Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Irish Blitz Championship 2017 1 ngày 11 giờ
2Irish Rapid Championship 2017 1 ngày 12 giờ
3Irish Rapid Championship 2017 1 ngày 12 giờ
4Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 12 ngày 2 giờ
5Elm Mount Club Championships Section D 12 ngày 2 giờ
6Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 13 ngày 2 giờ
7City Of Dublin Master 2017 14 ngày 18 giờ
8City of Dublin Championship 2017 14 ngày 18 giờ
9City of Dublin Major 2017 14 ngày 18 giờ
10City of Dublin Challenger 2017 14 ngày 18 giờ
11Dun Laoghaire Rapidplay 2017 29 ngày 9 giờ
12Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 29 ngày 10 giờ
13Elm Mount Chess Club Championships 2017 34 ngày 16 giờ
14Irish Championships 2017 Open Weekender 49 ngày 16 giờ
15The Irish Championships 2017 51 ngày 3 giờ
16Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 57 ngày 7 giờ
17The Irish Championships 2017 59 ngày 11 giờ
18Philip Hogarty Rising Stars 119 ngày 8 giờ
19O Connell Cup 120 ngày 9 giờ
20Irish UCD Blitz 2017 121 ngày 13 giờ
21Tralee Classic Section B 159 ngày 18 giờ
22Tralee Classic Section A 159 ngày 18 giờ
23Irish Junior Chess Championship 2017 U8 165 ngày 13 giờ
24Irish Junior Chess Championship 2017 U16 165 ngày 13 giờ
25Irish Junior Chess Championship 2017 U19 165 ngày 13 giờ
26Irish Junior Chess Championship 2017 U14 165 ngày 13 giờ
27Irish Junior Chess Championship 2017 U12 165 ngày 14 giờ
28Irish Junior Chess Championship 2017 U10 165 ngày 14 giờ
29Leinster versus Berlin 167 ngày 1 giờ
30Irish National Club Championships 2017 203 ngày 5 giờ
31Patrick Moore Cup Ireland V Sussex 203 ngày 7 giờ
32Gonzaga Classic Masters 2017 239 ngày 5 giờ
33Irish Women's Chess championship 2016 344 ngày 7 giờ
34Irish Blitz Championships 2016 365 ngày 12 giờ
35Irish Rapid Championships 2016 366 ngày 7 giờ
36Elm Mount Club Championships Section B 2016 368 ngày 6 giờ
37Elm Mount Club Championships 2016 Section C 372 ngày 3 giờ
38City of Dublin Chess Championionships 2015 Masters Section 379 ngày 7 giờ
39Elm Mount Club Championships 2016 Section A 380 ngày 7 giờ
40Bray Open Chess Championship 2016 - Major 390 ngày 2 giờ
41Bray Chess Championship Minor 390 ngày 2 giờ
42Dun Laoghaire Rapidplay 2016 393 ngày 9 giờ
43Irish ZPR Senior invitational tournament 429 ngày 12 giờ
44Irish Championships Open Weekender 2016 442 ngày 9 giờ
45Irish Championship 2016 442 ngày 9 giờ
46Irish Intermediate Championship 2016 445 ngày 10 giờ
47Irish Junior Championship 2016 449 ngày 6 giờ
48Irish Junior Championships 2016 U19 540 ngày 8 giờ
49Irish Junior Championships 2016 U16 540 ngày 8 giờ
50Irish Junior Championships 2016 U14 540 ngày 8 giờ