Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
1TORNEO DE BLITZ KIWIS 2018 2 ngày 15 giờ
2Torneo Uniplaza Julio 2018 2 ngày 16 giờ
3Torneo Nacional de Blitz 7 ngày 20 giờ
4Campeonato Nacional de Partidas Rapidas 9 ngày 4 giờ
5Campeonato de Feria Juniana 2018 15 ngày 3 giờ
6Campeonato de Feria Juniana Infantil 2018 15 ngày 3 giờ
7Campeonato Nacional por Equipos 2018 35 ngày 2 giờ
8TORNEO CLASIFICATORIO AL TORNEO POR EQUIPOS EN CEIBA 42 ngày 20 giờ
9Torneo Clasificatorio Nacional por Equipos CAJ 2018 43 ngày 17 giờ
10Campeonato de Blitz Liga Sampedrana de Ajedrez 2018 44 ngày 18 giờ
11Campeonato Nacional U20 2018 Absoluto 57 ngày 19 giờ
12PRIMER TORNEO DEPARTAMENTAL COLEGIAL 2018 64 ngày 17 giờ
13TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ ESCOLAR 64 ngày 17 giờ
14Torneo de Blitz 5to Aniversario Club Jurasico 2018 65 ngày 16 giờ
15Torneo Clasificatorio al Centroamericano y del Caribe Honduras Club Jurasico2018 65 ngày 21 giờ
16Campeonato "La Entrada Copan" 71 ngày 22 giờ
17PRIMER TORNEO LCA 2018 76 ngày 18 giờ
18Campeonato por Equipos LICEA 2018-04 79 ngày
19TORNEO PARTIDAS RÁPIDAS 5° ANIVERSARIO 85 ngày 18 giờ
20Campeonato de Blitz "Ricardo Viana" 92 ngày 13 giờ
21Torneo de Clasificación del Club Jurásico para la Entrada Copán 2018 99 ngày 18 giờ
22Campeonato Promesas LICEA por Equipos U20 99 ngày 20 giờ
23Festival Nacional de la Juventud 2018 - U18 120 ngày 15 giờ
24Festival Nacional de la Juventud 2018 - U16 120 ngày 15 giờ
25Festival Nacional de la Juventud 2018 - U14 120 ngày 15 giờ
26Festival Nacional de la Juventud 2018 - 12 120 ngày 15 giờ
27Festival Nacional de la Juventud 2018 - U10 120 ngày 15 giờ
28Festival Nacional de la Juventud 2018 - U8 120 ngày 16 giờ
29Campeonato Nacional Femenino 2018 127 ngày 20 giờ
30Festival LICEA RR - Marzo 2018 127 ngày 23 giờ
31Campeonato Nacional 2018 (ROUND ROBIN A) 134 ngày 19 giờ
32TORNEO PARA SELECCION SUB16 DE CLUB JURÁSICO 2018 134 ngày 20 giờ
33Campeonato Nacional ( ROUND ROBIN B) 134 ngày 20 giờ
34Gran Torneo de Rápidas LICEA - Feb 2018 Dr. Luis Rivera 134 ngày 22 giờ
35Gran Torneo Blitz - LICEA Dr. Luis Rivera 141 ngày 18 giờ
36Torneo inicio de año 2018 Club Jurasico 141 ngày 22 giờ
37Promesas LICEA Dr. Luis Rivera Feb-2018 149 ngày 23 giờ
38Campeonato Nacional de Ajedrez ABSH 2018 150 ngày
392do. Campeonato Clasificatorio al Nacional 2018 155 ngày 19 giờ
40TORNEO ROUND ROBIN SUB 8 A 12 LICOA 168 ngày 21 giờ
41TORNEO ROUND ROBIN SUB 12-14 168 ngày 21 giờ
421er. Clasificatorio al Campeonato Nacional Absoluto 2018 176 ngày 18 giờ
43Torneo Navideño Open 2017 207 ngày 21 giờ
44Torneo Navideño Uniplaza 2017 212 ngày 16 giờ
45Torneo Round Robind Licoa 219 ngày 4 giờ
46Torneo de Liga diciembre 2017 219 ngày 4 giờ
47Torneo de Ajedrez Intercampus UNICAH 2017 239 ngày 15 giờ
48Torneo Ajedrez Blitz, Intercampus UNICAH 2017 239 ngày 15 giờ
49Torneo Jurasico SPS 2017 253 ngày 22 giờ
50Torneo Jurasico SPS Infantil 2017 254 ngày 2 giờ