Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1St Andrews Charity Classic 2018 Challengers 1 ngày
2St Andrews Charity Classic 2018 Majors 1 ngày
3St Andrews Charity Classic 2018 Masters 1 ngày 6 giờ
4The Irish Blitz Championship 2018 8 ngày 4 giờ
5The Irish Rapid Championship 2018 8 ngày 7 giờ
6Elm Mount Club Championships Section B 13 ngày 18 giờ
7The City Of Dublin Chess Championship 2018, Challenger section 14 ngày 20 giờ
8The City Of Dublin Chess Championship 2018, Major section 14 ngày 20 giờ
9The City of Dublin Chess Championships 2018 Masters 14 ngày 21 giờ
10The City Of Dublin Chess Championship 2018, Championship section 14 ngày 21 giờ
112018 UK Open Blitz Championship Belfast Qualifier 16 ngày 1 giờ
12Elm Mount Club Championships Section A 18 ngày 19 giờ
13Dun Laoghaire Rapidplay 2018 29 ngày 1 giờ
14The Blackthorne Irish Championship 2018 41 ngày 19 giờ
15The Blackthorne Irish Championship 2018 Second Sunday Blitz 41 ngày 19 giờ
16The Blackthorne Irish Championship 2018 Open Weekender 42 ngày 22 giờ
17The Blackthorne Irish Weekday Open Championship 2018 45 ngày 4 giờ
18The Irish Chess Championship 2018 Challenger 49 ngày 5 giờ
19The Blackthorne Irish Championship 2018 First Sunday Blitz 49 ngày 5 giờ
20The Irish Chess Championship 2018 Major 49 ngày 5 giờ
21Irish National Club Championships 2018 154 ngày
22Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 169 ngày 2 giờ
23The Balazs Invitational Grand Prix 2018 172 ngày 5 giờ
24Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 175 ngày 19 giờ
25Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 175 ngày 19 giờ
26ICU Easter Blitz 2018 175 ngày 19 giờ
27Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 176 ngày
28Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 176 ngày 1 giờ
29Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 176 ngày 1 giờ
30Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 176 ngày 1 giờ
31Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U15 189 ngày 21 giờ
32Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U12 189 ngày 21 giờ
33Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U10 189 ngày 21 giờ
34Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U8 189 ngày 21 giờ
35UCD Blitz 2018 190 ngày
36Irish New Year IM Norm Event 2018 193 ngày 4 giờ
37Irish New Year GM Norm Event 2018 193 ngày 4 giờ
38ICU Blitz Championship 2018 193 ngày 4 giờ
39Dublin Blitz Championship 2018 217 ngày 20 giờ
40Manorhamilton JCC February Tournament 227 ngày 20 giờ
41Irish 50+/65+ Championship 2018 259 ngày 7 giờ
42ICU Winter Blitz 2018 259 ngày 20 giờ
43Manorhamilton JCC Christmas Tournament 281 ngày
44Mick Germaine Cup 287 ngày 21 giờ
45Irish Women's Championship 2017 316 ngày
46Irish chess day charity blitz 2017 326 ngày 23 giờ
47St. Andrew's Charity Classic 2017 358 ngày
48St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 358 ngày
49St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 358 ngày 1 giờ
50Irish Blitz Championship 2017 365 ngày 3 giờ