Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1INTERZONAL GAMBITO LATINO (4º Torneo) 4 ngày 15 giờ
2ZONA C GAMBITO LATINO (11º Torneo) 4 ngày 18 giờ
3ZONA B GAMBITO LATINO (11º Torneo) 4 ngày 19 giờ
4ZONA A GAMBITO LATINO (11º Torneo) 4 ngày 19 giờ
51er Torneo Blitz On Line "La Temporada" 5 ngày 4 giờ
6AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 21 ngày 9 giờ
7AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 21 ngày 9 giờ
8AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 23 ngày 10 giờ
9AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 24 ngày 8 giờ
10AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 24 ngày 15 giờ
11ZONA C GAMBITO LATINO (10º Torneo) 25 ngày 21 giờ
12ZONA B GAMBITO LATINO (10º Torneo) 25 ngày 21 giờ
13ZONA A GAMBITO LATINO (10º Torneo) 25 ngày 21 giờ
14TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 87 ngày 20 giờ
15ZONA C GAMBITO LATINO 87 ngày 21 giờ
16ZONA B GAMBITO LATINO 87 ngày 21 giờ
17ZONA A GAMBITO LATINO 87 ngày 21 giờ
18Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 128 ngày 18 giờ
19ZONA C GAMBITO LATINO 144 ngày 19 giờ
20ZONA B GAMBITO LATINO 144 ngày 20 giờ
21ZONA A GAMBITO LATINO 144 ngày 20 giờ
22Torneo Mayor de Reconquista 2019 189 ngày 7 giờ
23SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 200 ngày 8 giờ
24ZONA C GAMBITO LATINO 200 ngày 9 giờ
25ZONA B GAMBITO LATINO 200 ngày 9 giờ
26ZONA A GAMBITO LATINO 200 ngày 9 giờ
27ZONA C GAMBITO LATINO 253 ngày 6 giờ
28ZONA B GAMBITO LATINO 253 ngày 6 giờ
29ZONA A GAMBITO LATINO 253 ngày 6 giờ
30Torneo de Verano 291 ngày 6 giờ
31ZONA C GAMBITO LATINO 345 ngày 23 giờ
32ZONA B GAMBITO LATINO 345 ngày 23 giờ
33ZONA A GAMBITO LATINO 345 ngày 23 giờ
34ZONA C GAMBITO LATINO 375 ngày 7 giờ
35ZONA B GAMBITO LATINO 375 ngày 8 giờ
36ZONA A GAMBITO LATINO 375 ngày 8 giờ
37ZONA E GAMBITO LATINO 410 ngày 1 giờ
38ZONA D GAMBITO LATINO 410 ngày 1 giờ
39ZONA C GAMBITO LATINO 410 ngày 1 giờ
40ZONA B GAMBITO LATINO 410 ngày 1 giờ
41ZONA A GAMBITO LATINO 410 ngày 1 giờ
42PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 417 ngày 10 giờ
43GAMBITO LATINO ZONA E 448 ngày 19 giờ
44GAMBITO LATINO ZONA D 448 ngày 20 giờ
45GAMBITO LATINO ZONA C 448 ngày 20 giờ
46GAMBITO LATINO ZONA B 448 ngày 20 giờ
47GAMBITO LATINO ZONA A 448 ngày 20 giờ
4815th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 476 ngày 6 giờ
4915th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 477 ngày 6 giờ
5015th FIDE Online Arena Tournament 479 ngày 2 giờ