Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1ZONA A GAMBITO LATINO 7 ngày 4 giờ
2TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 41 ngày 4 giờ
3ZONA C GAMBITO LATINO 42 ngày 2 giờ
4ZONA B GAMBITO LATINO 42 ngày 2 giờ
5Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 48 ngày 1 giờ
6ZONA C GAMBITO LATINO 64 ngày 2 giờ
7ZONA B GAMBITO LATINO 64 ngày 2 giờ
8ZONA A GAMBITO LATINO 64 ngày 3 giờ
9Torneo Mayor de Reconquista 2019 108 ngày 14 giờ
10Torneo Mayor de Reconquista 2019 115 ngày 16 giờ
11SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 119 ngày 15 giờ
12ZONA C GAMBITO LATINO 119 ngày 16 giờ
13ZONA B GAMBITO LATINO 119 ngày 16 giờ
14ZONA A GAMBITO LATINO 119 ngày 16 giờ
15ZONA C GAMBITO LATINO 172 ngày 13 giờ
16ZONA B GAMBITO LATINO 172 ngày 13 giờ
17ZONA A GAMBITO LATINO 172 ngày 13 giờ
18Test open tournament 183 ngày 16 giờ
19Tournament 192 ngày
20Teste Team BRA 2019 209 ngày 11 giờ
21Teste Team BRA 2019 209 ngày 12 giờ
22Teste Team 2019 209 ngày 12 giờ
23Torneo de Verano 210 ngày 13 giờ
24TESTE equipes 220 ngày 6 giờ
25ZONA C GAMBITO LATINO 265 ngày 6 giờ
26ZONA B GAMBITO LATINO 265 ngày 6 giờ
27ZONA A GAMBITO LATINO 265 ngày 6 giờ
28ZONA C GAMBITO LATINO 294 ngày 14 giờ
29ZONA B GAMBITO LATINO 294 ngày 15 giờ
30ZONA A GAMBITO LATINO 294 ngày 15 giờ
31ZONA E GAMBITO LATINO 329 ngày 8 giờ
32ZONA D GAMBITO LATINO 329 ngày 8 giờ
33ZONA C GAMBITO LATINO 329 ngày 8 giờ
34ZONA B GAMBITO LATINO 329 ngày 8 giờ
35ZONA A GAMBITO LATINO 329 ngày 8 giờ
36PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 350 ngày 2 giờ
37GAMBITO LATINO ZONA E 368 ngày 2 giờ
38GAMBITO LATINO ZONA D 368 ngày 2 giờ
39GAMBITO LATINO ZONA C 368 ngày 3 giờ
40GAMBITO LATINO ZONA B 368 ngày 3 giờ
41GAMBITO LATINO ZONA A 368 ngày 3 giờ
4215th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 395 ngày 13 giờ
4315th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 396 ngày 13 giờ
4415th FIDE Online Arena Tournament 398 ngày 9 giờ
45ZONA C GAMBITO LATINO 400 ngày 12 giờ
46ZONA B GAMBITO LATINO 403 ngày 4 giờ
47ZONA A GAMBITO LATINO 403 ngày 4 giờ
4814th FIDE Online Arena Tournament 403 ngày 11 giờ
49LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 441 ngày 6 giờ
50LIGA E (2do Torneo) GAMBITO FRIENDS 441 ngày 7 giờ