Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 (Pool A & Pool B) 39 ngày 23 giờ
2IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 Pool B Round of 16 46 ngày 4 giờ
3IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 Round of 32 Pool A 46 ngày 20 giờ
4St James Open 2019 U-1600 Section 67 ngày 22 giờ
5St James Open 2019 FIDE Open Section 67 ngày 22 giờ
6St James Open 2019 U-1300 Rapid Section 68 ngày 4 giờ
7St Catherine Rapids 2019 OPEN Section 68 ngày 4 giờ
8St Catherine Rapids 2019 U-12, U-10, U-08 Section 68 ngày 4 giờ
9St Catherine Rapids 2019 U-16 & U-14 Section 68 ngày 4 giờ
10Enos Grant Memorial Blitz 2019 90 ngày 1 giờ
11R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 FIDE OPEN Section 94 ngày 5 giờ
12R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-10 Section 94 ngày 5 giờ
13R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-08 Section 94 ngày 5 giờ
14R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Hunt the King Section 94 ngày 5 giờ
15R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 High School U-1300 Section 94 ngày 5 giờ
16R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-12 Section 94 ngày 5 giờ
17R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 JCF U-1000 Section 94 ngày 5 giờ
18R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Parents Section 94 ngày 5 giờ
1920th Scholastics Team 2019 Open Prep & Primary Section 107 ngày 18 giờ
2020th Scholastics Team 2019 Under 8 Section 107 ngày 18 giờ
2120th Scholastics Team 2019 Junior High Section 107 ngày 18 giờ
2220th Scholastics Team 2019 Girls Prep & Primary Section 107 ngày 18 giờ
23President's Invitational 2019 107 ngày 18 giờ
24IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE U-1600 Section 123 ngày 14 giờ
25IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE Open Section 123 ngày 17 giờ
26IA CM Robert Wheeler Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 125 ngày
27Mother's K.I.Ds Club 2019 High School Section 138 ngày 13 giờ
28Mother's K.I.Ds Club 2019 Capture the King Section 138 ngày 13 giờ
29Mother's K.I.Ds Club 2019 12 & Under Section 138 ngày 13 giờ
30Mother's K.I.Ds Club 2019 10 & Under Section 138 ngày 13 giờ
31Mother's K.I.Ds Club 2019 8 & Under Section 138 ngày 13 giờ
32Mother's K.I.Ds Club FIDE Open 2019 138 ngày 13 giờ
33Primary Schools Chess Championships 2019 140 ngày 21 giờ
34BARITA MR Games 2019 Open Section 145 ngày
35BARITA MR Games 2019 U-16 Section 145 ngày 19 giờ
36BARITA MR Games 2019 U-12 Section 145 ngày 19 giờ
37Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-12 Section 148 ngày 22 giờ
38Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-08 Section 148 ngày 22 giờ
39Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-19 Section 148 ngày 22 giờ
40Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-15 Section 148 ngày 22 giờ
41Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-10 Section 148 ngày 22 giờ
42National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 9 ABSOLUTE & FEMALE 158 ngày 21 giờ
43National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 FEMALE 158 ngày 21 giờ
44National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 ABSOLUTE 158 ngày 21 giờ
45National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 FEMALE 158 ngày 21 giờ
46National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 ABSOLUTE 158 ngày 21 giờ
47National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 6 ABSOLUTE & FEMALE 158 ngày 21 giờ
48National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 FEMALE 158 ngày 21 giờ
49National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 ABSOLUTE 158 ngày 21 giờ
50National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 4 FEMALE 158 ngày 21 giờ