Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Irish International Open 2019 2 ngày 18 giờ
2Sir Patrick Moore Cup 2019 13 ngày
3Sir Patrick Moore Cup 2019 Blitz 13 ngày 19 giờ
4Dublin Rapid Championship 2019 40 ngày 8 giờ
5Fake Irish Seniors 62 ngày 19 giờ
6Irish New Year IM Norm Event 2019 64 ngày 19 giờ
7Irish New Year GM Norm Event 2019 74 ngày 20 giờ
8Irish 50+/65+ Championship 2019 74 ngày 20 giờ
9Philip Hogarty Memorial 2019 Blitz 74 ngày 20 giờ
10Irish New Year Group C 2019 75 ngày 19 giờ
11Irish New Year Group D 2019 75 ngày 19 giờ
12Irish New Year Group E 2019 75 ngày 19 giờ
13Leinster Junior Championship 2019 U14 78 ngày 23 giờ
14Leinster Junior Championship 2019 U19/U16 78 ngày 23 giờ
15Leinster Junior Championship 2019 U12 80 ngày 23 giờ
16Leinster Junior Championship 2019 U10 81 ngày 3 giờ
17Dalkey Christmas Blitz 2018 84 ngày 15 giờ
18Elm Mount Club Championships 2018 Section C 89 ngày 21 giờ
19Leinster Chess Union Christams Blitz Section E 89 ngày 22 giờ
20Leinster Chess Union Christmas Blitz 2018 Section F 89 ngày 23 giờ
21Leinster Chess Union Christmas Blitz Section D 89 ngày 23 giờ
22Leinster Chess Union Christmas Blitz Section C 89 ngày 23 giờ
23Elm Mount Christmas Blitz 2018 Section C 90 ngày 16 giờ
24Elm Mount Christmas Blitz 2018 Section B 91 ngày 2 giờ
25Leinster Chess Union Christmas Blitz Section B 91 ngày 17 giờ
26Leinster Chess Union Christmas Blitz 2018 Section A 91 ngày 18 giờ
27Elm Mount Christmas Blitz Section A 94 ngày 17 giờ
28Mick germiane Cup Competition 2018 103 ngày 21 giờ
29Sona Irish SuperCup Blitz 2018 115 ngày 9 giờ
30Sona Irish Youth Super Cup 2018 U19 117 ngày 20 giờ
31Sona Irish Youth Super Cup 2018 U16 117 ngày 20 giờ
32Sona Irish Youth Super Cup 2018 U14 117 ngày 20 giờ
33Sona Irish Youth Super Cup 2018 U12 117 ngày 20 giờ
34Sona Irish Youth Super Cup 2018 U10 117 ngày 20 giờ
35Moves for Life Under 12 Under 14 Combined Manorhamilton November 2018 117 ngày 21 giờ
36Moves for Life Under 10 Manorhamilton November 2018 117 ngày 21 giờ
37Moves for Life Under 8 Manorhamilton November 2018 117 ngày 21 giờ
38Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14, U12 combined 117 ngày 23 giờ
39Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14, U12 combined 117 ngày 23 giờ
40Manorhamilton Moves for Life November 2018 U16 118 ngày 5 giờ
41Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14 118 ngày 5 giờ
42Manorhamilton Moves for Life November 2018 U10 118 ngày 5 giờ
43Manorhamilton Moves for Life November 2018 U08 118 ngày 5 giờ
44The Irish Easter Open 2019 118 ngày 22 giờ
45The Irish Women's Championship 2018 131 ngày 21 giờ
46Irish Major simulation 2018 144 ngày 4 giờ
47Irish Major simulation 2018 152 ngày 1 giờ
48Bray Open 2018 175 ngày 17 giờ
49St Andrews Charity Classic 2018 Challengers 180 ngày 23 giờ
50St Andrews Charity Classic 2018 Majors 180 ngày 23 giờ