Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Minor Tournament - Under 130 10 ngày 22 giờ
2DCCA Richard Nash Memorial Blitz 14 ngày 22 giờ
3Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Major Tournament - Under 171 15 ngày 21 giờ
4DCCA Morning Thynne 17 ngày 23 giờ
5DCCA Ron Bruce Premier 18 ngày 1 giờ
6DCCA Morning Boniface 27 ngày 5 giờ
7DCCA Ken Bloodworth Intermediate 27 ngày 23 giờ
8DCCA Rowena Bruce Challengers 30 ngày
92nd Dorset Closed 2019 Major Section 30 ngày 9 giờ
102nd Dorset Closed 2019 Open Section 30 ngày 9 giờ
11Manchester Summer Chess Congress Knights 2019 34 ngày 5 giờ
12Manchester Summer Chess Congress Open 2019 42 ngày 2 giờ
13Manchester Summer Chess Congress Major 2019 46 ngày 3 giờ
14106th British Chess Championships Major Open 47 ngày 3 giờ
15106th British Chess Championships Over 50 47 ngày 3 giờ
16106th British Chess Championships Over 65 47 ngày 3 giờ
17106th British Chess Championship 47 ngày 3 giờ
18Golders Green Rapidplay: FIDE Improvers Under 105 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 47 ngày 19 giờ
19106th British Chess Championships Rapidplay 47 ngày 23 giờ
20106th British Chess Championships Blitz 48 ngày 1 giờ
21Golders Green Rapidplay: FIDE Minor Under 145 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 48 ngày 1 giờ
22Golders Green Rapidplay: FIDE Major Under 170 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 48 ngày 1 giờ
23Golders Green Rapidplay: FIDE Open Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 48 ngày 1 giờ
24Golders Green Rapidplay: FIDE Amateur Under 120 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 48 ngày 1 giờ
25Golders Green Rapidplay: ECF Under 80 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 48 ngày 1 giờ
26106th British Chess Championships Under 16 48 ngày 5 giờ
27106th British Chess Championships Under 12 48 ngày 6 giờ
28106th British Chess Championships Under 14 48 ngày 6 giờ
29106th British Chess Championships Under 10 48 ngày 6 giờ
30106th British Chess Championships Under 2050 48 ngày 23 giờ
31106th British Chess Championships Under 1750 48 ngày 23 giờ
32106th British Chess Championships Under 100 49 ngày
33106th British Chess Championships Under 120 49 ngày 5 giờ
34106th British Chess Championships Under 1900 49 ngày 5 giờ
35106th British Chess Championships AM Open 49 ngày 6 giờ
36South Shields Themed Bitz 2019 - Grob 49 ngày 20 giờ
37Hendon FIDE Blitz - every month - all welcome 49 ngày 21 giờ
383rd Watford Junior (U-12) Rapidplay 51 ngày 6 giờ
39BBCA Monthly Rapidplay Open - July 2019 53 ngày 23 giờ
40BBCA Monthly Rapidplay Major - July 2019 53 ngày 23 giờ
41106th British Chess Championships Soanes 54 ngày
42106th British Chess Championships Atkins 54 ngày
43106th British Chess Championships Yates 54 ngày
44106th British Chess Championships Under 8 54 ngày
45106th British Chess Championships Under 16 54 ngày 5 giờ
46106th British Chess Championships Under 14 54 ngày 5 giờ
47106th British Chess Championships Under 10 54 ngày 5 giờ
48106th British Chess Championships Under 12 54 ngày 5 giờ
49Kingston Rapidplay: FIDE Minor Under 120 Section Richard Mayo Centre, KT1 1HZ 54 ngày 6 giờ
50106th British Chess Championships Under 11 54 ngày 23 giờ