Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1ZONA C GAMBITO LATINO 18 giờ 17 phút
2ZONA B GAMBITO LATINO 18 giờ 46 phút
3ZONA A GAMBITO LATINO 19 giờ 6 phút
4ZONA E GAMBITO LATINO 24 ngày 23 giờ
5ZONA D GAMBITO LATINO 24 ngày 23 giờ
6ZONA C GAMBITO LATINO 24 ngày 23 giờ
7ZONA B GAMBITO LATINO 24 ngày 23 giờ
8ZONA A GAMBITO LATINO 24 ngày 23 giờ
9PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 45 ngày 17 giờ
10GAMBITO LATINO ZONA E 63 ngày 18 giờ
11GAMBITO LATINO ZONA D 63 ngày 18 giờ
12GAMBITO LATINO ZONA C 63 ngày 18 giờ
13GAMBITO LATINO ZONA B 63 ngày 18 giờ
14GAMBITO LATINO ZONA A 63 ngày 18 giờ
1515th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 91 ngày 5 giờ
1615th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 92 ngày 5 giờ
1715th FIDE Online Arena Tournament 94 ngày
18ZONA C GAMBITO LATINO 96 ngày 4 giờ
19ZONA B GAMBITO LATINO 98 ngày 20 giờ
20ZONA A GAMBITO LATINO 98 ngày 20 giờ
2114th FIDE Online Arena Tournament 99 ngày 3 giờ
22LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 136 ngày 22 giờ
23LIGA E (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 136 ngày 22 giờ
24LIGA D (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 136 ngày 23 giờ
25LIGA C (2do Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 137 ngày
26LIGA B (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 137 ngày
27LIGA C (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 166 ngày 4 giờ
28LIGA E (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 168 ngày 17 giờ
29LIGA D (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 168 ngày 18 giờ
30LIGA B (1er Torneo) GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 168 ngày 18 giờ
31LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 168 ngày 19 giờ
321/1 FIDE ARENA TOURNAMENT 2018 286 ngày 6 giờ
33HIPS Chess Club Nov 2017 1st 372 ngày 1 giờ
34HIPS October 2nd 373 ngày 5 giờ
35LOGICNI - SPS NOV 7TH 373 ngày 5 giờ
36FIDE ARENA TOURNAMENT 384 ngày 19 giờ
37FIDE ARENA TOURNAMENT 392 ngày 18 giờ
38HIPS October 393 ngày 2 giờ
39Constitution Day Rapid 543 ngày 20 giờ
40Timor Leste Rating Tournament 1096 ngày 10 giờ
41Timor Leste Blitz 1096 ngày 10 giờ