Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1new strang 2 ngày 8 giờ
2Thi-Qar Tournament 2017 4 ngày 22 giờ
3Thi-Qar Tournament 2017 7 ngày 12 giờ
42nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 12 ngày 17 giờ
5مفتوحة 14 ngày 10 giờ
6Sul Chess Tournament (Rapid) 112017 17 ngày 15 giờ
7Al Basra tournament 2017 20 ngày 13 giờ
8Al Basra tournament 2017 21 ngày 12 giờ
9Al Basra tournament 2017 22 ngày 13 giờ
10Al Basra tournament 2017 23 ngày 13 giờ
11Al Basra tournament 2017 23 ngày 20 giờ
12Al Basra tournament 2017 24 ngày
13Al Basra tournament 2017 25 ngày 10 giờ
14Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 51 ngày 13 giờ
15Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 53 ngày 14 giờ
16 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 63 ngày 8 giờ
17 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 64 ngày 16 giờ
18Sulaymanyah Tournament Chess Open 2017 85 ngày 14 giờ
19Iraq Cup for Clubs 2017 92 ngày 16 giờ
20 Iraqi Clubs Championship for woman 2017 93 ngày 10 giờ
21IRQ Final for Women 2017 93 ngày 10 giờ
22IRQ Final for Men 2017 93 ngày 10 giờ
23Match 95 ngày 16 giờ
24IRQ Final for Women 2017 99 ngày 15 giờ
256 th Khanzad Blitz Chess Tournament 101 ngày 13 giờ
26Iraqi final for men 2017 102 ngày 19 giờ
27Iraqi final for women 2017 103 ngày 18 giờ
28 Iraqi Clubs Championship under(16) 2017 115 ngày 7 giờ
29Iraqi Clubs Championship under(20) 2017 115 ngày 7 giờ
30IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 116 ngày 19 giờ
31IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 117 ngày 20 giờ
32IRAQI Youth U20 Championships(open) 2017 117 ngày 23 giờ
33under 14 open 119 ngày 13 giờ
34UNDER 14 GIRLS 119 ngày 13 giờ
35UNDER12 OPEN 119 ngày 13 giờ
36UNDER 8 GIRLS 120 ngày 8 giờ
37UNDER 10 GIRLS 120 ngày 8 giờ
38UNDER 10 BOYS 120 ngày 8 giờ
39UNDER 8 BOYS 120 ngày 8 giờ
40Sul Older than 32 years 122 ngày 18 giờ
41Under 14 Girls 128 ngày 7 giờ
42Under 10 Girls 128 ngày 7 giờ
43Under 14 128 ngày 7 giờ
441st Al hadf International Tornement (OPEN) 138 ngày 10 giờ
451st Al hadf International Tornement (OPEN) 139 ngày 18 giờ
467th Khanzad Classis Chess tournament 150 ngày 7 giờ
47Clubs under 10 years 158 ngày 19 giờ
48Clubs under 14 years 158 ngày 19 giờ
49Under 10 Boys 160 ngày 14 giờ
50Under 12 Girls 160 ngày 14 giờ