Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IA FM John Powell Open 2020 FIDE Open Section 1 ngày 21 giờ
2IA FM John Powell Open 2020 FIDE U-1600 Section 1 ngày 22 giờ
3IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (ABS) Section 2 ngày 22 giờ
4IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (FEM) Section 3 ngày
5National Junior Championships (Fem) 2020 Playoffs 8 ngày 22 giờ
6National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 8 ngày 22 giờ
7National Junior Championships (Abs) 2020 12 ngày 4 giờ
8National Junior Championships (Fem) 2020 12 ngày 4 giờ
9National Junior Championships (Abs) 2020 15 ngày 20 giờ
10National Junior Championships (Fem) 2020 15 ngày 21 giờ
11National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 25 ngày 20 giờ
12National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 25 ngày 20 giờ
13Frederick Cameron Open 2019 FIDE U-1600 Section 35 ngày
14Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 35 ngày
15Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 35 ngày
16Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 35 ngày
17STAPS Intra School Chess Showdown 2019 43 ngày
18WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-12 & Under-10 Section 44 ngày 23 giờ
19WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 High School U1200 Section 44 ngày 23 giờ
20WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 OPEN Section 44 ngày 23 giờ
21WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-08 Section 44 ngày 23 giờ
22WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-10 Section 46 ngày 1 giờ
23National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5 Preliminaries 52 ngày 18 giờ
24National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6 Preliminaries 57 ngày 2 giờ
25National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4a Preliminaries 59 ngày 15 giờ
26National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4b Preliminaries 60 ngày
27National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3a Preliminaries 62 ngày 14 giờ
28National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3b Preliminaries 62 ngày 14 giờ
29National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6b Preliminaries 65 ngày 3 giờ
30National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5b Preliminaries 65 ngày 3 giờ
31National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2b Preliminaries 65 ngày 3 giờ
32National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2a Preliminaries 65 ngày 3 giờ
33National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1a & 1b Preliminaries 65 ngày 3 giờ
34Chess in Motion Academy Rapid 2019 Open / High School Section 71 ngày 6 giờ
35National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1b Preliminaries 71 ngày 21 giờ
36Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (ABS) Section 72 ngày 19 giờ
37Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-08 Section 72 ngày 19 giờ
38Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-12 Section 72 ngày 19 giờ
39Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-1100 Section 72 ngày 19 giờ
40Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (ABS) Section 72 ngày 19 giờ
41Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-900 Section 72 ngày 19 giờ
42Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 Section 72 ngày 19 giờ
43Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (FEM Section 73 ngày 11 giờ
44Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (FEM Section 73 ngày 12 giờ
45The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE Open Section 78 ngày 2 giờ
46The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE U-1600 Section 78 ngày 2 giờ
47The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 78 ngày 3 giờ
48The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 78 ngày 3 giờ
49The Queen's Preparatory Open 2019 Hunt the King 106 ngày 18 giờ
50The Queen's Preparatory Open 2019 Unrated Under 900 106 ngày 18 giờ