Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
111th khanzad rapid chess champion 4 giờ 49 phút
2Sulaymaniyah Tournament Chess 2018 22 ngày 6 giờ
3Khanzad Rapid Chess Champion 2018 27 ngày 3 giờ
4Khanzad International Championship(2018) 65 ngày 3 giờ
5Basrah18 76 ngày 7 giờ
69th Khanzad Rapid Chess Championship 91 ngày 23 giờ
7 Iraqi Clubs Championship under(20) 2018 100 ngày 3 giờ
8Iraqi Clubs Championship under(16) 2018 105 ngày 7 giờ
9Iraqi Youth Championship under(20) 2018 106 ngày 8 giờ
10Iraqi Femel Championship under(20) 106 ngày 14 giờ
11IRQ Final FOR WOMEN 2018 110 ngày 6 giờ
12Final girls under 14 - 2018 112 ngày 13 giờ
13Final boys under 14 2018 112 ngày 13 giờ
14Final girls under 10 - 2018 112 ngày 13 giờ
15Final boys under 10 - 2018 112 ngày 14 giờ
16Final boys under 12 - 2018 112 ngày 14 giờ
17Final Girls under 12 - 2018 113 ngày 5 giờ
18Final girls under 8 - 2018 113 ngày 7 giờ
19Final boys under 6 - 2018 113 ngày 7 giờ
201st tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 115 ngày 3 giờ
21IRQ Final for Men 2018 128 ngày 16 giờ
22summer2 130 ngày 23 giờ
23 IRQ Final -first Stage for Women 2018 135 ngày 12 giờ
24Girls under 6 years 141 ngày 11 giờ
25Girls under 8 years 141 ngày 11 giờ
26Girls under 10 years 141 ngày 11 giờ
27Girls under 12 years 141 ngày 11 giờ
28Girls under 14 years 141 ngày 11 giờ
29Boys under 6 years 141 ngày 11 giờ
30Boys under 8 years 141 ngày 11 giờ
31Boys under 10 years 141 ngày 11 giờ
32Boys under 12 141 ngày 11 giờ
33بطولة العراق دون 14 سنة 141 ngày 11 giờ
34دوري اندية العراق للاشبال دون 14 سنة 143 ngày 7 giờ
35دوري اندية العراق للبراعم دون 10 سنوات 143 ngày 13 giờ
364rd tournament of alhadaf chess club 148 ngày 6 giờ
3711th Khanzad Classic Chess Championship 165 ngày
38Khanzad Blitz 2018(Ramadhan) 166 ngày 11 giờ
39 8th Khanzad Rapid Chess Championship 166 ngày 12 giờ
401St communications club Championship (Rapid) 171 ngày 6 giờ
411St communications club Championship (Rapid) 172 ngày 6 giờ
42السيد محمد حمادي 188 ngày 4 giờ
43HARMONY ACADEMY CHAMPIONSHIP CHESS 2018 192 ngày 5 giờ
44khalid-khudier Tournament 201 ngày 4 giờ
4510th Khanzad Classic Chess Championship(2018) 203 ngày 4 giờ
46بطولة سوق الشيوخ للشطرن الخاطف 208 ngày 4 giờ
4730th IRAQI Clubs Championship 2018 236 ngày
4830th IRAQI Clubs Championship 2018 236 ngày 8 giờ
496th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018(Blitz) 238 ngày 2 giờ
506th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (OPEN) 238 ngày 2 giờ