Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1II BLITZ FENAG 2019 9 giờ 27 phút
2IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2018-2019 2 ngày 13 giờ
3IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2018-2019 2 ngày 13 giờ
4TORNEO SERVICIOS CONTABLES CLUB CAISSA GUATEMALA 4 ngày 13 giờ
5II BLITZ ADAG 2019 7 ngày 9 giờ
6II BLITZ FENAG 2019 14 ngày 9 giờ
7I BLITZ ADAG 2019 21 ngày 9 giờ
8IRT I ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 24 ngày 23 giờ
9I BLITZ FENAG 2019 28 ngày 9 giờ
10TORNEO DE AJEDREZ COLEGIO DE INGENIEROS CATEGORIA LIBRE 29 ngày 20 giờ
11TORNEO DE AJEDREZ COLEGIO DE INGENIEROS INGENIEROS 29 ngày 20 giờ
12I BLITZ ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 43 ngày 7 giờ
13TORNEO NAVIDEÑO SAN MARCOS 2018 61 ngày 11 giờ
14BLITZ NAVIDEÑO 2018 CLUB CAISSA GUATEMALA 61 ngày 17 giờ
15Blitz CATEGORIA LIBRE 62 ngày 9 giờ
16CAMPEONATO POR EQUIPOS FENAG 2018 62 ngày 20 giờ
17BLITZ NAVIDEÑO ADAG 2018 70 ngày 9 giờ
18CAMPEONATO BLITZ FINAL GRAND PRIX 2018 75 ngày 17 giờ
19XXII BLITZ ADAG 2018 77 ngày 9 giờ
2017 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 78 ngày 19 giờ
2117 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA SUB 17 78 ngày 20 giờ
2217 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA SUB 14 78 ngày 20 giờ
2317 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA SUB 10 78 ngày 20 giờ
24XXII BLITZ FENAG 2018 84 ngày 9 giờ
252o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Menor 1900 elo 86 ngày 15 giờ
262o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Igual o Mayor a 1900 elo 86 ngày 16 giờ
272o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Categoria Sub 16 86 ngày 16 giờ
282o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Categoria Sub 14 86 ngày 16 giờ
292o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Categoria Sub 12 86 ngày 16 giờ
302o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Categoria Sub 10 86 ngày 17 giờ
312o. Torneo de Ajedrez Chess Legens Categoria Sub 08 86 ngày 17 giờ
32VI JUEGOS CENTROAMERICANOS 2018 PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 89 ngày 17 giờ
33COPA CAISSA 2018 89 ngày 21 giờ
34XXI BLITZ ADAG 2018 91 ngày 9 giờ
35XXI BLITZ FENAG 2018 98 ngày 9 giờ
36JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG MASCULINA SUB 18 102 ngày 13 giờ
37JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG FEMENINA SUB 18 102 ngày 13 giờ
38JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG MASCULINA SUB 16 102 ngày 13 giờ
39JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG FEMENINA SUB 16 102 ngày 13 giờ
40XX BLITZ ADAG 2018 105 ngày 9 giờ
41CAMPEONATO BLITZ 2018 109 ngày 16 giờ
42XX BLITZ FENAG 2018 112 ngày 9 giờ
43CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO UNO 114 ngày 13 giờ
44CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CINCO 114 ngày 13 giờ
45CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO TRES 114 ngày 13 giờ
46CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO DOS 114 ngày 13 giờ
47CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CUATRO 114 ngày 14 giờ
48CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO UNO FEMENINO 115 ngày 8 giờ
49CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO TRES FEMENINO 115 ngày 8 giờ
50CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CINCO FEMENINO 115 ngày 9 giờ