Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Female 26 ngày 8 giờ
2FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Absolute 26 ngày 10 giờ
3IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Open Section 64 ngày 13 giờ
4TSA - LiChess - Invitational 2 - TSA Swiss tournaments - 7/6/2020 67 ngày 17 giờ
5Davy's Online Blitz Knockout Caribbean Edition May 2020 71 ngày 15 giờ
6IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Intermediate Section 72 ngày 10 giờ
7IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (FEM) Section 79 ngày 16 giờ
8IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (ABS) Section 79 ngày 16 giờ
9IA FM John Powell Open 2020 FIDE Open Section 209 ngày 9 giờ
10IA FM John Powell Open 2020 FIDE U-1600 Section 209 ngày 9 giờ
11IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (ABS) Section 209 ngày 9 giờ
12IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (FEM) Section 209 ngày 20 giờ
13National Junior Championships (Fem) 2020 Playoffs 211 ngày 15 giờ
14National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 211 ngày 15 giờ
15National Junior Championships (Abs) 2020 214 ngày 21 giờ
16National Junior Championships (Fem) 2020 214 ngày 21 giờ
17National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 228 ngày 14 giờ
18National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 228 ngày 14 giờ
19Frederick Cameron Open 2019 FIDE U-1600 Section 237 ngày 18 giờ
20Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 237 ngày 18 giờ
21Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 237 ngày 18 giờ
22Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 237 ngày 18 giờ
23STAPS Intra School Chess Showdown 2019 245 ngày 18 giờ
24WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-12 & Under-10 Section 247 ngày 17 giờ
25WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 High School U1200 Section 247 ngày 17 giờ
26WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 OPEN Section 247 ngày 17 giờ
27WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-08 Section 247 ngày 17 giờ
28National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5 Preliminaries 255 ngày 12 giờ
29National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6 Preliminaries 259 ngày 20 giờ
30National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4a Preliminaries 262 ngày 9 giờ
31National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4b Preliminaries 262 ngày 18 giờ
32National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3a Preliminaries 265 ngày 8 giờ
33National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3b Preliminaries 265 ngày 8 giờ
34National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2b Preliminaries 267 ngày 21 giờ
35National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2a Preliminaries 267 ngày 21 giờ
36National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1a & 1b Preliminaries 267 ngày 21 giờ
37Chess in Motion Academy Rapid 2019 Open / High School Section 274 ngày
38Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (ABS) Section 275 ngày 12 giờ
39Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-08 Section 275 ngày 12 giờ
40Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-12 Section 275 ngày 12 giờ
41Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-1100 Section 275 ngày 12 giờ
42Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (ABS) Section 275 ngày 12 giờ
43Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-900 Section 275 ngày 12 giờ
44Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 Section 275 ngày 12 giờ
45The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE Open Section 280 ngày 19 giờ
46The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE U-1600 Section 280 ngày 19 giờ
47The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 280 ngày 21 giờ
48The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 280 ngày 21 giờ
49The Queen's Preparatory Open 2019 Hunt the King 309 ngày 12 giờ
50The Queen's Preparatory Open 2019 Unrated Under 900 309 ngày 12 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,