Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Khanzad International Championship(2018) 11 ngày 23 giờ
2Basrah18 23 ngày 3 giờ
3Khanzad Classic Chess Championship 26 ngày 21 giờ
49th Khanzad Rapid Chess Championship 38 ngày 19 giờ
5 Peshmergah Classic Chess Championship Open 39 ngày 1 giờ
6 Peshmergah Classic Chess Championship 40 ngày
7 Iraqi Clubs Championship under(20) 2018 46 ngày 23 giờ
8Iraqi Clubs Championship under(16) 2018 52 ngày 3 giờ
9Iraqi Youth Championship under(20) 2018 53 ngày 4 giờ
10Iraqi Femel Championship under(20) 53 ngày 10 giờ
11IRQ Final FOR WOMEN 2018 57 ngày 2 giờ
12Final girls under 14 - 2018 59 ngày 9 giờ
13Final boys under 14 2018 59 ngày 9 giờ
14Final girls under 10 - 2018 59 ngày 9 giờ
15Final boys under 10 - 2018 59 ngày 10 giờ
16Final boys under 12 - 2018 59 ngày 10 giờ
17Final Girls under 12 - 2018 60 ngày 1 giờ
18Final girls under 8 - 2018 60 ngày 3 giờ
19Final boys under 6 - 2018 60 ngày 3 giờ
201st tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 61 ngày 23 giờ
21IRQ Final for Men 2018 75 ngày 12 giờ
22summer2 77 ngày 19 giờ
23 IRQ Final -first Stage for Women 2018 82 ngày 8 giờ
24Girls under 6 years 88 ngày 7 giờ
25Girls under 8 years 88 ngày 7 giờ
26Girls under 10 years 88 ngày 7 giờ
27Girls under 12 years 88 ngày 7 giờ
28Girls under 14 years 88 ngày 7 giờ
29Boys under 6 years 88 ngày 7 giờ
30Boys under 8 years 88 ngày 7 giờ
31Boys under 10 years 88 ngày 7 giờ
32Boys under 12 88 ngày 7 giờ
33بطولة العراق دون 14 سنة 88 ngày 7 giờ
34دوري اندية العراق للاشبال دون 14 سنة 90 ngày 3 giờ
35دوري اندية العراق للبراعم دون 10 سنوات 90 ngày 9 giờ
36بطولة العراق دون 14 سنة 92 ngày 9 giờ
37Boys under 8 years 92 ngày 21 giờ
38Boys under 6 years 92 ngày 22 giờ
394rd tournament of alhadaf chess club 95 ngày 2 giờ
4011th Khanzad Classic Chess Championship 111 ngày 20 giờ
41Khanzad Blitz 2018(Ramadhan) 113 ngày 7 giờ
42 8th Khanzad Rapid Chess Championship 113 ngày 8 giờ
431St communications club Championship (Rapid) 118 ngày 2 giờ
441St communications club Championship (Rapid) 119 ngày 2 giờ
45السيد محمد حمادي 135 ngày
46HARMONY ACADEMY CHAMPIONSHIP CHESS 2018 139 ngày 1 giờ
47khalid-khudier Tournament 148 ngày
4810th Khanzad Classic Chess Championship(2018) 150 ngày
49بطولة سوق الشيوخ للشطرن الخاطف 155 ngày
5030th IRAQI Clubs Championship 2018 182 ngày 20 giờ