Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1XII Poti International Chess Festival Open A 6 ngày 22 giờ
2საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 14-16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 24 ngày 10 giờ
3საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 24 ngày 10 giờ
4საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 10 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 24 ngày 10 giờ
5საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 24 ngày 11 giờ
6International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U14 30 ngày 10 giờ
7International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U10 30 ngày 11 giờ
8International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U08 30 ngày 11 giờ
9International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U12 30 ngày 12 giờ
10International Festival "Black Sea Dolphin-2017" U08 36 ngày 15 giờ
11''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - ქალთა და მამაკაცთა შორის 39 ngày 6 giờ
12''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 39 ngày 7 giờ
13''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 39 ngày 7 giờ
14''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 39 ngày 7 giờ
15''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 39 ngày 7 giờ
16Irakli Lolua Memorial 2017 Blitz Maraton (30 score) 39 ngày 23 giờ
17''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 8 წლამდე გოგონათა შორის 40 ngày 10 giờ
18''ჯემალ მახათაძის მემორიალი - 2017" - 12 წლამდე გოგონათა შორის 40 ngày 10 giờ
19Irakli Lolua Memorial 2017 Rapid 40 ngày 23 giờ
20საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 45 ngày 8 giờ
21საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 45 ngày 8 giờ
22საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 12 წლამდე გოგონათა შორის 45 ngày 8 giờ
23საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 45 ngày 8 giờ
24საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2017" - 8 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 45 ngày 8 giờ
25European Individual Chess Championship 2018 45 ngày 20 giờ
26International Festival "Batumi-2017" U14 54 ngày 8 giờ
27International Festival "Batumi-2017" U12 54 ngày 8 giờ
28International Festival "Batumi-2017" U10 54 ngày 8 giờ
29International Festival "Batumi-2017" U08 54 ngày 10 giờ
30GEO Women Grand Prix (Blitz-2) 2017 56 ngày 4 giờ
31GEO Women Grand Prix (Rapid-2) 2017 57 ngày 3 giờ
32XII Poti International Chess Festival Open C 59 ngày 18 giờ
33XII Poti International Chess Festival Open B 60 ngày 4 giờ
34XII Poti International Chess Festival Open D 60 ngày 4 giờ
35XII Poti International Chess Festival U10 Boys 60 ngày 5 giờ
36XII Poti International Chess Festival U10 Girls 60 ngày 5 giờ
37XII Poti International Chess Festival U08 Girls 60 ngày 5 giờ
38XII Poti International Chess Festival U08 Boys 60 ngày 5 giờ
39XII Poti International Chess Festival Blitz 2 63 ngày 2 giờ
403rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U10-B 65 ngày 6 giờ
41XII Poti International Chess Festival Blitz 66 ngày 1 giờ
42XII Poti International Chess Festival Open B 67 ngày 4 giờ
43XII Poti International Chess Festival Open C 67 ngày 4 giờ
44XII Poti International Chess Festival Open D 67 ngày 4 giờ
45XII Poti International Chess Festival U10 Boys 67 ngày 4 giờ
46XII Poti International Chess Festival U08 Boys 67 ngày 4 giờ
47XII Poti International Chess Festival U08 Girls 67 ngày 4 giờ
48XII Poti International Chess Festival U10 Girls 67 ngày 4 giờ
493rd Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U12G 68 ngày 3 giờ
503rd Int.Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2017" U12-B 68 ngày 3 giờ