Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1Nona Gaprindashvili Cup 2017 (Open A) 9 giờ 44 phút
2საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე 13 giờ 47 phút
3საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV კატეგორიებზე 13 giờ 48 phút
4Nona Gaprindashvili Cup 2017 (Open B) 14 giờ 52 phút
5საკვალიფიკაციო ტურნირი 19 giờ 11 phút
6Open Rustavi Sunday (Blitz-58) 6 ngày 10 giờ
7Qual Tournament for II-I-ok cat - 13 6 ngày 16 giờ
8Qual Tournament for IV-III cat-21 6 ngày 16 giờ
9"დავით ჩირაძის მემორიალი-2017" - 10 წლამდე გუნდებს შორის 7 ngày 15 giờ
10"დავით ჩირაძის მემორიალი-2017" - 7 წლამდე გუნდებს შორის 7 ngày 16 giờ
11"დავით ჩირაძის მემორიალი-2017" - 8 წლამდე გუნდებს შორის 7 ngày 18 giờ
12საჭადრაკო კლუბი "ნანა"-ს პირველობა მოყვარულთა შორის 8 ngày 11 giờ
13Open Rustavi Sunday (Blitz-57) 13 ngày 9 giờ
145 თანრიგი 04-05 ნოემბერი 13 ngày 13 giờ
154 თანრიგი 04-05 ნოემბერი 13 ngày 13 giờ
16Qual Tournament for III-IV cat-20 13 ngày 17 giờ
17GEO 77th Ch (I League) 15 ngày 15 giờ
18Open Rustavi Sunday (Blitz-56) 20 ngày 12 giờ
19Qual Tournament for II cat-12 20 ngày 16 giờ
20Qual Tournament for I cat, ok -12 20 ngày 16 giờ
21Qual Tournament for III-IV cat-19 20 ngày 17 giờ
22ფოთის საქალაქო საჭადრაკო ფესტივალი "გამსვლელი პაიკი" 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 20 ngày 18 giờ
23ფოთის საქალაქო საჭადრაკო ფესტივალი "გამსვლელი პაიკი" 8 წლამდე გოგონათა შორის 20 ngày 18 giờ
24მარათონული ბლიც ტურნირი (30 ქულამდე) 26 ngày 5 giờ
25Open Rustavi Sunday (Blitz-55) 27 ngày 11 giờ
26აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV კატეგორიაზე (2017) II ეტაპი 27 ngày 12 giờ
27აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2017) II ეტაპი 27 ngày 12 giờ
28T.Lomaia mem - OPEN-B-G-14-16 31 ngày 11 giờ
29T.Lomaia mem -B-G-10 31 ngày 12 giờ
30T.Lomaia mem -B-G-12 31 ngày 14 giờ
31T.Lomaia mem -B-G-8 31 ngày 14 giờ
32აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი III კატეგორიაზე (2017) 33 ngày 10 giờ
33აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი IV კატეგორიაზე (2017) 33 ngày 11 giờ
34Open Rustavi Sunday (Blitz-54) 34 ngày 10 giờ
35აჭარის საკვალიფიკაციო ტურნირი V კატეგორიაზე (2017) 34 ngày 13 giờ
36"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - მამაკაცთა შორის 38 ngày 11 giờ
37"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - ქალთა შორის 38 ngày 11 giờ
38"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 38 ngày 11 giờ
39"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 10 წლამდე გოგონათა შორის 38 ngày 11 giờ
40"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 38 ngày 11 giờ
41"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - 8 წლამდე გოგონათა შორის 38 ngày 11 giờ
42Geo 77th Ch (Qualification) 39 ngày 13 giờ
43"ანზორ მაჩიტიძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი" - მოსწავლეთა შორის 41 ngày 12 giờ
44საკვალიფიკაციო ტურნირი მე-3 და მე-4 კატეგორიებზე 48 ngày 13 giờ
45საკვალიფიკაციო ტურნირი მე-5 კატეგორიაზე 48 ngày 13 giờ
46GEO Women Grand Prix (Blitz-3) 2017 50 ngày 12 giờ
47GEO Women Grand Prix (Rapid-3) 2017 51 ngày 11 giờ
48XII Poti International Chess Festival Open A 66 ngày 4 giờ
49საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 14-16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 83 ngày 16 giờ
50საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2017" - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 83 ngày 16 giờ