Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1HKCFL Summer Rapid 2018 1 ngày 11 giờ
2Hong Kong Summer Swiss 2018 4 ngày 13 giờ
3The Chess Academy Activekidshk Summer Open 2018 (Standard Rated) 9 ngày 2 giờ
4橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 公開組 12 ngày 19 giờ
5橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 中學組 12 ngày 19 giờ
6橫車躍馬慶回歸中國象棋賽2018 小學組 12 ngày 19 giờ
7第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 公開及大專組 26 ngày 19 giờ
8第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高中組 26 ngày 20 giờ
9第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初中組 26 ngày 20 giờ
10第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 高小組 26 ngày 20 giờ
11第二屆「港.象棋」杯全港中國象棋大賽 初小組 26 ngày 20 giờ
12全港學界中國象棋賽 大專組及中學組 32 ngày 19 giờ
13全港學界中國象棋賽 高小組 32 ngày 19 giờ
14全港學界中國象棋賽 初小組 32 ngày 20 giờ
15Caissa End of the Month June 2018 33 ngày 18 giờ
16Scholastic Tournament 2018 Div IV 40 ngày 18 giờ
17Scholastic Tournament 2018 Div III 40 ngày 18 giờ
18Scholastic Tournament 2018 Div II 40 ngày 18 giờ
19Scholastic Tournament 2018 Div I 40 ngày 18 giờ
20Scholastic Tournament 2018 41 ngày 22 giờ
21The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Kindergarten 43 ngày 18 giờ
22The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Lower Primary 43 ngày 18 giờ
23The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 Upper Primary 43 ngày 18 giờ
24Caissa Spring Friday League Open 49 ngày 13 giờ
25The Sixth Year Kau Yan School Chess Tournament 2018 50 ngày 1 giờ
26Caissa End of the Month May 2018 52 ngày 13 giờ
27The Chess Academy Activekids Spring Open 2018 (Standard Rated) 55 ngày 1 giờ
28棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高中組 59 ngày 19 giờ
29棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 高小組 59 ngày 19 giờ
30棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初中組 59 ngày 19 giờ
31棋道盃第八屆全港中國象棋比賽 - 初小組 59 ngày 19 giờ
32Caissa Spring Open Blitz 2018 68 ngày 1 giờ
33第十一屆中學生中國象棋隊制賽 68 ngày 18 giờ
34HKCFL Spring Blitz 2018 74 ngày 14 giờ
35Caissa Labour Day Open 2018 80 ngày 19 giờ
36ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 UP Grade 4-6 82 ngày 19 giờ
37ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 SEC Grade 7-13 82 ngày 19 giờ
38ActiveKids - The Chess Academy Hong Kong Inter‐School Team Chess Championships 2018 LP Grade 1-3 82 ngày 19 giờ
39Caissa End of the Month April 2018 83 ngày 12 giờ
40HKCFL Spring Rapid 2018 88 ngày 14 giờ
41第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽公開組 89 ngày 18 giờ
42HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 - Parents 89 ngày 19 giờ
43HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U11 89 ngày 19 giờ
44HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U9 89 ngày 19 giờ
45HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U18 89 ngày 19 giờ
46HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U13 89 ngày 19 giờ
47HKJCC HK Juniors Rapid Chess 2018 U7 89 ngày 20 giờ
48第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽高小組 89 ngày 20 giờ
49第十四屆 以棋會友 中國象棋公開賽初小組 89 ngày 20 giờ
50Beginner Tournament 2018 U12 + U18 Section 96 ngày 18 giờ