Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ECU)

Flag ECU
SốGiảiCập nhật
1IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MENORES MASCULINO 12 giờ 40 phút
2IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MENORES FEMENINO 12 giờ 49 phút
3XXI Torneo del sabado Infantil 18-11-2017 2 ngày 21 giờ
4TORNEO SHECID 3 ngày 13 giờ
5TORNEO SHECID 4 ngày 23 giờ
6PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-2000 ABSOLUTO 8 ngày 18 giờ
7PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-1700 ABSOLUTO 8 ngày 18 giờ
8PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-2300 ABSOLUTO 8 ngày 18 giờ
9XX Torneo el sabado Elite 11-11-2017 Morona Santiago 9 ngày 20 giờ
10XX Torneo del Sábado Infantil Morona Santiago 9 ngày 21 giờ
11XIX TORNEO DEL SABADO OPEN MORONA SANTIAGO 9 ngày 22 giờ
12XIX TORNEO DEL SABADO INFANTIL MORONA SANTIAGO 10 ngày 15 giờ
13PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-2000 ABSOLUTO 13 ngày 16 giờ
14PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-2300 ABSOLUTO 13 ngày 16 giờ
15II TORNEO CERRADO "SULTANA DE LOS ANDES" 22 ngày 13 giờ
16PRIMER TORNEO DE AJEDREZ MANABÍ ES TODO "COPA MARIANO ZAMBRANO" CATEGORÍA ABIERTA 22 ngày 17 giờ
17PRIMER TORNEO DE AJEDREZ MANABÍ ES TODO "COPA MARIANO ZAMBRANO" CATEGORÍA INFANTIL 22 ngày 17 giờ
18V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-10 VARONES 23 ngày 13 giờ
19V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-16 DAMAS 23 ngày 13 giờ
20V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-12 DAMAS 23 ngày 13 giờ
21V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-12 VARONES 23 ngày 14 giờ
22V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-08 DAMAS 23 ngày 14 giờ
23V COPA SANTA LUISA DE MARILLAC CATEGORIA U-08 VARONES 23 ngày 14 giờ
24FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL OPEN MAINS SUB 16 23 ngày 20 giờ
25FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL OPEN MAINS SUB 11 23 ngày 20 giờ
26FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL OPEN MAINS SUB 9 23 ngày 20 giờ
27FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL OPEN MAINS SUB 7 23 ngày 20 giờ
28XVII Torneo del sabado INFANTIL 28-10-2017 23 ngày 20 giờ
29II IRT IBARRA 2017 CATEGORIA SUB 10-08 28 ngày 16 giờ
30II IRT IBARRA 2017 CATEGORIA SUB 14-12 28 ngày 16 giờ
31II IRT IBARRA 2017 ABSOLUTO 29 ngày 14 giờ
32XVII torneo del sabdo infantil MORONA SANTIAGO 14-10-2017 37 ngày 19 giờ
33XVII Torneo del Sabado Abierto MORONA SANTIAGO 14-10-2017 37 ngày 19 giờ
34XVITorneo del Sabado MORONA SANTIAGO Elite 07-10-2017 41 ngày 15 giờ
35XVI Torneo del Sábado MORONA SANTIAGO Infantil 07-10-2017 41 ngày 15 giờ
36I TORNEO POR EQUIPOS ZONA 3 FEMENINO 43 ngày 15 giờ
37I TORNEO POR EQUIPOS ZONA 3 43 ngày 15 giờ
38I TORNEO POR EQUIPOS ZONA 3 44 ngày 16 giờ
39Campeonato Escolar Pastaza 2017 Femenino 45 ngày 19 giờ
40Campeonato Escolar Pastaza 2017 45 ngày 19 giờ
41IRT COLEGIO AMERICANO 2017 CATEGORIA U-12 50 ngày 17 giờ
42IRT COLEGIO AMERICANO 2017 CATEGORIA U-23 50 ngày 17 giờ
43IRT COLEGIO AMERICANO 2017 CATEGORIA U-16 50 ngày 17 giờ
44IRT COLEGIO AMERICANO 2017 CATEGORIA U-10 50 ngày 18 giờ
45IRT COLEGIO AMERICANO 2017 CATEGORIA U-08 50 ngày 18 giờ
46IRT AMERICANO 2017 BLITZ 51 ngày 18 giờ
47IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MASCULINO 75 ngày 17 giờ
48IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES FEMENINO 75 ngày 18 giờ
49IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MASCULINO 75 ngày 22 giờ
50IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES FEMENINO 76 ngày 11 giờ