Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Dominican Republic (DOM)

Flag DOM
SốGiảiCập nhật
1Torneo de Ajedrez Bonao JN 2019 26 ngày 17 giờ
2Nacional Por Equipos 2019 41 ngày 2 giờ
343 Aniversario Asociacion De Ajedrez De Barahona 2019 41 ngày 21 giờ
43er La Vega International Chess Open 2019 46 ngày 3 giờ
5Torneo de Ajedrez Hacienda Bonao 2019 47 ngày 18 giờ
6Campeonato por Equipo de Clubes de Ajedrez de Santo Domingo 2019 47 ngày 23 giờ
7Torneo De Ajedrez Activo Clase B ( Romana 2019 ) Desempate 54 ngày 20 giờ
8Torneo De Ajedrez Activo Clase B ( Romana 2019 ) 54 ngày 22 giờ
9Torneo Nacional Por Equipos ( 2019 ) 60 ngày 15 giờ
10Nacioanal Por Equipos 2019 60 ngày 21 giờ
11Up - 2000 FIDE 2019 61 ngày 21 giờ
12Torneo Verano San Juan 2019 75 ngày 20 giờ
13Torneo Cerrado Juvenil 81 ngày 19 giờ
14Strong Chess 7ma Version 86 ngày 13 giờ
153er Clasico de Ajedrez Dr. EUGENIO CEDEÑO, La Romana 2019 Clase A 88 ngày 16 giờ
163er Clasico de Ajedrez Dr. EUGENIO CEDEÑO, La Romana 2019 Clase C 88 ngày 16 giờ
173er Clasico de Ajedrez Dr. EUGENIO CEDEÑO, La Romana 2019 Clase B 88 ngày 16 giờ
18Campeonato Sub-2000 Junio 2019 96 ngày 21 giờ
19Sanchez Ramirez Clese B 100 ngày 16 giờ
2053vo Aniversario Universidad UNPHU ( Ajedrez Femenino ) 105 ngày 19 giờ
21Campeonato Provincial de Santiago 2019 107 ngày 22 giờ
221er ZONAL POR EQUIPOS INFANTIL SANCHEZ RAMIREZ 110 ngày 13 giờ
23BLITZ SANCHEZ RAMIREZ 110 ngày 14 giờ
24torneo para los jugadores clese b de sanchez ramirez 112 ngày 17 giờ
25Torneo Provincial De Ajedrez SPM 2019 115 ngày 1 giờ
261er Torneo de Ajedrez Centro Parroquial Santo Socorrro 115 ngày 17 giờ
27Torneo Provincial Distrito Nacional 2019 120 ngày 2 giờ
28Strong Chess 6ta Version 120 ngày 2 giờ
2953vo Aniversario Universidad UNPHU ( Ajedrez Masculino ) 124 ngày 17 giờ
30Primer Campeonato Interbancario de Ajadrez 2019 125 ngày 21 giờ
3153vo Aniversario Universidad UNPHU ( Ajedrez Femenino ) 125 ngày 21 giờ
3253vo Aniversario Universidad UNPHU ( Ajedrez Masculino ) 126 ngày 19 giờ
33Torneo Round Robbin Cotui 2019 130 ngày 21 giờ
34Campeonato Nacional De Ajedrez Masculino 2019 131 ngày
35Torneo de Ajedrez Copa de Hierro 2019 133 ngày 14 giờ
36Campeonato Nacional De Ajedrez Masculino 2019 134 ngày 14 giờ
37L Juegos Deportivos Militares ( Ajedrez ) 134 ngày 16 giờ
38Torneo Provincial Espaillat 2019 139 ngày 16 giờ
39Campeonato Nacional De Ajedrez Femenino 2019 142 ngày 20 giờ
40Torneo Invitacional Centro Espanol 2019 Sub 12 148 ngày 15 giờ
41Torneo Invitacional Centro Espanol 2019 sub 10 148 ngày 15 giờ
42Torneo Invitacional Centro Espanol 2019 sub 14 148 ngày 15 giờ
43Torneo Invitacional Centro Espanol 2019 sub 16 148 ngày 15 giờ
44Torneo Invitacional Centro Espanol sub 8 148 ngày 15 giờ
45Round Robbin Puerto Plata 150 ngày 17 giờ
46Torneo Provincial de Ajedrez Seibo 2019 153 ngày 23 giờ
47Torneo Monsenor Nouel 159 ngày 2 giờ
48Torneo Provincial Romana 2019 159 ngày 18 giờ
49Torneo Provincial De Sanchez Ramirez 2019 159 ngày 18 giờ
50Torneo Provincial Monte Plata 2019 161 ngày 15 giờ