Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Final Kindom Tournament 2019- Women- 43 ngày 4 giờ
2Final Kindom Tournament 2019- Women- 50 ngày 4 giờ
3Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 57 ngày 11 giờ
4Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 57 ngày 11 giờ
5Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 57 ngày 11 giờ
6Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 57 ngày 11 giờ
7Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 57 ngày 11 giờ
8Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 57 ngày 11 giờ
9Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 57 ngày 11 giờ
10Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 57 ngày 11 giờ
11Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 57 ngày 11 giờ
12Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 57 ngày 11 giờ
13Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 57 ngày 11 giờ
14Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 57 ngày 11 giờ
15Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 57 ngày 11 giờ
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 57 ngày 12 giờ
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 57 ngày 13 giờ
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 63 ngày 4 giờ
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6-F 63 ngày 14 giờ
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-16 64 ngày 13 giờ
21fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 69 ngày 4 giờ
22fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 69 ngày 11 giờ
23Final Kingdom Tournament 2019 70 ngày 2 giờ
2425th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 82 ngày 15 giờ
25Asian Zone 3.1 - Men - 2019 87 ngày 9 giờ
26Asian Zone 3.1 - Women - 2019 87 ngày 10 giờ
27AL-Qaed Championship 0pen -2019 89 ngày
28Asian Zone 3.1 - Women - 2019 94 ngày 11 giờ
29Asian Zonal Chess Championships 2019 Men 94 ngày 11 giờ
30Second Blitz Tournament- 2019 119 ngày 22 giờ
31First Rapid Tournament 2019 126 ngày 22 giờ
32First Blitz Tournament 2019 133 ngày 23 giờ
33First Blitz Tournament 2019 133 ngày 23 giờ
342019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 140 ngày 2 giờ
352019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 140 ngày 3 giờ
362019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 140 ngày 3 giờ
372019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 140 ngày 4 giờ
382019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 140 ngày 5 giờ
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 140 ngày 5 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 140 ngày 5 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 140 ngày 5 giờ
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 140 ngày 5 giờ
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 140 ngày 5 giờ
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 140 ngày 5 giờ
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 141 ngày 7 giờ
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 141 ngày 9 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U12-M 148 ngày 7 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-18 151 ngày
49Middle Stage Kindom Tournament-2019- 1700 up 154 ngày 2 giờ
50First Classification Tournament-2019 Open 168 ngày 5 giờ