Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ghana (GHA)

Flag GHA
SốGiảiCập nhật
17th President's Cup Chess Championships 2 ngày 21 giờ
22017 Team Chess Championships 31 ngày
32nd Strongbow Tournament 115 ngày 11 giờ
4LIGA CHESS SÉRIE C 12ª TEMPORADA 123 ngày 13 giờ
5LIGA CHESS SÉRIE B 12ª TEMPORADA 123 ngày 13 giờ
6TORNEIO DE DUPLAS LC - 2ª TEMPORADA 123 ngày 14 giờ
7LIGA CHESS SÉRIE A 12ª TEMPORADA 123 ngày 15 giờ
8TORNEIO DE DUPLAS LC - 1ª TEMPORADA 124 ngày 8 giờ
9LIGA CHESS SÉRIE D 12ª TEMPORADA 129 ngày 14 giờ
10COPA LIGA CHESS 12ª TEMPORADA 135 ngày 2 giờ
11LIGA CHESS FEMININA 5ª TEMPORADA 135 ngày 21 giờ
12COPA LIGA CHESS POR EQUIPES - 2ª TEMPORADA 163 ngày 7 giờ
13COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - FUNDAMENTAL 2 168 ngày 11 giờ
14COPA SOPHOS 2017 - JOSE MALCHER - FUNDAMENTAL 2 168 ngày 12 giờ
15COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - FUNDAMENTAL 2 173 ngày 2 giờ
16COPA SOPHOS 2017 - AUGUSTO MONTENEGRO - ESPECIAL 173 ngày 3 giờ
17LIGA CHESS FEMININA 4ª TEMPORADA 192 ngày 9 giờ
18LIGA CHESS SÉRIE D 11ª TEMPORADA 192 ngày 11 giờ
19LIGA CHESS SÉRIE C 11ª TEMPORADA 192 ngày 15 giờ
20LIGA CHESS SÉRIE B 11ª TEMPORADA 192 ngày 20 giờ
21LIGA CHESS SÉRIE A 11ª TEMPORADA 192 ngày 21 giờ
22May Knockout 2017 194 ngày 21 giờ
23SYPER LIGA CHESS - TEMPORADA 01 199 ngày 6 giờ
242017 Kees Memorial Rapid 206 ngày 2 giờ
25COPA LIGA CHESS 11ª TEMPORADA 206 ngày 2 giờ
26Mentors April Youth Open 207 ngày 18 giờ
27UG_UI_Bilateral Games 230 ngày 15 giờ
28LIGA CHESS SÉRIE D 10ª TEMPORADA 255 ngày 5 giờ
29LIGA CHESS FEMININA 3ª TEMPORADA 255 ngày 11 giờ
30COPA LIGA CHESS 10ª TEMPORADA 257 ngày 21 giờ
31LIGA CHESS SÉRIE C 10ª TEMPORADA 263 ngày 7 giờ
32LIGA CHESS SÉRIE B 10ª TEMPORADA 263 ngày 14 giờ
33LIGA CHESS SÉRIE A 10ª TEMPORADA 263 ngày 18 giờ
342017 Legon Individual Open 263 ngày 19 giờ
352017 Legon Inter-Halls Team Open 267 ngày 1 giờ
361st StrongBow Individual RR Open 276 ngày
37ICS Junior Open 287 ngày 22 giờ
38Mentors Junior Open U12 296 ngày 10 giờ
39Mentors Jnr Open U18 RR 297 ngày 15 giờ
40Mentors Jnr Open U18 Tie-Break Blitz 297 ngày 15 giờ
41Dreamfort Junior Chess Club Inaugural Open 312 ngày 19 giờ
422016 GCA Women Invitational Champs 317 ngày 14 giờ
43Dreamfort Inaugural Rapid Open 321 ngày 20 giờ
442016 GCA National Championships 332 ngày 20 giờ
452nd Tema Classic Open 358 ngày 17 giờ
462016 Team Round Robin Championships 399 ngày 23 giờ
472016 6th Prez Cup Individual Open 477 ngày 22 giờ
48Unity Chess Tournament 502 ngày 14 giờ
492016 GCA Final Olympiad Trials Invitational 563 ngày 12 giờ
50Legon African University Games Qualifiers 576 ngày 23 giờ