Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Egypt (EGY)

Flag EGY
SốGiảiCập nhật
1Egyptian League 2019-2020 2 phút
2Egyptian Chess Women 2020 1 ngày 20 giờ
31st Giza International Championship 1 ngày 20 giờ
4Alzahraa Chess Rapid 3 u2000 1 ngày 23 giờ
5Egyptian League 2019-2020 ( Women ) 12 ngày 22 giờ
6Alzahraa Chess Rapid 2 16 ngày 20 giờ
7Barq Elezz 5 الاسطورة / محمد حافظ زبيب 16 ngày 21 giờ
8Alexandria (Blitz) 2019 25 ngày 4 giờ
924th. Alexandria Open 2019 (less than 2000) 27 ngày 1 giờ
1024th.Alexandria Open 2019 (2000 or more) 27 ngày 1 giờ
11BARQ EL EZZ 4th INTERNATIONAL FOR RAPID CHESS 42 ngày 1 giờ
12Black Horse 5 42 ngày 23 giờ
13Golden Cleopatra 2019 ( Blitz ) 43 ngày 19 giờ
14Golden Cleopatra 2019 44 ngày 6 giờ
15Black Horse 4 47 ngày 20 giờ
16HURGHADA YOUTH CHESS OPEN 2020 48 ngày 1 giờ
17 Black Horse 3 50 ngày 7 giờ
1810th Sharkia Open ( Rapid ) Zagazig 55 ngày 2 giờ
19Alzahraa Chess Rapid U2000 55 ngày 16 giờ
20Egyptian Chess Open 2019 59 ngày
212nd Black Horse 61 ngày 23 giờ
22Geziret El-Ward Rapid 69 ngày 23 giờ
23Black Horse Blitz 71 ngày 23 giờ
24 Cairo Academy Rapid 2019 U2150 74 ngày 23 giờ
25 Cairo Chess Academy Rapid 3 79 ngày 19 giờ
26El Prince Chess U2000 81 ngày 23 giờ
272nd Wadi Degla Rapid Chess Tournament 87 ngày 13 giờ
284th El Khayari Matrouh Open 2019 94 ngày 22 giờ
29Cairo Chess Academy Blitz (Nasr city 1) 96 ngày 20 giờ
30Cairo Chess Academy Blitz (Heliopolis) 110 ngày 19 giờ
314th Shooting Club International Rapid Chess 2019 114 ngày 23 giờ
32Abdel Naser Hussein Rapid 121 ngày 23 giờ
33Harraz Chess Rapid 4 122 ngày 22 giờ
34HURGHADA YOUTH CHESS OPEN 2020 123 ngày 2 giờ
35 Harraz Chess Rapid 3 131 ngày 22 giờ
36شركات 2019 - الترتيب النهائى - رواد 132 ngày 23 giờ
37شركات 2019 - الترتيب التهائى - عمومى 132 ngày 23 giờ
388th International Chess Arena Youth Ch U20-18 133 ngày 3 giờ
398th International Chess Arena Youth Ch U16-14 133 ngày 3 giờ
408th International Chess Arena Youth Ch U08 133 ngày 4 giờ
418th International Chess Arena Youth Ch U12-10 133 ngày 4 giờ
42نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى - 1 135 ngày 23 giờ
43نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى -2 135 ngày 23 giờ
44نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى -3 135 ngày 23 giờ
45نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 1 136 ngày 4 giờ
46نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 2 136 ngày 4 giờ
47نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 3 136 ngày 4 giờ
48نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة د 138 ngày 23 giờ
49نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة ج 138 ngày 23 giờ
50نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة ب 138 ngày 23 giờ