Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1Harold Chan Open 2017 FIDE Section 2 giờ 41 phút
2St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 15 ngày
3St. Jago Open 2017 Intermediate Section 15 ngày
4William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 30 ngày 4 giờ
5Chess Challenge Amateur 25 June 2017 59 ngày 16 giờ
6Enos Grant Memorial Blitz 2017 96 ngày 5 giờ
7Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 117 ngày 5 giờ
8Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 121 ngày 22 giờ
9Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 121 ngày 23 giờ
10Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 144 ngày
112017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 152 ngày
122017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 153 ngày 4 giờ
132017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 153 ngày 5 giờ
142017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 153 ngày 5 giờ
152017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 153 ngày 5 giờ
162017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 153 ngày 5 giờ
17President's Invitational 2017 163 ngày 8 giờ
18National Junior Ch. (Fem) 2017 178 ngày 1 giờ
19National Junior Ch. (Abs) 2017 178 ngày 2 giờ
20National Championship (Fem) 2017 - Playoff 179 ngày 2 giờ
21John Powell Memorial 2017 FIDE Section 212 ngày 23 giờ
22John Powell Memorial 2017 Intermediate Section 213 ngày
23John Powell Memorial 2017 Amateur Section 213 ngày 2 giờ
2449th National Championship (Abs) 2017 Kingston, Jamaica 231 ngày 12 giờ
2535th National Championship (Wom) 2017 Kingston, Jamaica 231 ngày 12 giờ
26Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 282 ngày 23 giờ
27Frederick Cameron Open 2016 Intermediate Section 283 ngày
28Frederick Cameron Open 2016 Amateur Section 284 ngày 1 giờ
29Harold Chan Open 2016 FIDE Section 324 ngày 4 giờ
30Harold Chan Open 2016 Intermediate Section 331 ngày 23 giờ
31Harold Chan Open 2016 Amateur Section 333 ngày 1 giờ
32William Roper Memorial 2016 National Veterans Championship 423 ngày 3 giờ
33St. Jago Open 2016 Prep & Primary 441 ngày 15 giờ
34St. Jago Open 2016 Intermediate < JCF 1600 441 ngày 15 giờ
35St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 441 ngày 16 giờ
36St. Jago Open 2016 Elite Section / FIDE 441 ngày 16 giờ
37Enos Grant Memorial Blitz 2016 450 ngày 16 giờ
38Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 484 ngày 3 giờ
39Robert Wheeler Open 2016 Intermediate Section 484 ngày 3 giờ
40Robert Wheeler Open 2016 Amateur Section 484 ngày 4 giờ
41John Powell Open 2016 Amateur Section 484 ngày 4 giờ
42Grace Kids Chess Club 2016 FIDE Section 491 ngày 6 giờ
43President's Invitational 2016 514 ngày 2 giờ
44National Junior Ch. (Abs) 2016 552 ngày 2 giờ
45National Junior Ch. (Fem) 2016 552 ngày 2 giờ
46High Schools Team Ch. Final 2015-16 562 ngày 2 giờ
47John Powell Open 2015 FIDE Section 571 ngày 12 giờ
48John Powell Open 2016 Intermediate Section 571 ngày 12 giờ
49Digicel National Championship 2016 Kingston, Jamaica 598 ngày 2 giờ
50Council Candidates 2016 Kingston, Jamaica 598 ngày 2 giờ