Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE U-1600 Section 1 ngày 23 giờ
2IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE Open Section 2 ngày 1 giờ
3IA CM Robert Wheeler Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 3 ngày 9 giờ
4President's Invitational 2019 6 ngày 2 giờ
5Mother's K.I.Ds Club 2019 High School Section 16 ngày 22 giờ
6Mother's K.I.Ds Club 2019 Capture the King Section 16 ngày 22 giờ
7Mother's K.I.Ds Club 2019 12 & Under Section 16 ngày 22 giờ
8Mother's K.I.Ds Club 2019 10 & Under Section 16 ngày 22 giờ
9Mother's K.I.Ds Club 2019 8 & Under Section 16 ngày 22 giờ
10Mother's K.I.Ds Club FIDE Open 2019 16 ngày 22 giờ
11Primary Schools Chess Championships 2019 19 ngày 6 giờ
12BARITA MR Games 2019 Open Section 23 ngày 8 giờ
13BARITA MR Games 2019 U-16 Section 24 ngày 3 giờ
14BARITA MR Games 2019 U-12 Section 24 ngày 3 giờ
15Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-12 Section 27 ngày 7 giờ
16Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-08 Section 27 ngày 7 giờ
17Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-19 Section 27 ngày 7 giờ
18Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-15 Section 27 ngày 7 giờ
19Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-10 Section 27 ngày 7 giờ
20National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 9 ABSOLUTE & FEMALE 37 ngày 5 giờ
21National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 FEMALE 37 ngày 5 giờ
22National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
23National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 FEMALE 37 ngày 5 giờ
24National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
25National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 6 ABSOLUTE & FEMALE 37 ngày 5 giờ
26National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 FEMALE 37 ngày 5 giờ
27National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
28National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 4 FEMALE 37 ngày 5 giờ
29National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 4 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
30National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 3 FEMALE 37 ngày 5 giờ
31National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 3 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
32National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 2 FEMALE 37 ngày 5 giờ
33National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 2 ABSOLUTE 37 ngày 5 giờ
34National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADES 11, 12 & 13 ABSOLUTE & FEMALE 37 ngày 5 giờ
35National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 10 ABSOLUTE & FEMALE 37 ngày 6 giờ
36National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 1 & KINDER FEMALE 37 ngày 6 giờ
37National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 1 & KINDER ABSOLUTE 37 ngày 6 giờ
38FESCO Manchester Open 2019 FIDE U-2200 Section 44 ngày 5 giờ
39FESCO Manchester Open 2019 FIDE U-1600 Section 44 ngày 5 giờ
40FESCO Manchester Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 45 ngày 9 giờ
41National Junior Championships (Abs) 2019 58 ngày 7 giờ
42National Junior Championships (Fem) 2019 58 ngày 7 giờ
43Amateur Challenge 24 Mar 2019 58 ngày 13 giờ
44Dr Hope Anderson National High School Girls Chess Champs 2019 Finals 71 ngày 3 giờ
45National High Schools Chess Championships 2018/19 Finals 72 ngày 9 giờ
46National Age Group Championships 2019 Under-12 Absolute Section 73 ngày 10 giờ
47National Age Group Championships 2019 Under-14 Absolute Section 77 ngày 15 giờ
48National Age Group Championships 2019 Under-16 Absolute Section 78 ngày 23 giờ
49National Age Group Championships 2019 Under-12 Female Section 79 ngày 8 giờ
50National Age Group Championships 2019 Under-18 Absolute Section 79 ngày 8 giờ