Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Irish National Club Championships 2018 29 ngày 18 giờ
2Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 44 ngày 21 giờ
3The Balazs Invitational Grand Prix 2018 48 ngày
4Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 51 ngày 13 giờ
5Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 51 ngày 13 giờ
6ICU Easter Blitz 2018 51 ngày 14 giờ
7Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 51 ngày 19 giờ
8Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 51 ngày 19 giờ
9Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 51 ngày 19 giờ
10Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 51 ngày 19 giờ
11Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U15 65 ngày 15 giờ
12Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U12 65 ngày 15 giờ
13Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U10 65 ngày 15 giờ
14Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U8 65 ngày 16 giờ
15UCD Blitz 2018 65 ngày 19 giờ
16Irish New Year IM Norm Event 2018 68 ngày 22 giờ
17Irish New Year GM Norm Event 2018 68 ngày 22 giờ
18ICU Blitz Championship 2018 68 ngày 22 giờ
19Dublin Blitz Championship 2018 93 ngày 15 giờ
20Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 u1600 99 ngày 19 giờ
21Manorhamilton JCC February Tournament 103 ngày 15 giờ
22Irish 50+/65+ Championship 2018 135 ngày 2 giờ
23ICU Winter Blitz 2018 135 ngày 15 giờ
24Manorhamilton JCC Christmas Tournament 156 ngày 19 giờ
25Mick Germaine Cup 163 ngày 15 giờ
26Irish Women's Championship 2017 191 ngày 18 giờ
27Irish chess day charity blitz 2017 202 ngày 18 giờ
28St. Andrew's Charity Classic 2017 233 ngày 19 giờ
29St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 233 ngày 19 giờ
30St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 233 ngày 19 giờ
31Irish Blitz Championship 2017 240 ngày 22 giờ
32Irish Rapid Championship 2017 240 ngày 23 giờ
33Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 251 ngày 13 giờ
34Elm Mount Club Championships Section D 251 ngày 13 giờ
35Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 252 ngày 13 giờ
36City Of Dublin Master 2017 254 ngày 5 giờ
37City of Dublin Championship 2017 254 ngày 5 giờ
38City of Dublin Major 2017 254 ngày 5 giờ
39City of Dublin Challenger 2017 254 ngày 5 giờ
40Dun Laoghaire Rapidplay 2017 268 ngày 19 giờ
41Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 268 ngày 21 giờ
42Elm Mount Chess Club Championships 2017 274 ngày 3 giờ
43Irish Championships 2017 Open Weekender 289 ngày 3 giờ
44The Irish Championships 2017 290 ngày 22 giờ
45Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 296 ngày 19 giờ
46Bray Rapid 2017 331 ngày 18 giờ
47Philip Hogarty Rising Stars 358 ngày 18 giờ
48O Connell Cup 359 ngày 19 giờ
49Irish UCD Blitz 2017 361 ngày
50Tralee Classic Section B 399 ngày 5 giờ