Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IA FM John Powell Memorial Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 52 phút
2IA FM John Powell Memorial Open 2019 FIDE U-1600 Section 52 phút
3IA FM John Powell Memorial Open 2019 FIDE Open Section 52 phút
4National High Schools Chess Championships 2018/19 Playoffs 4 ngày 10 giờ
5JCF National Schools Chess Championships 2018/19 Finals 4 ngày 20 giờ
6IA FM John Powell Memorial Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 12 ngày 2 giờ
7IA FM John Powell Memorial Open 2019 FIDE U-1600 Section 12 ngày 2 giờ
8IA FM John Powell Memorial Open 2019 FIDE Open Section 12 ngày 2 giờ
9Frederick Cameron Open 2018 FIDE U-1600 Section 32 ngày 18 giờ
10Frederick Cameron Open 2018 FIDE Open Section 32 ngày 20 giờ
11Frederick Cameron Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 32 ngày 20 giờ
12WIM Deborah Richards-Porter Ladie's Tournament 2018 Open Section 40 ngày 3 giờ
13WIM Deborah Richards-Porter Ladie's Tournament 2018 FIDE U-1200 Section 42 ngày 2 giờ
14WIM Deborah Richards-Porter Ladie's Tournament 2018 12 & Under Section 42 ngày 2 giờ
15WIM Deborah Richards-Porter Ladie's Tournament 2018 Under 10 Section 42 ngày 2 giờ
16WIM Deborah Richards-Porter Ladie's Tournament 2018 Under 8 Section 42 ngày 2 giờ
17PCJ/Petrojam National Schools Chess Championships 2018/19 Playoffs 47 ngày 22 giờ
18PCJ/Petrojam National Schools Chess Championships 2018/19 Finals 47 ngày 22 giờ
19National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 5b Preliminaries 49 ngày 7 giờ
20National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 5a Preliminaries 49 ngày 7 giờ
21National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 4d Preliminaries 49 ngày 7 giờ
22National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 4c Preliminaries 49 ngày 7 giờ
23National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 4b Preliminaries 49 ngày 7 giờ
24National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 4a Preliminaries 49 ngày 7 giờ
25National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 3b Preliminaries 49 ngày 7 giờ
26National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 3a Preliminaries 49 ngày 7 giờ
27National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 2b Preliminaries 49 ngày 7 giờ
28National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 2a Preliminaries 49 ngày 7 giờ
29National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 1b Preliminaries 49 ngày 7 giờ
30National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 1a Preliminaries 49 ngày 7 giờ
31National Junior Blitz Championship 2018 62 ngày 4 giờ
32National Blitz Championship 2018 62 ngày 4 giờ
33Chess in Motion Academy OPEN Rapid 2018 62 ngày 22 giờ
34National Junior Rapid Championship 2018 62 ngày 22 giờ
35National Rapid Championship 2018 62 ngày 22 giờ
36Chess in Motion Academy Rapid 2018 High School Beginner Section 70 ngày 2 giờ
37Chess in Motion Academy Rapid 2018 Under 12 Section 70 ngày 3 giờ
38Chess in Motion Academy Rapid 2018 Hunt the King Section 70 ngày 3 giờ
39Chess in Motion Academy Rapid 2018 Beginner Section 70 ngày 3 giờ
40Chess in Motion Academy Rapid 2018 Under 10 Section 70 ngày 3 giờ
41Chess in Motion Academy Rapid 2018 Under 6 Hunt the King Section 70 ngày 3 giờ
42Chess in Motion Academy Rapid 2018 Under 8 Section 70 ngày 3 giờ
43NM Dr. Harold Chan Open 2018 FIDE Open Section 90 ngày 1 giờ
44NM Dr. Harold Chan Open 2018 FIDE U-1600 Section 90 ngày 2 giờ
45NM Dr. Harold Chan Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 90 ngày 17 giờ
46Grace Kids Chess Club 2018 FIDE Section 125 ngày 7 giờ
47Grace Kids Chess Club 2018 U12 Section 126 ngày 1 giờ
48Grace Kids Chess Club 2018 Capture the King Section 126 ngày 1 giờ
49Grace Kids Chess Club 2018 U08 Section 126 ngày 2 giờ
50Grace Kids Chess Club 2018 U10 Section 126 ngày 2 giờ