Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 11 giờ 42 phút
2Teste Team BRA 2019 19 giờ 25 phút
3Teste Team BRA 2019 19 giờ 34 phút
4Teste Team 2019 19 giờ 59 phút
5ZONA C GAMBITO LATINO 1 ngày 12 giờ
6ZONA B GAMBITO LATINO 1 ngày 13 giờ
7ZONA A GAMBITO LATINO 1 ngày 13 giờ
8Torneo de Verano 1 ngày 20 giờ
9TESTE equipes 11 ngày 14 giờ
10ZONA C GAMBITO LATINO 56 ngày 13 giờ
11ZONA B GAMBITO LATINO 56 ngày 13 giờ
12ZONA A GAMBITO LATINO 56 ngày 13 giờ
13ZONA C GAMBITO LATINO 85 ngày 22 giờ
14ZONA B GAMBITO LATINO 85 ngày 22 giờ
15ZONA A GAMBITO LATINO 85 ngày 22 giờ
16ZONA E GAMBITO LATINO 120 ngày 15 giờ
17ZONA D GAMBITO LATINO 120 ngày 15 giờ
18ZONA C GAMBITO LATINO 120 ngày 15 giờ
19ZONA B GAMBITO LATINO 120 ngày 15 giờ
20ZONA A GAMBITO LATINO 120 ngày 15 giờ
21PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 141 ngày 9 giờ
22GAMBITO LATINO ZONA E 159 ngày 10 giờ
23GAMBITO LATINO ZONA D 159 ngày 10 giờ
24GAMBITO LATINO ZONA C 159 ngày 10 giờ
25GAMBITO LATINO ZONA B 159 ngày 10 giờ
26GAMBITO LATINO ZONA A 159 ngày 10 giờ
2715th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 186 ngày 20 giờ
2815th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 187 ngày 21 giờ
2915th FIDE Online Arena Tournament 189 ngày 16 giờ
30ZONA C GAMBITO LATINO 191 ngày 20 giờ
31ZONA B GAMBITO LATINO 194 ngày 12 giờ
32ZONA A GAMBITO LATINO 194 ngày 12 giờ
3314th FIDE Online Arena Tournament 194 ngày 19 giờ
34LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 232 ngày 13 giờ
35LIGA E (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 232 ngày 14 giờ
36LIGA D (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 232 ngày 15 giờ
37LIGA C (2do Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 232 ngày 16 giờ
38LIGA B (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 232 ngày 16 giờ
39LIGA C (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 261 ngày 20 giờ
40LIGA E (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 264 ngày 9 giờ
41LIGA D (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 264 ngày 10 giờ
42LIGA B (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 264 ngày 10 giờ
43LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 264 ngày 10 giờ
441/1 FIDE ARENA TOURNAMENT 2018 381 ngày 22 giờ
45HIPS Chess Club Nov 2017 1st 467 ngày 17 giờ
46HIPS October 2nd 468 ngày 21 giờ
47LOGICNI - SPS NOV 7TH 468 ngày 21 giờ
48FIDE ARENA TOURNAMENT 480 ngày 11 giờ
49FIDE ARENA TOURNAMENT 488 ngày 9 giờ
50HIPS October 488 ngày 18 giờ