Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1GEO School G-11 Ch 2020 3 giờ 3 phút
2GEO School B-9 Ch 2020 3 giờ 44 phút
3GEO School B-13 Ch 2020 3 giờ 55 phút
4GEO School G-7 Ch 2020 4 giờ 2 phút
5GEO School G-9 Ch 2020 4 giờ 4 phút
6GEO School B-11 Ch 2020 4 giờ 8 phút
7GEO School G-13 Ch 2020 4 giờ 13 phút
8საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 giờ 13 phút
9საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 giờ 20 phút
10GEO School B-7 Ch 2020 7 giờ 11 phút
11Tbilisi Sunday (Blitz-02) 2020 5 ngày 6 giờ
12III 5 ngày 9 giờ
13საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 ngày 10 giờ
14საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 5 ngày 10 giờ
15IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 5 ngày 10 giờ
16V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 5 ngày 10 giờ
17batumi2019 6 ngày 21 giờ
18Abastumani open 11 ngày 4 giờ
19Tbilisi Sunday (Blitz-01) 2020 12 ngày 5 giờ
20იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე ჭაბუკთა შორის 12 ngày 6 giờ
21იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე გოგონათა შორის 12 ngày 6 giờ
22იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე გოგონათა შორის 12 ngày 7 giờ
23იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 12 ngày 7 giờ
24იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე ჭაბუკთა შორის 12 ngày 7 giờ
25საკვალიფიკაციო შეჯიბრი IV თანრიგზე (დავით ჯოჯუას საჭადრაკო სკოლა) 12 ngày 8 giờ
26იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 12 ngày 8 giờ
27იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. ჭაბუკთა შორის 12 ngày 9 giờ
28იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 12 ngày 11 giờ
29იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 12 ngày 11 giờ
30იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. გოგონთა შორის 14 ngày 7 giờ
31იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე გოგონათა შორის 16 ngày 5 giờ
32იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე გოგონათა შორის 16 ngày 5 giờ
33იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო მოჭადრაკეთა შორის 16 ngày 5 giờ
34იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 21 ngày 5 giờ
35იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 21 ngày 22 giờ
36Tbilisi Cup 2019 25 ngày 4 giờ
37ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 8, 10, 12 წლამდე 25 ngày 4 giờ
38ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 7 წლამდე 25 ngày 4 giờ
39Parviz Chachibaia Memorial - 2019 Blitz 25 ngày 4 giờ
40GEO Cup (Rapid) 2019 25 ngày 4 giờ
41Imereti Open(blitz) - 2019 25 ngày 4 giờ
42საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2019 (ფოთი) ღია ტურნირი 25 ngày 4 giờ
43საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 7 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 4 giờ
44საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 6 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 4 giờ
45საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 5 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 4 giờ
46III - IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 26 ngày 9 giờ
47საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 26 ngày 10 giờ
48საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 26 ngày 10 giờ
49V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 26 ngày 11 giờ
50რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე გოგონათა შორის 27 ngày 2 giờ