Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1Al. Bokuchava G16 Cup 2019 5 giờ 36 phút
2Al. Bokuchava B16 Cup 2019 5 giờ 38 phút
3წრიული 2-3 2 ngày 11 giờ
45 თანრიგი 2 ngày 11 giờ
5GEO Senior Ch 2019 7 ngày 9 giờ
6იმერეთის ჩემპიონატი მამაკაცთა შორის ბლიცში 9 ngày 4 giờ
7იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი- 6 წლამდე უთანრიგო გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 9 ngày 4 giờ
8იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 11 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 10 ngày 5 giờ
9იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 9 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 10 ngày 5 giờ
10იმერეთის ჩემპიონატი მამაკაცთა შორის 10 ngày 5 giờ
11იმერეთის ჩემპიონატი ქალთა შორის 10 ngày 5 giờ
12იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 7 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 10 ngày 8 giờ
13იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-2 თანრიგოსან გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 10 ngày 8 giờ
14იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-3 თანრიგოსან გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 10 ngày 9 giờ
15იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-4 თანრიგოსან ჭაბუკთა შორის 10 ngày 9 giờ
16იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-4 თანრიგოსან გოგონათა შორის 10 ngày 10 giờ
17იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წელს გადაცილებულ უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 10 ngày 11 giờ
18იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წელს გადაცილებულ უთანრიგო გოგონათა შორის 10 ngày 11 giờ
19იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 10 ngày 11 giờ
20იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 10 ngày 12 giờ
21Poti New Year-2019 Open Blitz 17 ngày 9 giờ
22Chess Festival - 2018 Open 19 ngày 12 giờ
23Nuger Shogiradze 8th Memorial U16 Open 19 ngày 12 giờ
24იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 11 წლამდე ჭაბუკთა შორის 19 ngày 15 giờ
25იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 9 წლამდე გოგონათა შორის 19 ngày 15 giờ
26იმერეთის სასკოლო ჩემპიონატი - 7 წლამდე გოგონათა შორის 19 ngày 15 giờ
27იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-2 თანრიგოსან გოგონათა შორის 19 ngày 15 giờ
28იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 6 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 19 ngày 15 giờ
29იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - ქალთა და მამაკაცთა შორის ''Open'' 23 ngày 6 giờ
30იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 12 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 23 ngày 6 giờ
31იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 23 ngày 6 giờ
32იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 10 წლამდე გოგონათა შორის 23 ngày 6 giờ
33იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 8 წლამდე გოგონათა შორის 23 ngày 6 giờ
34იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის 23 ngày 7 giờ
35Tbilisi Cup 2018 (Blitz) 23 ngày 8 giờ
36III თანრიგი 23 ngày 10 giờ
37V თანრიგი 23 ngày 10 giờ
38IV თანრიგი 23 ngày 10 giờ
39Family Tournament 24 ngày 4 giờ
40GEO Cup (Rapid) 2018 24 ngày 6 giờ
41საჭადრაკო ფესტივალი - 2018 7 წლამდე ღია ტურნირი 24 ngày 10 giờ
42საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2018 6 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 1 giờ
43საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი ღია ტურნირი 25 ngày 1 giờ
44საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2018 5 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 1 giờ
45საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2018 7 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 25 ngày 1 giờ
46იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 12 წლამდე გოგონათა შორის 25 ngày 6 giờ
47იმერეთის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში - 8 წლამდე გოგონათა შორის 27 ngày 1 giờ
48B.Gurgenidze Cup IX, U10 Boys 27 ngày 6 giờ
49B.Gurgenidze Cup IX, U10 Girls 27 ngày 6 giờ
50B.Gurgenidze Cup IX, U8 Boys 27 ngày 6 giờ