Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1William Roper Memorial 2018 National Senior Championship 8 ngày 7 giờ
2Enos Grant Memorial Blitz 2018 14 ngày 4 giờ
32018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 57 ngày 6 giờ
42018 Subzonal 2.3.5 Female Section 57 ngày 6 giờ
5Robert Wheeler Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 72 ngày 3 giờ
6Robert Wheeler Open 2018 FIDE Open Section 93 ngày 4 giờ
7Robert Wheeler Open 2018 FIDE U-1600 Section 93 ngày 6 giờ
8President's Invitational 2018 100 ngày 5 giờ
9National Junior Ch. (Fem) 2018 148 ngày 13 giờ
10National Junior Ch. (Abs) 2018 148 ngày 13 giờ
11National Championship (Female) 2018 185 ngày 13 giờ
12National Championship (Absolute) 2018 185 ngày 13 giờ
13Humphrey Gayle Memorial Candidates 188 ngày 23 giờ
14John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 205 ngày 10 giờ
15John Powell Open 2018 FIDE Open Section 205 ngày 11 giờ
16John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 213 ngày 9 giờ
17Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 241 ngày 9 giờ
18Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 241 ngày 9 giờ
19Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 248 ngày 11 giờ
20DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 248 ngày 11 giờ
21Ravensworth Rapid U-8 2017 268 ngày 9 giờ
22Ravensworth Rapid U-10 2017 268 ngày 9 giờ
23Ravensworth Rapid U-12 2017 268 ngày 9 giờ
24Ravensworth Rapid High School 2017 268 ngày 10 giờ
25Ravensworth Rapid High School 2017 268 ngày 10 giờ
26Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 268 ngày 10 giờ
27Ravensworth Rapid Beginners 2017 268 ngày 10 giờ
28National Junior Rapid Championship 2017 289 ngày 6 giờ
29National Rapid Championship 2017 289 ngày 6 giờ
30National Blitz Championship 2017 290 ngày 7 giờ
31National Junior Blitz Championship 2017 290 ngày 7 giờ
322017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 308 ngày 8 giờ
33Harold Chan Open 2017 FIDE Section 330 ngày 6 giờ
34Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 330 ngày 11 giờ
35Harold Chan Open 2017 Amateur Section 332 ngày 6 giờ
36St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 350 ngày 6 giờ
37St. Jago Open 2017 Intermediate Section 350 ngày 6 giờ
38William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 365 ngày 11 giờ
39Enos Grant Memorial Blitz 2017 422 ngày 9 giờ
40Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 452 ngày 12 giờ
41Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 457 ngày 5 giờ
42Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 457 ngày 5 giờ
43Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 479 ngày 7 giờ
442017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 487 ngày 7 giờ
452017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 488 ngày 11 giờ
462017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 488 ngày 11 giờ
472017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 488 ngày 11 giờ
482017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 488 ngày 11 giờ
492017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 488 ngày 11 giờ
50President's Invitational 2017 498 ngày 14 giờ