Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 3 ngày 6 giờ
28th Khanzad Classic Chess Championship 2017 23 ngày 13 giờ
34th Duhok International Championship. 24 ngày 4 giờ
44th Duhok International 24 ngày 8 giờ
54th Duhok International 29 ngày 2 giờ
6 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 33 ngày 6 giờ
7Sul R 2017 43 ngày 2 giờ
8Iraqi Final-First Stage for Men 2018 52 ngày 1 giờ
9Iraqi Final-First Stage for Men 2018 52 ngày 11 giờ
102nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 59 ngày 21 giờ
11new strang 62 ngày 22 giờ
12Thi-Qar Tournament 2017 65 ngày 11 giờ
13Thi-Qar Tournament 2017 68 ngày 1 giờ
142nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 73 ngày 7 giờ
15مفتوحة 75 ngày
16Al Basra tournament 2017 81 ngày 3 giờ
17Al Basra tournament 2017 82 ngày 1 giờ
18Al Basra tournament 2017 83 ngày 2 giờ
19Al Basra tournament 2017 84 ngày 2 giờ
20Al Basra tournament 2017 84 ngày 10 giờ
21Al Basra tournament 2017 84 ngày 14 giờ
22Al Basra tournament 2017 86 ngày
23Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 112 ngày 3 giờ
24Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 114 ngày 3 giờ
25 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 123 ngày 22 giờ
26 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 125 ngày 6 giờ
27Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 146 ngày 4 giờ
28Iraq Cup for Clubs 2017 153 ngày 6 giờ
29 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 153 ngày 23 giờ
30IRQ Final for Women 2017 153 ngày 23 giờ
31IRQ Final for Men 2017 153 ngày 23 giờ
326 th Khanzad Blitz Chess Tournament 162 ngày 3 giờ
33 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 176 ngày 1 giờ
34Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 176 ngày 1 giờ
35IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 177 ngày 10 giờ
36under 14 open 180 ngày 6 giờ
37UNDER 14 GIRLS 180 ngày 6 giờ
38UNDER12 OPEN 180 ngày 6 giờ
39UNDER 8 GIRLS 181 ngày 3 giờ
40UNDER 10 GIRLS 181 ngày 3 giờ
41UNDER 10 BOYS 181 ngày 3 giờ
42UNDER 8 BOYS 181 ngày 3 giờ
43Under 14 Girls 189 ngày 1 giờ
44Under 14 189 ngày 1 giờ
45Under 10 Girls 189 ngày 1 giờ
461st Al hadf International Tornement (OPEN) 199 ngày
477th Khanzad Classis Chess tournament 210 ngày 21 giờ
48Clubs under 10 years 219 ngày 8 giờ
49Clubs under 14 years 219 ngày 8 giờ
50Under 10 Boys 221 ngày 4 giờ