Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ECU)

Flag ECU
SốGiảiCập nhật
1Torneo Serie "C" Escuela nacional (Cesar Ruiz) 45 ngày 17 giờ
2TORNEO BLITZ AGOSTO 2 45 ngày 22 giờ
317 MO TORNEO BLITZ LA BOTA 2019 46 ngày 15 giờ
4Torneo Rapido Copa Ex Alumnos " Colegio Aguirre Abad " 2019 INFO 0982702825 46 ngày 17 giờ
52do TORNEO BLITZ C.C CITYMALL 2019 47 ngày
6TORNEO INTERNO ESPOL 2019 49 ngày 20 giờ
7TORNEO VACACIONAL DE AJEDREZ FDI 49 ngày 23 giờ
8Torneo Vacaciones Serie A Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 50 ngày 16 giờ
9Torneo Vacaciones Serie B Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 51 ngày 17 giờ
10XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U16-F 52 ngày 14 giờ
11XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U14-F 52 ngày 15 giờ
12XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U10-F 52 ngày 15 giờ
13Torneo vacaciones III Serie C (Escuela Nacional) Cesar Ruiz 52 ngày 18 giờ
14XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U12-F 53 ngày 14 giờ
15XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U12-A 53 ngày 14 giờ
16XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U10-A 53 ngày 14 giờ
17XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U08-F 53 ngày 14 giờ
18XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U08-A 53 ngày 15 giờ
1916 TO TORNEO DE BLITZ LA BOTA 2019 53 ngày 16 giờ
20XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U-18 F 53 ngày 20 giờ
21XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U18-A 53 ngày 20 giờ
22XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U16-A 53 ngày 20 giờ
23XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U16-F 53 ngày 20 giờ
24XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 blitz CATEGORIA U14-F 53 ngày 21 giờ
25XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U14-A 53 ngày 21 giờ
261ER TORNEO DE AJEDREZ BLITZ C.C CITYMALL 2019 54 ngày 15 giờ
27XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U18-F 54 ngày 21 giờ
28XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U14-A 54 ngày 21 giờ
29XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U12-F 54 ngày 21 giờ
30XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U12-A 54 ngày 22 giờ
31XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U18-A 54 ngày 22 giờ
32XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U08-A 54 ngày 22 giờ
33XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U08-F 54 ngày 22 giờ
34XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U16-A 54 ngày 22 giờ
35XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U10-A 54 ngày 22 giờ
36XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U10-F 58 ngày
37XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U-18 F 58 ngày 16 giờ
38Torneo Vacaciones Serie A 59 ngày 6 giờ
39Torneo Vacaciones serie "C" Escuela Nacional Cesar Ruiz 59 ngày 18 giờ
40Torneo Vacaciones I serie C Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 66 ngày 14 giờ
41Torneo Vacaciones I Escuela nacional (Cesar Ruiz) 66 ngày 14 giờ
4214 to TORNEO DE BLITZ LA BOTA 2019 67 ngày 15 giờ
43COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-12 67 ngày 18 giờ
44COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-16 67 ngày 18 giờ
45COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-08 67 ngày 18 giờ
46COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-10 67 ngày 19 giờ
47TORNEO INTERNO ESPOL 2019 68 ngày 16 giờ
48II CAMPEONATO DE AJEDREZ OPEN CIUDAD DE PINAS 2019 70 ngày 17 giờ
49II CAMPEONATO DE AJEDREZ OPEN CIUDAD DE PINAS 2019 SUB 14 70 ngày 17 giờ
50Inter Cantonales de Ajedrez 2019, Varones 70 ngày 23 giờ