Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Dublin Blitz Championship 2018 1 ngày 15 giờ
2Irish Championship 2018 7 ngày 18 giờ
3Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 7 ngày 19 giờ
4Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 7 ngày 19 giờ
5Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 1600+ 7 ngày 19 giờ
6Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 u1600 7 ngày 19 giờ
7Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 7 ngày 19 giờ
8Manorhamilton JCC February Tournament 11 ngày 15 giờ
9Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 22 ngày 21 giờ
10Gonzaga Classic Masters 2018 29 ngày 18 giờ
11Irish New Year GM Norm Event 2018 42 ngày 21 giờ
12Irish New Year IM Norm Event 2018 42 ngày 21 giờ
13Irish 50+/65+ Championship 2018 43 ngày 2 giờ
14ICU Winter Blitz 2018 43 ngày 15 giờ
15Manorhamilton JCC Christmas Tournament 64 ngày 19 giờ
16Mick Germaine Cup 71 ngày 15 giờ
17Irish Women's Championship 2017 99 ngày 18 giờ
18Irish chess day charity blitz 2017 110 ngày 18 giờ
19St. Andrew's Charity Classic 2017 141 ngày 19 giờ
20St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 141 ngày 19 giờ
21St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 141 ngày 19 giờ
22Irish Blitz Championship 2017 148 ngày 22 giờ
23Irish Rapid Championship 2017 148 ngày 23 giờ
24Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 159 ngày 13 giờ
25Elm Mount Club Championships Section D 159 ngày 13 giờ
26Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 160 ngày 13 giờ
27City Of Dublin Master 2017 162 ngày 5 giờ
28City of Dublin Championship 2017 162 ngày 5 giờ
29City of Dublin Major 2017 162 ngày 5 giờ
30City of Dublin Challenger 2017 162 ngày 5 giờ
31Dun Laoghaire Rapidplay 2017 176 ngày 19 giờ
32Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 176 ngày 21 giờ
33Elm Mount Chess Club Championships 2017 182 ngày 3 giờ
34Irish Championships 2017 Open Weekender 197 ngày 3 giờ
35The Irish Championships 2017 198 ngày 22 giờ
36Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 204 ngày 19 giờ
37Bray Rapid 2017 239 ngày 18 giờ
38Philip Hogarty Rising Stars 266 ngày 19 giờ
39O Connell Cup 267 ngày 19 giờ
40Irish UCD Blitz 2017 269 ngày
41Tralee Classic Section B 307 ngày 5 giờ
42Tralee Classic Section A 307 ngày 5 giờ
43Irish Junior Chess Championship 2017 U8 313 ngày
44Irish Junior Chess Championship 2017 U16 313 ngày
45Irish Junior Chess Championship 2017 U19 313 ngày
46Irish Junior Chess Championship 2017 U14 313 ngày
47Irish Junior Chess Championship 2017 U12 313 ngày 1 giờ
48Irish Junior Chess Championship 2017 U10 313 ngày 1 giờ
49Leinster versus Berlin 314 ngày 12 giờ
50Irish National Club Championships 2017 350 ngày 16 giờ