Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1First Club Championship 2017 3 giờ 11 phút
2First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 12 giờ 38 phút
3First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 13 giờ 22 phút
4First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 13 giờ 40 phút
52017 Second Grade Clubs Championship 1 ngày 3 giờ
6Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 7 ngày 10 giờ
7First Zarqa Chess Tournament -2018 38 ngày 17 giờ
8Third rappid champion 2017 Open 57 ngày 6 giờ
93rd Classification Tournament-2017-Open 63 ngày 4 giờ
10Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 78 ngày 6 giờ
11بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 80 ngày 6 giờ
12First Rapid Chess Tournament-2017 Open 86 ngày 5 giờ
132nd Classification Tournament-2017 OPEN 98 ngày 4 giờ
1425th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 133 ngày 3 giờ
15Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 147 ngày 3 giờ
16Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 147 ngày 3 giờ
17Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 147 ngày 3 giờ
18Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 147 ngày 3 giờ
19Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 147 ngày 3 giờ
202017 Kingdom Tournament-women- 197 ngày 7 giờ
212017 Kingdom Tournament U20+18 - M 205 ngày 4 giờ
222017 Kingdom Tournament U10-M 205 ngày 15 giờ
232017 Kingdom Tournament U8-M 206 ngày 5 giờ
242017 Kingdom Tournament U14-M 206 ngày 5 giờ
252017 Kingdom Tournament U12-M 206 ngày 6 giờ
262017 Kingdom Tournament U10-F 206 ngày 6 giờ
272017 Kingdom Tournament U8-F 206 ngày 7 giờ
282017 Kingdom Tournament U16-M 207 ngày 10 giờ
292017 Kingdom Tournament U14-F 208 ngày 6 giờ
302017 Kingdom Tournament U12-F 208 ngày 6 giờ
312017 Kingdom Tournament U18-F 209 ngày 4 giờ
322017 Kingdom Tournament U16-F 209 ngày 6 giờ
332017Final Kingdom Tournament 213 ngày 4 giờ
342nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 254 ngày
35Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 261 ngày
36First Kingdom Tournament 2017-Open- 280 ngày 5 giờ
372017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 294 ngày 5 giờ
382017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 294 ngày 5 giờ
392017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 294 ngày 10 giờ
402017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 294 ngày 10 giờ
412017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 294 ngày 10 giờ
422017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 294 ngày 10 giờ
432017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 294 ngày 13 giờ
442017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 294 ngày 13 giờ
45First Classfication Tournament-2017- OPEN 329 ngày 6 giờ
46AL-Qaed 10th Championships open 2017 350 ngày 6 giờ
4715 Cup Jordan Championship-2016- 413 ngày 6 giờ
48Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-F 455 ngày 13 giờ
49Bunat Alghad First Rapid Tournament U9-M 455 ngày 13 giờ
50Bunat Alghad First Rapid Tournament- U11-M 455 ngày 13 giờ