Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1POR EQUIPOS CLUB CAISSA 2019 40 ngày 17 giờ
2TORNEO DE AJEDREZ BLITZ OTONIEL BELTRAN MARTINEZ 51 ngày 4 giờ
3XIII BLITZ FENAG 2019 55 ngày 20 giờ
4TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA 2019 60 ngày 19 giờ
5XII BLITZ ADAG 2019 62 ngày 7 giờ
6Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Blitz Infantil Femenino 68 ngày 3 giờ
7Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Blitz Infantil Masculino 68 ngày 4 giờ
8Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Blitz Infanto Juvenil Femenino 68 ngày 5 giờ
9Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Blitz Infanto Juvenil Masculino 68 ngày 5 giờ
10Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infantil Masculino 68 ngày 15 giờ
11Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clásico Infanto Juvenil Femenino 69 ngày
12Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clásico Infanto Juvenil Masculino 69 ngày
13Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infantil Femenino 69 ngày
14XII BLITZ FENAG 2019 69 ngày 20 giờ
15Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infantil Femenino 71 ngày 22 giờ
16Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infanto Juvenil Femenino 72 ngày
17Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infanto Juvenil Femenino 72 ngày
18Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infantil Masculino 72 ngày 1 giờ
19Juegos Deportivos Escolares Nacionales DIGEF 2019 Torneo Clasico Infanto Juvenil Masculino 72 ngày 1 giờ
20XI BLITZ ADAG 2019 76 ngày 20 giờ
21XI BLITZ FENAG 2019 83 ngày 20 giờ
22IRT FUNDADORES 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 89 ngày 17 giờ
23X BLITZ ADAG 2019 90 ngày 20 giờ
24IX BLITZ ADAG 2019 91 ngày 3 giờ
25X BLITZ FENAG 2019 97 ngày 20 giờ
26PRIMER TORNEO BLITZ OPEN CHESS LEGENDS 108 ngày 4 giờ
27IX BLITZ FENAG 2019 111 ngày 20 giờ
28JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NO AUDITIVOS 2019 118 ngày 5 giờ
29VIII BLITZ ADAG 2019 118 ngày 20 giờ
30TRIATLON 05 MINUTOS FENAG 2019 Tercera Modalidad 121 ngày 2 giờ
31TRIATLON 15 MINUTOS FENAG 2019 Segunda Modalidad 121 ngày 2 giờ
32TRIATLON 30 MINUTOS FENAG 2019 Primera Modalidad 121 ngày 2 giờ
33VIII BLITZ FENAG 2019 125 ngày 20 giờ
34IRT - I TORNEO ABIERTO FIDE 2019 127 ngày 7 giờ
35IRT - I TORNEO ABIERTO FIDE 2019 131 ngày 7 giờ
36VII BLITZ ADAG 2019 132 ngày 20 giờ
37Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Banglore. State Level Chess Men & Women Tournament 2018 136 ngày 6 giờ
38TORNEO DE TERCERA CATEGORIA 2019 137 ngày 20 giờ
39VII BLITZ FENAG 2019 139 ngày 18 giờ
40IRT MEMORIAL RAFAEL LEMUS CLUB CAISSA GUATEMALA 145 ngày 17 giờ
41CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 FEMENINO SUB 18 157 ngày
42CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 FEMENINO SUB 16 157 ngày
43CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 MASCULINO SUB 12 157 ngày
44CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 MASCULINO SUB 14 157 ngày
45CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 MASCULINO SUB 18 157 ngày
46CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 FEMENINO SUB 14 157 ngày
47CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 FEMENINO SUB 12 157 ngày
48CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 MASCULINO SUB 16 157 ngày
49CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 FEMENINO SUB 10 157 ngày
50CAMPEONATO POR EDADES FENAG 2019 MASCULINO SUB 10 157 ngày 1 giờ