Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1National Junior Rapid Championship 2017 13 ngày 4 giờ
2National Rapid Championship 2017 13 ngày 4 giờ
3National Blitz Championship 2017 14 ngày 5 giờ
4National Junior Blitz Championship 2017 14 ngày 5 giờ
52017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 32 ngày 6 giờ
6Harold Chan Open 2017 FIDE Section 54 ngày 4 giờ
7Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 54 ngày 8 giờ
8Harold Chan Open 2017 Amateur Section 56 ngày 4 giờ
9St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 74 ngày 4 giờ
10St. Jago Open 2017 Intermediate Section 74 ngày 4 giờ
11William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 89 ngày 9 giờ
12Chess Challenge Amateur 25 June 2017 118 ngày 20 giờ
13Enos Grant Memorial Blitz 2017 155 ngày 10 giờ
14Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 176 ngày 9 giờ
15Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 181 ngày 2 giờ
16Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 181 ngày 3 giờ
17Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 203 ngày 4 giờ
182017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 211 ngày 4 giờ
192017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 212 ngày 8 giờ
202017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 212 ngày 9 giờ
212017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 212 ngày 9 giờ
222017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 212 ngày 9 giờ
232017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 212 ngày 9 giờ
24President's Invitational 2017 222 ngày 12 giờ
25National Junior Ch. (Fem) 2017 237 ngày 6 giờ
26National Junior Ch. (Abs) 2017 237 ngày 6 giờ
27National Championship (Fem) 2017 - Playoff 238 ngày 7 giờ
28John Powell Memorial 2017 FIDE Section 272 ngày 4 giờ
29John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 272 ngày 4 giờ
30John Powell Memorial 2017 Amateur Section 272 ngày 6 giờ
3149th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 290 ngày 17 giờ
3235th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 290 ngày 17 giờ
33Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 342 ngày 3 giờ
34Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 342 ngày 4 giờ
35Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 343 ngày 5 giờ
36Harold Chan Open 2016 FIDE Section 383 ngày 8 giờ
37Harold Chan Open 2016 Intermediate Section 391 ngày 3 giờ
38Harold Chan Open 2016 Amateur Section 392 ngày 5 giờ
39William Roper Memorial 2016 National Veterans Championship 482 ngày 7 giờ
40St. Jago Open 2016 Prep & Primary 500 ngày 20 giờ
41St. Jago Open 2016 Intermediate < JCF 1600 500 ngày 20 giờ
42St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 500 ngày 20 giờ
43St. Jago Open 2016 Elite Section / FIDE 500 ngày 20 giờ
44Enos Grant Memorial Blitz 2016 509 ngày 20 giờ
45Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 543 ngày 7 giờ
46Robert Wheeler Open 2016 Intermediate Section 543 ngày 7 giờ
47Robert Wheeler Open 2016 Amateur Section 543 ngày 8 giờ
48John Powell Open 2016 Amateur Section 543 ngày 8 giờ
49Grace Kids Chess Club 2016 FIDE Section 550 ngày 10 giờ
50President's Invitational 2016 573 ngày 6 giờ