Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Irish Weekday Open 2019 43 ngày 16 giờ
2The Irish Championship 2019 44 ngày 9 giờ
3The Irish Championship 2019 Challenger 47 ngày 11 giờ
4The Irish Championship 2019 Major 47 ngày 11 giờ
5Robinson 2019 55 ngày 13 giờ
6Gilbert 2019 55 ngày 18 giờ
7Stokes 2019 55 ngày 18 giờ
8Glorney 2019 55 ngày 18 giờ
9Glorney Gilbert Norm Event 2019 58 ngày 8 giờ
10Glorney 2019 58 ngày 16 giờ
11Stokes 2019 58 ngày 17 giờ
12Gilbert 2019 58 ngày 17 giờ
13Robinson 2019 58 ngày 17 giờ
14Branagan Cup 2019 82 ngày 8 giờ
15Killane Shield and William Brennan Cup 2019 82 ngày 9 giờ
16Bray Rapid 2019 89 ngày 10 giờ
17Manorhamilton Junior Fun Rapid June 2019 97 ngày 12 giờ
18The Leinster Blitz Championship 2019 117 ngày 9 giờ
19The Irish Team Rapid Championships 2019 131 ngày 8 giờ
20The Irish International Open 2019 140 ngày 7 giờ
21The Irish International Rapid 2019 150 ngày 14 giờ
22The Irish International Blitz 2019 151 ngày 9 giờ
23Irish Junior Championships 2019 U19 152 ngày 17 giờ
24Irish Junior Championships 2019 U10 152 ngày 17 giờ
25Irish Junior Championships 2019 U12 152 ngày 17 giờ
26Irish Junior Championships 2019 U14 152 ngày 17 giờ
27Irish Junior Championships 2019 U16 152 ngày 17 giờ
28Irish National Club Championships 2019 160 ngày 10 giờ
29The Dublin Blitz Championship 2019 173 ngày 9 giờ
30The UCD Intervarsity 2019 174 ngày 15 giờ
31Sir Patrick Moore Cup 2019 194 ngày 14 giờ
32Sir Patrick Moore Cup 2019 Blitz 195 ngày 8 giờ
33Dublin Rapid Championship 2019 221 ngày 22 giờ
34Fake Irish Seniors 244 ngày 9 giờ
35Irish New Year IM Norm Event 2019 246 ngày 8 giờ
36Irish New Year GM Norm Event 2019 256 ngày 10 giờ
37Irish 50+/65+ Championship 2019 256 ngày 10 giờ
38Philip Hogarty Memorial 2019 Blitz 256 ngày 10 giờ
39Irish New Year Group C 2019 257 ngày 9 giờ
40Irish New Year Group D 2019 257 ngày 9 giờ
41Irish New Year Group E 2019 257 ngày 9 giờ
42Leinster Junior Championship 2019 U14 260 ngày 12 giờ
43Leinster Junior Championship 2019 U19/U16 260 ngày 12 giờ
44Leinster Junior Championship 2019 U12 262 ngày 13 giờ
45Leinster Junior Championship 2019 U10 262 ngày 16 giờ
46Dalkey Christmas Blitz 2018 266 ngày 5 giờ
47Elm Mount Club Championships 2018 Section C 271 ngày 11 giờ
48Leinster Chess Union Christams Blitz Section E 271 ngày 12 giờ
49Leinster Chess Union Christmas Blitz 2018 Section F 271 ngày 12 giờ
50Leinster Chess Union Christmas Blitz Section D 271 ngày 13 giờ