Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
14to Torneo Mondongo 5 ngày 1 giờ
2Torneo ADS 11 enero 2020 9 ngày 6 giờ
3Torneo Dia de Reyes Club Jurasico 2020 15 ngày 7 giờ
4Torneo de Blitz Fin de Año Jurasico 2019 23 ngày 8 giờ
5Torneo Navideño Club Ajedrez Ciencia 2019 24 ngày 2 giờ
6Torneo Navideño Tegucigalpa 2019 28 ngày 2 giờ
7Torneo Navideño Juvenil 2019 29 ngày 4 giờ
8Torneo Navideño Liga Sampedrana de Ajedrez 2019 29 ngày 4 giờ
9TORNEO DE RAPIDAS FIN DE AÑO CLUB JURASICO 2019 29 ngày 10 giờ
10TORNEO NAVIDEÑO SIGUAJEDREZ 2019 30 ngày 5 giờ
11FINAL U14 XI TORNEO LICEA LA ESTANCIA DICIEMBRE 2019 36 ngày 5 giờ
12FINAL U18 XI TORNEO LICEA LA ESTANCIA DICIEMBRE 2019 36 ngày 5 giờ
13U10 XI TORNEO LICEA LA ESTANCIA DICIEMBRE 2019 36 ngày 5 giờ
14OPEN XI TORNEO LICEA LA ESTANCIA DICIEMBRE 2019 36 ngày 5 giờ
15Torneo Liga SPS U-1800 43 ngày 9 giờ
16Campeonato ABSH 2019 - 2020 44 ngày 13 giờ
17Torneo Liga Santa Cruz 2019 - Grupo "A" 46 ngày 5 giờ
18Torneo Liga Santa Cruz 2019 - Grupo "B" 46 ngày 5 giờ
19Torneo Feria Santa Barbara 2019 49 ngày 17 giờ
20III Torneo Mondongo Chess Club 2019 50 ngày 4 giờ
212do. Clasificatorio al Campeonato Nacional Absoluto 2020 50 ngày 5 giờ
221er. Clasificatorio al Campeonato Nacional Absoluto 2020 55 ngày 9 giờ
23Torneo Nacional UPNFM 2019 masculino 63 ngày 15 giờ
24Torneo Nacional Femenino UPNFM 2019 63 ngày 15 giờ
251er. Torneo "Popeyes Americano" 2019 64 ngày 6 giờ
26X TORNEO DE RÁPIDAS LA ESTANCIA CAFÉ NOVIEMBE 2019 OPEN 64 ngày 8 giờ
27X TORNEO DE RÁPIDAS LA ESTANCIA CAFÉ NOVIEMBE 2019 SUB10 64 ngày 9 giờ
28X TORNEO DE RÁPIDAS LA ESTANCIA CAFÉ NOVIEMBE 2019 SUB 64 ngày 9 giờ
29Torneo Celebracion Dia del Medico 82 ngày
30XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U14 Absoluto 85 ngày 6 giờ
31IX Torneo de Rápidas La Estancia Cafe Octubre 2019 Cat. OPEN 106 ngày 6 giờ
32IX Torneo de Rápidas La Estancia Cafe Octubre 2019 Cat. OPEN 106 ngày 9 giờ
33IX Torneo de Rápidas La Estancia Cafe Octubre 2019 Cat. U10 106 ngày 10 giờ
34IX Torneo de Rápidas La Estancia Cafe Octubre 2019 Cat. U14 106 ngày 10 giờ
35IX Torneo de Rápidas La Estancia Cafe Octubre 2019 Cat. U18 106 ngày 12 giờ
36XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U10 Femenino 107 ngày 4 giờ
37XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U18 Femenino 107 ngày 4 giờ
38XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U18 Absoluto 107 ngày 4 giờ
39XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U16 Femenino 107 ngày 4 giờ
40XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U16 Absoluto 107 ngày 4 giờ
41XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U14 Femenino 107 ngày 5 giờ
42XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U10 Absoluto 107 ngày 5 giờ
43XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U12 Absoluto 107 ngày 5 giờ
44XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U12 Femenino 107 ngày 6 giờ
45XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 - U8 Absoluto 107 ngày 6 giờ
46Juegos de la Juventud UNITEC 2019 115 ngày 4 giờ
47XVII Festival de la Juventud de Centroamerica y El Caribe 2019 119 ngày 4 giờ
48Campeonato de Liga Sampedrana de Ajedrez 2019 120 ngày 6 giờ
49Torneo Escolar Liga SPS 2019 121 ngày 2 giờ
50Torneo Escolar Liga SPS 2019 121 ngày 2 giờ