Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1Hong Kong Summer Blitz 2017 17 giờ 52 phút
2Hong Kong Summer Rapid 2017 3 ngày 22 giờ
32017年全港公開中國象棋個人賽-甲組 4 ngày 16 giờ
42017年全港公開中國象棋個人賽-女子組 4 ngày 18 giờ
52017年全港公開中國象棋個人賽-女子組 4 ngày 18 giờ
62017年全港公開中國象棋個人賽-乙組 4 ngày 18 giờ
73rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U16 5 ngày 22 giờ
83rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U14 5 ngày 22 giờ
93rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U12 5 ngày 22 giờ
103rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U10 5 ngày 22 giờ
113rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U08 5 ngày 22 giờ
123rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 OPEN & U18 6 ngày 2 giờ
133rd Hong Kong National Open and Junior Rapid 2017 U18 7 ngày 19 giờ
14Hong Kong Summer Swiss 2017 24 ngày 20 giờ
152017年全港公開中國象棋個人賽-乙組 25 ngày 21 giờ
162017年全港公開中國象棋個人賽-甲組 25 ngày 21 giờ
172017東海坊聯盃象棋賽公開組 40 ngày 2 giờ
182017東海坊聯盃象棋賽小學組 40 ngày 2 giờ
192017東海坊聯盃象棋賽中學組 40 ngày 3 giờ
20The 1st HKU Chess Master Invitational Blitz 61 ngày 23 giờ
21The 1st HKU Chess Open 62 ngày
22The 1st HKU Chess Master Invitational Rapid 62 ngày 2 giờ
23橫車躍馬慶回歸中國象棋賽公開組 83 ngày 2 giờ
24橫車躍馬慶回歸中國象棋賽小學組 83 ngày 3 giờ
25橫車躍馬慶回歸中國象棋賽中學組 83 ngày 3 giờ
26Hong Kong Spring Blitz 2017 91 ngày 7 giờ
27Hong Kong Spring Rapid 2017 91 ngày 22 giờ
28The Fifth Year Kau Yan School Chess Tournament 2017 Grade 1-2 Section 94 ngày 1 giờ
29The Fifth Year Kau Yan School Chess Tournament 2017 Grade 3-4 Section 94 ngày 1 giờ
30The Fifth Year Kau Yan School Chess Tournament 2017 Kindy Section 94 ngày 2 giờ
31The Fifth Year Kau Yan Chess Tournament 2017 Grade 5-6 Section 94 ngày 2 giờ
32The Fifth Year Kau Yan School Chess Tournament 2017 Grade 5-6 Section 95 ngày 5 giờ
33Scholastic Tournament 2017 Division IV 102 ngày 22 giờ
34Scholastic Tournament 2017 Division III 102 ngày 22 giờ
35Scholastic Tournament 2017 Division II 102 ngày 22 giờ
36Scholastic Tournament 2017 Division I 102 ngày 22 giờ
37Scholastic Tournament 2017 104 ngày 4 giờ
38Caissa YGP Spring 2017 110 ngày
39The Chess Academy School Invitational June 2017 110 ngày
40Caissa Friday Spring Open 111 ngày 20 giờ
41Hong Kong League 2017 115 ngày 22 giờ
42Beginners' Tournament 2017-U10 133 ngày 5 giờ
43Beginners' Tournament 2017-U12 133 ngày 5 giờ
44Beginners' Tournament 2017 -U6 133 ngày 5 giờ
45Beginners' Tournament 2017 u8 133 ngày 5 giờ
46HKJCC Hong Kong Juniors Rapid Chess Championship 2017 U7 138 ngày 3 giờ
47HKJCC Hong Kong Juniors Rapid Chess Championship 2017 U13 138 ngày 3 giờ
48HKJCC Hong Kong Juniors Rapid Chess Championship 2017 U17 138 ngày 3 giờ
49HKJCC Hong Kong Juniors Rapid Chess Championship 2017 U11 138 ngày 3 giờ
50HKJCC Hong Kong Juniors Rapid Chess Championship 2017 U9 138 ngày 3 giờ