Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1First Grade Clubs Chess Championship-2019 30 ngày 13 giờ
2Second Grade Clubs Chess Championship-2019 32 ngày 14 giờ
3بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 49 ngày 19 giờ
4بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 49 ngày 19 giờ
5بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع 2019 51 ngày 19 giờ
6بطولة اكاديمية الزرقاء 60 ngày 22 giờ
727th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 93 ngày 17 giờ
8Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 108 ngày 14 giờ
9Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 108 ngày 14 giờ
101th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 128 ngày 9 giờ
111th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 128 ngày 9 giờ
121th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 128 ngày 9 giờ
131th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 128 ngày 9 giờ
14Second Classification Tournament 2019 Open 142 ngày 13 giờ
15Final Kindom Tournament 2019- Women- 164 ngày 14 giờ
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 178 ngày 21 giờ
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 178 ngày 21 giờ
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 178 ngày 21 giờ
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 178 ngày 21 giờ
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 178 ngày 21 giờ
21Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 178 ngày 21 giờ
22Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 178 ngày 21 giờ
23Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 178 ngày 21 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 178 ngày 21 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 178 ngày 21 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 178 ngày 21 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 178 ngày 21 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 178 ngày 22 giờ
29Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 178 ngày 22 giờ
30Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 179 ngày
31fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 190 ngày 14 giờ
32Final Kingdom Tournament 2019 191 ngày 12 giờ
33Asian Zone 3.1 - Men - 2019 208 ngày 19 giờ
34Asian Zone 3.1 - Women - 2019 208 ngày 20 giờ
35Second Blitz Tournament- 2019 241 ngày 9 giờ
36First Rapid Tournament 2019 248 ngày 8 giờ
37First Blitz Tournament 2019 255 ngày 9 giờ
38First Blitz Tournament 2019 255 ngày 9 giờ
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 261 ngày 13 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 261 ngày 13 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 261 ngày 14 giờ
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 261 ngày 14 giờ
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 261 ngày 15 giờ
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 261 ngày 15 giờ
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 261 ngày 15 giờ
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 261 ngày 15 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 261 ngày 15 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 261 ngày 15 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 261 ngày 16 giờ
502019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 262 ngày 17 giờ