Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Khanzad Chess Championship U20 ,U18 .U16 , U14 46 ngày 9 giờ
2Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 46 ngày 9 giờ
314Th Khanzad Rapid The Late Kamal Jalal Mustafa 63 ngày 12 giờ
414Th Khanzad Rapid The Late Kamal Jalal Mustafa 64 ngày 10 giờ
514Th Khanzad Rapid The Late Kamal Jalal Mustafa 64 ngày 12 giờ
614Th Khanzad Rapid The Late Kamal Jalal Mustafa 64 ngày 16 giờ
7Starring chess champion Souad Ibrahim 67 ngày 23 giờ
8Iraq chess championship un 14 boys 77 ngày 19 giờ
9Iraq Chess championship un 14 Girls 77 ngày 19 giờ
10Iraq Chess championship un 14 Girls 79 ngày 21 giờ
11Iraq chess championship un 14 boys 79 ngày 22 giờ
12Iraq Kurdistan Region Clubs Chess Champioships For Men 2019 83 ngày 14 giờ
13 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 85 ngày 5 giờ
142nd tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 2019 85 ngày 6 giờ
15Iraqi chess league for clubs under 12 years 85 ngày 17 giờ
16Iraqi chess league for clubs under 12 years 85 ngày 22 giờ
17Iraqi final championship for age groups for girls under 12 years 86 ngày 21 giờ
18Iraqi final championship for age groups for girls under 10 years 86 ngày 21 giờ
19Iraqi final championship for age groups for boys under 10 years 86 ngày 21 giờ
20Iraqi final championship for age groups for boys under 12 years 86 ngày 21 giờ
21Iraqi final championship for age groups for girls under 8 years 86 ngày 22 giờ
22Iraqi final championship for age groups for boys under 8 years 86 ngày 22 giờ
232nd Kamal International Classic Tournamnet 88 ngày 14 giờ
242nd Kamal International Classic Tournamnet 92 ngày 18 giờ
251st Erbil Chess Rapid Tournament 2019 93 ngày 22 giờ
265th Erbil Federation Rapid Chess Championship 97 ngày 12 giờ
27 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 111 ngày 12 giờ
281st rapid suli chess insti 2019 111 ngày 20 giờ
29RHEA 111 ngày 20 giờ
3013th Khanzad Rapid Chess Championship 115 ngày 4 giờ
3113th Khanzad Rapid Chess Championship 117 ngày 10 giờ
3213Th khanzad rapid chess championship 119 ngày 18 giờ
33بطولة الدكتور المرحوم عدنان الشكرجي بالشطرنج السريع - رابد 127 ngày 11 giờ
348Th Khanzad Blitz Chess Championship 132 ngày 10 giờ
358Th Khanzad Blitz Chess Championship 134 ngày 8 giờ
36بطولة جامعة هولير الطبية 136 ngày 23 giờ
37 31th IRAQI Clubs Championship 2019 152 ngày 6 giờ
3813Th Khanzad Classic Classic Championship 152 ngày 13 giờ
39AMR 156 ngày 13 giờ
4013Th Khanzad Classic Classic Championship 157 ngày 9 giờ
4113 Th Khanzad Classic Chess Championship 160 ngày 19 giờ
424th Ur international championship -blitz 2019 161 ngày 19 giờ
434th Ur international championship -blitz 2019 162 ngày 11 giờ
44 31th IRAQI Clubs Championship 2019 167 ngày 19 giờ
45 31th IRAQI Clubs Championship 2019 169 ngày 7 giờ
46 31th IRAQI Clubs Championship 2019 169 ngày 10 giờ
47 IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019(Blitis) (OPEN) 170 ngày 11 giờ
48 IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019(Blitis) (OPEN) 170 ngày 11 giờ
49MUHAMMED JABIR INTERNTIONAL CHAMPIONSHIP 5TH 173 ngày 21 giờ
50بطولة جامعات العراق طالبات 192 ngày 13 giờ