Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Major Tournament - Under 171 10 giờ 59 phút
2Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Minor Tournament - Under 130 11 giờ 3 phút
32019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 15-18 11 giờ 56 phút
42019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 14 11 giờ 56 phút
52019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 13 11 giờ 56 phút
62019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 12 11 giờ 56 phút
72019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 11 Boys B 11 giờ 56 phút
82019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 11 Boys A 11 giờ 56 phút
92019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 11 Girls 11 giờ 56 phút
102019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 10 Girls 11 giờ 56 phút
112019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 9 Girls 11 giờ 56 phút
122019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 8 Girls 11 giờ 56 phút
132019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 7 Girls 11 giờ 57 phút
142019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 10 Boys B 11 giờ 57 phút
152019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 10 Boys A 11 giờ 57 phút
162019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 9 Boys B 11 giờ 57 phút
172019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 9 Boys A 11 giờ 57 phút
182019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 8 Boys B 11 giờ 57 phút
192019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 8 Boys A 11 giờ 57 phút
202019 UK Chess Challenge Southern Gigafinal Under 7 Boys 11 giờ 57 phút
2122nd 4NCL Congress Major 18 giờ 54 phút
2222nd 4NCL Congress Open 18 giờ 54 phút
23Manchester Summer Chess Congress Major 2019 20 giờ 7 phút
24Manchester Summer Chess Congress Open 2019 20 giờ 22 phút
253rd Watford Junior (U-12) Rapidplay 21 giờ 21 phút
263rd Watford Junior (U-12) Rapidplay 21 giờ 36 phút
27Manchester Summer Chess Congress Knights 2019 23 giờ 16 phút
28Richmond Juniors Internal Championship Spring Term 1 ngày 4 giờ
29Richmond Juniors - Easter Camp 2019 1 ngày 7 giờ
3022nd 4NCL Congress Minor 1 ngày 13 giờ
31Manchester Summer Chess Congress Major 2019 1 ngày 16 giờ
32DCCA Walker Minor 2 ngày 17 giờ
33Golders Green Rapidplay: ECF Under 80 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 3 ngày 13 giờ
34Golders Green Rapidplay: FIDE Minor Under 145 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 3 ngày 13 giờ
352019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 15-18 3 ngày 15 giờ
362019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 12 3 ngày 15 giờ
372019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 10 Girls 3 ngày 15 giờ
382019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 14 3 ngày 15 giờ
392019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 13 3 ngày 15 giờ
402019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 11 Girls 3 ngày 15 giờ
412019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 11 Boys 3 ngày 15 giờ
422019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 7-8 Girls 3 ngày 15 giờ
432019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 9 Girls 3 ngày 15 giờ
44DCCA Rowena Bruce Challengers 3 ngày 21 giờ
452019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 9 Boys B 4 ngày 15 giờ
462019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 10 Boys A 4 ngày 15 giờ
472019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 10 Boys B 4 ngày 15 giờ
482019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 8 Boys 4 ngày 15 giờ
492019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 9 Boys A 4 ngày 15 giờ
502019 UK Chess Challenge Northern Gigafinal Under 7 Boys 4 ngày 15 giờ