Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
12018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 37 phút
22018 Subzonal 2.3.5 Female Section 57 phút
3Robert Wheeler Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 10 ngày 2 giờ
4Robert Wheeler Open 2018 FIDE Open Section 31 ngày 3 giờ
5Robert Wheeler Open 2018 FIDE U-1600 Section 31 ngày 4 giờ
6President's Invitational 2018 45 ngày 3 giờ
7National Junior Ch. (Fem) 2018 86 ngày 11 giờ
8National Junior Ch. (Abs) 2018 86 ngày 11 giờ
9National Championship (Female) 2018 123 ngày 11 giờ
10National Championship (Absolute) 2018 123 ngày 11 giờ
11Humphrey Gayle Memorial Candidates 126 ngày 21 giờ
12John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 143 ngày 9 giờ
13John Powell Open 2018 FIDE Open Section 143 ngày 9 giờ
14John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 151 ngày 7 giờ
15Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 179 ngày 7 giờ
16Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 179 ngày 8 giờ
17Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 186 ngày 9 giờ
18DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 186 ngày 10 giờ
19Ravensworth Rapid U-8 2017 206 ngày 8 giờ
20Ravensworth Rapid U-10 2017 206 ngày 8 giờ
21Ravensworth Rapid U-12 2017 206 ngày 8 giờ
22Ravensworth Rapid High School 2017 206 ngày 8 giờ
23Ravensworth Rapid High School 2017 206 ngày 8 giờ
24Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 206 ngày 8 giờ
25Ravensworth Rapid Beginners 2017 206 ngày 8 giờ
26National Junior Rapid Championship 2017 227 ngày 5 giờ
27National Rapid Championship 2017 227 ngày 5 giờ
28National Blitz Championship 2017 228 ngày 6 giờ
29National Junior Blitz Championship 2017 228 ngày 6 giờ
302017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 246 ngày 6 giờ
31Harold Chan Open 2017 FIDE Section 268 ngày 5 giờ
32Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 268 ngày 9 giờ
33Harold Chan Open 2017 Amateur Section 270 ngày 5 giờ
34St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 288 ngày 5 giờ
35St. Jago Open 2017 Intermediate Section 288 ngày 5 giờ
36William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 303 ngày 10 giờ
37Enos Grant Memorial Blitz 2017 360 ngày 7 giờ
38Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 390 ngày 10 giờ
39Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 395 ngày 3 giờ
40Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 395 ngày 4 giờ
41Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 417 ngày 5 giờ
422017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 425 ngày 5 giờ
432017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 426 ngày 9 giờ
442017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 426 ngày 10 giờ
452017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 426 ngày 10 giờ
462017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 426 ngày 10 giờ
472017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 426 ngày 10 giờ
48President's Invitational 2017 436 ngày 13 giờ
49National Junior Ch. (Fem) 2017 451 ngày 7 giờ
50National Junior Ch. (Abs) 2017 451 ngày 7 giờ