Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1HIPS Chess Club Nov 2017 1st 11 ngày 4 giờ
2HIPS October 2nd 12 ngày 8 giờ
3LOGICNI - SPS NOV 7TH 12 ngày 8 giờ
4FIDE ARENA TOURNAMENT 23 ngày 22 giờ
5FIDE ARENA TOURNAMENT 31 ngày 20 giờ
6HIPS October 32 ngày 5 giờ
7Constitution Day Rapid 182 ngày 23 giờ
8Timor Leste Rating Tournament 735 ngày 13 giờ
9Timor Leste Blitz 735 ngày 13 giờ