Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Tehran Standard Cup 5-10 Farvardin 1397 6 phút
2Fars Nowrooz Rapid Cup Esfand 1396 19 phút
3Fars Nowrooz Rapid Cup Esfand 1396 31 phút
4Tehran Blitz 4 Farvardin 1397 32 phút
5Tehran Standrad Cup Farvardin 1397(U14-U1500) 1 giờ 4 phút
6Alborz Rapid 4/1/97 1 giờ 4 phút
72nd Shahreza Norouz Standard Cup B 1397 2 giờ 28 phút
82nd Shahreza Norouz Standard Cup A 1397 2 giờ 36 phút
94th Khavaran Nourooz Standard Cup 2018 Birjand - 2018 March (25 - 30) 4 giờ 26 phút
104th Qazvin Nowrouz Cup 6 giờ 56 phút
11Zanjan Mab'as Cup 7 giờ 58 phút
124th Khavaran Nourooz Blitz Cup 2018 2018 march 26 - Birjand 8 giờ 59 phút
13Siamese Chess Team Tournament / Birjand / 4th Khavaran 2018 / march / 28 9 giờ 42 phút
14Persepolis Chess Tournament Esfand 1396 12 giờ 25 phút
15Tehran Blitz 3 Farvardin 1397 1 ngày
16Shahrokh Sabzevar Rapid Cup Farvardin 1397 1 ngày 3 giờ
17 2nd Islamic Republic Day Cup 12 Farvradin Khoy 1397 1 ngày 22 giờ
18Tehran Rapid 2 Farvardin 1397 2 ngày
19Rapid Of Khoy 3 ngày 18 giờ
20Tehran Blitz 29 Esfand 1396 4 ngày 1 giờ
21Zarrabi Blitz Cup Gilan 1396 4 ngày 10 giờ
22Zarrabi Blitz Cup Gilan 1396 4 ngày 11 giờ
236th Evan Blitz Cup 4 ngày 17 giờ
24Persepolis Chess Tournament Esfand 1396 4 ngày 21 giờ
25Tehran Blitz 28 Esfand 1396 4 ngày 22 giờ
264th Rapid Kamyaran Kurdestan Norouz Cup Esfand 1396 4 ngày 23 giờ
27Alborz Shahid Hossein Fahmideh 5 ngày 2 giờ
28Tehran Standrad 23 Esfand 1396 Under 1800 5 ngày 22 giờ
29Tehran Blitz 27 Esfand 1396 5 ngày 22 giờ
30Tehran Standard Cup 23 Esfand 1396 Under 12 5 ngày 22 giờ
31Blits Alborz 27 Esfand 1396 5 ngày 22 giờ
3251st Iranian Men Chess Championship-Final 6 ngày 4 giờ
33Tehran Rapid 26 Esfand 1396 6 ngày 21 giờ
344th Rapid Kamyaran Kurdestan Norouz Cup Esfand 1396 7 ngày 11 giờ
356th Shirkooh Cup Yazd U2200 7 ngày 17 giờ
36Malayer weekly Rapid 25 esfand 96 7 ngày 19 giờ
37Kerman Chess League 96 7 ngày 19 giờ
38 Tehran Blitz 25 Esfand 1396 7 ngày 22 giờ
391st Mehdi Bouyeh Leage - 1396 7 ngày 22 giờ
40Tabriz Rapid Tournament ( Esfand ) 7 ngày 22 giờ
41Ardabil Rapid Cup Esfand 1396 7 ngày 22 giờ
42Shahrood Standard Cup under 2000 - Esfand 96 8 ngày 2 giờ
433rd Shahriar Rapid Cup 25 Esfand 1396 8 ngày 4 giờ
44 Esfahan Blitz Cup Esfand 1396 8 ngày 4 giờ
45بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج بازنشستگان وپیشکسوتان استان گلستان -گرگان 8 ngày 5 giờ
46Rapid Chess Tournament 2*25'+5" (Tehran Chess School) مسا بقات عيدانه مدرسه شطرنج تهران_زير 16 سال 8 ngày 5 giờ
47Rapid Chess Tournament 2*25'+5" (Tehran Chess School) مسا بقات عيدانه مدرسه شطرنج تهران_زير 10 سال 8 ngày 5 giờ
486th Shirkooh Cup Yazd U2200 8 ngày 5 giờ
49Jame Norooz96 Kazeroon /Fars 8 ngày 6 giờ
50Tabriz Rapid Tournament ( Esfand ) 8 ngày 8 giờ