Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Mohammadiyeh Ramezan Rapid Cup 1398 1 phút
2Tehran Blitz Cup 3Khordad 1398 11 phút
3Weekly Rapid Malard - 98/03/03 22 phút
4Parsamehr Ramazan Cup 98 27 phút
5FarzinChessclub - Weekly 37 phút
64th Tafakore Behtar Cup - ریتد زیر 1800 قزوین - با مجموع جوایز 9 میلیون تومان - 28 الی 31 خرداد 42 phút
7Kazeroun Rameza Rapid Cup 1398 1 giờ 10 phút
8Eslam Abad Eide-e Fetr Rapid&Blitz Cup (Blitz) 1 giờ 16 phút
9Eslam Abad Eide-e Fetr Rapid&Blitz Cup (Rapid) 1 giờ 16 phút
103rd Kerman Rapid: Ramazan Cup 2 giờ 3 phút
11Esfahan Ramazan Bilitz Cup 1398 (8 Khordad 1398) 19 giờ 23 phút
12Jam Ramezan Blitz Cup 1398 20 giờ 30 phút
133th Sirjan weekly tournament 1398.03.02 23 giờ 14 phút
14Mehregan weekly rapid (U18) 23 giờ 35 phút
15مسابقه هفتگی سریع زیر 1600 باشگاه شطرنج پیشگام قلعه رشت 2خرداد 1 ngày
16مسابقات انفرادی هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان ویژه ریتینگ داران زیر 1400 98/2/02 1 ngày
17 Tehran Rapid Cup 2Khordad 1398 1 ngày
18Ramazan cup 98 1 ngày
19Mosabeghe Haftegi 2 Khordad98chess club Kishomate Shahreza 1 ngày 1 giờ
20سی و نهمین دوره مسابقات شطرنج تیمی باشگاه شطرنج نخبگان رشت 98/3/2 1 ngày 3 giờ
21Bojnourd Rapid Ramezan Cup 1398 1 ngày 4 giờ
22Bojnourd Rapid Ramezan Cup 1398 1 ngày 4 giờ
23Tabriz 4th Laleh Park Blitz ( Ramazan Cup ) 1 ngày 7 giờ
24Tabriz 4th Laleh Park Rapid ( Ramazan Cup ) 1 ngày 7 giờ
25Jouybar Ramazan Cup 1 ngày 9 giờ
26Fars Ramezan Standard Cup 1398 1 ngày 19 giờ
27Tehran Blitz Cup 1Khordad 1398 1 ngày 22 giờ
28Rasht Ramezan Blitz Chess Cup 1398-IA Masoud Sherafati Memorial 1 ngày 23 giờ
29Haftegi Standard-U100 2 ngày 7 giờ
30Haftegi Standard-1100-1700 2 ngày 7 giờ
31Farzin Ramazan Cup 1398-Bushehr 2 ngày 21 giờ
32Tehran Rapid Cup 31Ordibehesht 1398 2 ngày 21 giờ
33Hamrah Avval 2 ngày 22 giờ
34Fars Rapid Ramzan Cup 3 ngày 4 giờ
35Malayer Ramezan Cup 1398 3 ngày 21 giờ
36Tehran Blitz Cup 30Ordibehesht 1398 3 ngày 22 giờ
37Tehran Chess Championship 1398 4 ngày 3 giờ
38hj 4 ngày 3 giờ
39Bojnourd Rapid Ramezan Cup 1398 4 ngày 8 giờ
40Babol Ramazan Cup 2019 4 ngày 18 giờ
41Babol Ramazan Blitz Cup 1398 4 ngày 20 giờ
42Tehran Blitz Cup 29Ordibehesht 1398 4 ngày 21 giờ
43Lahijan Ramezan Cup 4 ngày 22 giờ
44Langarud Ramezan Cup 5 ngày 7 giờ
45Bojnourd Rapid Ramezan Cup 1398 5 ngày 8 giờ
46Tehran Rapid Cup 26Ordibehesht 1398 5 ngày 22 giờ
47Gilan Ramezan Standard Cup 1398 5 ngày 22 giờ
48مسابقه برق آسا ریتد جام رمضان خراسان رضوی 6 ngày
49Kish Ramezan Rapid Cup 1398 6 ngày 4 giờ
50Jame Ramezan Blitz Birjand 6 ngày 10 giờ