Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 9 giờ 3 phút
2III BLITZ FENAG 2020 2 ngày 1 giờ
3129 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 2 ngày 5 giờ
4128 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 15 ngày 5 giờ
5II BLITZ FENAG 2020 16 ngày 1 giờ
6IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2020 18 ngày 7 giờ
7IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2020 18 ngày 7 giờ
8127 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 21 ngày 5 giờ
9IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 26 ngày 23 giờ
10IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 27 ngày 23 giờ
11I BLITZ FENAG 2020 30 ngày 1 giờ
12I BLITZ FENAG 2020 30 ngày 3 giờ
13II Open International "Club Caissa Guatemala" 39 ngày 8 giờ
14II BLITZ INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 45 ngày
15II Open International "Club Caissa Guatemala" 45 ngày 11 giờ
16BLITZ NAVIDEÑO 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 65 ngày 10 giờ
17125 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 72 ngày
18Campeonato por Equipos 2019 73 ngày 4 giờ
19FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2019 77 ngày 1 giờ
2018 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 81 ngày 14 giờ
2118 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 17 81 ngày 14 giờ
2218 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 14 81 ngày 14 giờ
2318 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 10 81 ngày 14 giờ
24XXII BLITZ FENAG 2019 86 ngày 1 giờ
25124 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 86 ngày 10 giờ
26CHESS LEGENDS 2019 SUB 16 88 ngày 3 giờ
27CAMPEONATO BLITZ FENAG 2019 EDICION ESPECIAL 88 ngày 6 giờ
28CHESS LEGENDS 2019 LIBRE U1900 88 ngày 10 giờ
29CHESS LEGENDS 2019 SUB 10 88 ngày 11 giờ
30CHESS LEGENDS 2019 SUB 12 88 ngày 11 giờ
31CHESS LEGENDS 2019 SUB 14 88 ngày 11 giờ
32CHESS LEGENDS 2019 LIBRE MAYOR 1900 88 ngày 11 giờ
33CHESS LEGENDS 2019 SUB 8 88 ngày 12 giờ
34COPA CLUB CAISSA GUATEMALA 2019 91 ngày 8 giờ
35123 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 93 ngày 1 giờ
36XX BLITZ ADAG 2019 93 ngày 1 giờ
37XXI BLITZ FENAG 2019 100 ngày 1 giờ
38122 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 100 ngày 10 giờ
39JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 Masculina 102 ngày 10 giờ
40JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 FEMENINA 102 ngày 10 giờ
41JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 Masculina 102 ngày 10 giờ
42JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 FEMENINA 102 ngày 12 giờ
43JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Masculina BLITZ 104 ngày 6 giờ
44JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Femenina BLITZ 104 ngày 6 giờ
45JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Masculina BLITZ 104 ngày 6 giờ
46JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Femenina BLITZ 104 ngày 7 giờ
47121 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 105 ngày 2 giờ
48XIX BLITZ ADAG 2019 107 ngày 1 giờ
49XX BLITZ FENAG 2019 114 ngày 1 giờ
50SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO UNO 116 ngày 5 giờ