Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Nacional Senior 45 - 2018 1 ngày 10 giờ
2Torneo Cerrado Masculino 2018 1 ngày 10 giờ
3Semifinales de Superior 6 ngày 10 giờ
4Finales del Campeonato Nacional por Categorias 7 ngày 18 giờ
5Torneo Eliminatorio U17 Maculino 2018 7 ngày 19 giờ
6Torneo U17 Eliminatorio Femenino 2018 7 ngày 19 giờ
7Torneo Estudiantil U14 Masculino Zona Paracentral 2018 7 ngày 19 giờ
8Torneo Estudiantil U14 Femenino 2018 7 ngày 19 giờ
9Torneo Estudiantil U12 Masculino 2018 7 ngày 19 giờ
10Torneo Estudiantil U12 Femenino Zona Paracentral 2018 7 ngày 19 giờ
11TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE II 16 ngày 5 giờ
12TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - TERCERA 2018 FASE II 16 ngày 5 giờ
13TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE PRIMERA 2018 FASE II 16 ngày 7 giờ
14Torneo Estudiantil U14 Masculino, Zona Occidente 2018 16 ngày 13 giờ
15Torneo Estudiantil U12 Masculino Zona Occidente 2018 16 ngày 13 giờ
16Torneo Estudiantil U17 Femenino, Zona Occidente 2018 16 ngày 13 giờ
17Torneo Estudiantil U12 Femenino 16 ngày 13 giờ
18Torneo Estudiantil U17 Masculino, Zona Occidente 2018 17 ngày 9 giờ
19TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - PRIMERA 2018 FASE I 30 ngày 1 giờ
20Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U17 Absoluto 34 ngày 8 giờ
21Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Masculino 34 ngày 8 giờ
22Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Femenino 34 ngày 9 giờ
23Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Masculino 34 ngày 9 giờ
24Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Femenino 34 ngày 9 giờ
25TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE I 36 ngày 10 giờ
26TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - TERCERA 2018 FASE I 36 ngày 12 giờ
27Cuartos de Final Superior 36 ngày 12 giờ
28Juegos Estudiantiles Sub - 12 Femenino - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
29Juegos Estudiantiles Sub - 12 - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
30Juegos Estudiantiles U - 8 Absoluto - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
31Juegos Estudiantiles Sub - 13-14 - Femenino - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
32Juegos Estudiantiles Sub - 13-14 - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
33Juegos Estudiantiles Sub - 17 Femenino - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
34Juegos Estudiantiles Sub - 17 - 2018 - Central 38 ngày 8 giờ
35TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEGUNDA 2018 FASE I 43 ngày 10 giờ
36TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - PRIMERA 2018 FASE I 43 ngày 10 giờ
37TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SUPERIOR 2018 FASE I 43 ngày 11 giờ
38TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - TERCERA 2018 FASE I 43 ngày 11 giờ
392do Torneo Blitz 2018 70 ngày 13 giờ
401er Torneo Blitz 2018 70 ngày 13 giờ
41Cuarto Torneo del Circuito Blitz 2018 71 ngày 11 giờ
42Tercer Torneo del Circuito Blitz 2018 71 ngày 13 giờ
43Campeonato Revision de Rating 2018 78 ngày 3 giờ
44IV TORNEO BLITZ POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS 99 ngày 7 giờ
45Campeonato Panamericano Escolar U7 Absoluto El Salvador 2017 117 ngày 13 giờ
46Blitz Panamericano El Salvador 2017 126 ngày 8 giờ
47Campeonato Panamericano Escolar U11 Absoluto El Salvador 2017 127 ngày 10 giờ
48Campeonato Panamericano Escolar U17 Absoluto El Salvador 2017 127 ngày 10 giờ
49Campeonato Panamericano Escolar U15 Absoluto El Salvador 2017 127 ngày 10 giờ
50Campeonato Panamericano Escolar U13 Femenino El Salvador 2017 127 ngày 10 giờ