Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Haiti (HAI)

Flag HAI
SốGiảiCập nhật
1Blessing Cup 3th. U16 G 140 ngày 23 giờ
2Eliminatoire U19F CTCA2019 148 ngày 1 giờ
3Eliminatoire CTCA 2019 148 ngày 1 giờ
4Eliminatoire U13G CTCA 2019 148 ngày 1 giờ
5Eliminatoire U15 CTCA 2019 148 ngày 1 giờ
6Eliminatoire CTCA 2019 148 ngày 1 giờ
7Eliminatoire CTCA 2019-U19 G 148 ngày 1 giờ
8prueba 158 ngày 22 giờ
9jla'a 159 ngày 23 giờ
10Championnat Interclub 2018. FHE 264 ngày 2 giờ
11Tournoi Eliminatoie TR18.1 307 ngày 7 giờ
12CHAMPIONNAT NATIONAL D'HAITI. Phase Finale 425 ngày 17 giờ
13Championnat College Notre Dame des Petits 1ere Edition U14 Masculin 449 ngày 23 giờ
14Championnat Notre Dame des Petits 1ere Edition U14 Feminin 449 ngày 23 giờ
15Championnat College de Cote-Plage 1ere Edition U12 Masculin 450 ngày 7 giờ
16Campionnat College de Cote-Plage 1ere Edition U12 Feminin 450 ngày 7 giờ
17Championnat National 2e phase 462 ngày 1 giờ
18Championnat Univers Freres RAPHAEL 1ere Edition U12 Feminin 466 ngày 1 giờ
19Blessing Cup 2eme Edition U20 feminin 466 ngày 2 giờ
20Blessing Cup 2eme Edition U20 masculin 481 ngày 5 giờ
21Blessing Cup 2eme EditionU14 masculin 481 ngày 5 giờ
22Blessing Cup 2eme Edition U14 feminin 481 ngày 5 giờ
23Blessing Cup 2eme Edition U10 mixte 481 ngày 5 giờ
24Championnat Fermé AIC 1ere Edition Section A 530 ngày 1 giờ
25Open AIC moins de 15 ans 531 ngày 18 giờ
26Championnat Interscolaire 2018. Under 14 1ere Edition 559 ngày
27Greta Home chess Championship. Under 18 open. 1st Edition 559 ngày 5 giờ
28Championnat Interscolaire Greta Home U20 Open 2018 560 ngày 22 giờ
29Championnat Interscolaire Greta Home U10 open 2018. 560 ngày 23 giờ
30Championnat Interscolaire U12 fille 2018 560 ngày 23 giờ
31Tournoi Ouvert André Pierre 579 ngày 20 giờ
32C Eliminatoire Barbades 2017 678 ngày 6 giờ
33PHASE FINALE HINCHE 698 ngày 17 giờ
34HINCHE VS GANTHIER 752 ngày 21 giờ
35TOURNOI ECHECS DE MIREBALAIS 755 ngày 19 giờ
36TOURNOI ECHECS DE HINCHE 755 ngày 21 giờ
37AJEH 2 922 ngày 18 giờ
38DEPARTAGE Tournoi Fin d'annee 970 ngày 19 giờ
39NATIONAL JEUX D'ESPRIT 1107 ngày 3 giờ
402eme edition tournoi de Hinche 1198 ngày 13 giờ
41Tournoi Journee Mondiale VIH 1373 ngày
42Championnat National Interclubs 2015 1467 ngày 21 giờ
43Open National GOTTFRIED KRAUCHI 1586 ngày 14 giờ
44Championnat National Interscolaire d'Haïti des moins de 16 ans 1587 ngày 15 giờ
45Championnat interscolaire 2015 par équipe 1587 ngày 15 giờ
4610eme edtion Tournoi Interscolaire d'echecs D'Haiti (Categorie Feminine) 1588 ngày 15 giờ
47Tournoi d'echecs interscolaire de mirebalais (premiere edition) .U14 ,U12 1603 ngày 15 giờ