Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ghana (GHA)

Flag GHA
SốGiảiCập nhật
17th President's Cup Chess Championships 1 ngày 3 giờ
22nd Strongbow Tournament 52 ngày 11 giờ
3LIGA CHESS SÉRIE C 12ª TEMPORADA 60 ngày 13 giờ
4LIGA CHESS SÉRIE B 12ª TEMPORADA 60 ngày 13 giờ
5TORNEIO DE DUPLAS LC - 2ª TEMPORADA 60 ngày 14 giờ
6LIGA CHESS SÉRIE A 12ª TEMPORADA 60 ngày 15 giờ
7TORNEIO DE DUPLAS LC - 1ª TEMPORADA 61 ngày 8 giờ
8LIGA CHESS SÉRIE D 12ª TEMPORADA 66 ngày 14 giờ
9COPA LIGA CHESS 12ª TEMPORADA 72 ngày 2 giờ
10LIGA CHESS FEMININA 5ª TEMPORADA 72 ngày 21 giờ
11COPA LIGA CHESS POR EQUIPES - 2ª TEMPORADA 100 ngày 7 giờ
12COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - FUNDAMENTAL 2 105 ngày 11 giờ
13COPA SOPHOS 2017 - JOSE MALCHER - FUNDAMENTAL 2 105 ngày 12 giờ
14COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - FUNDAMENTAL 2 110 ngày 2 giờ
15COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - ESPECIAL 110 ngày 3 giờ
16LIGA CHESS FEMININA 4ª TEMPORADA 129 ngày 9 giờ
17LIGA CHESS SÉRIE D 11ª TEMPORADA 129 ngày 11 giờ
18LIGA CHESS SÉRIE C 11ª TEMPORADA 129 ngày 15 giờ
19LIGA CHESS SÉRIE B 11ª TEMPORADA 129 ngày 20 giờ
20LIGA CHESS SÉRIE A 11ª TEMPORADA 129 ngày 21 giờ
21May Knockout 2017 131 ngày 21 giờ
22SYPER LIGA CHESS - TEMPORADA 01 136 ngày 6 giờ
232017 Kees Memorial Rapid 143 ngày 2 giờ
24COPA LIGA CHESS 11ª TEMPORADA 143 ngày 2 giờ
25Mentors April Youth Open 144 ngày 18 giờ
26UG_UI_Bilateral Games 167 ngày 15 giờ
27LIGA CHESS SÉRIE D 10ª TEMPORADA 192 ngày 5 giờ
28LIGA CHESS FEMININA 3ª TEMPORADA 192 ngày 11 giờ
29COPA LIGA CHESS 10ª TEMPORADA 194 ngày 21 giờ
30LIGA CHESS SÉRIE C 10ª TEMPORADA 200 ngày 7 giờ
31LIGA CHESS SÉRIE B 10ª TEMPORADA 200 ngày 14 giờ
32LIGA CHESS SÉRIE A 10ª TEMPORADA 200 ngày 18 giờ
332017 Legon Individual Open 200 ngày 19 giờ
342017 Legon Inter-Halls Team Open 204 ngày 1 giờ
351st StrongBow Individual RR Open 213 ngày 1 giờ
36ICS Junior Open 224 ngày 22 giờ
37Mentors Junior Open U12 233 ngày 10 giờ
38Mentors Jnr Open U18 RR 234 ngày 15 giờ
39Mentors Jnr Open U18 Tie-Break Blitz 234 ngày 15 giờ
40Dreamfort Junior Chess Club Inaugural Open 249 ngày 19 giờ
412016 GCA Women Invitational Champs 254 ngày 14 giờ
42Dreamfort Inaugural Rapid Open 258 ngày 20 giờ
432016 GCA National Championships 269 ngày 20 giờ
442nd Tema Classic Open 295 ngày 17 giờ
452016 Team Round Robin Championships 336 ngày 23 giờ
462016 6th Prez Cup Individual Open 414 ngày 22 giờ
47Unity Chess Tournament 439 ngày 14 giờ
482016 GCA Final Olympiad Trials Invitational 500 ngày 12 giờ
49Legon African University Games Qualifiers 513 ngày 23 giờ
502016 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open Section 533 ngày 14 giờ