Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Shahriar Standrad Cup Under 1800 Khordad 1397 52 phút
2Tehran Chess Championship 2018 2 giờ 14 phút
3Qazvin Chess Championship 1397 2 giờ 54 phút
4Tehran Blitz 3 Tir 1397 4 giờ 7 phút
5Golestan Chess Championship 1397 4 giờ 45 phút
6alborz blitz 03/04/1397 5 giờ 4 phút
7Eide Fetr Rasht 2018 5 giờ 8 phút
8مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان رشت 97/4/2 1 ngày 3 giờ
9Rapid Bahar Asak 1 ngày 12 giờ
10AS 2 ngày
11Every Wednesday Rapid Tournament - 1 2 ngày 2 giờ
12Golestan Province Under20 Chess Championship 1397 2 ngày 2 giờ
13Gorgan Ramezan Standard Cup 1397 2 ngày 2 giờ
145th Pishkesvatan gilan Tir 97 2 ngày 4 giờ
15Tehran Blitz 1 Tir 1397 2 ngày 4 giờ
16West Azerbayjan Province Chess Championship 1397 2 ngày 4 giờ
17Alborz Weekly Rapid 1 Tir 97 2 ngày 4 giờ
18Motevaseteh-Pishrafteh 2 ngày 5 giờ
19Fooladshahr U20 2 ngày 5 giờ
20Rasht Novin Chess Club Group C 1397/03/31 2 ngày 5 giờ
21Rasht Novin Chess Club Group B 1397/03/31 2 ngày 5 giờ
22Kerman Province Championship ( Men) 2 ngày 6 giờ
23Ramsar Rapid Cup 1 Tir 1397 2 ngày 6 giờ
24Andishe Club chess championship open 2 ngày 10 giờ
25GM Homayoon Tofighi Chess Club 1397/04/01 2 ngày 10 giờ
26Fars Chess Championship 1397 2 ngày 11 giờ
27مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج ایران(مشهد 1/4/1397) جدول الف و ب 2 ngày 11 giờ
28Shahreza girls chess tournament 2 ngày 12 giờ
29Shahreza girls chess tournament 2 ngày 12 giờ
30سریع اول تیر پیشکسوتان باشگاه شطرنج هوشداران 2 ngày 12 giờ
31Rasht Novin Chess Club Group A 1397/03/31 3 ngày
32Sarzamine Hezar Cheshme Semirom 3 ngày 2 giờ
33Mehregan weekly rapid (U18) 3 ngày 3 giờ
34Khoshghalb Chess School First weekly 97 3 ngày 4 giờ
35Bushehr Weekly 3 ngày 4 giờ
36Tehran Rapid U12 3 ngày 4 giờ
37Tehran Rapid 31 Khordad 1397 3 ngày 4 giờ
38مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان ویژه بازیکنان بدون ریتینگ 97.3.31 3 ngày 4 giờ
39Iranian Chess Blind And Low Visibility_National Supplemental Selection Men B1 3 ngày 5 giờ
40مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان ویژه بازیکنان بدون ریتینگ 97.3.24 3 ngày 5 giờ
41دومین دوره مسابقات شطرنج تیمی باشگاه شطرنج نخبگان 97.3.31 3 ngày 7 giờ
42Iranian chess Blind & Low Visiblity_National Supplemental Selection Women B2,B3 3 ngày 8 giờ
43Iranian chess Blind & Low Visiblity_National Supplemental Selection Men B2,B3 3 ngày 8 giờ
44مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج آریا - 31 خرداد 97 3 ngày 9 giờ
45Babol Chess Talents 1397/03/31 Babol Chess Club 3 ngày 9 giờ
46مسابقات شطرنج قهرمانی فصل بهار 1397 باشگاه شطرنج پیشگام رشت - جدول ب 3 ngày 10 giờ
47مسابقات شطرنج قهرمانی فصل بهار 1397 باشگاه شطرنج پیشگام رشت - جدول الف 3 ngày 10 giờ
48 31/3/97مسابقات بلیتز هفتگی . باشگاه امید ساری 3 ngày 12 giờ
49PishgamGhale 3 ngày 17 giờ
50jame eyde fetr (yasuj) 25 _ 28 khordad 4 ngày 3 giờ