Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Segunda Fuerza 18 giờ 57 phút
2III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Tercera Fuerza 19 giờ 10 phút
3III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 13 19 giờ 18 phút
4III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 19 19 giờ 30 phút
5III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 16 19 giờ 40 phút
6IRT TORNEO VALLADOLID 2017 PRIMERA FUERZA 19 giờ 54 phút
7III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 10 20 giờ 54 phút
8III Torneo de Ajedrez Valladolid 2017 Sub 7 21 giờ 5 phút
9TORNEO R&R Trading Company Club CAISSA Guatemala 4 ngày
10XIX BLITZ ADAG 2017 5 ngày 14 giờ
11Chess Club Guatemala || BLITZ IX 5 ngày 20 giờ
12TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA LIBRE 6 ngày 11 giờ
13TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 16 6 ngày 11 giờ
14TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 6 ngày 11 giờ
15TORNEO INDEPENDENCIA 2017 CATEGORIA SUB 14 6 ngày 11 giờ
16Chess Club Guatemala || BLITZ VIII 12 ngày 3 giờ
17XVII BLITZ FENAG 2017 12 ngày 14 giờ
18TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA 2017 14 ngày 19 giờ
19XXXIV BLITZ ADASM 2017 16 ngày 15 giờ
20Chess Club Guatemala || BLITZ VII 18 ngày 15 giờ
21XVIII BLITZ ADAG 2017 19 ngày 14 giờ
22XVI BLITZ FENAG 2017 26 ngày 14 giờ
23Chess Club Guatemala || BLITZ VI 26 ngày 21 giờ
24II TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2017 28 ngày 20 giờ
25Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 10 29 ngày 10 giờ
26Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Libre 29 ngày 12 giờ
27Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 17 29 ngày 12 giờ
28Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 14 29 ngày 13 giờ
29Torneo de Feria de Santa Lucia Utatlan Categoria Sub 12 29 ngày 13 giờ
30XVII BLITZ ADAG 2017 33 ngày 14 giờ
31Chess Club Guatemala || BLITZ V 33 ngày 21 giờ
32IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO B 35 ngày 20 giờ
33IRT - III TORNEO ABIERTO FIDE 2017 GRUPO A 35 ngày 21 giờ
34Chess Club Guatemala || BLITZ IV 40 ngày 21 giờ
35IRT JOACHIM DORNER IN MEMORIAM 46 ngày 12 giờ
36XVI BLITZ ADAG 2017 47 ngày 14 giờ
37Chess Club Guatemala || BLITZ III 47 ngày 21 giờ
38Torneo de Feria de Cantel Categoria Sub12 y Sub14 50 ngày 5 giờ
39AJEDREZ CANTEL 2017 SUB DIEZ S10 50 ngày 5 giờ
40AJEDREZ CANTEL 2017 SUB 17 Y LIBRE 50 ngày 5 giờ
41XV BLITZ FENAG 2017 54 ngày 12 giờ
42Chess Club Guatemala || BLITZ II 54 ngày 16 giờ
43JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECISEIS U16 FEMENINO 56 ngày 16 giờ
44JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECIOCHO U18 MASCULINO 56 ngày 16 giờ
45JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2017 SUB DIECISEIS U16 MASCULINO 56 ngày 17 giờ
46CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB DIEZ U10 FEMENINO 56 ngày 17 giờ
47CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB DIEZ U10 MASCULINO 56 ngày 17 giờ
48CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB CATORCE U14 FEMENINO 56 ngày 17 giờ
49CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB CATORCE U14 MASCULINO 56 ngày 17 giờ
50CAMPEONATO POR EDADES 2017 SUB DOCE U12 FEMENINO 56 ngày 17 giờ