Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1Treino 12 de Novembro Vila Chã 1 ngày 7 giờ
2Duodécimo Torneo del Circuito Bliltz 2 ngày 9 giờ
3Undécimo Torneo del Circuito Bliltz 2 ngày 11 giờ
4Campeonato Abierto puntuable para pre selección 2019 3 ngày 4 giờ
5Treino 9 de Novembro Vila Chã 4 ngày 7 giờ
6Campeonato Independencia 2018 38 ngày 3 giờ
7Segundo Torneo Circuito Activo 2018 73 ngày 5 giờ
8Campeonato Infanto Juvenil Sub 18 80 ngày 3 giờ
9Campeonato Nacional Senior para mayores de 60 años 80 ngày 4 giờ
10Campeonato Infanto Juvenil Sub 12 80 ngày 4 giờ
11Campeonato nacional por equipos 2018 Modalidad Blitz 113 ngày 21 giờ
12Campeonato nacional por equipos 2018 Modalidad Convencional 115 ngày 2 giờ
13Campeonato nacional por equipos 2018 Modalidad Activo 149 ngày 7 giờ
14Torneo Cerrado Femenino 2018 156 ngày 3 giờ
15Octavo Torneo del Circuito Blitz 2018 156 ngày 8 giờ
16Septimo Torneo del Circuito Blitz 2018 156 ngày 10 giờ
17Sexto Torneo del Circuito Blitz 2018 157 ngày 3 giờ
18Quinto Torneo del Circuito Blitz 2018 157 ngày 5 giờ
191er TORNEO CIRCUITO ACTIVO 2018 163 ngày 8 giờ
20Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 14 167 ngày 9 giờ
21Campeonato Nacional Senior 45 - 2018 170 ngày 8 giờ
22Torneo Cerrado Masculino 2018 170 ngày 9 giờ
23Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 17 174 ngày 6 giờ
24Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 17 Femenino 174 ngày 7 giờ
25Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 14 Femenino 174 ngày 7 giờ
26Campeonato Nacional Femenino 2018 177 ngày 8 giờ
27Semifinales de Superior 210 ngày 8 giờ
28Finales del Campeonato Nacional por Categorias 212 ngày 9 giờ
29Torneo Eliminatorio U17 Maculino 2018 213 ngày 7 giờ
30Torneo U17 Eliminatorio Femenino 2018 213 ngày 7 giờ
31Torneo Estudiantil U14 Masculino Zona Paracentral 2018 213 ngày 7 giờ
32Torneo Estudiantil U14 Femenino 2018 213 ngày 7 giờ
33Torneo Estudiantil U12 Masculino 2018 213 ngày 7 giờ
34Torneo Estudiantil U12 Femenino Zona Paracentral 2018 213 ngày 7 giờ
35TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE II 220 ngày 3 giờ
36TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - TERCERA 2018 FASE II 220 ngày 4 giờ
37TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE PRIMERA 2018 FASE II 220 ngày 5 giờ
38Torneo Estudiantil U14 Masculino, Zona Occidente 2018 220 ngày 11 giờ
39Torneo Estudiantil U12 Masculino Zona Occidente 2018 220 ngày 11 giờ
40Torneo Estudiantil U17 Femenino, Zona Occidente 2018 220 ngày 11 giờ
41Torneo Estudiantil U17 Masculino, Zona Occidente 2018 221 ngày 7 giờ
42TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - PRIMERA 2018 FASE I 233 ngày 23 giờ
43Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U17 Absoluto 238 ngày 6 giờ
44Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Masculino 238 ngày 7 giờ
45Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Femenino 238 ngày 7 giờ
46Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Masculino 238 ngày 7 giờ
47Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Femenino 238 ngày 7 giờ
48TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE I 240 ngày 8 giờ
49TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - TERCERA 2018 FASE I 240 ngày 10 giờ
50Cuartos de Final Superior 240 ngày 10 giờ