Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Gonzaga Classic Masters 2018 2 ngày 12 giờ
2Irish Women's Championship 2017 11 ngày 9 giờ
3Irish New Year Norm Event 2018 22 ngày 8 giờ
4Irish chess day charity blitz 2017 22 ngày 8 giờ
5St. Andrew's Charity Classic 2017 53 ngày 9 giờ
6St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 53 ngày 9 giờ
7St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 53 ngày 10 giờ
8Irish 50+/65+ Championship 2018 54 ngày 9 giờ
9Irish New Year IM Norm Event 2018 54 ngày 11 giờ
10Irish Blitz Championship 2017 60 ngày 12 giờ
11Irish Rapid Championship 2017 60 ngày 13 giờ
12Irish Rapid Championship 2017 60 ngày 14 giờ
13Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 71 ngày 3 giờ
14Elm Mount Club Championships Section D 71 ngày 3 giờ
15Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 72 ngày 3 giờ
16City Of Dublin Master 2017 73 ngày 20 giờ
17City of Dublin Championship 2017 73 ngày 20 giờ
18City of Dublin Major 2017 73 ngày 20 giờ
19City of Dublin Challenger 2017 73 ngày 20 giờ
20Dun Laoghaire Rapidplay 2017 88 ngày 10 giờ
21Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 88 ngày 11 giờ
22Elm Mount Chess Club Championships 2017 93 ngày 17 giờ
23Irish Championships 2017 Open Weekender 108 ngày 17 giờ
24The Irish Championships 2017 110 ngày 4 giờ
25Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 116 ngày 8 giờ
26The Irish Championships 2017 118 ngày 12 giờ
27Philip Hogarty Rising Stars 178 ngày 9 giờ
28O Connell Cup 179 ngày 10 giờ
29Irish UCD Blitz 2017 180 ngày 14 giờ
30Tralee Classic Section B 218 ngày 19 giờ
31Tralee Classic Section A 218 ngày 19 giờ
32Irish Junior Chess Championship 2017 U8 224 ngày 14 giờ
33Irish Junior Chess Championship 2017 U16 224 ngày 14 giờ
34Irish Junior Chess Championship 2017 U19 224 ngày 14 giờ
35Irish Junior Chess Championship 2017 U14 224 ngày 14 giờ
36Irish Junior Chess Championship 2017 U12 224 ngày 15 giờ
37Irish Junior Chess Championship 2017 U10 224 ngày 15 giờ
38Leinster versus Berlin 226 ngày 2 giờ
39Irish National Club Championships 2017 262 ngày 6 giờ
40Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 262 ngày 9 giờ
41Gonzaga Classic Masters 2017 298 ngày 6 giờ
42Irish Women's Chess championship 2016 403 ngày 8 giờ
43Irish Blitz Championships 2016 424 ngày 13 giờ
44Irish Rapid Championships 2016 425 ngày 8 giờ
45Elm Mount Club Championships Section B 2016 427 ngày 7 giờ
46Elm Mount Club Championships 2016 Section C 431 ngày 4 giờ
47City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 438 ngày 8 giờ
48Elm Mount Club Championships 2016 Section A 439 ngày 8 giờ
49Bray Open Chess Championship 2016 - Major 449 ngày 3 giờ
50Bray Chess Championship Minor 449 ngày 3 giờ