Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Kfar Saba Championship 2019 8 giờ 38 phút
2Kiryat Ono Weekend Purim 2019 B 9 giờ 38 phút
3שח-פורים מעל 1350 2019 10 giờ 19 phút
4שח-פורים עד 1350 11 giờ 44 phút
5Kiryat Ono Weekend Purim 2019 C 11 giờ 46 phút
6Rating tournament, Jeruchess spring 2019 11 giờ 59 phút
7תחרות דני גלזר לנוער הרצליה כתות ד-ט 12 giờ 12 phút
8תחרות דני גלזר לילדים גן-ג הרצליה 12 giờ 15 phút
9 Purim Danny Glazer Memorial Juniors Teams, Herzliya 2019 12 giờ 18 phút
10 Purim Danny Glazer Memorial Juniors Rapid, Herzliya 2019 12 giờ 31 phút
11Jerusalem seniors championship 2019 14 giờ 40 phút
12שח-פורים ה-ו 2 ngày 11 giờ
13שח-פורים 19 כיתות ג-ד 2 ngày 11 giờ
14שח-פורים 19 כיתות גן-ב 2 ngày 11 giờ
15תחרות פורים 2019 למתקדמים למד כושר 2 ngày 12 giờ
16Kiryat Ono Winter-Spring 2019 B 3 ngày 2 giờ
17תחרות החורף ימי ג' ווסק - אשקלון 2019 3 ngày 6 giờ
18Mark Center Winter Rapid 2019 B 3 ngày 8 giờ
19שש עשרית גמר אליפות הארץ בשוהם 2019 3 ngày 15 giờ
20תחרות החורף ימי א' ווסק - אשקלון 2019 4 ngày 16 giờ
21שח-פסח ( 15.4.19 ) עד 1600 ועד גיל 13 ווסק - אשקלון 2019 5 ngày 15 giờ
22 Women's Team Cup 2019 - Israel 6 ngày 4 giờ
23אליפות שח מהיר לזכר אברהם פלדקליין- ראשית 6 ngày 10 giờ
24שח-חורף 3 כיתות ה ומעלה 2019 6 ngày 11 giờ
25שח-חורף 3 כיתות ג-ד 2019 6 ngày 11 giờ
26שח-חורף 3 גן-ב 2019 6 ngày 11 giờ
27שח-חורף למד-כושר 2019 6 ngày 11 giờ
28Kiryat Ono Winter-Spring 2019 A 8 ngày 3 giờ
29תחרות החורף ימי ה' ווסק - אשקלון 2019 8 ngày 6 giờ
30אליפות מחוז ירושלים לבתי ספר לכיתות ד עד ו 2019 8 ngày 10 giờ
31Mark Center Winter Rapid 2019 A 10 ngày 2 giờ
32תחרות בזק טכס אליפות ירושלים 10 ngày 16 giờ
33 Herzliya Winter A 2019 11 ngày 2 giờ
34Herzliya Winter B 2019 11 ngày 4 giờ
35Israel Rapid Championship U8 11 ngày 12 giờ
36Israel rapid championship under 8 Girls 11 ngày 12 giờ
37אליפות מחוז ירושלים לבתי ספר לכיתות ז עד ט 2019 13 ngày 2 giờ
38Mark Center Winter 2019 B 15 ngày 10 giờ
39Mark Center Winter 2019 A 15 ngày 10 giờ
40Jerusalem championship 2019 18 ngày 2 giờ
41Eliahu Levant memorial, rapid tournament B 20 ngày 8 giờ
42Eliahu Levant memorial, rapid tournament A 20 ngày 8 giờ
43Kiryat Ono March 2019 Rapid A 20 ngày 10 giờ
44Kiryat Ono March 2019 Rapid B 20 ngày 11 giờ
45Kiryat Ono March 2019 Rapid C 20 ngày 11 giờ
46כפר סבא משפחות 21 ngày 13 giờ
47GM Winter 2019 Petach Tikva 23 ngày 19 giờ
48IM Winter 2019 Petach Tikva 23 ngày 19 giờ
49Kiryat Ono Winter 2019 Blitz 30 ngày 4 giờ
50Israel blitz championship 2019 for seniors 32 ngày 8 giờ