Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Yazd Andishmandan Cup 1397 25 phút
2Khuzestan Under 16 Championship 2018 28 phút
3Khuzestan Under 14 Championship 2018 28 phút
4Khuzestan Under 12 Championship 2018 1 giờ 55 phút
5Khuzestan Under 18 Championship 2018 3 giờ 3 phút
62nd Aftab International Cup 2018 - Group A (Masters) 15 giờ 39 phút
72nd Aftab International Cup 2018 - Group B (U2000) 15 giờ 40 phút
84th Golgohar Sirjan Standard Cup Mordad 1397 15 giờ 42 phút
9Tehran Blits 28Tir 1397 15 giờ 56 phút
1015th Avicenna International Chess Tournament 2018 - Groupe B 15 giờ 57 phút
1115th Avicenna International Chess Tournament 2018 - Masters 16 giờ 7 phút
1215th Avicenna International Chess Tournament 2018 - Groupe C 16 giờ 38 phút
13Tehran Girls Under 18 Championship 2018 21 giờ 34 phút
14Tehran Girls Under 16 Championship 2018 21 giờ 34 phút
15Tehran Girls Under 14 Championship 2018 21 giờ 34 phút
16Tehran Girls Under 12 Championship 2018 21 giờ 34 phút
17Tehran Girls Under 10 Championship 2018 21 giờ 34 phút
18Tehran Girls Under 8 Championship 2018 21 giờ 35 phút
19Tehran Boys Under 18 Championship 2018 21 giờ 35 phút
20Tehran Boys Under 16 Championship 2018 21 giờ 35 phút
21Tehran Boys Under 14 Championship 2018 21 giờ 35 phút
22Tehran Boys Under 12 Championship 2018 21 giờ 35 phút
23Tehran Boys Under 10 Championship 2018 21 giờ 36 phút
24Tehran Boys Under 8 Championship 2018 21 giờ 36 phút
25Tehran Boys Under 6 Championship 2018 21 giờ 36 phút
26Talash Cup (Zehne Pouya Chess Club) Shiraz 139705 23 giờ 20 phút
271st Sirjan Blitz Tournament 1 ngày
28Talesh Rapid Cup Shahrivar 1397 1 ngày 14 giờ
29Mazandaran Girls Under 18 Championship 1397 1 ngày 14 giờ
30Mazandaran Girls Under 16 Championship 1397 1 ngày 14 giờ
31Mazandaran Girls Under 14 Championship 1397 1 ngày 14 giờ
323rd Standard Parsa Chess School 1 ngày 14 giờ
33Mazandaran Girls Under 12 Championship 1397 1 ngày 14 giờ
34Mazandaran Girls Under 10 Championship 1397 1 ngày 14 giờ
35Mazandaran Girls Under 8 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
36Mazandaran Girls Under 6 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
37Mazandaran Boys Under 18 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
38Mazandaran Boys Under 16 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
39Mazandaran Boys Under 14 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
40Mazandaran Boys Under 12 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
41Mazandaran Boys Under 10 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
42Mazandaran Boys Under 8 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
43Mazandaran Boys Under 6 Championship 1397 1 ngày 15 giờ
44Rasht Novin Chess Club (Team) 1397/05/27 1 ngày 17 giờ
45Khuzestan Under 12 Championship 2018 1 ngày 19 giờ
46Khuzestan Under 18 Championship 2018 1 ngày 19 giờ
47Khuzestan Under 16 Championship 2018 1 ngày 19 giờ
48Khuzestan Under 14 Championship 2018 1 ngày 19 giờ
49مسابقات سریع آزاد باشگاه شطرنج ذهن برتر 2 ngày 4 giờ
507th Pishkesvatan Gilan Mordad 97 2 ngày 13 giờ