Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1European Individual Chess Championship 2018 6 giờ 50 phút
2Tb Ch U-10 Girls 10 giờ 53 phút
3Tb Ch U-10 Boys 11 giờ 18 phút
4European - ACP Women Blitz Championship 2018 1 ngày 3 giờ
5European - ACP Women Rapid Championship 2018 1 ngày 3 giờ
6საოჯახო ტურნირი 1 (Family Tournament) 1 ngày 9 giờ
7Tbilisi U-7 Open 2 ngày 12 giờ
8Open Rustavi Sunday (Blitz-71) 4 ngày 5 giờ
9Open Rustavi Sunday - 71 (B) 5 ngày 4 giờ
10Open Rustavi Sunday - 70 (B) 5 ngày 4 giờ
1110-11 მარტი (4-5 თანრიგი) 8 ngày 12 giờ
12GEO B-10 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 9 giờ
13GEO G-12 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 10 giờ
14GEO B-12 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 10 giờ
15GEO G-10 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 10 giờ
16GEO G-8 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 11 giờ
17GEO B-8 Ch (I League - East Zone) 2018 9 ngày 11 giờ
18საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 13 giờ
19საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლის გოგონათა შორის დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 14 giờ
20საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 14 giờ
21საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის გოგონათა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 14 giờ
22საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლის ჭაბუკთა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 14 giờ
23საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის გოგონათა შორის. დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 9 ngày 15 giờ
2410-11 მარტი (2-3 თანრიგი) 9 ngày 16 giờ
2510-11 მარტი (4 თანრიგი) 9 ngày 16 giờ
26Open Rustavi Sunday (Blitz-70) 12 ngày 13 giờ
27საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა 16 ngày 4 giờ
28Mothers' day Blitz Tournament 2018 16 ngày 14 giờ
29GEO Grand Prix (Blitz-1) 2018 17 ngày 9 giờ
30Geo Grand Prix (Rapid 1) 2018 18 ngày 9 giờ
31საჭადრაკო ფესტივალი "პაიკი-2018 18 ngày 15 giờ
32ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. ჭაბუკები 20 ngày 10 giờ
33ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 10 წ. გოგონები 20 ngày 10 giờ
34ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 12 წლ. გოგოები და ჭაბუკები 20 ngày 10 giờ
35Tbilisi U16 Ch Open 21 ngày 14 giờ
36GEO Women 75th Ch 22 ngày 8 giờ
37Zugdidi U-20 ch (I League) 22 ngày 8 giờ
38Zugdidi U-14G ch (I League) 22 ngày 8 giờ
39Zugdidi U-12B ch (I League) 22 ngày 8 giờ
40Zugdidi U-8B ch (I League) 22 ngày 8 giờ
41Zugdidi U-8G ch (I League) 22 ngày 8 giờ
42Open Rustavi Sunday (Blitz-69) 22 ngày 9 giờ
43Open Rustavi Sunday - 69 (B) 22 ngày 9 giờ
44იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე გოგონათა შორის 22 ngày 9 giờ
45იმერეთის ჩემპიონატი 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 22 ngày 9 giờ
465 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 22 ngày 12 giờ
474 თანრიგი (24-25 თებერვალი) 22 ngày 12 giờ
48იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 22 ngày 12 giờ
49იმერეთის ჩემპიონატი 8 წლამდე გოგონათა შორის 22 ngày 13 giờ
502-3 თანრიგი 22 ngày 15 giờ