Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Mick germiane Cup Competition 2018 5 ngày
2Sona Irish SuperCup Blitz 2018 16 ngày 12 giờ
3Sona Irish Youth Super Cup 2018 U19 18 ngày 23 giờ
4Sona Irish Youth Super Cup 2018 U16 18 ngày 23 giờ
5Sona Irish Youth Super Cup 2018 U14 18 ngày 23 giờ
6Sona Irish Youth Super Cup 2018 U12 18 ngày 23 giờ
7Sona Irish Youth Super Cup 2018 U10 18 ngày 23 giờ
8Moves for Life Under 12 Under 14 Combined Manorhamilton November 2018 19 ngày
9Moves for Life Under 10 Manorhamilton November 2018 19 ngày
10Moves for Life Under 8 Manorhamilton November 2018 19 ngày
11Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14, U12 combined 19 ngày 2 giờ
12Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14, U12 combined 19 ngày 2 giờ
13Manorhamilton Moves for Life November 2018 U16 19 ngày 8 giờ
14Manorhamilton Moves for Life November 2018 U14 19 ngày 8 giờ
15Manorhamilton Moves for Life November 2018 U10 19 ngày 8 giờ
16Manorhamilton Moves for Life November 2018 U08 19 ngày 8 giờ
17The Irish Easter Open 2019 20 ngày 1 giờ
18The Irish Women's Championship 2018 33 ngày
19Irish Major simulation 2018 45 ngày 7 giờ
20Irish Major simulation 2018 53 ngày 4 giờ
21Bray Open 2018 76 ngày 20 giờ
22St Andrews Charity Classic 2018 Challengers 82 ngày 2 giờ
23St Andrews Charity Classic 2018 Majors 82 ngày 2 giờ
24St Andrews Charity Classic 2018 Masters 82 ngày 7 giờ
25The Irish Blitz Championship 2018 89 ngày 5 giờ
26The Irish Rapid Championship 2018 89 ngày 8 giờ
27Elm Mount Club Championships Section B 94 ngày 19 giờ
28The City Of Dublin Chess Championship 2018, Challenger section 95 ngày 22 giờ
29The City Of Dublin Chess Championship 2018, Major section 95 ngày 22 giờ
30The City of Dublin Chess Championships 2018 Masters 95 ngày 22 giờ
31The City Of Dublin Chess Championship 2018, Championship section 95 ngày 22 giờ
322018 UK Open Blitz Championship Belfast Qualifier 97 ngày 3 giờ
33Elm Mount Club Championships Section A 99 ngày 21 giờ
34Dun Laoghaire Rapidplay 2018 110 ngày 2 giờ
35The Blackthorne Irish Championship 2018 122 ngày 20 giờ
36The Blackthorne Irish Championship 2018 Second Sunday Blitz 122 ngày 20 giờ
37The Blackthorne Irish Championship 2018 Open Weekender 124 ngày
38The Blackthorne Irish Weekday Open Championship 2018 126 ngày 6 giờ
39The Irish Chess Championship 2018 Challenger 130 ngày 6 giờ
40The Blackthorne Irish Championship 2018 First Sunday Blitz 130 ngày 6 giờ
41The Irish Chess Championship 2018 Major 130 ngày 6 giờ
42Irish National Club Championships 2018 235 ngày 1 giờ
43Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 250 ngày 3 giờ
44The Balazs Invitational Grand Prix 2018 253 ngày 6 giờ
45Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 256 ngày 20 giờ
46Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 256 ngày 20 giờ
47ICU Easter Blitz 2018 256 ngày 20 giờ
48Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 257 ngày 2 giờ
49Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 257 ngày 2 giờ
50Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 257 ngày 2 giờ