Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1Hong Kong Open 2018 6 giờ 27 phút
2Caissa Autumn Sunday Open 1 ngày 20 giờ
3Caissa End of the Month September 2018 2 ngày 20 giờ
4The Chess Academy Activekids Fall Open 2018 (Rated Standard) 3 ngày 4 giờ
57th Caissa Blitz Open 5 ngày 7 giờ
62018年全港公開中國象棋個人賽-甲組 16 ngày 19 giờ
72018年全港公開中國象棋個人賽-乙組 16 ngày 22 giờ
82018年全港公開中國象棋個人賽-女子組 17 ngày 1 giờ
9Hong Kong Start of Season 24 ngày
102018陞域坊聯杯中國象棋比賽公開組 24 ngày 2 giờ
112018陞域坊聯杯中國象棋比賽中學組 24 ngày 2 giờ
122018陞域坊聯杯中國象棋比賽小學組 24 ngày 3 giờ
13Hong Kong Start of Season 25 ngày 4 giờ
14HKCFL Summer Blitz 2018 36 ngày 22 giờ
15HKCFL Summer Rapid 2018 43 ngày 21 giờ
16第一屆將軍澳及西貢區「小棋王」「小棋后」中國及國際象棋大賽(中國象棋U12) 45 ngày 4 giờ
17C for Chess Education Chess & Chinese Chess Championships 2018 (Chess U12) 45 ngày 4 giờ
18第一屆將軍澳及西貢區「小棋王」「小棋后」中國及國際象棋大賽(中國象棋U9) 45 ngày 4 giờ
19C for Chess Education Chess & Chinese Chess Championships 2018 (Chess U9 & U6) 45 ngày 4 giờ
20The Chess Academy Activekidshk Summer Open 2018 (Standard Rated) 45 ngày 7 giờ
21The Chess Academy Activekidshk Summer Open 2018 (Standard Rated) 49 ngày 2 giờ
22Hong Kong Summer Swiss 2018 71 ngày 20 giờ
23橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 公開組 80 ngày 2 giờ
24橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 中學組 80 ngày 2 giờ
25橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 小學組 80 ngày 3 giờ
26第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 公開及大專組 94 ngày 3 giờ
27第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高中組 94 ngày 3 giờ
28第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初中組 94 ngày 3 giờ
29第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高小組 94 ngày 3 giờ
30第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初小組 94 ngày 3 giờ
31全港學界中國象棋賽 大專組及中學組 100 ngày 2 giờ
32全港學界中國象棋賽 高小組 100 ngày 3 giờ
33全港學界中國象棋賽 初小組 100 ngày 3 giờ
34Caissa End of the Month June 2018 101 ngày 2 giờ
35Scholastic Tournament 2018 Div IV 108 ngày 1 giờ
36Scholastic Tournament 2018 Div III 108 ngày 1 giờ
37Scholastic Tournament 2018 Div II 108 ngày 1 giờ
38Scholastic Tournament 2018 Div I 108 ngày 1 giờ
39Scholastic Tournament 2018 109 ngày 5 giờ
40The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Kindergarten 111 ngày 2 giờ
41The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Lower Primary 111 ngày 2 giờ
42The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Upper Primary 111 ngày 2 giờ
43Caissa Spring Friday League Open 116 ngày 20 giờ
44The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 117 ngày 8 giờ
45Caissa End of the Month May 2018 119 ngày 21 giờ
46The Chess Academy Activekids Spring Open 2018 (Standard Rated) 122 ngày 9 giờ
47棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高中組 127 ngày 2 giờ
48棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高小組 127 ngày 3 giờ
49棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初中組 127 ngày 3 giờ
50棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初小組 127 ngày 3 giờ