Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1John Powell Open 2018 FIDE Open Section 15 giờ 31 phút
2Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 25 ngày 16 giờ
3Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 25 ngày 16 giờ
4Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 32 ngày 17 giờ
5DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 32 ngày 18 giờ
6DRP Ladies Rapid High School FIDE U1200 2017 47 ngày 15 giờ
7DRP Ladies Rapid U12 & U10 2017 47 ngày 15 giờ
8DRP Ladies Rapid U8 2017 47 ngày 15 giờ
9Ravensworth Rapid U-8 2017 52 ngày 16 giờ
10Ravensworth Rapid U-10 2017 52 ngày 16 giờ
11Ravensworth Rapid U-12 2017 52 ngày 16 giờ
12Ravensworth Rapid High School 2017 52 ngày 16 giờ
13Ravensworth Rapid High School 2017 52 ngày 16 giờ
14Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 52 ngày 16 giờ
15Ravensworth Rapid Beginners 2017 52 ngày 16 giờ
16National Junior Rapid Championship 2017 73 ngày 13 giờ
17National Rapid Championship 2017 73 ngày 13 giờ
18National Blitz Championship 2017 74 ngày 14 giờ
19National Junior Blitz Championship 2017 74 ngày 14 giờ
202017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 92 ngày 15 giờ
21Harold Chan Open 2017 FIDE Section 114 ngày 13 giờ
22Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 114 ngày 17 giờ
23Harold Chan Open 2017 Amateur Section 116 ngày 13 giờ
24St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 134 ngày 13 giờ
25St. Jago Open 2017 Intermediate Section 134 ngày 13 giờ
26William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 149 ngày 18 giờ
27Enos Grant Memorial Blitz 2017 206 ngày 15 giờ
28Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 236 ngày 18 giờ
29Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 241 ngày 11 giờ
30Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 241 ngày 12 giờ
31Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 263 ngày 13 giờ
322017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 271 ngày 13 giờ
332017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 272 ngày 17 giờ
342017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 272 ngày 18 giờ
352017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 272 ngày 18 giờ
362017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 272 ngày 18 giờ
372017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 272 ngày 18 giờ
38President's Invitational 2017 282 ngày 21 giờ
39National Junior Ch. (Fem) 2017 297 ngày 15 giờ
40National Junior Ch. (Abs) 2017 297 ngày 15 giờ
41National Championship (Fem) 2017 - Playoff 298 ngày 16 giờ
42John Powell Memorial 2017 FIDE Section 332 ngày 13 giờ
43John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 332 ngày 13 giờ
44John Powell Memorial 2017 Amateur Section 332 ngày 15 giờ
4549th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 351 ngày 2 giờ
4635th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 351 ngày 2 giờ
47Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 402 ngày 12 giờ
48Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 402 ngày 13 giờ
49Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 403 ngày 14 giờ
50Harold Chan Open 2016 FIDE Section 443 ngày 17 giờ