Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1II Open International "Club Caissa Guatemala" 1 ngày 7 giờ
2125 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 1 ngày 7 giờ
3Campeonato por Equipos 2019 2 ngày 11 giờ
4FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2019 6 ngày 9 giờ
518 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 10 ngày 21 giờ
618 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 17 10 ngày 21 giờ
718 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 14 10 ngày 22 giờ
818 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 10 10 ngày 22 giờ
9XXII BLITZ FENAG 2019 15 ngày 9 giờ
10124 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 15 ngày 18 giờ
11CHESS LEGENDS 2019 SUB 16 17 ngày 11 giờ
12CAMPEONATO BLITZ FENAG 2019 EDICION ESPECIAL 17 ngày 14 giờ
13CHESS LEGENDS 2019 LIBRE U1900 17 ngày 18 giờ
14CHESS LEGENDS 2019 SUB 10 17 ngày 18 giờ
15CHESS LEGENDS 2019 SUB 12 17 ngày 18 giờ
16CHESS LEGENDS 2019 SUB 14 17 ngày 19 giờ
17CHESS LEGENDS 2019 LIBRE MAYOR 1900 17 ngày 19 giờ
18CHESS LEGENDS 2019 SUB 8 17 ngày 19 giờ
19COPA CLUB CAISSA GUATEMALA 2019 20 ngày 16 giờ
20123 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 22 ngày 8 giờ
21XX BLITZ ADAG 2019 22 ngày 9 giờ
22XXI BLITZ FENAG 2019 29 ngày 9 giờ
23122 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 29 ngày 18 giờ
24JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 Masculina 31 ngày 18 giờ
25JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 FEMENINA 31 ngày 18 giờ
26JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 Masculina 31 ngày 18 giờ
27JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 FEMENINA 31 ngày 19 giờ
28JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Masculina BLITZ 33 ngày 14 giờ
29JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Femenina BLITZ 33 ngày 14 giờ
30JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Masculina BLITZ 33 ngày 14 giờ
31JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Femenina BLITZ 33 ngày 14 giờ
32121 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 34 ngày 10 giờ
33XIX BLITZ ADAG 2019 36 ngày 9 giờ
34XX BLITZ FENAG 2019 43 ngày 9 giờ
35SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO UNO 45 ngày 12 giờ
36SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO CUATRO 45 ngày 14 giờ
37SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO TRES 45 ngày 14 giờ
38SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO CINCO 45 ngày 14 giờ
39SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO DOS 45 ngày 14 giờ
40120 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 50 ngày 12 giờ
41SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO UNO 52 ngày 12 giờ
42SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO DOS 52 ngày 12 giờ
43SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO TRES 52 ngày 12 giờ
44SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO CUATRO 52 ngày 12 giờ
45SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO CINCO 52 ngày 12 giờ
46117 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 68 ngày 14 giờ
47Torneo R&R Trading Company 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 70 ngày 5 giờ
48XVIII BLITZ FENAG 2019 71 ngày 8 giờ
49TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA 2019 73 ngày 12 giờ
50CAMPEONATO INDEPENDENCIA 2019 Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala 73 ngày 16 giờ