Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1NM Dr. Harold Chan Open 2018 FIDE Open Section 16 giờ 32 phút
2NM Dr. Harold Chan Open 2018 FIDE U-1600 Section 16 giờ 59 phút
3NM Dr. Harold Chan Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 1 ngày 8 giờ
4Grace Kids Chess Club 2018 FIDE Section 35 ngày 21 giờ
5Grace Kids Chess Club 2018 U12 Section 36 ngày 16 giờ
6Grace Kids Chess Club 2018 Capture the King Section 36 ngày 16 giờ
7Grace Kids Chess Club 2018 U08 Section 36 ngày 16 giờ
8Grace Kids Chess Club 2018 U10 Section 36 ngày 16 giờ
9Issa Charity Games 2018 U1800 Section 50 ngày 17 giờ
10Issa Charity Games 2018 U1400 Section 50 ngày 17 giờ
11Issa Charity Games 2018 Amateur Section 50 ngày 17 giờ
12Issa Charity Games 2018 U2000 Section 50 ngày 17 giờ
13MR Games Blitz 2018 Open Section 55 ngày 23 giờ
14MR Games Blitz 2018 U-16 Section 56 ngày 17 giờ
15MR Games Blitz 2018 U-12 Section 56 ngày 17 giờ
16MR Games Rapid 2018 Open Section 57 ngày 1 giờ
17MR Games Rapid 2018 U-16 Section 57 ngày 16 giờ
18MR Games Rapid 2018 U-12 Section 57 ngày 17 giờ
19William Roper Memorial 2018 National Senior Championship 69 ngày 17 giờ
20Enos Grant Memorial Blitz 2018 75 ngày 14 giờ
212018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 118 ngày 16 giờ
222018 Subzonal 2.3.5 Female Section 118 ngày 16 giờ
23Robert Wheeler Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 133 ngày 13 giờ
24Robert Wheeler Open 2018 FIDE Open Section 154 ngày 14 giờ
25Robert Wheeler Open 2018 FIDE U-1600 Section 154 ngày 16 giờ
26President's Invitational 2018 161 ngày 16 giờ
27National Junior Ch. (Fem) 2018 209 ngày 23 giờ
28National Junior Ch. (Abs) 2018 209 ngày 23 giờ
29National Championship (Female) 2018 246 ngày 23 giờ
30National Championship (Absolute) 2018 246 ngày 23 giờ
31Humphrey Gayle Memorial Candidates 250 ngày 9 giờ
32John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 266 ngày 21 giờ
33John Powell Open 2018 FIDE Open Section 266 ngày 21 giờ
34John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 274 ngày 19 giờ
35Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 302 ngày 19 giờ
36Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 302 ngày 19 giờ
37Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 309 ngày 21 giờ
38DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 309 ngày 22 giờ
39Ravensworth Rapid U-8 2017 329 ngày 19 giờ
40Ravensworth Rapid U-10 2017 329 ngày 19 giờ
41Ravensworth Rapid U-12 2017 329 ngày 20 giờ
42Ravensworth Rapid High School 2017 329 ngày 20 giờ
43Ravensworth Rapid High School 2017 329 ngày 20 giờ
44Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 329 ngày 20 giờ
45Ravensworth Rapid Beginners 2017 329 ngày 20 giờ
46National Junior Rapid Championship 2017 350 ngày 16 giờ
47National Rapid Championship 2017 350 ngày 16 giờ
48National Blitz Championship 2017 351 ngày 18 giờ
49National Junior Blitz Championship 2017 351 ngày 18 giờ
502017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 369 ngày 18 giờ