Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1National Junior Ch. (Abs) 2018 1 ngày 22 giờ
2National Junior Ch. (Fem) 2018 1 ngày 22 giờ
3National Championship (Female) 2018 31 ngày 5 giờ
4National Championship (Absolute) 2018 31 ngày 5 giờ
5Humphrey Gayle Memorial Candidates 34 ngày 15 giờ
6John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 51 ngày 2 giờ
7John Powell Open 2018 FIDE Open Section 51 ngày 3 giờ
8John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 59 ngày 1 giờ
9Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 87 ngày 1 giờ
10Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 87 ngày 1 giờ
11Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 94 ngày 3 giờ
12DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 94 ngày 3 giờ
13DRP Ladies Rapid High School FIDE U1200 2017 109 ngày 1 giờ
14DRP Ladies Rapid U12 & U10 2017 109 ngày 1 giờ
15DRP Ladies Rapid U8 2017 109 ngày 1 giờ
16Ravensworth Rapid U-8 2017 114 ngày 1 giờ
17Ravensworth Rapid U-10 2017 114 ngày 1 giờ
18Ravensworth Rapid U-12 2017 114 ngày 2 giờ
19Ravensworth Rapid High School 2017 114 ngày 2 giờ
20Ravensworth Rapid High School 2017 114 ngày 2 giờ
21Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 114 ngày 2 giờ
22Ravensworth Rapid Beginners 2017 114 ngày 2 giờ
23National Junior Rapid Championship 2017 134 ngày 22 giờ
24National Rapid Championship 2017 134 ngày 22 giờ
25National Blitz Championship 2017 136 ngày
26National Junior Blitz Championship 2017 136 ngày
272017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 154 ngày
28Harold Chan Open 2017 FIDE Section 175 ngày 22 giờ
29Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 176 ngày 3 giờ
30Harold Chan Open 2017 Amateur Section 177 ngày 22 giờ
31St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 195 ngày 22 giờ
32St. Jago Open 2017 Intermediate Section 195 ngày 22 giờ
33William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 211 ngày 3 giờ
34Enos Grant Memorial Blitz 2017 268 ngày 1 giờ
35Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 298 ngày 4 giờ
36Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 302 ngày 21 giờ
37Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 302 ngày 22 giờ
38Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 324 ngày 23 giờ
392017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 332 ngày 23 giờ
402017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 334 ngày 3 giờ
412017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 334 ngày 3 giờ
422017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 334 ngày 3 giờ
432017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 334 ngày 3 giờ
442017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 334 ngày 4 giờ
45President's Invitational 2017 344 ngày 6 giờ
46National Junior Ch. (Fem) 2017 359 ngày
47National Junior Ch. (Abs) 2017 359 ngày
48National Championship (Fem) 2017 - Playoff 360 ngày 1 giờ
49John Powell Memorial 2017 FIDE Section 393 ngày 22 giờ
50John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 393 ngày 23 giờ