Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
12018 Kingdom Tournament-Men- 16 ngày 3 giờ
22018 Kingdom Tournament-Men- 16 ngày 19 giờ
32018 Kingdom Tournament-women- 17 ngày 20 giờ
4Second Ramadan Blitz Tournament 2018-open 43 ngày 18 giờ
5First Ramadan Blitz Tournament 2018-Open- 51 ngày 16 giờ
6Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment Open 67 ngày 1 giờ
7Kingdom Individual Preliminary Stage Tournament - 2018 Open 70 ngày 20 giờ
8 AL-Qaed Championships 0pen 2018 94 ngày 21 giờ
9First Chess Tournament for Lowyers -2018 106 ngày 19 giờ
10First Classification Tournament-2018 Open 107 ngày 20 giờ
1116th Jordan Cup Championship-2017 126 ngày 22 giờ
12First Club Championship 2017 140 ngày 21 giờ
132017 Second Grade Clubs Championship 141 ngày 23 giờ
14First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 148 ngày 4 giờ
15First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 148 ngày 5 giờ
16First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 148 ngày 5 giờ
17Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 155 ngày 1 giờ
18First Zarqa Chess Tournament -2018 186 ngày 9 giờ
19Third rappid champion 2017 Open 204 ngày 21 giờ
203rd Classification Tournament-2017-Open 210 ngày 20 giờ
21Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 225 ngày 22 giờ
22بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 227 ngày 21 giờ
23First Rapid Chess Tournament-2017 Open 233 ngày 21 giờ
242nd Classification Tournament-2017 OPEN 245 ngày 19 giờ
2525th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 280 ngày 19 giờ
26Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 294 ngày 19 giờ
27Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 294 ngày 19 giờ
28Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 294 ngày 19 giờ
29Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 294 ngày 19 giờ
30Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 294 ngày 19 giờ
312017 Kingdom Tournament-women- 344 ngày 22 giờ
322017 Kingdom Tournament U20+18 - M 352 ngày 20 giờ
332017 Kingdom Tournament U10-M 353 ngày 6 giờ
342017 Kingdom Tournament U8-M 353 ngày 20 giờ
352017 Kingdom Tournament U14-M 353 ngày 21 giờ
362017 Kingdom Tournament U12-M 353 ngày 21 giờ
372017 Kingdom Tournament U10-F 353 ngày 22 giờ
382017 Kingdom Tournament U8-F 353 ngày 22 giờ
392017 Kingdom Tournament U16-M 355 ngày 2 giờ
402017 Kingdom Tournament U14-F 355 ngày 21 giờ
412017 Kingdom Tournament U12-F 355 ngày 22 giờ
422017 Kingdom Tournament U18-F 356 ngày 20 giờ
432017 Kingdom Tournament U16-F 356 ngày 21 giờ
442017Final Kingdom Tournament 360 ngày 19 giờ
452nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 401 ngày 16 giờ
46Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 408 ngày 16 giờ
47First Kingdom Tournament 2017-Open- 427 ngày 20 giờ
482017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 441 ngày 21 giờ
492017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 441 ngày 21 giờ
502017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 442 ngày 2 giờ