Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Irish Championship 2018 54 ngày 17 giờ
2Irish National Club Championships 2018 87 ngày 16 giờ
3Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 102 ngày 18 giờ
4The Balazs Invitational Grand Prix 2018 105 ngày 21 giờ
5Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 109 ngày 11 giờ
6Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 109 ngày 11 giờ
7ICU Easter Blitz 2018 109 ngày 11 giờ
8Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 109 ngày 16 giờ
9Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 109 ngày 17 giờ
10Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 109 ngày 17 giờ
11Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 109 ngày 17 giờ
12Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U15 123 ngày 13 giờ
13Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U12 123 ngày 13 giờ
14Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U10 123 ngày 13 giờ
15Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U8 123 ngày 13 giờ
16UCD Blitz 2018 123 ngày 16 giờ
17Irish New Year IM Norm Event 2018 126 ngày 20 giờ
18Irish New Year GM Norm Event 2018 126 ngày 20 giờ
19ICU Blitz Championship 2018 126 ngày 20 giờ
20Dublin Blitz Championship 2018 151 ngày 12 giờ
21Manorhamilton JCC February Tournament 161 ngày 12 giờ
22Irish 50+/65+ Championship 2018 192 ngày 23 giờ
23ICU Winter Blitz 2018 193 ngày 12 giờ
24Manorhamilton JCC Christmas Tournament 214 ngày 17 giờ
25Mick Germaine Cup 221 ngày 13 giờ
26Irish Women's Championship 2017 249 ngày 16 giờ
27Irish chess day charity blitz 2017 260 ngày 15 giờ
28St. Andrew's Charity Classic 2017 291 ngày 16 giờ
29St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 291 ngày 17 giờ
30St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 291 ngày 17 giờ
31Irish Blitz Championship 2017 298 ngày 20 giờ
32Irish Rapid Championship 2017 298 ngày 21 giờ
33Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 309 ngày 10 giờ
34Elm Mount Club Championships Section D 309 ngày 10 giờ
35Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 310 ngày 10 giờ
36City Of Dublin Master 2017 312 ngày 3 giờ
37City of Dublin Championship 2017 312 ngày 3 giờ
38City of Dublin Major 2017 312 ngày 3 giờ
39City of Dublin Challenger 2017 312 ngày 3 giờ
40Dun Laoghaire Rapidplay 2017 326 ngày 17 giờ
41Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 326 ngày 19 giờ
42Elm Mount Chess Club Championships 2017 332 ngày
43Irish Championships 2017 Open Weekender 347 ngày 1 giờ
44The Irish Championships 2017 348 ngày 20 giờ
45Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 354 ngày 17 giờ
46Bray Rapid 2017 389 ngày 15 giờ
47Philip Hogarty Rising Stars 416 ngày 16 giờ
48O Connell Cup 417 ngày 17 giờ
49Irish UCD Blitz 2017 418 ngày 21 giờ
50Tralee Classic Section B 457 ngày 3 giờ