Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Dominican Republic (DOM)

Flag DOM
SốGiảiCập nhật
1V Torneo Blitz Por Equipos 2017 1 ngày 15 giờ
2Torneo Ajedrez Por Equipos MERCASID 2017 4 ngày 10 giờ
3Torneo Provincial San Juan 2017 9 ngày 4 giờ
4Liga de Ajedrez PUCMM 23 ngày 12 giờ
5Liga de Ajedrez PUCMM 25 ngày 3 giờ
6Torneo Nacional Por Equipos 2017 25 ngày 11 giờ
7Campeonato Nacional Masculino 2013 35 ngày 22 giờ
8Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 38 ngày 13 giờ
9Torneo Navideño San Juan de La Maguana 2016 43 ngày 17 giờ
10Blitz Apertura Local AAS 45 ngày 4 giờ
11Torneo Metropolitano De Ajedrez Por Equipos,Santo Domingo Este,2017 45 ngày 12 giờ
12Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 45 ngày 23 giờ
13Torneo Provincial De Puerto Plata 2017. 46 ngày 23 giờ
14Torneo Provincial De Puerto Plata 2017 47 ngày 1 giờ
15Fundacion Union Medica 48 ngày 1 giờ
16XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO Femenino 53 ngày 5 giờ
17XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL HAINA 2017 TORNEO POR EQUIPO MASCULINO 53 ngày 5 giờ
18Torneo Cerrado Clasico Altagraciano 2017 56 ngày 10 giờ
19Torneo 4ta Version Liga Por Equipos San Pedro De Macoris 2017 58 ngày 6 giờ
20Torneo Verano de Ajedrez por Equipo 2017 Barahona 59 ngày 7 giờ
21Torneo Cerrado Juan Sanchez Ramirez Julio 2017 59 ngày 12 giờ
22Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Femenino 2017 60 ngày 5 giờ
23Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-12 Masculino 60 ngày 5 giờ
24Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-10 Masculino 60 ngày 5 giờ
25Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Femenino 2017 60 ngày 5 giờ
26Torneo Nacional Infantil 2017 SUB-8 Maculino 60 ngày 5 giờ
27Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Femenino 2017 60 ngày 11 giờ
28Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 12 Masculino 2017 60 ngày 13 giờ
29Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 10 Masculino 2017 60 ngày 13 giờ
30Torneo Nacional De Ajedrez Infantil Sub 8 Masculino 2017 60 ngày 13 giờ
31Torneo Rapido Bonao 2017 clase b 66 ngày 2 giờ
32Torneo Rapido Bonao 2017 clase A 66 ngày 2 giờ
33Torneo Abierto Espaillat Dilone Ovalle 70 ngày 14 giờ
34Torneo Mes Del Maestro 90 ngày 11 giờ
35Torneo 42 Aniversario De La Provincia Duarte 90 ngày 15 giờ
36Torneo Cerrado Clasico Altagraciano 2017 90 ngày 15 giờ
37Torneo Ozama D 94 ngày 19 giờ
38Torneo Club Ozama XII Aniversario ( Categoria C ) 94 ngày 19 giờ
39Torneo Club Ozama XII Aniversrio ( Categoria B ) 94 ngày 19 giờ
40Torneo Club Ozama XII Aniversario ( Categoria A ) 94 ngày 19 giờ
41Torneo Sub-2000 Junio 2017 100 ngày 11 giờ
42Torneo Primavera Barahona 2017 100 ngày 13 giờ
43Torneo Abierto San Pedro Mayo 2017 107 ngày 15 giờ
44Copa Independencia 2017 112 ngày 17 giờ
45Nacional Femenino 2017 112 ngày 17 giờ
46Torneo Provincial De Santiago 2017 112 ngày 17 giờ
47Torneo Metropolitano Por Equipos Absoluto 2017 112 ngày 17 giờ
48Torneo Preprovincial de Bani 2016 112 ngày 17 giờ
49Torneo Semana Santa San Juan 2017 113 ngày 10 giờ
50Torneo Provincial de Bani 2017 113 ngày 18 giờ