Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1სასკოლო საჭადრაკო ფესტივალი ფინალი - პირადი პირველობა 10 giờ 42 phút
2Tb Ch U16 Boys 2019 11 giờ 38 phút
3Tb Ch U16 Girls 2019 11 giờ 43 phút
45th International Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2019" ALL Participants 14 giờ 22 phút
5 საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 14 giờ 42 phút
6 საკვალიფიკაციო ტურნირი III თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 14 giờ 46 phút
7 საკვალიფიკაციო ტურნირი IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 14 giờ 47 phút
8საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ დასავლეთის ზონა 1 ngày 6 giờ
9საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა _ აღმოსავლეთის ზონა 1 ngày 7 giờ
10გლდანის სასკოლო ჩემპიონატი 7 წლამდე ასაკის მოზართა შორის 1 ngày 20 giờ
1114th Poti International Chess Festival 2 ngày 2 giờ
12GEO Grand Prix (Blitz-2) 2019 4 ngày 12 giờ
13GEO B-14 Ch 2019 4 ngày 12 giờ
14GEO B-16 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
15GEO G-14 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
16GEO B-14 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
17GEO G-12 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
18GEO B-12 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
19GEO G-16 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
20GEO Open-18 Blitz Ch 2019 6 ngày 10 giờ
21GEO G-10 Blitz Ch 2019 6 ngày 15 giờ
22GEO G-8 Blitz Ch 2019 6 ngày 15 giờ
23GEO B-8 Blitz Ch 2019 6 ngày 15 giờ
24GEO B-10 Blitz Ch 2019 6 ngày 15 giờ
25GEO B-16 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
26GEO B-12 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
27GEO Open-18 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
28GEO G-16 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
29GEO G-14 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
30GEO B-14 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
31GEO G-12 Rapid Ch 2019 7 ngày 7 giờ
32GEO G-10 Rapid Ch 2019 7 ngày 13 giờ
33GEO B-10 Rapid Ch 2019 7 ngày 13 giờ
34GEO B-8 Rapid Ch 2019 7 ngày 13 giờ
35GEO G-8 Rapid Ch 2019 7 ngày 14 giờ
36ფოთის საჭადრაკო ფესტივალი "მაისი-2019" ღია ტურნირი 7 ngày 15 giờ
37ფოთის საჭადრაკო ფესტივალი "მაისი-2019" 7 წლის ჭაბუკთა შორის 7 ngày 15 giờ
38ფოთის საჭადრაკო ფესტივალი "მაისი-2019" 7 წლის გოგონათა შორის 7 ngày 15 giờ
394 თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 7 ngày 16 giờ
405 თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 7 ngày 16 giờ
41Tegeta Motors - 2019 8 ngày 11 giờ
423 თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 8 ngày 16 giờ
43GEO G-12 Ch 2019 9 ngày 7 giờ
44GEO B-16 Ch 2019 9 ngày 7 giờ
45GEO B-12 Ch 2019 9 ngày 7 giờ
46GEO B-18 Ch 2019 9 ngày 8 giờ
47GEO G-14 Ch 2019 9 ngày 8 giờ
48GEO G-10 Ch 2019 9 ngày 13 giờ
49GEO B-10 Ch 2019 9 ngày 13 giờ
50GEO B-8 Ch 2019 9 ngày 14 giờ