
12nd Classification Tournament-2017 OPEN 2 ngày 14 giờ
225th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 37 ngày 13 giờ
3Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 51 ngày 13 giờ
4Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 51 ngày 13 giờ
5Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 51 ngày 13 giờ
6Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 51 ngày 13 giờ
7Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 51 ngày 13 giờ
82017 Kingdom Tournament-women- 101 ngày 17 giờ
92017 Kingdom Tournament U20+18 - M 109 ngày 8 giờ
102017 Kingdom Tournament U10-M 109 ngày 23 giờ
112017 Kingdom Tournament U14-M 110 ngày 11 giờ
122017 Kingdom Tournament U12-M 110 ngày 11 giờ
132017 Kingdom Tournament U10-F 110 ngày 13 giờ
142017 Kingdom Tournament U8-F 110 ngày 14 giờ
152017 Kingdom Tournament U8-M 110 ngày 14 giờ
162017 Kingdom Tournament U16-M 111 ngày 18 giờ
172017 Kingdom Tournament U14-F 112 ngày 13 giờ
182017 Kingdom Tournament U12-F 112 ngày 14 giờ
192017 Kingdom Tournament U18-F 113 ngày 9 giờ
202017 Kingdom Tournament U16-F 113 ngày 10 giờ
212017 Kingdom Tournament U20-F 116 ngày 11 giờ
222017Final Kingdom Tournament 117 ngày 10 giờ
232nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 158 ngày 8 giờ
242nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 158 ngày 10 giờ
25Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 165 ngày 11 giờ
26First Kingdom Tournament 2017-Open- 184 ngày 15 giờ
272017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 198 ngày 15 giờ
282017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 198 ngày 15 giờ
292017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 198 ngày 21 giờ
302017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 198 ngày 21 giờ
312017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 198 ngày 21 giờ
322017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 198 ngày 21 giờ
332017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 198 ngày 23 giờ
342017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 198 ngày 23 giờ
35First Classfication Tournament-2017- OPEN 233 ngày 16 giờ
36AL-Qaed 10th Championships open 2017 254 ngày 16 giờ
3715 Cup Jordan Championship-2016- 317 ngày 16 giờ
38Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 359 ngày 23 giờ
39Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 359 ngày 23 giờ
40Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 359 ngày 23 giờ
41Bunat Alghad First Rapid Tournament- U13-M 359 ngày 23 giờ
42Bunat Alghad First Rapid Tournament- U15-M 360 ngày
43Bunat Alghad First Rapid Tournament- U6-M 360 ngày
4424th Prince Mohamed Tournament 2016 Open 380 ngày 17 giờ
45 Hawa Gharbi Restourant & Coffee Tournament-2 Blitz 437 ngày 20 giờ
46First Club Championship 2016 457 ngày 16 giờ
47Hawa Gharbi Restaurant& Coffee Tournament-Blitz- 458 ngày 20 giờ
48First Classic Championship 2016 460 ngày 21 giờ
49Second Club Championship-2016 464 ngày 13 giờ
502016 First Rapid Chess Tournament U-14 470 ngày 19 giờ