Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Finland (FIN)

Flag FIN
SốGiảiCập nhật
1Käpylän mestaruus 2019 3 ngày 9 giờ
2Oulun avoin mestaruusturnaus 4 ngày 5 giờ
3Porvoon Shakkikerho, kuukausipikapeli 5 ngày 8 giờ
4Testiturnaus3 18.1.2020 5 ngày 13 giờ
5testiturnaus2 6 ngày 10 giờ
610-1-2020 15+15 min 6 ngày 10 giờ
7Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, EK ja 1. luokka 7 ngày 8 giờ
8Koe 15.1.2020 15 + 15 8 ngày 10 giờ
9Pitkän pelin turnaus 1,5+1,5 12 ngày 1 giờ
10KäpSK:n tammikuun 2020 blixt 14 ngày
11Helsingin mestaruus 2020, M-ryhmä 18 ngày 4 giờ
12Helsingin mestaruus 2020, A-ryhmä 18 ngày 5 giờ
13Etelä-Pohjanmaan shakkipiirin mestaruusturnaus 4.-5.1.2020 18 ngày 5 giờ
14Helsingin mestaruus 2020, B-ryhmä 18 ngày 5 giờ
15Helsingin mestaruus 2020, S65-ryhmä 18 ngày 6 giờ
16HSL Rapid 1/2020 19 ngày 3 giờ
17Kunkkujahti 2019 24 ngày 4 giờ
18Helsingin mestaruus 2020 26 ngày 23 giờ
19ESK Pikkujouluturnaus 2019 34 ngày
20Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 7-9-luokka 39 ngày 5 giờ
21Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 5-6-luokka 39 ngày 5 giờ
22Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 4-luokka 39 ngày 5 giờ
23Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 3-luokka 39 ngày 5 giờ
24Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 2-luokka 39 ngày 5 giờ
25Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin mestaruus 2019 1-luokka 39 ngày 5 giờ
26Tammer-Shakin perinteinen kinkkuturnaus 2019 39 ngày 5 giờ
27Työväentalosarja / Turku 40 ngày 3 giờ
28Selokunkku-turnaussarja (syksy 2019, 5.osakilpailu) 46 ngày 3 giờ
29Vaasan itsenäisyysviikonlopun turnaus 2019 46 ngày 4 giờ
30Pikashakin Helsingin mestaruus 2019 48 ngày 4 giờ
31Jyväskylän nopean shakin ELO-turnaus 53 ngày 2 giờ
32TuTS:n viikonlopputurnaus 2019 B-ryhmä 53 ngày 3 giờ
33TuTS:n viikonlopputurnaus 2019 A-ryhmä 53 ngày 3 giờ
34Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, 6. luokka ja yläkoulu 53 ngày 4 giờ
35Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, 5. luokka 53 ngày 4 giờ
36Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, 4. luokka 53 ngày 4 giờ
37Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, 3. luokka 53 ngày 4 giờ
38Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019, 2. luokka 53 ngày 4 giờ
39Tampereen seudun koululaisten shakkimestaruus 2019 53 ngày 9 giờ
40Espoon ja Kauniaisten koulujoukkuekilpailu 30.11.2019, 1-3 luokat 54 ngày
41Espoon ja Kauniaisten koulujoukkuekilpailu 30.11.2019, yk ja lukiot 54 ngày 5 giờ
42Espoon ja Kauniaisten koulujoukkuekilpailu 30.11.2019, 4-6 luokat 54 ngày 5 giờ
43MatSKin pikapeliturnaus 26.11.2019 58 ngày 1 giờ
44Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / 4 lk tytöt 59 ngày 1 giờ
45Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / tytöt 2lk 59 ngày 1 giờ
46Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / 5 lk tytöt 59 ngày 1 giờ
47Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / tytöt 3lk 59 ngày 1 giờ
48Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / 9-lukio 59 ngày 1 giờ
49Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / 7-8lk 59 ngày 1 giờ
50Porin koululaisten mestaruuskilpailut 13.11.2019 / 6lk 59 ngày 1 giờ