Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ აღმოსავლეთის ზონა 10 ngày 1 giờ
2საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ დასავლეთის ზონა 17 ngày 7 giờ
3International Chess Tournament - Nona Gaprinadshvili Cup - 2019 29 ngày 1 giờ
422th European Team Chess Championship 2019 Women Section 42 ngày 2 giờ
522th European Team Chess Championship 2019 Open 42 ngày 2 giờ
6Chess Festival "Racha-2019" - Open 46 ngày
7Chess Festival "Racha-2019" - U/12 Boys 46 ngày
8Chess Festival "Racha-2019" - U/12 Girls 46 ngày 1 giờ
9Chess Festival "Racha-2019" - U/10 Boys 46 ngày 1 giờ
10Chess Festival "Racha-2019" - U/10 Girls 46 ngày 1 giờ
11Chess Festival "Racha-2019" - U/08 Boys 46 ngày 3 giờ
12Chess Festival "Racha-2019" - U/08 Girls 46 ngày 3 giờ
13Chess Festival "Racha-2019" - Blitz 48 ngày 20 giờ
14International Chess Festival "Batumi-2019" U10 54 ngày
15International Chess Festival "Batumi-2019" U20 54 ngày
16International Chess Festival "Batumi-2019" U12 54 ngày
17International Chess Festival "Batumi-2019" U14 54 ngày 1 giờ
18International Chess Festival "Batumi-2019" U08 54 ngày 2 giờ
19International Championship "Batumi-2019" Blitz 54 ngày 3 giờ
20Murman Demuria 19th Memorial (Blitz) 55 ngày 3 giờ
21Murman Demuria 19th Memorial (Rapid) 56 ngày 3 giờ
22International Chess Festival "Batumi-2019" U20 57 ngày 9 giờ
23Irakli Lolua Memorial Open Blitz 57 ngày 22 giờ
24International Chess Festival "Batumi-2019" U20 58 ngày 1 giờ
25Irakli Lolua Memorial Open Rapid 58 ngày 20 giờ
26Murman Demuria 19th Memorial (Blitz) 60 ngày 18 giờ
2714th Poti International Chess Festival A Open 61 ngày 23 giờ
2814th Poti International Chess Festival B Open 61 ngày 23 giờ
2914th Poti International Chess Festival C Open 61 ngày 23 giờ
3014th Poti International Chess Festival D Open 61 ngày 23 giờ
3114th Poti International Chess Festival U08 Boys 62 ngày
3214th Poti International Chess Festival U08 Girls 62 ngày
3314th Poti International Chess Festival U10 Girls 62 ngày
3414th Poti International Chess Festival U10 Boys 62 ngày
3514th Poti International Chess Festival Blitz 2 63 ngày 18 giờ
3614th Poti International Chess Festival Blitz 1 64 ngày 22 giờ
37Guram Chanturia Cup-2019 Seniors 60+ 69 ngày 16 giờ
38საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 70 ngày 2 giờ
39საკვალიფიკაციო ტურნირი III თანრიგზე ჭადრაკის სასახლე) 70 ngày 2 giờ
40საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 70 ngày 2 giờ
4114th Poti International Chess Festival 70 ngày 13 giờ
425th Int.Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" Open BLITZ 70 ngày 18 giờ
435th Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" Open BLITZ 70 ngày 22 giờ
445th International Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" B Open (2200 <) 71 ngày 22 giờ
455th Int.Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" A Open (2200 >) 71 ngày 22 giờ
465th Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" C Open (1600 <) 72 ngày
475th Int.Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" U12B 72 ngày
485th Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" U12G 72 ngày
495th Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" U10B 72 ngày
505th Int. Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" U10G 72 ngày 1 giờ