Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment Open 10 ngày 21 giờ
2Kingdom Individual Preliminary Stage Tournament - 2018 Open 21 ngày 13 giờ
3 AL-Qaed Championships 0pen 2018 38 ngày 16 giờ
4First Chess Tournament for Lowyers -2018 50 ngày 15 giờ
5First Classification Tournament-2018 Open 51 ngày 15 giờ
616th Jordan Cup Championship-2017 70 ngày 17 giờ
7First Club Championship 2017 84 ngày 16 giờ
82017 Second Grade Clubs Championship 85 ngày 18 giờ
9First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 91 ngày 23 giờ
10First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 92 ngày
11First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 92 ngày
12Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 98 ngày 20 giờ
13First Zarqa Chess Tournament -2018 130 ngày 4 giờ
14Third rappid champion 2017 Open 148 ngày 17 giờ
153rd Classification Tournament-2017-Open 154 ngày 15 giờ
16Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 169 ngày 17 giờ
17بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 171 ngày 16 giờ
18First Rapid Chess Tournament-2017 Open 177 ngày 16 giờ
192nd Classification Tournament-2017 OPEN 189 ngày 15 giờ
2025th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 224 ngày 14 giờ
21Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 238 ngày 14 giờ
22Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 238 ngày 14 giờ
23Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 238 ngày 14 giờ
24Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 238 ngày 14 giờ
25Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 238 ngày 14 giờ
262017 Kingdom Tournament-women- 288 ngày 17 giờ
272017 Kingdom Tournament U20+18 - M 296 ngày 15 giờ
282017 Kingdom Tournament U10-M 297 ngày 1 giờ
292017 Kingdom Tournament U8-M 297 ngày 16 giờ
302017 Kingdom Tournament U14-M 297 ngày 16 giờ
312017 Kingdom Tournament U12-M 297 ngày 17 giờ
322017 Kingdom Tournament U10-F 297 ngày 17 giờ
332017 Kingdom Tournament U8-F 297 ngày 18 giờ
342017 Kingdom Tournament U16-M 298 ngày 21 giờ
352017 Kingdom Tournament U14-F 299 ngày 17 giờ
362017 Kingdom Tournament U12-F 299 ngày 17 giờ
372017 Kingdom Tournament U18-F 300 ngày 15 giờ
382017 Kingdom Tournament U16-F 300 ngày 17 giờ
392017Final Kingdom Tournament 304 ngày 14 giờ
402nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 345 ngày 11 giờ
41Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 352 ngày 11 giờ
42First Kingdom Tournament 2017-Open- 371 ngày 16 giờ
432017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 385 ngày 16 giờ
442017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 385 ngày 16 giờ
452017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 385 ngày 21 giờ
462017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 385 ngày 21 giờ
472017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 385 ngày 21 giờ
482017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 385 ngày 21 giờ
492017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 386 ngày
502017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 386 ngày