Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Gonzaga Classic 2020 Masters 18 giờ 10 phút
2Skerries Club Championships Section D 4 ngày 15 giờ
3Connaught Junior Rapid Chess Championship 2020 15 ngày 17 giờ
4The Irish New Year Norm Events 2020 Blitz 20 ngày 13 giờ
5The Irish New Year Group 1650+ 2020 20 ngày 14 giờ
6The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 20 ngày 15 giờ
7Irish 50+/65+ Championship 2020 20 ngày 16 giờ
8The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 20 ngày 16 giờ
9The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 20 ngày 16 giờ
10The Irish New Year Group 1200-1700 2020 20 ngày 16 giờ
11Leinster Junior Chess Championships 2020 U14 20 ngày 16 giờ
12Leinster Junior Chess Championships 2020 U19 20 ngày 17 giờ
13Leinster Junior Chess Championships 2020 U11 23 ngày 16 giờ
14Leinster Junior Chess Championships 2020 U9 23 ngày 16 giờ
15Leinster Junior Chess Championships 2020 U16 24 ngày 17 giờ
16Leinster Junior Chess Championships 2020 U12 24 ngày 17 giờ
17Leinster Junior Chess Championships 2020 U8 25 ngày 21 giờ
18Leinster Junior Chess Championships 2020 U10 25 ngày 21 giờ
19Skerries Community Games (Unofficial) 2019 40 ngày 14 giờ
20Skerries Turkey Open 2019 40 ngày 14 giờ
21Mick Germaine Cup 2019 49 ngày 14 giờ
22Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 63 ngày 16 giờ
23Sona Irish Supercup Blitz 2019 63 ngày 16 giờ
24Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 63 ngày 19 giờ
25Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 63 ngày 20 giờ
26Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 64 ngày 17 giờ
27Bray-Greystones Club Tournament 2019-20 68 ngày 16 giờ
28The ICU November Blitz 2019 77 ngày 6 giờ
29The Irish Women's Championship 2019 77 ngày 6 giờ
30W8 Junior Fun Rapid November 2019 78 ngày 18 giờ
31Skerries Autumn Open 2019 87 ngày 18 giờ
32Skerries Autumn Seagulls 2019 116 ngày 1 giờ
33Irish Rapid Championship 2019 119 ngày 15 giờ
34Irish Blitz Championship 2019 119 ngày 15 giờ
35Elm Mount Club Championships 2019 Section C 122 ngày 15 giờ
36St Andrews Charity Classic 2019 Masters 126 ngày 18 giờ
37St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 126 ngày 18 giờ
38St Andrews Charity Classic 2019 Major 126 ngày 18 giờ
39Bray Open 2019 126 ngày 19 giờ
40Elm Mount Club Championships 2019 Section D 130 ngày 13 giờ
41City Of Dublin Masters 2019 132 ngày 22 giờ
42City Of Dublin Championship 2019 132 ngày 22 giờ
43City Of Dublin Major 2019 132 ngày 22 giờ
44City Of Dublin Challenger 2019 132 ngày 22 giờ
45Dun Laoghaire Rapidplay 2019 144 ngày 20 giờ
46Elm Mount Club Championship 2019 Section A 150 ngày 14 giờ
47Elm Mount Club Championship Section B 153 ngày 13 giờ
48Irish Championships 2019 Open Weekender 167 ngày 15 giờ
49The Irish Championship 2019 167 ngày 15 giờ
50The Irish Championship 2019 Blitz 167 ngày 15 giờ