Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1 1st tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 8 giờ 17 phút
2IRQ Final FOR WOMEN 2018 4 ngày 9 giờ
3IRQ Final for Men 2018 11 ngày 16 giờ
4summer2 14 ngày
5 IRQ Final -first Stage for Women 2018 18 ngày 13 giờ
6Girls under 6 years 24 ngày 12 giờ
7Girls under 8 years 24 ngày 12 giờ
8Girls under 10 years 24 ngày 12 giờ
9Girls under 12 years 24 ngày 12 giờ
10Girls under 14 years 24 ngày 12 giờ
11Boys under 6 years 24 ngày 12 giờ
12Boys under 8 years 24 ngày 12 giờ
13Boys under 10 years 24 ngày 12 giờ
14Boys under 12 24 ngày 12 giờ
15بطولة العراق دون 14 سنة 24 ngày 12 giờ
16دوري اندية العراق للاشبال دون 14 سنة 26 ngày 7 giờ
17دوري اندية العراق للبراعم دون 10 سنوات 26 ngày 13 giờ
18بطولة العراق دون 14 سنة 28 ngày 13 giờ
19Boys under 8 years 29 ngày 1 giờ
20Boys under 6 years 29 ngày 2 giờ
214rd tournament of alhadaf chess club 31 ngày 6 giờ
2211th Khanzad Classic Chess Championship 48 ngày
23Khanzad Blitz 2018(Ramadhan) 49 ngày 12 giờ
24 8th Khanzad Rapid Chess Championship 49 ngày 12 giờ
251St communications club Championship (Rapid) 54 ngày 7 giờ
261St communications club Championship (Rapid) 55 ngày 6 giờ
27السيد محمد حمادي 71 ngày 4 giờ
28HARMONY ACADEMY CHAMPIONSHIP CHESS 2018 75 ngày 5 giờ
29khalid-khudier Tournament 84 ngày 4 giờ
3010th Khanzad Classic Chess Championship(2018) 86 ngày 4 giờ
31بطولة سوق الشيوخ للشطرن الخاطف 91 ngày 5 giờ
3230th IRAQI Clubs Championship 2018 119 ngày 1 giờ
3330th IRAQI Clubs Championship 2018 119 ngày 8 giờ
346th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018(Blitz) 121 ngày 2 giờ
356th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (OPEN) 121 ngày 3 giờ
36 بطولة جامعات العراق للطالبات 2018 123 ngày 4 giờ
37 بطولة الجامعات الطلاب 2018 123 ngày 4 giờ
383rd tournament of alhadaf chess club 147 ngày 12 giờ
399th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 147 ngày 13 giờ
403rd tournament of alhadaf chess club 154 ngày 7 giờ
41 IRQ Final for Men 2018 A 158 ngày 12 giờ
429th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 161 ngày 6 giờ
439th Khanzad Classic Chess Tournament-group-B- U14 161 ngày 6 giờ
44 6th Khanzad Chess Championship (Blitz) 2018 170 ngày 4 giờ
45Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 186 ngày 8 giờ
468th Khanzad Classic Chess Championship 2017 206 ngày 16 giờ
474th Duhok International Championship. 207 ngày 7 giờ
484th Duhok International 207 ngày 11 giờ
49 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 216 ngày 9 giờ
50Iraqi Final-First Stage for Men 2018 235 ngày 4 giờ