Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1COPA CAISSA 2018 20 giờ 50 phút
2XXI BLITZ FENAG 2018 3 ngày 8 giờ
3JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG MASCULINA SUB 18 7 ngày 12 giờ
4JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG FEMENINA SUB 18 7 ngày 12 giờ
5JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG MASCULINA SUB 16 7 ngày 12 giờ
6JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 CDAG FEMENINA SUB 16 7 ngày 12 giờ
7XX BLITZ ADAG 2018 10 ngày 8 giờ
8IRT I ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 13 ngày 9 giờ
9CAMPEONATO BLITZ 2018 14 ngày 15 giờ
10XX BLITZ FENAG 2018 17 ngày 8 giờ
11CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO UNO 19 ngày 12 giờ
12CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CINCO 19 ngày 12 giờ
13CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO TRES 19 ngày 12 giờ
14CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO DOS 19 ngày 13 giờ
15CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CUATRO 19 ngày 13 giờ
16CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO UNO FEMENINO 20 ngày 7 giờ
17CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO TRES FEMENINO 20 ngày 8 giờ
18CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CINCO FEMENINO 20 ngày 8 giờ
19CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO CUATRO FEMENINO 20 ngày 8 giờ
20CAMPEONATO SEMIFINAL 2018 GRUPO DOS FEMENINO 20 ngày 9 giờ
21XIX BLITZ ADAG 2018 24 ngày 7 giờ
22IRT TORNEO DE AJEDREZ 2018 CAISSA GUATEMALA 43 ngày 9 giờ
23XVIII BLITZ FENAG 2018 45 ngày 7 giờ
24TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 LIBRE MAYOR1600 46 ngày 19 giờ
25TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 LIBRE U1600 46 ngày 19 giờ
26TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 CATEGORIA SUB 17 46 ngày 19 giờ
27TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 FEMENINO SUB 17 46 ngày 19 giờ
28TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 CATEGORIA SUB 14 46 ngày 19 giờ
29TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 FEMENINO SUB 14 46 ngày 19 giờ
30TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 CATOGORIA SUB 12 46 ngày 19 giờ
31TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 FEMENINO SUB 12 46 ngày 19 giờ
32TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 CATOGORIA SUB 10 46 ngày 19 giờ
33TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 FEMENINO SUB 10 46 ngày 19 giờ
34TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 CATEGORIA SUB 8 46 ngày 19 giờ
35TORNEO INDEPENDENCIA QUETZALTENANGO 2018 FEMENINA SUB 8 46 ngày 19 giờ
36TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA ADAG 2018 47 ngày 14 giờ
37XVII BLITZ ADAG 2018 52 ngày 7 giờ
38XVII BLITZ FENAG 2018 53 ngày 10 giờ
39XVI BLITZ ADAG 2018 66 ngày 7 giờ
40IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 Primera Fuerza 68 ngày 10 giờ
41IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 Segunda Fuerza 68 ngày 10 giờ
42IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 Tercera Fuerza 68 ngày 10 giờ
43IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 16 MIXTA 68 ngày 10 giờ
44IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 14 MIXTA 68 ngày 10 giờ
45IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 12 MIXTA 68 ngày 10 giờ
46IV Torneo de Ajedrez Valladolid 2018 10 MIXTA 68 ngày 10 giờ
47XVI BLITZ FENAG 2018 73 ngày 7 giờ
48XV BLITZ ADAG 2018 80 ngày 7 giờ
49TORNEO DE SEGUNDA CATEGORIA ADAG 2018 85 ngày 7 giờ
50XV BLITZ FENAG 2018 87 ngày 7 giờ