Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1Torneo Activo 2017 4 ngày 21 giờ
2Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Convencional 12 ngày 14 giờ
3Doceavo Circuito Blitz 2017 32 ngày 20 giờ
4Onceavo Circuito Blitz 2017 32 ngày 22 giờ
5Decimo Circuito Blitz 2017 33 ngày 14 giờ
6Noveno Torneo Circuito Blitz 2017 33 ngày 14 giờ
7Octavo Torneo Circuito Blitz 2017 33 ngày 14 giờ
8Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Blitz 39 ngày 12 giờ
9Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Convencional 53 ngày 16 giờ
10Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 55 ngày 6 giờ
11III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - II 59 ngày 13 giờ
12III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - II 60 ngày 18 giờ
13III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA PREMIER 2017 - II 62 ngày 13 giờ
14Tercer Lugar - Todas las categorias 65 ngày 17 giờ
15Finales de Primera, Segunda y Tercera 65 ngày 18 giờ
16Final de Superior 65 ngày 19 giờ
17Cuartos de Final Tercera 65 ngày 20 giờ
18Semi Finales de Tercera 65 ngày 20 giờ
19Semi Finales de Segunda 65 ngày 20 giờ
20Semi Finales de Primera 65 ngày 21 giờ
21Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 68 ngày 13 giờ
22Campeonato nacional por equipos 2017 Modalidad Activo 69 ngày 12 giờ
23Torneo Cerrado Femenino 2017 69 ngày 13 giờ
24Finales de Primera, Segunda y Tercera 69 ngày 13 giờ
25Tercer Lugar - Todas las categorias 71 ngày
26Septimo Torneo Circuito Blitz 2017 72 ngày 16 giờ
27Torneo Cerrado Masculino 2017 74 ngày 18 giờ
28Semi Finales de Segunda 84 ngày 5 giờ
29Final de Superior 102 ngày 22 giờ
30Torneo Sub 12 Femenino 103 ngày 16 giờ
31Torneo Sub 12 Masculino 103 ngày 18 giờ
32Cuartos de Final Segunda 109 ngày 21 giờ
33Cuartos de Final Tercera 109 ngày 21 giờ
34Cuartos de Final Primera 109 ngày 23 giờ
35Torneo Zonal Absoluto Zona 2.3 El Salvador 2017 113 ngày 13 giờ
36Juegos Estudiantiles Nacionales U15 - 17 Masculino 2017 118 ngày 19 giờ
37Juegos Estudiantiles Nacionales U13 - 14 Femenino 2017 118 ngày 20 giờ
38Juegos Estudiantiles Nacionales U15 - 17 Femenino 2017 118 ngày 20 giờ
39Juegos Estudiantiles Nacionales U13 - 14 Masculino 2017 118 ngày 20 giờ
40Semifinales de Superior 123 ngày 21 giờ
41Campeonato Nacional Senior 130 ngày 20 giờ
42Campeonato Nacional Femenino 2017 130 ngày 20 giờ
43Torneo Estudiantil 2017, San Vicente, U14 femenino 135 ngày 18 giờ
44Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U15- 17 Femenino 135 ngày 18 giờ
45Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U15- 17 Masculino 135 ngày 19 giờ
46Torneo Estudiantil 2017, San Vicente U13--14 Masculino 135 ngày 19 giờ
47Torneo Estudiantil 2017, San Vicente, U12 FEMENINO 135 ngày 19 giờ
48Torneo Estudiantil 2017, U12 MASCULINOSan Vicente 135 ngày 19 giờ
49Cuartos de Final Superior 138 ngày 16 giờ
50Juegos Estudiantiles Sub - 17 2017 - Oriente 149 ngày 18 giờ